Kuvassa pato ja energialaitos

Energiavirasto on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan, jossa selvitetään sitä, onko sähkömarkkinoihin liittyviä lakeja mahdollisesti rikottu tammikuun alussa. Tuolloin sähkön hinnat kohosivat uusiin huippulukemiin ylittäen 1,60 euroa kilowattitunnilta. Selvityksen kohteena ovat erityisesti osto- ja myyntitarjoukset sähkön tukkumarkkinoilla Suomen tarjousalueella.

Virasto haluaa kuitenkin painottaa sitä, että tutkinta on osa normaalia markkinavalvontaa. Tässä vaiheessa sillä ei ole sellaisia epäilyjä asiasta, että rikkomus olisi varmuudella tapahtunut.

Energiaviraston tutkinta sähkön pörssihinnan mahdollisesta manipulaatiosta on keskeinen askel kohti avoimempia ja reilumpia sähkömarkkinoita. Tutkinnan avulla pyritään varmistamaan, että sähkön hinta määräytyy markkinamekanismeja seuraten, eikä niihin ole vaikutettu ulkopuolisten taholta.

Lue myös: Helsingin pörssi tulosjulkistukset jatkuvat torstaina

Sähkön hintapiikin taustat

Talvi toi tullessaan paitsi lunta ja pakkasta myös ennennäkemättömän sähkön hinnannousun tammikuussa. Tuolloin moni kotitalous ja yritys kohtasi pelottavia hetkiä, kun sähkön hinta nousi uusiin huippulukemiin.

Tammikuun alussa Suomen sähkön hinta nousi poikkeuksellisen korkeaksi. Kuten muutoinkin, tähän oli useita syitä: pitkään jatkunut kylmä sää ja tyyntynyt tuuli vähensi tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi teknisten ongelmien vuoksi useita lämpövoimalaitoksia oli poissa käytöstä.

Kaikki nämä tekijät yhdessä supistivat sähkön tarjontaa, jolloin sähkön pörssihinta lähti nopeaan nousuun. Rajut muutokset näkyivät etenkin osto- ja myyntitarjouksissa, joiden hinnat lähtivät niin sanotusti käsistä.

Suomessa on muutoinkin viime aikoina puhuttu paljon siitä, nojaako suomalainen energiantuotanto liiaksi tuulivoimaan. Jotkut asiantuntijat ovat esittäneet toivomuksia myös siitä, että Suomeen rakennettaisiin enemmän ydinvoimaa.

Tätä aiemmin sähkön hinta oli korkealla viime syksynä sekä edellistalven aikaan. Tuolloin hinnat eivät kuitenkaan nousseet edes yli euron, joten siinä mielessä suurilta vahingoilta vältyttiin.

Energiavirasto on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan tammikuun ensimmäisen viikon aikana tapahtuneiden poikkeuksellisen korkeiden sähkön hintojen syistä. Tavoitteena on selvittää, onko markkinoilla mahdollisesti esiintynyt laitonta toimintaa, kuten hintamanipulointia.

Energiavirasto tutkii mahdollista markkinamanipulaatiota

Energiavirasto muistuttaa, että EU:n Remit-asetus kieltää sisäpiiritiedon väärinkäytön ja markkinamanipulaation sähkön tukkumarkkinoilla. Asetus velvoittaa markkinoilla toimivat tahot julkaisemaan hallussaan olevat sisäpiiritiedot.

Suomessa Energiavirasto vastaa asetuksen noudattamisen valvonnasta, ja tilannetta seuraavat tarkasti myös sähköpörssien omat valvontayksiköt.

Energiaviraston tutkinta keskittyy useaan eri näkökohtaan, joiden avulla pyritään luomaan riittävän kattava kuva tapahtumista. Tutkittavana on esimerkiksi se, millaisia osto- ja myyntitarjouksia tehtiin tammikuun ensimmäisen viikon aikana. Samoin niiden vaikutuksia sähkön hintaan tarkastellaan, jolla pyritään varmistamaan se, tapahtuiko tuolloin mahdollista hintojen manipulointia.

Toisin sanoen valvontaa on riittävästi havaitsemaan mahdolliset manipulointiyritykset. Tällä hetkellä jää vielä nähtäväksi, pystytäänkö tällaisesta hankkimaan mitään todisteita.

Lue myös: Bitcoin kurssi tänään – kasvu se vain jatkuu edelleen

Energiavirasto – miksi tutkinta on tärkeä?

Tutkinta on merkittävä asia, sillä se luo läpinäkyvyyttä ja luottamusta sähkömarkkinoihin. Varsinkin kuluttajien näkökulmasta tällaiset tutkimukset ovat aiheellisia, koska manipuloinnilla voidaan aiheuttaa merkittäviä haittoja varsinkin niille, jotka asuvat sähkölämmitteisissä omakotitaloissa.

Juuri tämän takia mahdollisen manipulaation paljastuminen ja sen estämisen ovat tärkeitä markkinoiden toiminnan kannalta. Kuluttajien ja yritysten kannalta on olennaista, että sähkön hinta muodostuu markkinoilla oikeudenmukaisesti – ilman keinotekoista hintojen vääristelyä.

Mikäli tutkinnassa löydetään todisteita lainsäädännön rikkomisesta, voi se johtaa sanktioihin rikkomuksiin syyllistyneitä kohtaan. Lisäksi tutkinta voi tuoda esiin tarpeen sähkömarkkinoiden sääntelyn tarkistamiselle, jotta vastaavanlaisia tilanteita voidaan tulevaisuudessa ehkäistä.

On kuluttajan näkökulmasta tärkeää, että markkinaosapuolet ja valvontaviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä markkinoiden eheyden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Siksi heidän on syytä seurata tutkinnan etenemistä tarkoin, sillä sen tulokset voivat vaikuttaa sähkön hintakehitykseen ja markkinoiden toimintaan pitkällä aikavälillä.

Vaikka tutkinnan välittömät seuraukset eivät ehkä ole heti nähtävissä, on kuitenkin selvää se, että sen avulla pyritään rakentamaan vankempaa perustaa tulevaisuuden sähkömarkkinoille.

Pörssisähkö on pitkällä aikavälillä tutkitusti edullisin vaihtoehto

Vaikka pörssisähköön liittyy omat riskinsä, se todistetusti edullisin vaihtoehto varsinkin silloin, kun hintoja tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Suurimmat ongelmat ovat usein edessä varsinkin talvisin, jolloin energiankulutus kasvaa merkittävästi kylmien kelien johdosta. Toisaalta taas kesäisin sähkö saattaa lähes ilmaista, mikä kompensoi sen hintaan, kun sitä tarkastellaan vuositasolla.

Lisäksi sähköyhtiöt ovat tuoneet uudenlaisia palveluita pörssisähköön liittyen. Kuluttajat voivat valita esimerkiksi hintakiinnityksiä, jolloin sähkön hinta lukitaan määräajaksi. Tämä tuo mukavasti lisäturvaa varsinkin talvisin ja sellaisille kuluttajille, jotka asuvat sähkölämmitteisissä omakotitaloissa.