käyttäjäkokemus käytettävyys

Käyttäjäkokemus on erittäin tärkeä osa hyvin tehtyjen digitaalisia tuotteita. Sen lisäksi puhutaan myös käytettävyydestä, joten näitä kahta verrataan usein. Näiden termien välisiä eroja ei kuitenkaan aina täysin ymmärretä.

Vaikka nämä termit ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa, ne eivät ole kuitenkaan synonyymeja toisilleen. Siksi on tärkeää ymmärtää niiden väliset erot, kun pyritään maksimoimaan asiakkaan käyttökokemus.

Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin sitä, mitä tuotteen käytettävyys ja käyttökokemus ovat. Pyrimme hahmottamaan näiden edellä mainittujen ilmiöiden tärkeimmät elementit. Vertaamme ja asetamme ne vastakkain ja samalla tutkimme, kumpi niistä on tärkeämpi yrityksen omistajille.

Kun olet lukenut tämän artikkelin, ymmärrät paremmin sen, miten luoda sellaisia digitaalisia tuotteita, jotka ovat sekä helposti käytettäviä että tarjoavat positiivisen käyttäjäkokemuksen.

Mikä on tuotteen käytettävyys?

Tuotteen käytettävyyteen viitataan silloin, kun puhutaan siitä, kuinka helppoa sovellusta on käyttää ja antaako se käyttäjille mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa helposti ja tehokkaasti. Tätä mitataan usein sillä, kuinka nopeasti käyttäjät voivat suorittaa haluaminsa tehtäviä ja kuinka vähän virheitä he tekevät niiden aikana.

Hyvin usein hyvä käytettävyys ja tyytyväisyys sovellusta kohtaan kulkevat käsikädessä.

Käytettävyys on hyvin olennaista, koska sillä on suora vaikutus siihen, kuinka hyvin tuote toimii. Samoin se määrittelee hyvin pitkälti sen, kuinka todennäköistä on, että käyttäjät jatkavat sen käyttämistä tulevaisuudessa ja kuinka todennäköisesti he suosittelevat sitä muille.

UserBrainin tietojen mukaan vain viisi henkilöä tarvitaan siihen, että he onnistuvat löytämään jopa 85 prosenttia verkkosivuston tai sovelluksen virheistä ja vioista. Jos testaamista varten lisätään enemmän testaajia, MeasuringU:n tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että keskimäärin löydettyjen virheiden määrä per käyttäjä pienenee jatkuvasti.

Sovelluksen tai verkkosivuston mobiiliystävällisyys on keskeinen osa tuotteen käytettävyyttä. Yli 60 prosenttia maailman väestöstä omistaa tällä hetkellä älypuhelimen, joten voidaan aivan hyvin väittää, että useimmat käyttäjät hylkäävät verkkosivuston, jos se ei ole käytettävissä hyvin myös mobiililaitteilla.

Käytettävyys tästä näkökulmasta viittaisi käyttäjien kykyyn hyödyntää verkkosivuston palveluita älypuhelimien avulla. Jos he eivät pysty katsomaan tarvitsemaansa tietoa kunnolla tai kamppailevat joidenkin saatavilla olevien työkalujen kanssa, verkkosivuston käytettävyyttä voidaan pitää heikkona.

Mitkä ovat tuotteen käytettävyyden tärkeimmät elementit?

Tuotteen käytettävyyden ymmärtämiseksi meidän on pureuduttava syvemmälle niihin tekijöihin, jotka tekevät verkkosivustoista ja sovelluksista hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä.

Tässä alla olevassa listassa on yhteenveto käytettävyyden tärkeimmistä elementeistä, joita kaikkien kehittäjien tulisi pohtia ja miettiä:

