Investering handler ikke længere udelukkende om at score en profit – tvært imod. En stadig større del af investorerne, der stræber efter at understøtte projekter, som gør verden til et bedre sted. Vi skal her se nærmere på dette fænomen, der går under betegnelsen bæredygtig investering, eller på engelsk: sustainable investing.

Hvilke strategier kan du følge for at opnå en bæredygtig investering, og hvordan får du samtidig økonomien til at hænge sammen? Det vil vi diskutere herunder. Desuden undersøger vi, hvilke aktiver, du kan overveje at have i en bæredygtig portefølje, og hvilke muligheder, der findes på markedet.

Bedste ESG-investering i 2023

En af de mest populære måder at foretag en bæredygtig investering på er via IMPT. Denne innovative platformimpt-logo udnytter Polygon blockchainen til at etablere en markedsplads, hvor enkeltpersoner og virksomheder kan købe, sælge og handle med CO2-kvoter. Eftersom disse CO2-kvoter er struktureret som NFT’er, er handelsprocessen langt mere transparent end på det traditionelle marked.

IMPT’s banebrydende platform befinder sig stadig i udviklingsfasen, men investorer har en eksklusiv adgang til at købe IMPT-tokens under presale. I skrivende stund kan disse tokens erhverves for bare 0,018 $ i første fase af presale. Der er udbudt i alt 600 mio. enheder til den pris, inden presale går ind i sin anden fase, hvor prisen vil være 27 % højere.

Hvad betyder bæredygtig investering ?

Bæredygtige investorer foretager deres valg af aktiver under hensynet til miljø- og energiproblematikker, sociale forhold og corporate governence-faktorer. På den måde kan den investerede kapital være med til at understøtte en positiv samfundsudvikling og ansvarlig adfærd hos virksomheder.

Bæredygtige og/eller “grønne” investeringer kan for eksempel være sådan noget som:

 • Innovative krypto-projekter som IMPT med programmer inden for CO2-begrænsning
 • Virksomheder, der fremmer miljørigtig og CO2-besparende praksis – såsom lagring og produktion af vedvarende energi.
 • Firmaer, der støtter op om en etisk virksomhedskultur og initiativer inden for menneskerettigheder.
 • Aktiver som CO2-kvoter, der indirekte hjælper enkeltpersoner og organisationer med at nedsætte deres klimaaftryk.

Man kan med andre ord sige, at en bæredygtig investeringsstrategi tager udgangspunkt i den holdning, at det er muligt at investere etisk og samtidig potentielt opnå et afkast. Typisk sigter bæredygtig investering mod en langsigtet værdiskabelse. Det betyder at man som investor må være forberedt på at skulle vente i adskillige år, før ens investeringer kaster en gevinst af sig.

Hvordan fungerer bæredygtig investering ?

Bæredygtig investering praktiseres inden for mange kategorier af aktiver, herunder aktier, EFT’er, investeringsforeninger og sågar kryptovalutaer. Bæredygtigheden kan have forskellige udtryk og gå på primært miljø, på sociale forhold eller for eksempel på menneskerettigheder. Derfor kan der være stor forskel på, hvordan man går til markedet som bæredygtig investor.

For eksempel vil visse bæredygtige porteføljer udelukkende indeholde aktiver, der giver en positiv indvirkning på for eksempel miljøet. I den anden ende af skalaen finder du porteføljer, som kaldes bæredygtige, fordi investeringer med en direkte negativ effekt er udeladt.

For eksempel vil nogle måske holde sig fra at investere i våbenindustri eller olieselskaber og på den baggrund kalde deres portefølje “bæredygtig”. Og det selvom sådan en portefølje måske ikke indeholder aktiver, der gør en egentlig og identificerbar positiv forskel i verden.

sustainability

Når det så er sagt kan du som investor selv sagt kombinere den inkluderende og ekskluderende tilgang når du opbygger din bæredygtige portefølje. Med andre ord kan tilgangen og metoden være afgørende for, hvilke aktiver der i sidste ende falder ind under kategorien bæredygtig investering.

Derfor må man som investor have overvejet sine motiver og have gjort sig klart, hvilke ESG-områder, man finder vigtige. På den baggrund kan man så undersøger de bæredygtige muligheder. Det vil være en hjælp til at indskrænke søgefeltet og lette jagten på de aktiver, der svarer til ens personlige overbevisning og præferencer.

