pörssisähkön hinta

Pörssisähkön hinta on lähtenyt jälleen nousuun heti alkuviikosta. Vielä viime viikolla pörssisähkö oli edullista ja pysyi suurimmaksi osaksi alle 10 sentin hinnoissa.

Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti heti maanantaina, kun sähkön spot hinnassa oli nähtävissä selkeitä piikkejä. Trendi on jatkunut tiistaina, ja tällä hetkellä pörssisähkön hinta pyörii noin 20 sentin molemmin puolin.

Pörssisähkön hinta nyt on toisin sanoen vähintään kaksi kertaa niin kallista kuin edellisen viikon aikana. Tästä huolimatta samanlaisia nousuja on tuskin odotettavissa kuin mitä vuosi sitten nähtiin.

Vaikka sähköpörssin hinnat ovatkin nyt nousussa, on tärkeä muistaa, että energiamarkkinat ovat pitkällä aikavälillä muovautuneet vakaammiksi ja helpommin ennustettaviksi. Tällä hetkellä volatiliteettia aiheuttavat lähinnä uudet energiamuodot ja muutokset, joita energiantuotantoon ollaan tekemässä.

Tulevaisuuden sähkömarkkinat ovat todennäköisesti entistä enemmän uusiutuvan energian varassa, mikä voi tuoda mukanaan sekä hintojen laskua että ympäristöllisiä hyötyjä. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, muutosvaiheessa kuluttajien kannattaa sopeuttaa energian käyttöönsä eri tavoin.

Lue myös: Finnair osake hinnoiteltu alas – kuumeneeko markkinat?

Pörssisähkön hinta vaihtelee suuresti – spot hinta nousee yleensä päivällä

Viikonloppuna vielä maltillisina pysyneet sähkön hinnat ovat maanantaina kokeneet tuntuvan nousun. Tämä muutos ei ole ainoastaan päivän sisäinen ilmiö, vaan se peilaa viikonlopun ja alkavan työviikon välisiä hintaeroja.

Vaikka maanantain hinnat ovatkin viikonlopun lukemiin verrattuna moninkertaisia, ne ovat silti kaukana tämän vuoden aiemmista huipputasoista. Tässä mielessä sen suurempaa hätää ei näytä olevan.

Pörssisähkö on edelleen edullista, mikäli omaa sähkönkäyttöä pystyy säätelemään ainakin jollakin tapaa. Spot hinta nousee aina päivisin ja silloin, kun kulutus on suurimmillaan. Siksi paljon sähköä kuluttavien laitteiden käyttö kannattaa kohdistaa yöaikaan.

On hyvin yleistä, että öisin sähkön spot hinta tippuu vain noin muutaman sentin tuntumaan. Parhaimmillaan itse sähköenergia voi olla täysin ilmaista, jolloin kuluttaja joutuu maksamaan vain sen siirtämiseen liittyviä kuluja.

spot hinta

Mikä on spot hinta ja miten se määräytyy?

Sähkön spot hinta määräytyy viime kädessä markkinavoimien seurauksena. Sen hintaan vaikuttavat monet tekijät, joten sen lopullista spot hintaa on vaikea ennustaa edes lähipäiville.

Pörssisähkön hinta on muun muassa tuotantokustannusten, sääolosuhteiden, tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon sekä poliittisten päätösten sekalainen summa. Yleensä hinnan nousulle on selitys jostain näistä tekijöistä käsin.

Vaikka alkuviikosta tapahtunut hinnannousu voi vaikuttaa äkilliseltä, sen taustalla on useita tekijöitä. Viikonlopun aikana sähkönkulutus on yleensä pienempää, mikä painaa hintoja alaspäin. Se johtuu pääosin siitä, ettei esimerkiksi teollisuus käy täydellä teholla, jolloin energiantarve ei ole niin suurta.

Työviikon alkaessa kulutus kasvaa ja hinnat seuraavat perässä. Lisäksi muutokset tuulivoiman tuotannossa ja mahdolliset yllätykset voimalaitosten toiminnassa voivat heilauttaa hintoja.

Monet pörssisähkön tilaajat ovat jo tottuneet siihen, että Suomessa varsinkin vähätuuliset päivät nostavat hintoja paljonkin. Se johtuu tietysti siitä, että tuulivoima näyttelee maamme energiantuotannossa isoa osaa.

Toinen spot hintaa nostava tekijä on se, mikäli sähkövoimalaitoksiin tulee huoltotarpeita. Tämänkin vuoden aikana pörssisähkön hinta on noussut paljonkin, mikäli jokin voimalaitos menee huoltoon.

Samoin on hyvä tietää se, että energiamarkkinat kattavat koko Euroopan. Näin ollen esimerkiksi Ruotsissa tapahtuvat muutokset sähkön jakelussa tai tuotannossa vaikuttavat sähkön spot hintaan myös meillä.

Lue myös: Halpa ruoka tulossa kauppoihin? – tuottajahinnat laskussa

Pörssisähkön hinta on markkinoiden ja politiikan tulosta

Energiapolitiikka Euroopassa ja ylipäätään maailmalla on viime aikoina ollut nopeassa muutoksessa. Hiilivoimaan perustuvia energialähteitä on korvattu nopeaan tahtiin uusiutuvalla energialla, mikä on aiheuttanut värinää markkinoille.

Tällä pyritään tietysti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen, jotta maat pystyisivät tavoittamaan niille asetetut hiilineutraalisuustavoitteet. Pörssisähkön hinta heijastaa näitä muutoksia monella tapaa, sillä esimerkiksi tuulivoiman merkitys on kasvanut nopeasti.

Kuluttajille tämä hintojen heilahtelu tarkoittaa jatkuvaa tarvetta sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Monet omakotitaloissa asuvat suomalaiset ovat siirtyneet pörssisähköön viime vuoden kalliiden sähkösopimusten takia.

Mikäli omakotitalossa asuva talous pystyy muuttamaan omaa energiankulutusta spot hinnan mukaan, pörssisähkö on edullisin vaihtoehto markkinoilla. Ei siis mikään ihme, että siitä on tullut myös erittäin suosittu kuluttajien keskuudessa viime vuodesta lähtien.

Korkea inflaatio ja korkotason nousu on ollut omiaan vaikuttamaan tähän muutokseen. Ihmiset venyttävät penniä sieltä, missä se on tällä hetkellä mahdollista.

Energian säästäminen ja käytön ajoittaminen edullisempiin aikoihin, kuten viikonloppuihin tai iltaan, ovat konkreettisia ja helppoja toimenpiteitä. Niillä voi suoraan vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen. Erityisen tärkeää kulutusta on hallinnoida esimerkiksi sähkölämmitteisissä omakotitaloissa.

Sähkön hintojen seuraaminen reaaliajassa on erittäin helppoa. Netistä voi löytää useita sovelluksia, jotka näyttävät senhetkisen spot hinnan hetkessä. Seuraavan päivän hinnat on nähtävillä keskipäivällä, jolloin omaa sähkön käyttöä voi suunnitella eteenpäin.