Investering i grøn og vedvarende energi dækker over investering i sol- og vindkraft, vandkraft, biobrændstoffer og meget mere. Det ses ofte som en måde at investere på, der er gavnlig for miljøet og tilbyder eksponering for nye eller eksisterende energiteknologier.

Grøn investering anses for at være socialt ansvarlig investering og går ind under ESG-investeringer. Investering i social ansvarlige virksomheder kan man blandt andet gøre gennem aktier og ETF’er, der er to populære aktivklasser til dette formål. Hvis du falder over termet CSR investing eller Socially Responsible Investing, så dækker dette overordnet over de samme typer af investering.

I denne guide vil vi se nærmere på grøn energi investering og forklare de vigtigste aspekter ved investering i grøn energi.

Grøn energi og socialt ansvarlig investering forklaret

Grøn energi er enhver form for energi, der reducerer eller eliminerer Co2-udledning. Også kendt som vedvarende energi, så inkluderer grøn energi energikilder som solenergi, vindkraft og mere. Grøn energi er et alternativ til de traditionelle fossile brændstoffer, der bruges til at generere energi, såsom kul, olie og naturgas. Dette betegnes som sort energi.

Når det kommer til socialt ansvarlig investering, så omhandler grøn energi investering primært, at udvælge og opkøbe aktier i virksomheder, der arbejder med at producere grøn energi eller opfinde ny teknologi. Nogle af de typiske sektorer at investere i indenfor grøn energi er sol-, vind- og vandenergi/vandkraft. De kan også omfatte investeringer i atomkraft eller nyere teknologier som brintkraft eller biobrændstoffer.

Elbilsproducenter er en anden form for virksomheder man kan investere i, der har at gøre med grøn energi. Eksempler på disse er Tesla og Nio. Stort set alle bilproducenter laver i dag elbiler, men disse fokuserer udelukkende på elbiler.

Solceller

Socialt ansvarlig investering i grøn energi er ikke begrænset til direkte investeringer i elproduktion. Mange investorer anser investeringer i batteriteknologi, elnetinfrastruktur, elektriske køretøjer og endda mineselskaber, der producerer råmaterialer til batterier og solpaneler, for at være investeringer i grønne energier.

CFD’er er komplekse instrumenter, og der er stor risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 79% af individuelle investorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er virker, og om du har råd til at løbe en høj risiko for at miste dine penge.

Hvordan fungerer socialt ansvarlig investering og grøn energi?

At investere i grøn energi er meget som at investere i alt andet. Investorer skal identificere aktiver at investere i, undersøge dem og derefter foretage en investering, ofte ved hjælp af en børsmægler eller en anden god investeringsplatform.

Der er ikke overordnet nogle regler for hvilke investeringer, der er helt eller halv grønne. Det er noget man kan finde ratings på, men et langt stykke hen ad vejen selv må vurdere. For eksempel kan nogle investorer betragte et atomkraftselskab som en investering i grøn energi, fordi det er en kulstoffri kilde til elektricitet. Andre investorer er måske ikke enige på grund af de potentielt negative miljøpåvirkninger af atomkraft.

I sidste ende er det altså op til hver enkelt investor at beslutte, hvilke aktiver de anser for at være grønne energiinvesteringer.

SRI & ESG ratings ved investering i grøn energi

Socialt ansvarlig investering (SRI) er en form for investering, hvor investorer først og fremmest fokuserer på at sætte deres kapital i virksomheder og aktiver, der gør godt for verden. Investeringsoverskud kommer i anden række.

Environmental, social and governance (ESG-investering), er en form for investering, hvor investorer balancerer overskud og miljøpåvirkningen af de virksomheder eller aktiver, de investerer i. ESG-investorer tror typisk på, at miljøvenlige investeringer vil give bedre udbytte på lang sigt .

Ved en strategi, der fokuserer på socialt ansvarlig investering er der altså ikke plads til virksomheder, der beskæftiger sig med tobak, våben, olie, gambling eller lignende sektorer.

Mange investeringsselskaber udsteder SRI- og ESG-ratings eller rangeringer for individuelle virksomheder for at rådgive investorer om, hvor “grønne” de er. SRI- og ESG-vurderinger kan især være anvendelige for virksomheder, der investerer i grønne energier, som har en klar social og miljømæssig påvirkning.

