Socialt ansvarlig investering er en metode, som mange anvender, når de køber aktier, ETF’er, fonde, indeks, kryptovalutaer, NFT’er og lignende. Der er heldigvis ikke noget modsætningsforhold mellem at investere ansvarligt og tjene et godt afkast over tid.

Man ser investering som en måde, hvorpå man både kan tjene et afkast – samt ikke mindst bidrage til en bedre verden. Hvis du også ønsker at investere dine penge med så ren en samvittighed som muligt, er det her, du skal læse med. Der er mange aktiver, man kan købe for at investere både bæredygtigt og fornuftigt på samme tid.

I denne guide vil vi se nærmere på socialt ansvarlige investeringer og forklare alt, hvad begyndere skal vide for at komme i gang med såkaldt SRI (Socially Responsible Investing).

Opret konto eToro

Socialt ansvarlig investering – Kort fortalt

Socialt ansvarlig investering er en specifik form for bæredygtig investering, hvor investorer sætter deres moralske og etiske værdier over økonomiske resultater. Det vil sige, at i stedet for at investere i specifikke virksomheder eller aktiver udelukkende på grund af deres potentielle monetære afkast, så investerer man i virksomheder eller aktiver, der bidrager til en sag, man brænder for.

Økonomisk præstation har dog stadig betydning for socialt ansvarlig investering – men det er ikke den eneste overvejelse, som det er for mange andre typer investering. SRI-investorer kan være villige til at give afkald på nogle gevinster, hvis det for eksempel betyder at investere i en virksomhed, der reducerer sit CO2-fodaftryk – eller som rummer stærke initiativer indenfor menneskerettigheder.

Mange investorer kigger på grønne energiinvesteringer. Det er således ikke overraskende, at de fleste mæglere nu støtter vedvarende energiaktiver. De værdier, som socialt ansvarlige investorer vælger at fokusere på, er forskellige og afhænger af den enkelte. Nogle SRI-investorer bekymrer sig primært om miljøet – og investerer i virksomheder, der reducerer udledningen af ​​drivhusgasser eller udvikler grøn teknologi.

Andre SRI-investorer støtter virksomheder, der bygger mere forskelligartet arbejdsstyrke eller taler imod menneskerettighedskrænkelser i deres industris forsyningskæder. For eksempel kan en investor vælge at investere i en virksomhed, der for nylig har ansat flere kvinder og farvede personer til sin bestyrelse – i modsætning til en virksomhed, der har en helt hvid eller helt mandlig bestyrelse.

Du kan investere i socialt ansvarlige virksomhedsaktier samt fonde ved hjælp af regulerede mæglere som eToro.

Investering er på eget ansvar

Hvordan fungerer socialt ansvarlig investering?

Social ansvarlig investering fungerer på et grundlæggende niveau som de fleste andre former for investering. Man skal beslutte, hvilke typer aktiver eller virksomheder man vil investere i – samt finde et mæglerfirma at investere igennem.

Forskellen mellem almindelige investorer og SRI-investorer er typisk, at sidstnævnte vil starte processen med at overveje deres værdier. En SRI-investor kan lave en liste over årsager, som de ønsker at støtte via deres investeringer – og derefter lave en liste over virksomheder eller aktiver, der understøtter disse årsager på en eller anden måde.

Investorer kan derefter gå gennem den normale proces med at evaluere risiko og ydeevne – kun baseret på den korte liste over værdidrevne aktiver for at beslutte, hvad de skal investere i. Det er altså et lidt andet mindset en SRI-investor lægger til grund for sine investeringer.

Socialt ansvarlig investering

At finde socialt ansvarlige investeringer kan kræve meget research fra private investorer. Man skal ofte grave i virksomhedernes årsrapporter og bæredygtighedsrapporter for at finde ud af, hvilke sociale og miljømæssige initiativer de har søsat. Investorer skal også selv afgøre om det, en virksomhed gør, har reel indflydelse – samt om virksomhedens motiver stemmer overens med deres egne.

I sidste ende vil ikke to socialt ansvarlige investorer købe helt ens finansielle aktiver. Hver investor vil have sine egne værdier at følge og efterfølgende træffe sine egne beslutninger om, hvilke socialt ansvarlige investeringer, der giver mest mening for deres portefølje.

 • Hvis man vil i gang med socialt ansvarlig investering kan man med fordel finde et blankt stykke papir frem og skrive sine personlige mærkesager ned. Er det måske menneskerettigheder, bæredygtighed, bekæmpelse af forurening, elbiler, grøn energi eller andet, der skal stå på din liste?

