2017. aastal juurutas Eesti esimesena Euroopa Liidus krüptovaluutade litsentseerimise süsteemi. Nelja aasta pärast, 2021. aastal, olid üle poole maailmas asuvatest VASP-ide (virtuaalvarade teenusepakkujad) Eestis registreeritud, kuna paljudes riikides polnud vastavaid litsentse saadaval.

Eesti krüptolitsentside ajalugu

Juba 2014. aastal tunnistas Eesti krüptoraha legitiimseks maksevahendiks. Sellest ajast peale on Eesti Maksu- ja Tolliamet kohandanud ja uuendanud oma juhiseid ja süsteeme, et krüptorahaga tegelevatel firmadel oleks lihtsam tegutseda.

Hetkel on Eesti krüptosektori regulatsioonid ühed karmimad, kuid samuti ka efektiivsed, aidates võidelda finantskuritegevusega.

Regulatsioonide hiljutine karmistamine

2022. aasta 12. märtsil kehtestati uued regulatsioonid, mis vastasid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastastele seadustele. Nende tagajärjel vähenes litsentseeritud firmade arv drastiliselt: 2019. aastal oli neid 1447, kuid 14. juuli seisuga vaid 81. See näitab, et paljud firmad ei suutnud täita kehtestatud nõudeid, mis omakorda kinnitab, et regulatsioonid on oma eesmärki saavutanud.

Eesti ja MiCA regulatsioonid

Eesti ja MiCA regulatsioonid

Markets in Crypto-Assets Regulation, tuntud ka kui MiCA, on regulatsioon, mis loodi selleks, et kehtestada Euroopa Liidus ühtsed reeglid krüptovaradele. Selle peamine eesmärk on käsitleda neid krüptovarasid, millele ei kohaldu praegused finantsteenuste seadused. Kui lühidalt kokku võtta, siis MiCA keskendub läbipaistvusele, avalikustamisele, tehingutele antavale loale ja nende järelevalvele, eriti neile, kes emiteerivad ja kauplevad krüptovaradega. See regulatsioon aitab tugevdada finantsturgude usaldusväärsust ja stabiilsust, reguleerides krüptovarade avalikke pakkumisi ja tagades, et tarbijad saavad teavet nendega kaasnevate riskide kohta.

Eesti kehtestatud nõuded on isegi rangemad kui MiCA omad, mis on Euroopa Liidu uusim krüptorahaga kauplemise raamistik. Kes soovib Eestis krüptolitsentsi saada, peab olema valmis vastama nii MiCA nõuetele kui ka ületama need.

Krüptoturu hiljutised liikumised juulis

Regulatsioonid

Bitcoin (BTC) ja ethereum (ETH), kaks domineerivat krüptovaluutat, nägid juulis vastavalt 5-protsendilist ja 4,7-protsendilist langust euro suhtes. Ripple’s XRP koges märkimisväärset kasvu pärast kohtuotsust USA Väärtpaberjärelvalve (SEC) vastu, tõustes koguni 70%, kuid kuu lõpuks haaras kolmanda koha tagasi Build-and-build (BNB) – langus oli vaid 0,45%.

Juulis liikus Bitcoin vahemikus 27 921 eurost 26 507 euroni, mille kõige kõrgemaks väärtuseks oli 28 850 eurot ja madalaimaks 26 209 eurot. Selliseid hinnaliikumisi võis põhjustada baasintresside suurenemine, samuti on BTC ja traditsioonilise aktsiaturu vahelise seose mõju vähenenud.

Ethereumi hind liikus juulis vahemikus 1772 eurost 1688 euroni. Ehkki selle langusprotsent oli BTC-le lähedal, on ethereumi võrgu aktiivsus ja kasv oluliselt suurem, lisades iga päev keskmiselt 90 000 uut aadressi.

Kolmanda koha osas krüptoturul oli pingeline konkurents XRP ja BNB vahel. Pärast kohtuotsust tõusis Ripple’i XRP hind 0,73 euroni, kuid juuli lõpus asetus see 0,65 euro juurde. Vahepeal püsis BNB stabiilsena, liikudes 220 eurost 219 euroni.

Turuanalüütikud on hetkel ootepositsioonil, kuid eeldavad, et krüptoturul näeme varsti suuremaid liikumisi. Eriti huvipakkuv on järgmisel aastal toimuv bitcoin’i “pooldumine”, mis on ajalooliselt kaasa toonud hinnarallid.
Tulevikuvaated

Analüütikud jätkavad arutelu selle üle, kuhu krüptoturg võib edasi liikuda. Kuid üks asi on selge – krüptoturu liikumised on sageli ettearvamatud. Samas, paljud on optimistlikud bitcoin’i pooldumise osas, mis toimub järgmisel aastal ja on ajalooliselt põhjustanud hinnaralle.

Lõppkokkuvõtteks, olgu tegemist Eesti range krüptoregulatsiooniga või krüptoturu suviste liikumistega, on selge, et krüptomaailm on siin, et jääda ja selle mõju globaalsele majandusele on jätkuvalt kasvav. Eesti, mis on näidanud eestvedamist reguleerimises ja innovatsioonis, on kindlasti üks riike, millel tasub krüptoareenil silma peal hoida.

Milline on parim krüpto, mida praegu osta?

MEIE HINNANG

  • B2C pani kokku parimad krüptovaluutad, mida 2023 aastal osta
  • Saa varajane ligipääs eelmüükidele ja privaatmüükidele
  • KYC verifitseeritud, auditeeritud ja avalike meeskondadega
  • Tulevased listingud ja NFT airdropid
Krüptoraha on väga volatiilne reguleerimata investeerimistoode.