Bemærk dog, at SRI- og ESG-rating kan variere meget mellem investeringsselskaber, og hvert selskab bruger sit eget ratingsystem. Så det kan være svært at sammenligne vurderinger fra forskellige kilder for forskellige grønne energiselskaber at investere i. Investorer, der ønsker at vide mere om, hvor bæredygtigt et grønt energiselskab er, kan eventuelt tjekke virksomheders årlige bæredygtighedsrapport eller miljørapport.

De forskellige typer af investering i grøn energi

Der er flere forskellige måder at investere i grøn energi. Vi vil se nærmere på nogle af de mest populære typer af socialt ansvarlig investering, der omhandler grøn energi.

Co2 kvoter/carbon credits

Co2 kvoter er en måde hvorpå virksomheder, organisationer og stater kan nedbringe deres samlede Co2-udledning. Co2 kvoter kan handles og carbon credits er en ret til at udlede en bestemt mængde Co2, fordi der et andet sted er produceret grøn energi eller undladt udledt Co2.

Disse aktiver handles specielt i områder som EU, Californien og New Zealand, hvor der er grænser for, hvor meget Co2 hver virksomhed må udlede. Virksomheder, der udleder mindre end deres grænse, kan sælge overskydende Co2-kreditter til virksomheder, der udleder mere kulstof, end de har tilladelse til. Kulstofkreditter handles på et åbent marked, så individuelle investorer kan købe og sælge dem gennem futureskontrakter, ligesom de kan købe og sælge andre råvarer.

Investering i C02-kreditter er en indirekte, men potentielt effektiv måde at investere i grøn energi på. Når investorer køber C02-kreditter, presser de prisen på disse kreditter op. Det skaber et mere gunstigt økonomisk miljø for grønne energiselskaber, fordi det tilskynder alle virksomheder til at skifte til vedvarende energikilder for at reducere deres emissioner. Det kommer også direkte til gavn for grønne energiselskaber, der har Co2-kreditter at sælge, samtidig med at det øger omkostningerne ved forretninger for fossile brændstoffer-baserede energiselskaber.

Disse aktiver kan dog ikke handles ligeså let for private, som de kan for virksomheder og andre organisationer. Som privat er et af de bedste alternativer futures og CFD’er eller aktier og ETF’er, der dækker over grønne energi virksomheder. Specielt som langsigtet i markedet anbefaler vi at vælge aktier eller ETF’er frem for CFD’er og futures.

Grønne energi aktier

Grønne energiaktier er aktier i virksomheder, der er involveret i at producere vedvarende energi, udvikle vedvarende energiteknologi, elektrificere traditionelt fossile brændstofdrevne produkter som biler eller udvinde de ressourcer, der er nødvendige for vedvarende energiteknologi.

Grønne energiaktier kan også dække over børsnoterede investeringsselskaber eller foreninger, der delvist eller udelukkende investerer i grøn energi og andre socialt ansvarlige investeringer.

Udforsk på eToro

Investorer kan købe og sælge vedvarende energiaktier gennem de fleste større børser og børsmæglere. Det er muligt at opbygge en diversificeret portefølje ved at investere i grønne energiselskaber fra en række forskellige sektorer.

Grønne energi ETF’er og investeringsforeninger

Grønne energi investeringsfonde omfatter primært grønne energi ETF’er (børshandlede fonde) og andre investeringsfonde. En bæredygtig investeringsfond kan være en relativt hurtig måde for en investor at opbygge en diversificeret portefølje af grønne energiaktier, ved kun at købe ét værdipapir.

Ved ETF’er har man dog ikke mulighed for at tilvælge og fravælge udvalgte virksomheder. Du får i stedet stor eksponering mod en masse virksomheder, der har at gøre med grøn energi. Nogle fonde fokuserer udelukkende på vedvarende energi, men andre har et bredere fokus på socialt ansvarlig investering.