SRI, ESG og Impact inden for bæredygtig investering

Bæredygtig investering er et begreb, der dækker over en bred vifte af strategier. Nogle af de mest populære underbegreber inden for denne kategori er sådan noget som SRI, ESG og Impact-investering. Selv om disse udtryk ofte bruges i flæng er der reelt visse faktorer, der adskiller disse forskellige tilgange til bæredygtig investering.

SRI-investering

SRI er en forkortelse for “socially responsible investing”, som er en form for bæredygtig investeringspraksis. Denne tilgang involverer det at vælge investeringer baseret udelukkende på specifikke etiske kriterier. For eksempel kunne en investor beslutte sig for at gå uden om en EFT, fordi den følger aktier inden for tobaksindustrien. Ofte har SRI-investeringer en tendens til at følge tidens fremherskende socio-politiske klima.

ESG-investering

Inden for ESG-investering vil en investor udvælge virksomheder, der lever op til visse særlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige kriterier. Der findes et ESG-baseret rating-system, der giver investorer mulighed for at udvælge sig de aktiver, der har en god rating – som for eksempel MSCI-netværket.

ESG-systemet er dog fleksibelt. I stedet for kun at vælge virksomheder, som allerede er bæredygtige, inddrager den også aktiver der er ved at implementere en ny bæredygtig strategi. Følger man en ESG-strategi, kan man for eksempel godt investere i et olieselskab som Shell. De er nemlig ved at skifte over til mere ren energi. Og danske Ørsted har tidligere under navnet DONG levet af at hente fossile brændstoffer op af undergrunden, men har nu skiftet fokus til grøn energi. De blev i 2020 kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske magasin Corporate Knights.

Impact-investering

Impact-investering foretages ikke med sigte på at generere et finansielt afkast men også med den intention at gøre en positiv, målbar forskel socialt eller miljømæssigt. Dette marked forsøger at adressere de mest presserende globale udfordringer, så som klimaforandringer, vedvarende energi, bæredygtigt landbrug med mere. Tradere kan også se efter virksomheder, der søger at tilbyde billige basale services til udviklingslande. Sådanne investeringer kan for eksempel foretages inden for sektorer som bolig, sundhed eller uddannelse.

stem-projekt

På mange måder associeres Impact-investering ofte med SRI og ESG. Men både SRI- og ESG-investering fokuserer på forretningsmæssige beslutninger, der kan påvirke aktivets værdi. For eksempel vil en virksomhed med et godt program for reduktion af CO2-udlening have en konkurrencefordel over for de, som ikke har det. Dog vil målet måske prioriteres højere end det økonomiske afkastfokus i forbindelse med impact-investering. Derfor er det også vigtigt for impact-investorer at måle effekten af deres investering.

Typer af bæredygtige investeringer

Der er mange forskellige kategorier af investeringer, som falder ind under samlebetegnelsen “bæredygtig investering”. Det giver investorerne stor fleksibilitet og mange valgmuligheder, når man skal vælge hvilke typer af aktiver, man foretrækker på baggrund af risikovilje med mere.

CO2-kvoter

CO2-kvoeter er et fremvoksende marked, der går hånd i hånd med bæredygtig investering. Kort sagt er CO2-kvoter tilladelser, der giver virksomheder ret til at udlede en bestemt mængde drivhusgasser.

Lad os uddybe:

 • Virksomheder over hele verden tildeler virksomheder en specifikt antal af CO2-kvoter.
 • Hvis virksomhederne formår at bringe deres udledning ned, vil de have CO2-kvoter i overskud.
 • Hvis virksomheder på den anden side ikke kan holde deres udledning ned, er de nødt til at købe ekstra CO2-kvoter.
 • Det har skabt et marked for CO2-kvoter, der faciliterer handlen med retten til at udlede CO2.

Selvom CO2-kvoter primært berører virksomheder og firmaer, er det også muligt for enkeltpersoner at eksponere sig mod det marked på forskellig måde. Det kan være via aktier, futures eller sågar på varemarkederne. Den letteste måde at gøre det på kan dog være at investere i CO2-kvote NFT’er. Det giver investorer mulighed for at sprede sin investering og reducere den samlede risiko.

