asuntosijoittajat kohde

Asuntosijoittajat ovat eläneet vaikeita aikoja viime vuosina, mutta tilanne alkaa hiljalleen muuttumaan asuntomarkkinoilla. Tästä kuuluu kiitos tietysti yleiselle taloustilanteelle, joka alkaa hiljalleen kääntymään parempaan suuntaan varsinkin inflaation ja korkotason osalta.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että erityisesti Vaasan, Joensuun ja Tampereen asuntomarkkinat näyttävät heräämisen merkkejä. Asuntosijoittajat tunnistavat niissä uusia mahdollisuuksia lisääntyvässä määrin. Tämä onkin johtanut siihen, että sijoittajien asunnonostoaikeet ovat hiljalleen kasvamassa ympäri maan.

Suomen kaupungeista erityisesti Tampere on erottunut edukseen positiivisten näkymien joukossa. Toisaalta taas Helsingin tilannetta pidetään edelleen vaikeampaan, mikä tietysti johtuu siitä, että vuokrataso on siellä muutoinkin korkea.

Muutoinkin kehitys vaikuttaa paremmalta tällä hetkellä, koska monet muutkin kaupungit nauttivat asuntosijoittajien kasvavasta arvostuksesta. Tämä viittaa parantuneisiin kehitysnäkymiin kautta maan, mikä on tietysti hyvä uutinen vaikeiden taloudellisten aikojen aikana.

Mielenkiintoinen huomio markkinoilla on myös se, että vaikka uusien lainojen määrä sijoitusasuntojen osalta on vieläkin vähäinen, kiinnostus asuntolainojen hankkimiseen on kasvanut merkittävästi. Tämä kuvastaa markkinoiden heräämistä kaamoksesta ja vahvistaa käsitystä siitä, että sijoittajien luottamus markkinoihin on palautumassa nopeaan tahtiin.

Nämä uutiset eivät sinänsä tule yllätyksenä, sillä asuntomarkkinoiden yleinen ilmapiiri näyttää muutoinkin olevan vahvistumassa. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten korkojen tasaantumisesta ja siitä, ettei ne todennäköisesti tule nousemaan enää vuoden 2024 aikana.

Lisäksi talouden ennustettavuus on parantunut, mikä tietysti vähentää riskejä ottaa lainaa uusiin sijoitusasuntoihin. Yksityiset vuokranantajat ovat pärjänneet hyvin Euribor-koron nousun myötä, mikä on merkki heidän kyvystään sopeutua muuttuviin taloudellisiin tilanteisiin.

Asuntosijoittajat ovat kuitenkin varovaisia – alueellista vaihtelua paljon

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka tietyiltä osin asuntomarkkinat ovat heräilemässä, asuntokauppojen kokonaismäärä saattaa jäädä tavanomaista matalammaksi lähiaikoina. Tämä kertoo osaltaan siitä, että asuntosijoittajat ovat edelleen varovaisia ja näkymät eivät edelleenkään ole kovinkaan hyvät kaikilla alueilla Suomessa.

Varovaisuus on tietysti täysin ymmärrettävää, sillä varsinkin velkarahalla sijoitusasuntojen ostaminen on edelleen riskialtista. Tuotot jäävät välttämättäkin vähäisiksi silloin, jos asuntoja on ostamassa velkavivulla.

Sen sijaan onkin todennäköisempää, että tässä vaiheessa liikkeessä on ne asuntosijoittajat, jotka pystyvät ostamaan uusia sijoitusasuntoja ilman lainaa tai siten, että lainan osuus jää pieneksi asunnon hankintahinnasta.

Asuntomarkkinoilla on havaittavissa varovaisuutta myös tavallisten ostajien keskuudessa. Monet ostajat saattavat joutua tinkimään toiveistaan tai siirtämään kauppojaan myöhempään ajankohtaan, koska korot ovat korkealla ja pankit ovat saattaneet kiristää asuntolainojen ehtoja.

Tiettyihin asuntotyyppeihin kohdistuu selkeästi suurempi kysyntä

Kun asuntosijoittajat ovat laittamassa ostohousuja jalkaan, samalla kysyntä kohdistuu vain tietynlaisiin asuntoihin. Tällä hetkellä ostajat ovat kiinnostuneita erityisesti rivitaloasunnoista sekä viime vuosikymmeninä rakennetuista omakotitaloista.

Sen sijaan esimerkiksi pienet kerrostaloasunnot eivät ole herättäneet paljoakaan mielenkiintoa – ainakaan vielä. Tässä mielessä tilanne on muuttunut paljon, koska ne ovat olleet viime vuosina varsinkin asuntosijoittajien kohteina.

Tähän on olemassa tietysti omat syyt. Ensinnäkin markkinoilla on tarjontaa paljon yksiöistä, joita on rakennettu viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Toiseksi vaikuttaa siltä, että asuntojen ostajat ovat kiinnostuneet tällä hetkellä kerrostalojen osakkeista vain vuokra-asuntojen osalta.

Asuntosijoittajien myynnit myös vähentyneet vuoden loppuun tultaessa

Mielenkiintoinen kehityskulku on myös se, että asuntosijoittajat eivät ole myymässä asuntojaan niin hanakkaasti kuin vielä keväällä. Kehityksen taustalla on ilmeisesti se, että korkojen alkaessa rauhoittumaan heidän taloudellinen on parantumassa. Kun samaan aikaan vielä taloudellinen tilanne on tasaantumassa, myynteihin ei lähdetä enää niin herkästi.

Myymiseen suhtautuvat nihkeästi varsinkin ne, joilla on useita sijoitusasuntoja markkinoilla. Se kertoo osaltaan siitä, että asuntosijoittajat näyttävät pärjäävän korkojen nousun ja inflaation kanssa kohtalaisen hyvin.

Lue myös: Spotify äänikirjat haastavat markkinat