De seneste par år er populariteten omkring ETF’er og andre fonde steget markant, hvorfor virksomheder som iShares nu tilbyder et bredere udvalg end førhen. ETF’er som værdipapir er i sig selv forholdsvis nyt, men en genial måde at investere på for mange. Man kan sænke handelsgebyrer markant i stedet for at købe en masse enkeltaktier, hvor der er omkostninger ved hver enkelt handel.

ETF'er hos eToro

Grønne energi obligationer

Mange investorer har den antagelse, at obligationer kun udstedes af stater i form af statsobligationer. Men man kan faktisk sagtens investere i obligationer, der er udstedt af virksomheder. Dette er meget normalt for skibsrederier, der skal rejse kapital for et nyt skib eller andet projekt.

Mange virksomheder, der er involveret i udviklingen af grøn energi, udsteder obligationer for at rejse kapital. Investorer låner virksomheden en sum penge ved at købe en obligation og modtage renter i en fast periode. Ved udløbet af obligationens løbetid får investorerne deres udlånte penge tilbage.

Investorer kan købe grønne energiobligationer fra individuelle virksomheder, men der findes også grønne energi-investeringsfonde, der fokuserer på obligationsinvesteringer. Investorer kan også overveje statsobligationer, der er udstedt for at finansiere grønne energi-relaterede programmer.

IMPT

Indenfor kryptoverdenen sker der konstant innovation, der resulterer i nye og spændende projekter, der har til formål at løse problemer i den virkelige verden udover at fungere som investeringsaktiv.

IMPT er et nyt og meget spændende og relevant projekt, der har tilhørende token, der har mulighed for at stige gevaldigt i værdi.

IMPT kombinerer handel med Co2 kvoter og NFT’er på en ny og aldrig set før måde. På platformen kan man opkøbe Co2 kvoter, der kan mintes til NFT’er, der kan burnes for at kompensere eller bruge det til investeringsformål.

IMPT hjemmeside

I øjeblikket kan en virksomhed eller enkeltperson købe en Co2-kredit, for at kompensere for 1 ton Co2-output. I det mere traditionelle format er det meget svært for private at opkøbe Co2 kvoter og kreditter, hvorfor IMPT søger at skabe et nyt marked for private, men også virksomheder igennem blockchain teknologi.

Hvis du er interesseret i kryptovaluta og vedvarende energi, er dette en unik mulighed for dig at overveje. Alternativt kan du tage et kig på vores bud på de bedste miljøvenlige kryptovalutaer.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Eksempler på grønne energi aktiver

Lad os tage et kig på nogle af de mest spændende aktiver, der omhandler grøn energi, som du kan handle i dag. Disse eksempler repræsenterer et lille udsnit af de mange muligheder, der er indenfor dette område.

1. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

iShares Global Clean Energy ETF er en af de største grønne vedvarende energi-ETF’er på markedet i dag. ETF’en blev lanceret i 2008 og har nu mere end $5,4 milliarder i aktiver under forvaltning.

Denne grønne energi-ETF investerer i nogle af de største sol- og vindteknologivirksomheder, herunder Enphase Energy, Solaredge Technologies, Plug Power og First Solar. Det er ikke strengt begrænset til energiteknologivirksomheder, da det også investerer i flere elbilsproducenter, netoperatører og halvlederproducenter.

iShares Global Clean Energy ETF havde omkring 2020 en eksplosion i værdi, der afspejler mange private investoreres interesse og troen på vedvarende energi og ny teknologi. Det er trods alt et område, der forventes at vokse de næste mange år med massiv støtte fra næsten alle de vestlige lande.

Du kan finde dette aktiv hos eToro, ved at indtaste ICLN eller iShares Global Clean Energy ETF i søgefeltet. Ved at trykke på aktivet kan du nu finde en masse relevant information om ETF’en.

Du har blandt andet mulighed for at foretage en teknisk analyse, se nyheder om aktivet og diskutere med andre, der er interessede i aktivet. Det gør eToro til en af de bedste sociale handelsplatforme.

Det er på egen risiko at købe aktier.

2. Ørsted (Orsted A/S)

Danske Ørsted er en stor og global virksomhed, der beskæftiger sig med vedvarende energi med fokus på off-shore vindmøller og vindmølleteknologi. Virksomheden havde førhen i mange år beskæftiget sig med fossile brændstoffer men valgte omkring 2015 fuldstændigt at omlægge til grøn energi, der gør det til en socialt ansvarlig investering.