Aktier

Aktier er måske den mest almindelige måde at foretage bæredygtig investering på. Investering i bæredygtige virksomheder giver tradere mulighed for at bevare fuld kontrol med hvilke aktier, de har udvalgt. Der er mange gode greentech aktier.

 • Er du for eksempel stærkt optaget af grønne brændstofløsninger kan du som investor opbygge en portefølje med aktier inden for dette område.
 • Tilsvarende kan du finde frem til og investere i virksomheder, der understøtter biodiversitet og bevaring eller etablering af levesteder for vilde dyr.
 • Som investor kan du også gå efter tech-aktier inden for energibesparelse eller teknologi til nedbringelse af CO2-udledning.

Med andre ord er der forskellige veje at gå når det handle om bæredygtig investering i aktier. Investorer vil dog også se på andre faktorer end social eller miljømæssige konsekvenser. Det er afgørende at vurdere den historiske performance, finansielle stabilitet og værkspotentialet. Desuden er det helt afgørende at forstå, hvordan sociale og miljømæssige spørgsmål kan påvirke, hvordan en aktie klarer sig på markedet. Du kan lære mere om de fundamentale faktorer ved at læse vores guide til at investere i aktier.

EFT’er

Hvis du synes det virke for besværligt at skulle udvælge enkelte bæredygtige virksomheder at investere i, så kan EFT’er være et alternativ. EFT’er er investeringsfonde, der handles på børsen, og de findes også med en bæredygtig profil. Disse fonde samler en kurv med aktier eller andre finansielle instrumenter som futures med tydeligt bæredygtigt fokus. Bæredygtige EFT’er findes i alle former og størrelser.

Nogle af fondene har et bredt fokus, såsom iShares MSCI USA ESG Select EFT. Den følger et udvalg af amerikanske virksomheder med positive ESG-karakteristika. Det kan være aktier inden for grøn energi, tech, finans og endda sektorer som sundhed og forbrugsgoder.

eft

Du kan dog også finde fonde, der fokuserer mere snævert. For eksempel følger EFT’en SPDR S&P 500 Fossil Fuels Reserves en gruppe aktier, der ikke har nogen fossile brændstofreserver. Afhængig af de underliggende aktiver kan en EFT’s investeringsprofil være mere eller mindre risikable, og det skal du gøre dig klart i forbindelse med dit valg.

Kryptovaluta

Kryptovaluta er et andet aktiv, der vinder udbredelse og popularitet blandt bæredygtige investorer. Blandt de mange spændende nye kryptoprojekter, finder du også adskillige, som har fokus på at fastholde integriteten inden for blockchain-teknologien samtidig med at det sker på en energi-effektiv måde.

Digitale valutaer som Cardano, Algorand og Steller Lumens har et langt mindre CO2-aftryk end den klassiske Bitcoin. De anses derfor som mere bæredygtige. Etherereum er i 2022 gået fra proof-of-work til proof-of-work og har dermed nedsat energiforbruget helt enormt – måske en mulighed for at kombinere profithensyn med bæredygtige investering?

I det hele taget kommer mange krypto-udviklere frem med nye innovative måder at bygge bæredygtige projekter på. For eksempel kan privatpersoner nu foretage bæredygtig investering i programmer for begrænsning af CO2-udledning eller i sociale og velgørende organisationer ved brug af kryptovaluta.

Eksempler på bæredygtige aktiver

I dette afsnit præsenterer vi en række forskellige konkret eksempler inden for bæredygtig investering, som vi forklarer og gennemgår. På den måder kan du måske få hul på din bæredygtige investering, men det er vigtigt at understrege, at der findes mange andre fonde, aktier og projekter i samme boldgade. Her får du blot et lille udvalg, som vi har fundet interessante.

1. IMPT – Kryptoprojekt, der understøtter handel med CO2-kvoter

Under vores afsøgning af markedet for bæredygtige investeringsmuligheder faldt vi over et nyt blockchainprojekt kaldet IMPT. Målsætningen i dette projekt er at give investorer en mulighed for at gå ind i kampen mod global opvarmning ved at investere i digitale aktiver.