SRI overfor ESG-investering

Vi låner begreber fra det engelske sprog for at forklare disse kategorier af investering. SRI-investering har meget til fælles med ESG-investering, som står for Environmental, Social, and Governance-investering – altså Miljø, Samfund og Ledelsesmæssige investeringer.

Begge typer investeringer fokuserer på virksomheder, der gør noget godt for verden på en eller anden måde – som fx at reducere deres CO2-udledning eller forbedre diversiteten i arbejdsstyrken.

CSR investing– og ESG-investeringer er dog forskellige i deres primære mål. SRI-investorer sætter deres værdier først og finansielle resultater i anden række. Det vil sige, at de kan være villige til at ofre noget økonomisk afkast til gengæld for at støtte sociale formål, som de holder meget af.

ESG-investorer ser på den anden side økonomiske resultater og sociale goder arbejde hånd i hånd. Idéen er, at virksomheder, der fokuserer på bæredygtighed eller forbedringer i samfundet, vil drage økonomisk fordel heraf i det lange løb. Derfor vil ESG-aktier i sidste ende klare sig bedre end ikke-ESG-aktier. ESG-investorer ser således ikke sig selv give afkald på noget økonomisk afkast – i forhold til at investere i en traditionel portefølje uden tanke på en forbedret verden.

I praksis kan Socially Responsible Investing– og ESG-investeringer være ret ens både med hensyn til, hvilke investeringer de retter sig mod, og mht. deres overordnede præstation. Selvom SRI-investorer kan være villige til at give afkald på potentielle afkast, er det fuldt ud muligt, at deres investeringer klarer sig bedre – muligvis endda delvist på grund af deres socialt ansvarlige karakter.

 • Det er tid til at gøre op med dig selv, om du vil give afkald på mulige afkast over tid – eller om investeringer i en forbedret verden står øverst på din liste over prioriteter?

Forskellige typer af socialt ansvarlige investeringer

Der er flere populære typer af socialt ansvarlige investeringer, som investorer kan bruge til at støtte deres personlige mærkesager igennem.

CO2-kreditter

CO2-kreditter er en type råvare, der handles i steder som Europa, staten Californien, Storbritannien, Kina og New Zealand for at fastsætte en pris på kulstofemissioner. Virksomheder optjener CO2-kreditter, når de reducerer deres emissioner. Virksomheder, der har mange udledninger, skal købe CO2-kreditter for at betale for deres emissioner. Dette skaber et marked for CO2-kreditter, der handles mellem virksomheder.

Individuelle investorer kan investere i CO2-kreditter gennem CO2-kredit-futures. Dette er kontrakter, der giver investorer ret til at købe CO2-kreditter på en fremtidig dato til en forudbestemt pris. Faktisk giver disse kontrakter mulighed for at investere i, at værdien af ​​CO2-kreditter vil stige.

Hvis tilstrækkeligt mange investorer spekulerer i, at CO2-kreditter vil stige i værdi, kan det have den effekt, at prisen på CO2-kreditter hæves. Dette gavner virksomheder, der har reduceret deres emissioner og har CO2-kreditter at sælge. Det tilskynder også virksomheder, der er store udledere og skal købe CO2-kreditter, til at arbejde hårdere for at reducere deres emissioner.

Alt i alt et glimrende bæredygtigt initiativ, der over tid vil bidrage til et bedre klima i hele verden.

Socialt ansvarlig investering i aktier

En anden populær tilgang er investering i social ansvarlige virksomheder gennem køb af bæredygtige aktier. Her køber investorer aktier i individuelle virksomheder, der fremmer forskellige SRI-værdier. Enkeltpersoner kan investere i virksomheder, der fx har givet løfter om at reducere deres CO2-udledning, at fremme minoriteter i deres arbejdsstyrke, at tage stilling til menneskerettigheder, at opnå ligestilling mellem kønnene i løn – og meget mere.

At finde socialt ansvarlige virksomheder at investere i er en af ​​de største udfordringer. Investorer bør altid lave deres egen research – herunder læse virksomheders bæredygtighedsrapporter igennem for at finde ud af, om de gør fremskridt mod deres erklærede sociale mål.

eToro platform

Fordelen ved at investere i socialt ansvarlige virksomheder er, at SRI-investorer kan opbygge en tilpasset portefølje baseret på deres værdier. Aktionærer får også stemmeret i mange virksomheder, så de kan udtrykke deres værdier, når de stemmer om bestyrelsesmedlemmer eller andre større initiativer.

