sähkönkäyttö suomessa
Sähkönkäyttö
Suomessa on ollut voimakkaassa muutoksessa viime vuosina ja varsinkin sen jälkeen, kun Ukrainan ja Venäjän välinen sota alkoi.

Suurimmat muutokset sähköntuotannossa ovat koskeneet sitä, kun sähkön tuonti Venäjältä päättyi toukokuussa 2022, mikä vähensi nettotuontia 30 prosenttia. Tämä asetti tietysti paineita kotimaiselle tuotannolle, johon kuin tilauksesta valmistui lisää ydinvoimaa Olkiluoto 3:n muodossa.

Samalla tilanne herätti kysymyksiä siitä, miten Suomessa voitaisiin lisätä päästötöntä sähköntuotantoa. Tämän seurauksena tuulivoiman ja ydinvoiman osuus sähkön tuotannossa nousivat merkittävästi – kompensoiden samalla ainakin osittain sähkön kulutuksen vähenemistä ja tuonnin laskua

Viime talvena keskustelua herätti paljon sähköenergian korkeat hinnat. Pahimmat hintapiikit nousivat 70–80 snt/kWh tuntumaan, mutta onneksi leuto talvi auttoi siinä mielessä, etteivät hinnat karanneet lopullisesti käsistä.

Suomalaisten onneksi tämä talvi näyttää monella tapaa paljon paremmalta. Siitä huolimatta sähkönkäyttö ja siihen liittyvät asiat ovat paljon uutisotsikoissa, koska monet asiat ovat muuttumassa sen saralla.

Sähkönkäyttö Suomessa – tuotanto muutoksessa

Varsinkin sähkön tuotanto on kokenut merkittäviä muutoksia viime aikoina. Vuoden 2022 aikana kotimaisen päästöttömän sähkön tuotanto nousi huomattavasti. Tuulivoiman tuotanto kasvoi peräti 41 prosenttia, kun taas ydinvoiman tuotanto nousi pääosin Olkiluoto 3:n ansiosta seitsemän prosenttia.

Nämä muutokset näkyivät tietyllä tapaa myös sähkön kokonaiskulutuksessa, joka laski 6,2 prosenttia vuoden aikana. Säästeliäämpi sähkön käyttö auttoi kompensoimaan Venäjältä tuodun sähkön menetyksen ja pitämään pörssisähkön hinnat maltillisella tasolla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Suomalaiset pärjäsivät melko hyvin sähkön hintaan liittyvien ongelmien kanssa. Monet pelkäsivät kulujen nousevan todella suuriksi, sillä varsinkin sähkölämmitteisten omakotitalojen kulut nousivat paljon.

Samaan aikaan myös korkotaso oli nousemassa nopeaan tahtiin, mikä aiheutti vielä enemmän huolta monissa suomalaisperheissä.

Kokonaiskulutuksen lasku auttoi tässä mielessä varsinkin niitä, jotka ottivat pörssisähkön viime talven aikana. Säätelemällä omaa kulutusta vuorokauden aikojen mukaan sekä vähentämällä sähkön kulutusta ylipäätään sähkönhinnat pysyivät kohtalaisen alhaisella tasolla viime talvena.

Lue myös: Ensiasunnon verovapaus poistuu – varainsiirtovero puhuttaa

Ydinvoima ja tuulivoima nousussa – fossiiliset näyttelevät silti isoa osaa

Suurin muutos lienee se, että ydinvoiman ja tuulivoiman merkitys Suomen sähkön tuotannossa on kasvanut huomattavasti. Ydinvoima tuotti 35 prosenttia kaikesta sähköstä vuonna 2022, kun samalle sen tuotanto nousi seitsemän prosenttia Olkiluodon kolmannen reaktorin käynnistyessä.

Tuulivoiman merkitys on nousemassa voimakkaasti. Sen avulla tuotettiin 17 prosenttia sähköstä ja varsinkin kasvu oli nopeaa. Sähköä tuotettiin tuulivoiman avulla jopa 41 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Tämä kasvu selittyy pitkälti sillä, että Suomessa on otettu käyttöön useita uusia tuulivoimapuistoja. Varsinkin edellisen hallituksen pyrkimykset kohti vihreää siirtymää näkyvät tässä kehityksessä voimakkaasti.

Näiden muutosten osalta on tärkeää huomata, että fossiiliset polttoaineet ovat edelleen tärkeä osa energiantuotantoa. Esimerkiksi turpeella tuotetun sähkön määrä nousi 4 prosenttia, kun taas kivihiilellä tuotetun energian määrä kasvoi 29 prosenttia. Myös öljyn merkitys kasvoi, sillä sen käyttäminen energian tuotannossa kasvoi 48 prosenttia.

Maakaasun merkitys taas väheni merkittävästi, mikä johtui pääosin siitä, että tuonti Venäjältä päättyi toukokuussa 2022. Sillä tuotetun sähkön määrä romahti jopa 76 prosenttia, mikä oli merkittävässä roolissa siinä, että fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian määrä laski kokonaisuudessa.

Sähkönkäyttö teollisuudessa – kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto laskussa

Kaukolämmön tuotanto laski Suomessa kuusi prosenttia ja sitä tuotettiin yhteensä 38,3 TWh edestä vuoden 2022 aikana. Tämäkin johtui pääasiassa siitä, että vuosi oli keskivertoa lämpimämpi.

Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetun kaukolämmön osuus tuotannosta laski 8,5 prosenttia. Samoin uusiutuvilla polttoaineilla valmistettu kaukolämpö laski kolmen prosentin verran edellisvuoteen verrattuna.

Teollisuuslämmön tuotanto taas laski 9 prosenttia. Tähän suurin yksittäinen syy oli poikkeuksellisen pitkä puunjalostusteollisuuden lakko, joka tapahtui alkuvuodesta 2022. Suurin osa teollisuuslämmöstä tuotetaan juuri metsäteollisuuden toimesta, joten se näyttelee suurta roolia tällä saralla.

Tästä tuotannosta uusiutuvilla polttoaineilla luotiin 78 prosenttia energiasta. Uusiutuviin energialähteisiin lukeutuvat teollisuuslämmön osalta pääasiassa mustalipeä sekä puu.

Vuosi 2022 oli tässä mielessä monella tapaa hyvin poikkeuksellinen, mikä näkyy näissä Tilastokeskuksen antamissa luvuissa monella tapaa. Siksi niitä on syytä käyttää varoen, mikäli sähkönkäytön ja tuotannon muutosta esimerkiksi tämän vuoden osalta.

Kokonaiskuva Suomen energiantuotannossa on kuitenkin selkeä ja tulevaisuuden suuntaviivat näkyvät vuoden 2022 tilastoissa poikkeuksista huolimatta. Ydin- ja tuulivoiman osuudet sähkön tuotannossa ovat kasvaneet huomattavasti, kun taas fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö on vähentynyt.

Pitkässä juoksussa tämä trendi tulee näkymään yhä selkeämmin, sillä tavoitteena on jatkaa matkaa kohti puhtaampaa ja kestävämpää energiantuotantoa. Samalla voidaan varmistaa se, että Suomi pysyy edelläkävijänä puhtaan energian tuotannossa ja luoda sitä kautta uusia työpaikkoja sekä yrityksiä.

Lue myös: Kaasuputki tuhotyö paljastui – onko Venäjä sen takana?