Projektet har indgået partnerskaber med flere programmer inden for klima-kompensation gennem køb af CO2-kvoter og omdannelse af dem til NFT’er. På den måde behøver investorer ikke at skulle igennem komplekse procedurer for at købe og sælge CO2-kvoter. I stedet for kan man simpelthen købe de digitale IMPT-tokens og benytte dem til at købe CO2-kvote NFT’er.

IMPT NFT

Ifølge IMPT’s whitepaper har investorer mulighed for at burne NFT’erne som CO2-kompensation eller holde fast i dem i håb om at deres værdi vil stige. CO2-kvoter hos IMPT kan også erhverves af virksomheder, der køber dem for at kompensere for deres egen udledning.

IMPT-markedsplatformen vil ikke alene tillade brugerne at købe CO2-kvoter, men også at sælge dem. Investorer kan notere deres CO2-kvote NFT’er på platformen og handle med dem. For at blive eksponeret mod dette innovative marked er investorer nødt til at købe den digitale IMPT token.

IMPT-tokens bliver tilgængelige for køb via et presale for blot 0,018 $ per stk. Presale dashboarded vil acceptere betaling med betalingskort eller kryptovaluta som Bitcoin og Ethereum. Samlet set er IPTM-projektet et ideelt eksempel på, hvordan man kan foretage bæredygtig investering med kryptovaluta.

2. iShares Global Clean Energi EFT – Fond der følger førende energivirksomheder

Investering i vedvarende energi er en af de letteste måder at opbygge en socialt og miljømæssigt ansvarlig portefølje på. I den kategori er investeringsfonden iShares Global Clean Energy en markant mulighed. Det er en af de mest populære børshandlede investeringsfonde eller EFT’er inden for bæredygtig investering. Den tracker en række globale aktier inden for grøn energi. Dermed repræsenterer den en mulighed for eksponering mod virksomheder inden for produktion af vind-, sol- og andre vedvarende energiformer.

I skrivende stund har denne EFT aktiver i omkring 125 virksomheder inden for energisektoren, og ca. halvdelen af disse er large caps. Hovedparten af aktierne er USA-baserede, mens de øvrige opererer på det kinesiske og europæiske marked. Fondens tre største beholdninger er i Enphase Energy, Solaredge Technologies og Plug Power. Der er mange solceller aktier på markedet.

ishares-global-clean-energy

EFT’ern iShares Global Clean Energy kan være en vej til bæredygtig investering med en stor diversificering – ikke bare bredt inden for den grønne energisektor men også geografisk med en global spredning. iShares Global Clean Energy blev startet op i 2008 men fik først for alvor momentum i 2020, da konceptet med bæredygtig investering var blevet mere mainstream. Siden da had værdien af denne NFT vokset med over 100 % og har et fem-årligt afkast på omkring 180 %.

Det er på egen risiko at købe aktier.

3. KraneShares Global Carbon Strategy EFT – Børs-handlet fond, der tilbyder eksponering mod CO2-kvoter

Som nævnt oven for er CO2-kvoter en af de vinkler, man kan benytte, når det handler om bæredygtig investering. Det kan være forbundet med vanskeligheder at købe og sælge CO-kvoter direkte vil det for privatpersoner. Det kan i stedet for være en  mulighed at gå via en EFT, der er koblet til den sektor. KraneShares Global Carbon Strategy er en EFT af denne type, og den giver investorer adgang til at spekulere i prisen på CO2-kvoter på det globale marked.

KraneShares Global Carbon Strategy er koblet til IHS Markit Global Carbon Index, som følger CO2-kvote futures, der handles på de større børser i Europa og Californien. Den store diversifikation minimere risikoen hos denne EFT, og den kan bruges til at dække sig af i en portefølje med aktier, der har stort CO2-aftryk og dermed gøre den mere bæredygtig. KraneShares Global Carbon Strategy blev lanceret i juli 2020 til en pris på lige over 20 $.

kraneshares

Siden dengang har det vundet ca. 100 % i værdi. Dens all-time-high blev nået i februar 2022 med ca. 56 $. All-time-high blev efterfulgt af et kraftigt fald. I midten af august 2022 nåede den på ny op nær all-time-high, for efterfølgende at falde så den i skrivende stund ligge nede i ca. 38 $.

Det er på egen risiko at købe aktier.