Socialt ansvarlig investering i fonde

Socialt ansvarlige investeringsfonde er investeringsforeninger og ETF’er (børshandlede fonde), der investerer i en række socialt ansvarlige aktiver. Dette tilbyder en relativt enkel løsning til at investere i socialt ansvarlige virksomheder – selvom fonde tilbyder mindre tilpasning end at opbygge en portefølje af individuelle aktier. Socialt ansvarlige ETF’er kan også bruges til at investere i CO2-kreditter.

Der findes flere forskellige typer af socialt ansvarlige investeringsfonde. Nogle fokuserer bredt på tværs af mange forskellige SRI-kategorier – herunder miljøansvar, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Andre investerer specifikt baseret på visse værdier – som fx ETF’er, der investerer i vedvarende energiaktier for at bekæmpe klimaforandringer.

ETF, eToro

Socialt ansvarlige obligationer

Investorer kan også investere i socialt ansvarlige investeringsselskaber – samt i statslige sociale initiativer gennem obligationer. Obligationer giver renter plus det endelige afkast af de penge, som investorerne betalte for at købe obligationen.

Investorer i obligationer kan købe obligationer fra en individuel virksomhed, der opfylder en investors sociale værdier – eller fra en lokalregering, der udsteder obligationer for at rejse penge til fx billigere boliger. Investorer kan også finde socialt ansvarlige obligations-ETF’er og investeringsforeninger.

Mikrofinansiering

Mikrofinansiering er en samlet betegnelse for individuel investering i lille skala uden for traditionelle markeder. Ofte tager mikrofinansiering udgangspunkt i et lån, investering i lokale virksomheder eller samfundsprogrammer. Disse lokale virksomheder kan afspejle investorernes værdier og samtidig give dem en måde at investere på til gavn for deres eget samfund.

Mikrofinansiering kan være en socialt ansvarlig investering i sig selv – uanset værdierne af den virksomhed, der investeres i. Der er en håndfuld nonprofit- og investeringsprogrammer, der gør det muligt for socialt ansvarlige investorer at købe sig ind i små virksomheder i fx udviklingslande. Disse investeringer kan ofte være ganske små – men kan potentielt gøre en væsentlig forskel i en persons evne til at få sin virksomhed i gang.

Eksempler på socialt ansvarlige investeringsaktiver

Vi vil nu dække nogle eksempler på populære socialt ansvarlige investeringer. Dette er blot eksempler, og investorer kan finde mange flere SRI-investeringer gennem deres egen research. Betragt derfor følgende investeringer som inspiration.

1. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) – ETF fokuseret på at reducere kulstofemissioner

iShares Global Clean Energy ETF er en af ​​de største rene energifonde i verden med mere end $5,6 milliarder i aktiver under forvaltning. Fonden investerer i en bred vifte af virksomheder, der er involveret i udvikling af vedvarende energiteknologi – herunder vind-, sol- og elbilteknologi.

Nogle af topbeholdningerne i denne socialt ansvarlige ETF omfatter Enphase Energy, First Solar, Plug Power og Vestas Wind Systems. Fonden investerer også i biotek-aktier, der arbejder med produktion af biobrændstof – samt i forsyningsselskaber, der fremmer overgangen til fossile brændstoffer og frie energikilder.

iShares, eToro, Clean energy

Investering er på eget ansvar

2. Tesla (TSLA) – En af verdens førende elbilproducenter

Tesla er en meget populær socialt ansvarlig investering. Dem, der ønsker at bruge deres kapital til at bekæmpe klimaændringer investerer gerne i denne amerikanske mastodont. Virksomheden er en af ​​verdens førende elbilproducenter og har været afgørende ift. at presse andre bilproducenter til at bygge elektriske køretøjer. Tesla er også førende inden for udvikling af batteriteknologien, der bliver stadig vigtigere i en mere elektrificeret verden.

Tesla kan dog repræsentere en selvmodsigelse for nogle ESG-investorer. Virksomheden blev smidt ud af S&P 500’s ESG-aktieindeks på grund af problemer omkring, hvordan den behandler sine medarbejdere.