 • Opittavuus: Pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, kuinka helppoa käyttäjien on oppia käyttämään tuotetta. Intuitiivinen tuote ennakoi käyttäjien toimia sekä tarjoaa visuaalisia vihjeitä ja tutoriaaleja käyttäjälle.
 • Tehokkuus: Voivatko käyttäjät suorittaa tehtäviä nopeasti? Käyttäjän tavoitteen saavuttamiseen tarvittavien vaiheiden määrä vaikuttaa suoraan tuotteen koettuun tehokkuuteen.
 • Muistettavuus: Kuinka helposti käyttäjät voivat muistaa, miten tuotetta käytetään, kun he eivät ole käyttäneet sitä vähään aikaa. Ei-ammattimaisten digitaalisten tuotteiden tulisi olla helppokäyttöisiä myös niiden osalta, jotka eivät ole vain selailleet internetiä tai käyttäneet mobiilisovelluksia.
 • Virheiden ehkäisy: Estääkö tuote potentiaalisia virheitä ja auttaako se käyttäjiä palautumaan niistä. Täyttäessään lomakkeita ja käydessään läpi monivaiheisia työvaiheita sekä suorittaessaan erilaisia jatkotoimia kehittäjät voivat luoda tarkastuspisteitä, jotka estävät käyttäjää käyttämään tuotetta väärällä tavalla.
 • Tyytyväisyys: Ovatko käyttäjät tyytyväisiä tuotteeseen sen käyttämisen jälkeen. Kyselyjä käytetään tyypillisesti arvioimaan käyttäjien tyytyväisyyttä.

Kaikki edellä mainitut elementit toimivat yhdessä luomaan tuotteen käytettävyyttä. Nämä kaikki tekijät tulisi ottaa huomioon, mikäli haluaa luoda hyvin käytettävän digitaalisen tuotteen.

Mitä on käyttäjäkokemus eli UX?

Käyttäjäkokemus (UX) on paljon laajempi käsite kuin tuotteen käytettävyys. Se viittaa siihen kokonaisvaltaiseen kokemukseen, jonka käyttäjä saa tuotteesta ollessaan sen kanssa vuorovaikutuksessa. Tähän kuuluvat esimerkiksi heidän tunteensa tuotetta kohtaan ja sen herättämät erilaiset tuntemukset.

UX kattaa kaikki käyttäjän kokemukset siitä hetkestä, jolloin he alkavat käyttää tuotetta aina siihen asti, kunnes he lopettavat sen käytön. Kokemukset ovat olennaisen tärkeitä, koska sillä voi olla merkittävä vaikutus käyttäjän tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen.

Keskustelunaiheena ei siis välttämättä ole tuotteen käytettävyys vastaan käyttökokemus, vaan kysymys on pikemmin siitä, kuinka edellinen voi edistää käyttäjäkokemuksen parantamista, koska se on tärkeä osa kokonaisuutta.

Mainosten käyttö digitaalisissa tuotteissa on hyvä esimerkki siitä, kuinka käyttäjäkokemus voi kärsiä merkittävästi sellaisista ominaisuuksista, joita käyttäjät eivät arvosta. Digidayn tietojen mukaan mainostajat menettivät vuonna 2020 noin 35 miljardia dollaria käyttäjien päätettyä asentaa mainosteneston mahdollistavia sovelluksia.

Koska monet digitaaliset tuotteet, kuten verkkosivustot ja sovellukset, luottavat mainostuloihin, mainoksilla on merkittävä rooli sekä niiden kyvyssä tuottaa tuloja käyttäjistä että saada heidät käyttämään tuotetta uudelleen tulevaisuudessa.

käyttäjäkokemus ux

Mitkä ovat käyttäjäkokemuksen tärkeimmät ominaisuudet?

Käyttäjäkokemus on joukko ominaisuuksia, jotka tekevät käyttäjän vierailusta arvokkaan. Käytettävyys on osa tätä kokonaisuutta, mutta on olemassa muitakin tekijöitä, jotka tekevät verkkosivusta tai sovelluksesta miellyttävän käyttää.