4. Sydinvest Bæredygtige Aktier – dansk investeringsfond med grønt fokus

Sydinvest-gruppen består af en række investeringsforeninger med tilsammen knap 80.000 investorer. De har nu lanceret en fond med fokus på bæredygtighed under navnet Sydinvest Bæredygtige Aktier. Den investerer i aktier fra virksomheder på globalt plan med en stærk bæredygtig profil målt på ESG. For eksempel sorteres en række selskaber inden for fossile brændstoffer fra, mens der vælges aktier i virksomheder, der gør det godt på parametre som klima, miljø og socialt ansvar.sydinvest-bæredygtige-aktier

Sydinvest Bæredygtige Aktiers beholdning rummer aktier i virksomheder inden for eksempelvis medicinalindustrien, teknologi og software samt finans og en række forskellige andre områder. Der er betydelig spredning både branchemæssigt og geografisk, og det nedsætter risikoen ved investering i denne fond.

5. Stem – Første offentligt handlede Smart Energy Storage-virksomhed

Hovedparten af markedet for bæredygtige investeringer har virksomheder inden for grøn energi eller tilknyttede fonde som omdrejningspunkt. Stem er dog en smule anderledes. Der er en af de mest populære tech-aktier inden for den grønne energisektor. Stems Athena-software og platform benytter lærende algoritmer til at generere prognoser om vejr, energipriser, efterspørgsel med mere.

Den analyserer de samlede data, formulerer en strategi for at maksimere dens værdi og implementerer så en strategi på forskellige måder. For eksempel kan den i perioder med spidsbelastning frigive mere energi for at imødekomme efterspørgslen og udligne de højere omkostninger forbundet med det. Stems software kan også afgøre, hvornår batterier skal oplades op og aflades og automatisere mange processer ved at monitorere systemers ydeevne.

stem-aktie

Stem er helt afgjort markedsførende inden for leverandører af teknologi til energilagring. Kunderne tæller populære brands som Amazon, Walmart, Adobe, UPS med flere. Med tanke på den store vækst, der forventes inden for grøn energi kan en innovativ virksomhed som Stem være værd at overveje til din portefølje. Vær dog opmærksom på, at virksomheden mangler financiel stabilitet, og det kan gøre det til et risikabelt valg. Selv om Stem blev etableret i 2009 gik den først ud i offentlig handel i 2021. Over de sidste 12 måneder er aktien faldet med ca. 30 %.

Det er på egen risiko at købe aktier.

6. Weyerhaeuser – Bæredygtig aktie inden for papir- og skovindustrien

En stor tømmervirksomhed som Weyerhaeuser er måske ikke lige det, man umiddelbart vil tænke på som en bæredygtig investering, der er værd at holde øje med. Deres hovedaktivitet består trods alt i at fælde træer og bearbejde det til brug inden for byggesektoren. Men for at kompensere for det har Weyerhaeuser ganske prisværdigt projekt for bæredygtighed.

Virksomheden har tiltrådt en bæredygtig strategi, der fokuserer på tre områder: at bidrage til løsninger på følgerne af klimaforandring, at bygge bæredygtige boliger og at hjælper samfund i landdistrikter. I løbet af de seneste til år har Weyerhaeuser stået for at plane mere end en mia. træer og har også forpligtet sig til at benytte rene energiformer. Virksomheden gør det også godt i forhold til ledelsesprincipper og rummelighed og inklusion blandt deres ansatte.

wayerhaueser

I tillæg til de fine CSR-initiativer udbetaler Weyerhaeuser også udbytte til aktionærerne. I skrivende stund udbetaler Weyerhaeuser løbende direkte afkast på ca. 2,5 %. Over de seneste måneder har virksomheden haft nogle udfordringer på grund af faldende priser på tømmer. Kursen på Weyerhaeusers aktier har derfor været igennem et fald på ca. 20 % siden årets begyndelse.

Det er på egen risiko at købe aktier.

7. Vestas – Dansk aktie inden for vedvarende energi

Danmark har et verdensomspændende ry som udvikler og producentland inden for grønne løsninger, der i høj grad blev etableret i 1990’erne med opbakning fra den daværende danske regering. Det måske mest kendte og klassiske symbol på dette er den danske vindmøllegigant Vestas Wind Systems A/S, der har sit hovedkontor i Århus.