Ørsted havde en eksplosion i værdi omkring 2020, men er siden faldet til lavere niveauer. Dette kan for mange nye investorer give en bedre indgangspris end ved de tidligere højder.

Virksomheden er førhen blevet kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab og har gode ratings fra mange virksomheder, der vurderer ESG-aktier.

 

Ørsted graf

OBS: Aktien kan ikke findes frem under navnet Ørsted på mange internationale børser, hvorfor du skal søge “Orsted” mange steder.

Det er på egen risiko at købe aktier.

3. TIAA-CREF Green Bond Fund (TGROX)

TIAA-CREF Green Bond Fund er en investeringsforening med grøn energi, der investerer i obligationer fra virksomheder og regeringer med fokus på miljømæssig bæredygtighed. Nogle af de største beholdninger i fonden inkluderer New York State Energy Research & Development Authority, Interstate Power and Light Co., Hydro-Quebec og Sunnova. Fonden er aktivt forvaltet, så beholdningerne kan ændres hyppigt over tid i takt med, at der udstedes nye grønne energiobligationer.

Fonden har mange milliarder i fovaltning.

TGROX graf

Det er på egen risiko at købe aktier.

4. Siemens aktier

Siemens er en international virksomhed, der beskæftiger sig med at designe, producere og udvikle grøn energi og udstyr, der benyttes i vedvarende energi.

Et af Simens største markeder er vindmøller, hvor de er konkurrenter til mange af de største spillere på området. I 2020 oplevede Siemens markedsværdi en eksplosion i værdi ligesom mange andre virksomheder, der beskæftiger sig med vedvarende energi.

Siemens - socialt ansvarlig investering

Hvis du er mere interesseret i danske aktier, kan du overveje Vestas, der minder om Siemens på mange punkter. Vestas beskæftiger sig også med produktion af vindmøller og teknologi, der skal gøre verden til et grønnere sted.

Det er på egen risiko at købe aktier.

5. Invesco Solar ETF (TAN)

Invesco Solar ETF er en grøn energi investeringsfond, der primært investerer i solcellepanelproducenter og elforsyningsoperatører, der øger brugen af solenergi. Nogle af fondens top-beholdninger inkluderer Enphase Energy, Solaredge Technologies, First Solar og Sunrun. Knap halvdelen af fondens beholdninger er virksomheder baseret i USA, mens 21% er i Kina.

TAN ETF har et gennemsnitligt afkast på 32,0% over de seneste 5 år.

TAN på eToro

Det er på egen risiko at købe aktier.

Hvorfor investerer folk i vedvarende energi og anden socialt ansvarlig investering?

Investering i grønne energi aktier og socialt ansvarlig investering som helhed er rigtigt populært af flere årsager og man kan som individ have personlige årsager.

Mange investorer ser på grønne energiaktiver, fordi de ønsker at støtte miljøet med deres investeringer. Investering i grønne energifonde og virksomheder understøtter overgangen til vedvarende energi og kan i sidste ende reducere de Co2-udledninger, der er ansvarlige for klimaforandringerne.

Rigtigt mange ser denne form for investering som noget, der går op med deres personlige værdier, hvad, der er godt for kloden og noget man i sidste ende kan få et flot afkast på. Mens eksperter diskuterer, hvor lang tid en overgang til vedvarende energi vil tage, tvivler relativt få på, om det vil ske. Mange er enige om, at det er fremtiden.

Investorer, der ser denne overgang, ser en mulighed for at investere og tjene penge, efterhånden som disse grønne energiselskaber vokser i størrelse og betydning. Olie og andre fossile brændstoffer er fortsat noget af de mest værdifulde for kloden, men før eller senere kan dette hurtigt have ændret sig.

Investering i vedvarende energi kan også være en form for diversificering, især for investorer, der er investeret i traditionelle fossile brændstof-baserede virksomheder som olieaktier.

Mange grønne energiselskaber er small- og mediumcap aktier, hvorimod olieselskaber typisk er ældre largecap aktier.