Tässä on pähkinänkuoressa, minkälaisia nämä ominaisuudet ovat:

 • Käytettävyys: Kuten lukijat ovat saattaneet huomata, käytettävyys on yksi käyttökokemuksen keskeisistä osa-alueista. Tuotteen käytettävyys vastaan UX -keskustelu ei täten ole tarpeen, koska käyttökokemus on suhteellisen riippuvainen toisesta.
 • Visuaalinen suunnittelu: Miltä tuote näyttää ja tuntuu? Mitä paremmin sovellus on suunnittelu, sitä parempi kokemus se on käyttäjälle.
 • Vasteaika: Kuinka nopeasti tuote reagoi käyttäjän toimintaan? UX Camin tilastojen mukaan 39 prosenttia käyttäjistä lopettaa digitaalisen tuotteen käytön, jos kuvat eivät lataudu tai niiden näkyviin tulemiseen menee liian kauan.
 • Informaatioarkkitehtuuri: Miten tuote on rakennettu ja organisoitu? Tuotteen ominaisuuksien, työkalujen ja näkymien läpikäyminen sekä niiden käyttäminen pitäisi olla vaivatonta – hyvä käyttökokemus tavoittelee juuri tällä.
 • Vuorovaikutussuunnittelu: Tuotteet, jotka ovat erittäin intuitiivisia käyttää, tarjoavat hyvän käyttökokemuksen sekä tehokkuutta aikaa vievien tehtävien suorittamissa. Nämä ovat tyypillisesti merkittäviä asioita hyvän käyttökokemuksen kannalta.
 • Saavutettavuus: Henkilöt, joilla on esimerkiksi kuulo- tai näköhäiriöitä, tulisi ottaa huomioon digitaalista tuotetta suunniteltaessa.
 • Brändäys: Suunnittelijat ovat olleet jo jonkin aikaa keskeisessä asemassa muokkaamassa ja luomassa käyttökokemusta. Nykyään se on enemmän kuin vain sitä, että verkkosivusto tai sovellus ohjelmoidaan toimimaan oikein. Visuaalinen aspekti on yhä tärkeämpi, kun tarjolla olevien vaihtoehtojen määrä kasvaa päivittäin.

Nämä edellä mainitut elementit toimivat kaikki yhdessä luoden kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen, joka täyttää käyttäjien tarpeet ja edustaa sen kehittäjän arvoja.

käyttäjäkokemus mobiilissa

Mikä ero on tuotteen käytettävyyden ja käyttökokemuksen välillä?

Vaikka tuotteen käytettävyys ja käyttäjäkokemus liittyvät toisiinsa, ne eivät ole sama asia. Tuotteen käytettävyys keskittyy siihen, onko tuote helppokäyttöinen ja mahdollistaako se käyttäjien tavoitteiden saavuttamisen tehokkaasti ja vaivattomasti.

Käyttäjäkokemus sen sijaan kattaa kaikki sovelluksen suorituskyvyn osa-alueet, joihin kuuluvat käyttäjän kokemat tunteet tuotetta kohtaan ja sen herättämät tuntemukset. Käytettävyys on vain yksi käyttäjäkokemuksen osa, mutta se on erittäin tärkeä osa sitä. Tuote, joka on vaikea käyttää, ei tarjoa positiivista käyttäjäkokemusta riippumatta siitä, kuinka visuaalisesti miellyttävä se on.

Pelkän käytettävyyden lisäksi käyttäjäkokemus pohtii tuotteen visuaalisia ominaisuuksia, sen kykyä välittää brändin arvoja ja kuinka se voi saada käyttäjät vuorovaikutukseen sovelluksen erilaisten ominaisuuksien ja työkalujen kanssa.

Lue myös: Miten saada Instagram vahvistus?

Onko tuotteen käytettävyys tärkein osa hyvää käyttökokemusta?

Jokaisen yrityksen tulisi valita prioriteettinsa huolellisesti kohdeyleisönsä ja projektin tavoitteiden suhteen suunnitellessaan mitä tahansa digitaalista tuotetta. Jotkin yritykset ja tuotteet saattavat pitää tuotteen käytettävyyttä käyttökokemusta tärkeimpänä osana, mutta eivät suinkaan kaikki.

Esimerkiksi sovellus, joka auttaa ihmisiä varaamaan lennot, saattaa asettaa käytettävyyden etusijalle muihin käyttäjäkokemuksen osa-alueisiin nähden – käyttäjät haluavat kuitenkin suorittaa haun nopeasti ja tehokkaasti.

Jos tuotteen tarkoituksena on kuitenkin herättää emotionaalinen reaktio käyttäjässä, muiden käyttäjäkokemuksen elementtien tulisi olla keskeisemmässä osassa.