Tesla, eToro

Investering er på eget ansvar

3. TIAA-CREF Core Impact Bond Fund (TSBIX) – Obligations-ETF, der støtter dårligt stillede samfund

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund er en obligations-ETF med socialt ansvar i centrum. I stedet for at investere i obligationer fra større virksomheder, investerer denne investeringsfond direkte i obligationer, der støtter økonomisk dårligt stillede samfund. Det inkluderer fx investeringer i føderale og lokale statsobligationer, der understøtter billige boliger i USA.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund (TSBIX)

Investering er på eget ansvar

4. KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) – CO2-credit ETF med global eksponering

KraneShares Global Carbon Strategy ETF er en indeksfond, der hører til IHS Markit Global Carbon Index. Den investerer i en bred vifte af CO2-kredit-futures fra EU, Storbritannien og Californien. Det er en af ​​de største CO2-kredit ETF’er i verden med mere end $800 millioner i aktiver under forvaltning.

KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN)

Investering er på eget ansvar

5. Aflac (AFL) – Etisk aktie med fokus på bæredygtighed og lighed

Aflac er et af de største forsikringsselskaber i USA og et af de mest prisbelønnede selskaber, når det kommer til social ansvarlighed. Aflac er blevet hædret af Ethisphere 16 år i træk.

Virksomheden annoncerede for nylig et mål om at blive CO2-neutral og lancerede en grøn investeringsfond på 250 millioner dollars for at fremme miljømæssig bæredygtighed. Derudover donerede virksomheden mere end 150 millioner dollars til kræftforskning sidste år og støttede mere end 140.000 pædiatriske kræftpatienter og deres familier under behandlingen.

Aflac aktie

Aflac har også en retfærdig beskæftigelsespolitik, der fremmer kvinders og farvedes rettigheder. Næsten to tredjedele af selskabets bestyrelsesmedlemmer er således kvinder og minoritetspersoner. Aflac-aktien er steget siden starten af ​​2022, hvilket modvirker tendensen på det samlede aktiemarked. Selskabet betaler desuden et udbytte på 2,61%.

Investering er på eget ansvar

6. IMPT – Grøn krypto, der kan eksplodere i værdi

IMPT er et nyt og meget relevante kryptoprojekt, der har at gøre med Co2-kreditter og vedvarende energi. IMPT kombinerer det med NFT’er. IPMT har allerede mere end 10.000 partnere, der inkluderer nogle af de største virksomheder i verden.

IMPT ser ud til allerede at have opnået stor popularitet for private og professionelle investorer. Allerede indenfor de første 48 timer af presalet rejste IMPT mere end 500.000 amerikanske dollars – hvilket svarer til flere millioner danske kroner.

IMPT

IMPT er projektets medfødte token – og grundstenen for, at platformen og handel med NFT’er samt CO2-kreditter kan fungere.

På baggrund af det stigende fokus på klimaforandringer mener mange, der støtter dette projekt, at IMPT-tokens kan stige stort i værdi. Da markedsværdien fortsat er forholdsvis lav, sammenlignet med større kryptoprojekter som fx Ethereum, er der gode muligheder for store afkast på sigt. Men der findes ingen garantier.

Presale er typisk en god mulighed for at komme ind i et projekt på et tidligt stadie. Her kan den pågældende token fortsat anskaffes til en lav pris. Miljøvenlig kryptovaluta er super relevant ift. mange af de problemer, vi står overfor i forhold til klimaet og Co2 -dledning. I skrivende stund befinder IMPT-tokenet sig på sit første presale, som slutter 25. november. Efterfølgende vil andet presale starte. Her udbydes IMPT Token til en højere pris.

Hvis du har ønske om yderligere uddybning af projektet, kan du se denne video, der forklarer relevante ting mere detaljeret:

Hvorfor foretager folk socialt ansvarlige investeringer?

Investorer vælger at foretage socialt ansvarlige investeringer af forskellige årsager.

Den mest almindelige årsag er, at man ønsker at udtrykke sine personlige værdier, når man investerer sine penge. Investorer ved, at investering understøtter virksomheder og aktiver, og derfor vil de gerne støtte virksomheder, der bekymrer sig om de ting, der er vigtige for dem. Efterhånden som flere investorer tager hensyn til socialt ansvar, kan virksomheder også blive tilskyndet til at lægge større vægt på socialt ansvar i deres beslutningstagninger.

En anden grund til, at nogle investorer vælger SRI-investering, er, at det sagtens kan betale sig. Mens SRI-investeringer ikke har økonomisk afkast som sit primære mål, kan socialt ansvar og økonomiske resultater godt gå hånd i hånd. Dette er tesen bag ESG-investering – men den gælder også for SRI-investeringer, selvom det ikke er hovedfokus.

