sähkön hinta

Mitä sähkö maksaa ensi talvena? Energiaviraston ekonomisti Juha Teirilä on tullut siihen tulokseen, että huolimatta siitä, vaikka maakaasu maksaisi yhtä paljon, kuin viime vuonna, sähkö tulee joka tapauksessa olemaan halvempaa. Hän perustaa mieleipiteensä vastikään kehittämäänsä laskentamalliin.

Teirilä erikoistuu sähkömarkkinoiden analysointiin, ja on nyt kehittänyt ekonometrisen välineen, joka tekee tästä pikkutarkasta työstä entistä tehokkaampaa. Syyskuun puolessavälissä hän julkaisi analyysinsä tulevan talven sähkön hinnan kehityksestä sosiaalisen median palvelu X:ssä (entinen Twitter).

Postauksessaan hän käsittelee sähkön hintaan vaikuttavia useita eri tekijöitä, ja luo niitä analysoiden todennäköisimmän hintaennusteen. Yleiskuvana hän toteaa, että sähköjärjestelmä Suomessa on tänä vuonna hyvin erinäköinen, kuin viime vuonna.

Hän aloittaa X:ssä julkaisemansa analyysin mainitsemalla Olkiluodon 1 600 megawatin ydinvoimalan käyttöönoton vaikutuksista sähkömarkkinoihin, sekä tuulivoiman lisääntyneestä käytöstä.

Samaan hengenvetoon hän huomauttaa myös, että kun sähköntuotannon keinot ovat lisääntyneet, tämä vuosi tulee sähkönkäytön saralla jäämään historiaan yhtenä alhaisimman kulutuksen vuotena. Viime vuoteen verrattuna sähköä on käytetty vuonna 2023 jopa kahdeksan prosenttia vähemmän.

Mielenkiintoista Teirilän analyysissä on se, että siitä huolimatta, että sähkön hinta kipusi elokuussa pilviin, se ei vaikuttanut lähes lainkaan sähkökulutukseen Suomessa.

Sähköntuotanto on kärsinyt monista haasteista

Vaikka Suomessa kaasun käyttö sähkön tuotannossa ei olekaan lähelläkään sitä määrää, jonka verran Saksassa ja Iso-Britanniassa kyseistä raaka-ainetta käytetään, sillä on ollut vaikutusta sähkön hintoihin täälläkin.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan keväällä 2021, maakaasun hinta lähti nousuun. Tätä hinnan nousua pahensi entisestään se, että Venäjä oli jo ennen hyökkäyssotaa alkanut rajoittaa kaasun tuontia Eurooppaan.

Maakaasun hinta nousi huippuunsa, kun Nord Stream kaasuputki räjäytettiin Itämerellä, minkä seurauksena kaasun virtaus Venäjältä Saksaan tätä kautta tyrehtyi kokonaan.

Haasteet sähkömarkkinoilla eivät ole haihtuneet mihinkään, mutta Teirilä on onnistunut luomaan mallin, jonka avulla hän sanoo kaikesta huolimatta pystyvänsä ennustamaan tulevan talven sähkön hintoja suhteellisen tarkasti. Hän testasi mallia laskemalla viime vuonna toteutuneet hinnat, ja malli piti hyvin paikkansa.

Teirilän malli ja analyysit

Kuten Teirilä huomasi testatessaan malliaan, se laski viime vuoden hintaennusteiden todennäköisyydet rohkaisevan lähelle todellisuutta. Se antaa hänelle itsevarmuutta mallin toimimisen suhteen myös tulevan talven sähkönhintojen laskemisessa.

Viime vuoden laskelmissa Teirilän malli otti huomioon myös sen, että jos Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori olisi otettu käyttöön suunnitelmien mukaan vuosi sitten syksyllä, sähkö olisi viime talvena ollut kolmanneksen halvempaa, kuin se loppujen lopuksi oli.

Mallin analyysissä kävi myös selväksi se, että jos suomalaiset olisivat käyttäneet sähköä vuoden 2021 tyyliin, eli enemmän, kuin mitä vuonna 2022 käytettiin, sähkön hinta olisi voinut olla jopa 34 prosenttia kalliimpaa. Suomalaisten säästäväisyys sähkön saralla kääntyi siis kuluttajan voitoksi suuressa mittakaavassa viime vuonna.

Mitä sähkö maksaa tulevana talvena?

Entäs se ensi talvi, miltä sähkön hintojen voidaan odottaa näyttävät silloin? Vaikka pörssisähkön hinta on viime päivinä pyörinyt ennätysalhaisissa sfääreissä, voidaanko tämän toivoa jatkuvan myös kylmempien ilmojen vyöryessä päälle?

Vaikka Suomessa ei maakaasua kovasti käytetäkään, sen hinnan kehitys vaikuttaa sähkön hinnan kehitykseen myös meillä. Ja viime aikoina maakaasun hinta on alkanut hiljalleen nousta. Vuodentakaiseen verrattuna se on kuitenkin edelleen halvempaa tällä hetkellä.

Olettaen, että maakaasun hinta pysyy tällä tasolla, jolla se on nyt, Teirilän mallia käyttäen voidaan todeta, että sähkön hinta olisi Suomessa tällöin jopa 62 prosenttia halvempaa viimevuotiseen verrattuna.

Tämä vastaisi noin 52 euroa megawattitunnilta. Verrataan tätä viime vuoden hintaan, joka oli koko talven keskiarvolta jopa 139 euroa megawattitunnilta.

Kun Teirilän mallia verrataan pohjoismaisen sähkön futuurimarkkinoiden näkemyksiin tulevasta talvesta, ne vastaavat melko hyvin toisiaan ennusteiden osalta. Kannattaa kuitenkin huomata, että malli perustuu siihen olettamukseen, että tuleva talvi olisi viime talven kaltainen, eli suhteellisen lauha. Jos talvesta tulee hyvin kylmä, nämä hinta-arviot voi pyöristää reippaasti ylöspäin.

Tulevan talven sähkönhinnan arvioimiseen oman haasteensa tuo myös tuulivoima, jonka käyttö kasvaa koko ajan. Kun tuulivoimalla tuotettu sähkö otetaan laskuihin mukaan, päivittäiset vaihtelut voivat nousta hyvinkin suuriksi, jopa kymmenien senttien verran.

Yleisesti ottaen Teirilän malli kuitenkin osoittaa, että tulevan talven hinnat ovat sähkön saralla huomattavasti viime vuotta alempia. Tähän vaikuttavat maakaasun hinta, jonka Teirilä ei usko nousevan viime vuoden lukuihin, sekä kotimaisen sähköntuotannon lisääntymisestä kiitos Olkiluodon ja lisääntyvän tuulivoiman.