Kuinka priorisoida se, mikä on parasta yrityksellesi?

Ymmärtääksemme yrityksen parasta on tärkeää ymmärtää sen tarjoaman tuotteen tavoitteet ja se, mitä käyttäjät etsivät. Jos tuote on suunniteltu mahdollistamaan ihmisille jonkin tehtävän suorittamisen tehokkaasti, käytettävyyden tulisi olla ensisijainen prioriteetti.

Jos tavoitteena on lisätä bränditietoisuutta, luoda miellyttävä kokemus tai saada käyttäjät ostamaan tuotteita verkossa, käyttökokemusta tulisi parantaa aina siihen pisteeseen, kunnes käyttäjät viettävät riittävästi aikaa verkkosivustolla tai sovelluksessa ja haluavat palata sinne aina uudelleen.

Joten kehittäjien ei tulisi niinkään ratkaista tuotteen käytettävyyden ja käyttökokemuksen välistä debattia, vaan ymmärtää niiden riippuvuussuhde ja oppia parantamaan käytettävyyttä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Tuote, joka on helppo käyttää mutta ei tarjoa positiivista käyttäjäkokemusta, ei tule olemaan menestyksekäs. Myös päinvastainen tilanne saattaa myös olla mahdollinen.

Jos kehittäjä suunnittelee mobiilisovelluksen kiireisille ammattilaisille, käytettävyys saattaa olla luonnollisesti prioriteettilistan kärjessä. Sovelluksen tulisi olla helppo oppia ja käyttää, jotta käyttäjät voivat suorittaa tehtäviä nopeasti ja tehokkaasti.

Ajatellaanpa esimerkiksi laskimia. Kaikki ne täyttävät tehtävänsä, mutta kuinka helppoa käyttäjien on syöttää numerot ja käyttää symboleja sekä operaattoreita sovelluksessa. Mitä helpompi käyttäjien on käyttää sitä, sitä todennäköisemmin laskin sijoittuu korkealle omassa kategoriassaan kauppapaikalla.

Toisaalta, jos tehtävänä on suunnitella videopeli, käyttäjäkokemus on todennäköisesti se, mihin kehittäjän tulisi keskittyä eniten. Pelin tulisi olla visuaalisesti miellyttävä, mukaansatempaava sekä hauska pelata.

Vaikka käytettävyys on tässäkin tapauksessa edelleen tärkeää, se ei välttämättä ole paras ensisijainen fokus. Peli pitäisi olla helppo oppia ja käyttää, mutta tätä ei pitäisi tehdä käyttäjäkokemuksen kustannuksella.

On myös tärkeää muistaa, että sekä tuotteen käytettävyys että käyttäjäkokemus ovat jatkuvasti kehittyviä prosesseja. Kehittäjien tulisi jatkuvasti arvioida ja parantaa molempia elementtejä käyttäjäpalautteen ja datan perusteella. Vain tällä tavoin he voivat luoda tuotteen, joka on sekä tehokas että miellyttävä.

Yhteenveto

Kumpi on siis tärkeämpi – käytettävyys vai käyttökokemus? Paras vastaus tähän on se, ettei näitä kannata laittaa toisiaan vastaan. Käytettävyys on olennainen osa loistavaa käyttäjäkokemusta. Vaikka nämä tekijät liittyvät toisiinsa, ne eivät ole kuitenkaan sama asia, joten on myös erittäin tärkeää ymmärtää niiden välinen ero.

Priorisoimalla oikeat asiat tuotteesi tavoitteiden ja käyttäjien mukaan voit luoda sellaisia digitaalisia tuotteita, jotka ovat sekä helppokäyttöisiä että tarjoavat positiivisen käyttäjäkokemuksen. Olitpa sitten suunnittelemassa sovellusta, verkkosivustoa tai fyysistä tuotetta, tasapainon säilyttäminen tuotteen käytettävyyden ja käyttökokemuksen välillä auttaa sinua luomaan sellaisia tuotteita, jotka ovat sekä menestyksekkäitä että tyydyttäviä käyttäjillesi.