Asuntojen hintataso

Asuntojen hintataso on puhuttanut paljon viime aikoina. Pitkään nähtiin asuntojen kallistuvan, kunnes korona, inflaatio ja varsinkin korkotason nousu muutti suunnan.

Kaikki tämä yhdessä geopoliittisiin jännitteisiin yhdistettynä on aiheuttanut sen, että aivan viime kuukausina asuntomarkkinat ovat olleet muutoksessa. Keskeisin asia, jossa tämä muutos näkyy, on erityisesti asuntojen hintataso.

Nyt on tullut ilmi tuoretta aineistoa asiaan liittyen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet merkittävästi kautta maan viimeisimmän kvartaalin aikana.

Asuntojen hintojen lasku on ollut erityisen voimakasta suurissa kaupungeissa. Se johtunee pitkälti siitä, että niissä myös neliöhinnat ovat korkeimmillaan. Asuntoja pyritään myymään aikaisempaa edullisempaan hintaan, koska kuluttajista on tullut huomattavasti varovaisempia huonojen taloudellisten aikojen johdosta.

Suurissa kaupungeissa asuntojen hinnat ovat laskeneet keskimäärin 7,6 prosenttia. Tämä lisää huolta siitä, miten asuntomarkkinat ylipäätään ovat kehittymässä. Samalla on nimittäin meneillään pienimuotoinen konkurssiaalto rakentamiseen liittyvien yritysten keskuudessa.

Tällä hetkellä onkin mielenkiintoista nähdä se, miten tilanne tulee kehittymään ensi vuoden puolella. Koska asuntomarkkinat ovat hiljentyneet merkittävästi, se saattaa aiheuttaa patoutunutta kysyntää seuraavilla vuosille. Mikäli asuntojen hinnat ja korkotaso laskee nykyisestä, asuntomarkkinat saattavat toipua nopeastikin nykyisestä tilanteesta.

Asuntojen hintataso alenemassa Suomessa

Tilastokeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet merkittävästi kautta maan heinä–syyskuussa, verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Asuntojen hintojen lasku on ollut erityisen voimakasta suurissa kaupungeissa, joissa hinnat ovat tulleet alas keskimäärin jopa 7,6 prosenttia. Koko maata tarkasteltaessa hintojen lasku on ollut keskimäärin 6,7 prosenttia.

Huomiota herättävää on myös se, että uusien osakeasuntojen hinnatkin ovat laskeneet. Tilastokeskuksen tarjoaman aineiston perusteella uusien asuntojen hinnat ovat tippuneet 3,5 prosenttia tämän vuoden heinä- ja syyskuun aikana. Samoin asuntokauppoja tehtiin 60 prosenttia vähemmän.

Tämä kehitys on herättänyt huolta ja kysymyksiä siitä, mihin suuntaan asuntomarkkinat ovat menossa, ja mitä tämä tarkoittaa niin asunnon ostajille kuin myyjillekin.

Asuntojen hintojen laskeva trendi koskee koko Suomea aivan muutamia paikkakuntia lukuun ottamatta.

Lue myös: Alkoholin etämyynti – Kohta voit tilata olutta kotiin

Hinnat laskevat erityisesti suurimmissa kaupungeissa

Suurimmat muutokset asuntojen hintatasossa ovat tapahtuneet Vantaalla ja Espoossa. Niissä keskimääräinen hintojen lasku on ollut yli 9 prosenttia, jolloin asuntojen hinnasta on lähtenyt lähes kymmenys pois.

Toisaalta osa kaupungeista on pärjännyt paljon paremmin. Turussa ja Oulussa asuntojen hinnat ovat laskeneet vain noin 4 prosentin verran. Sitä voi pitää kohtalaisen pienenä laskuna, kun ottaa huomioon taloudellisen tilanteen.

Myös suuremmissa maakuntakeskuksissa on nähty hintojen laskuja. Tätä on tapahtunut erityisesti Jyväskylässä, Lahdessa sekä Kajaanissa.

Nämä Tilastokeskuksen julkaisemat luvut osoittavat kiistatta sen, että hintojen lasku ei ole rajoittunut pelkästään pääkaupunkiseudulle. Korkojen noususta johtuen tilanne on levittäytynyt eri puolille maata, eikä suurta muutosta ole aivan heti luvassa.

Toinen huomiota herättävä seikka on se, että erilaisten asuntotyyppien hinnat ovat vaihdelleet eri tavoin. Erityisesti yksiöiden hinnat ovat alentuneet melkoisesti, noin 11 prosenttia pääkaupunkiseudulla. Se kertoo osiltaan varmasti siitä, että niitä on viime vuosina rakennettu paljon, mikä on aiheuttanut jo ylitarjontaa yksiöistä markkinoilla.

Asuntojen hintataso ensi vuonna – onko taas nousua luvassa?

Asuntojen hintatason lasku on ollut täysin odotettua, eikä siinä sinänsä ole mitään yllättävää. Vuoden Euribor-korko on noussut parhaillaan yli neljän prosentin, joka laittaa automaattisesti jarrut päälle asuntomarkkinoilla. Kehitystä korostaa myös se, että Suomessa elettiin pitkään nollakorkojen aikaa.

On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että asuntojen hintatason lasku on rauhoittunut aina sitä enemmän, mitä pidemmälle vuotta edetään. Lisäksi lisää potkua asuntomarkkinoilla on luvassa oman asunnon ensiostajien toimesta, sillä nykyinen hallitus on muuttamassa varainsiirtoveroon liittyviä lakeja jo heti ensi vuoden alusta alkaen.

Tämä muuttaa asuntomarkkinoiden tilaa kuitenkin lähinnä marginaalisesti, sillä yleistä tilannekuvaa se ei juurikaan liikauta suuntaan jos toiseen.

Kuluttajien näkökulmasta positiivista on kuitenkin se, että asuntojen hinnat ovat muuttuneet vieläkin edullisemmiksi, kun niiden hintoja vertaillaan palkansaajien ansiotasoon. Suomalaiset saivat jonkin verran palkankorotuksia johtuen korkeasta inflaatiosta.

Siinä mielessä kysyntä tulee melko varmasti kasvamaan ensi vuoden kuluessa ja erityisesti siinä tapauksessa, että Euroopan keskuspankki alkaa alentamaan ohjauskorkojaan odotusten mukaisesti.

Näin ollen asuntojen hintataso lähtee samalla nousuun jo ensi vuonna, mikäli kysyntä lähtee kasvuun. Tässä mielessä asuntojen ostajien kannattaa olla hereillä ja riittävän aikaisin liikkeellä.

Lue myös: Ohjauskorko ei laske tänä vuonna – EKP ilmoitti eilen