På en bredere skala kan socialt ansvarlige investeringer have store fordele. For eksempel kan socialt ansvarlige investeringer tilskynde virksomheder til at reducere deres CO2-udledning og bremse tempoet i klimaforandringerne. Det kan også føre til øget deltagelse af minoriteter i virksomhedslederstillinger – eller hjælpe med at fjerne krænkere af menneskerettigheder fra forsyningskæder.

Sådan finder du socialt ansvarlige investeringsaktiver

En af de mest udfordrende dele af at investere i socialt ansvarlige fonde og virksomheder er at finde aktiver, der matcher en given investors værdier. Mens der er lister over socialt ansvarlige og etiske aktier, skal investorer ofte lave deres egen research for at evaluere virksomheders initiativer og handlinger.

Lister over SRI- og ESG-aktier kan være et godt sted at starte for at danne sig et overblik mht. virksomheder, der bør undersøges nærmere. Herfra vil investorer måske tjekke virksomheders årsrapporter eller bæredygtighedsrapporter for yderligere information. Der er også organisationer, der sporer virksomhedsansvar, som fx Ethisphere, der kan give nyttige oplysninger.

Mæglere, der tilbyder socialt ansvarlige investeringer

etoro logo

Mange børsmæglere tilbyder handel med socialt ansvarlige aktier og fonde. Mæglere, der tilbyder handel via futures, kan også tilbyde handel på individuelle CO2-kredit futures-kontrakter.

En mægler, som investorer kan overveje at bruge til SRI-investeringer, er eToro. eToro tilbyder 0% kommissionshandler på hundredvis af aktier og ETF’er fra hele verden – inklusive aktier og fonde, som mange investorer betragter som socialt ansvarlige investeringer.

For eksempel tilbyder eToro handel med Tesla- og Aflac-aktier, iShares Global Clean Energy ETF og KraneShares Global Carbon Strategy ETF. Investorer kan også købe og sælge CO2-kredit-futures gennem CFD’er (contracts for difference).

Opret en konto på eToro

Denne investeringsplatform tilbyder en række nyttige værktøjer til investorer – herunder en omfattende analyseplatform. Brugere har adgang til snesevis af indbyggede tekniske indikatorer samt værktøjer. eToro tilbyder også professionel fundamental analyse ift. mange populære aktier.

En anden grund til, at mange investorer vælger eToro er, at mægleren har en funktion ved navn copy trading. Investorer kan kopiere en mere erfaren investors portefølje –  positioner vil herefter blive købt eller solgt automatisk. Copy trading omfatter også investorer, der er fokuseret på socialt ansvarlige investeringer. Man bestemmer helt selv, om man ønsker at investere for store eller små beløb.

Børser på eToro

 

Investering er på eget ansvar

Der er mange socialt ansvarlige investeringer at vælge imellem

Socialt ansvarlig investering giver investorer mulighed for at støtte deres værdier gennem investeringer. Det gælder om at gøre op med sig selv, præcis hvilke socialt ansvarlige initiativer og virksomheder, man ønsker at investere sine penge i.

SRI-investorer kan investere i aktiver som individuelle aktier, socialt ansvarlige investeringsfonde, obligationer, CO2-kreditter og meget mere. Mange mæglere, herunder eToro, tilbyder adgang til socialt ansvarlige investeringer.

Vil IMPT få 100x afkast? Deltag i presale i dag

Vores bedømmelse

IMPT token logo
 • Hjælp klimaet med ny kryptovaluta
 • Co2 reducerende krypto- og NFT-projekt
 • Kommer snart på en række kryptobørser
 • Allerede rejst 4 mio dollars i presale
IMPT token logo
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er socialt ansvarlig investering?

Kan man både investere ansvarligt og optjene store afkast over årene?

Hvilke virksomheder er socialt ansvarlige at investere i?

Findes der socialt ansvarlige fonde eller ETF’er at investere i?

Vil Tamadoge få 100x afkast? Køb den på OKX

Vores bedømmelse

Tamadoge logo
 • "10-50X afkasts potentiale" - CNBC Report
 • Deflationær, lavt udbud – 2 milliarder
 • NFT Doge Pets – Potentiale for Mass Adoption
 • Kommer snart på en række kryptobørser
 • Kan allerede købes på OKX
Tamadoge logo
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Battle Infinity - Fremtidens Metaverse spil

Vores bedømmelse

battle-infinity-logo2
 • Pre-sale udsolgt tidligt – battleinfinity.io
 • Kommende notering på PancakeSwap
 • Fantasy sport tema-spil
 • Spil for at optjene IBAT Tokens
 • Produceret af Unreal Engine
 • Solid Proof Audited, CoinSniper verificeret
battle-infinity-logo2
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.