Sådan finder du grønne energi aktiver

Der er flere måder at finde investeringer i ren energi. En af de nemmeste måder at starte på, er at se på hvilke virksomheder, der er placeret i store grønne investeringsfonde og ETF’er såsom iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). En anden mulighed er at se på lister over virksomheder i energi- og teknologisektoren på større børser som New York Stock Exchange og NASDAQ.

Du kan også finde vedvarende energi aktier på den danske OMXC25 børs – Ørsted og Vestas.

Man kan også udforske socialt ansvarlige investeringer og virksomheder, der fokuserer på vedvarende energi ved at læse de årlige bæredygtighedsrapporter, som virksomheder udgiver.

Mange investeringsselskaber udgiver også lister over top-bedømte SRI- og ESG-investeringsaktier, som ofte inkluderer grønne energiselskaber at investere i.

Mæglere, der tilbyder grønne energi aktiver eToro Logo

Det er efterhånden blevet et krav for rigtigt mange investorer, at mæglere og handelsplatforme tilbyder aktiver, der omhandler socialt ansvarlig investering og vedvarende energi.

Mange børsmæglere tilbyder handel med grønne energiselskaber og fonde. Derudover tilbyder et stigende antal mæglere og investeringsplatforme adgang til C02-kreditfutures, grønne energiobligationer og meget mere.

En af de bedste platforme, som investorer kan overveje til grøn energiinvestering, er eToro. eToro er en global investeringsplatform med mere end 20 millioner brugere. Platformen tilbyder 0% kommissionshandel på aktier og ETF’er fra USA og rundt om i verden. eToro tilbyder også handel med C02-kredit futures-kontrakter, kryptovalutaer og mere.

Det, der gør eToro specielt er platformen og appens mange funktioner og nyttige værktøjer til både nye og erfarne investorer. Den sociale handelsplatform giver investorer og interessede adgang til at diskutere om et givent aktiv eller en nyhed.

Nogle af de unikke værktøjer du finder hos eToro er CopyTrader værktøjet og Smart Portfolios. Disse værktøjer giver adgang til at kopiere en erfaren investors handler, der giver en form for passiv investering.

eToro

Investorer kan se, om brugere på eToro køber eller sælger en bestemt grøn energiaktie eller fond. De kan også stille spørgsmål og starte samtaler med andre grønne energiinvestorer.

Nogle kopierbare investorer på platformen fokuserer specifikt på grøn energi og ESG-aktier.

Nye investorer kan åbne en konto gratis i dag og afprøve platformens demokonto. Med eToros demokonto får du stillet 100.000 virtuelle USD til rådighed. Med en demokonto kan du afprøve platformen uden at investere for rigtige penge og samtidig teste nye investeringsstrategier.

Hvis du endnu ikke er overbevist om eToro, kan du tage et kig på vores eToro anmeldelse, der opsummerer fordel og ulemper.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Konklusion

Socialt ansvarlig investering i vedvarende energi virksomheder er en måde hvorpå investorer kan støtte op om nuværende udvikling og fokus, der er på klimaforandringerne.

På samme tid kan man potentielt opnå et rigtigt flot afkast, da grøn energi, i følge rigtigt mange, er fremtiden. Stater rundt omkring i verden støtter allerede op omkring spændende grønne projekter i stor stil

Hvis du er interesseret i grøn energi og kryptovaluta, kan du overveje det nye kryptoprojekt IMPT, der i skrivende stund fortsat er tilgængeligt via presale.

Socialt ansvarlig investering i vedvarende energi kan gøres gennem en af vores foretrukne investeringsplatforme eToro.

Vil IMPT få 100x afkast? Deltag i presale i dag

Vores bedømmelse

IMPT token logo
  • Hjælp klimaet med ny kryptovaluta
  • Co2 reducerende krypto- og NFT-projekt
  • Kommer snart på en række kryptobørser
  • Allerede rejst 4 mio dollars i presale
IMPT token logo
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er socialt ansvarlig investering?

Hvad er grønne aktier?

Hvilke danske grønne aktier findes der?

Kan man tjene penge på grønne investeringer?

Hvordan kan jeg foretage en socialt ansvarlig investering?