Siden Vestas under indtryk af oliekrisen i anden halvdel af 1970’erne gik ind i vindmøllebranchen med en stab på 60 medarbejdere har det udviklet sig til at være en globalt opererende, højteknologisk virksomhed med 17.000 medarbejder og en førende position i branchen. Vestas har være børsnoteret siden 1997. Inden for det seneste år er aktien blevet nogenlunde halveret i værdi, men det kan snart vise sig at gå den anden vej.vestas

 

Med den allestedsnærværende klimadagsorden og fornyet fokus på energiforsyning på grund af konflikten med Rusland kan der meget vel være store ordrer i vente for vindmøllegiganten. Vindkraft kan nemlig være en måde for Europa og andre nationer at gøre sig mindre afhængige af brændselsimport. Det vil i givet fald smitte af på aktiekursen, så det kan vær nu, du skal benytte dig af chancen for at foretage en bæredygtig investering med en national betoning.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Hvorfor foretager folk bæredygtige investering ?

Motivationen for at anlægge en bæredygtig investeringsstrategi kan variere fra investor til investor. men uanset hvad, så følger der forskellige fordel med bæredygtig investering, og det skal vi se lidt nærmere på her.

Vil gøre en forskel

Det er en udbredt og længe rodfæstet overbevisning, at sociale og miljømæssige spørgsmål kun kan adresseres via filantropiske donationer, eller ved statens indgriben – afhængig af politisk ståsted. Bæredygtig investering udfordrer disse forestillinger ved at anvise en tredje vej, hvor man som privatperson kan gøre en forskel. I dag har investorer en mulighed for at påvirke tingene ved at kanalisere midler over til at hjælpe virksomheder med for eksempel at nedsætte deres CO2-udledning eller til at blive mere miljøvenlige på anden vis.

Forestil dig for eksempel en privat investor, der er på udkig efter bæredygtige virksomhed at investere i. I stedet for at købe aktier i et olieselskab vælger vedkommende at sætte sin penge i First Solar, der producerer solpaneler eller i Vestas, der opfører vindmøller. Ved at træffe det valg kan investoren sove godt om natten i forvisning om at hans eller hendes penge – måske pensionsopsparingen – er med til at understøtte udviklingen af de vedvarende energiformer.

Potentielt afkast

Det siger sig selv at en vigtig motivation for investorer, der vælger at foretage en bæredygtig investering udgøres af muligheden for at få et finansielt afkast. Set over det seneste årti har bæredygtige investeringer givet det samme eller bedre afkast sammenligne til markedet som helhed.

Som et eksempel kan man pege på iShares Global Energy EFT, der har genereret et afkast på over 140 % over de seneste fem år. Den har dermed faktisk gjort det bedre end S&P 500-indexet, der har leveret afkast på omkring 55 % i samme periode. Tilsvarende har virksomheder med en høj ESG-score også gjort det godt og bedømmes som bedre beskyttet mod de negative effekter af pandemien.ishares

Lad os for eksempel se på to forskellige aktier inden for oliebranchen, nemlig Shell (ESG-rating på AA) og Sinopec (ESG-rating på BB). Sammenligner man de to virksomheders performance er det helt tydeligt at Shell-aktien var betydeligt mere profitabel inden for den tidsramme.

Selvfølgelig kan der være forskelle fra det ene aktiv til det andet. Ikke desto mindre er den generelle holdning, at bæredygtige virksomheder har større markedsappel bredt set. Det kan hjælpe virksomheden til at sælge mere af sine produkter eller services og dermed at give et bedre afkast.

Bredt udvalg af investeringsmuligheder

At vælge bæredygtig investering som sin strategi kan måske umiddelbart forekomme som lidt af en spændetrøje. Men der efterhånden et bredt udvalg af muligheder at vælge imellem. Et stadig større antal virksomheder forpligter sig på bæredygtighed og ansvarlighed, ikke kun i deres aktiviteter men også som ledelsesadfærd.

Der er desuden forskellige typer af aktiver at vælge imellem inden for det bæredygtige segment. I opbygningen af en bæredygtig portefølje kan du som investor vælge mellem aktier, EFT’er, investeringsforeninger og sågar kryptovaluta. Og der behøver ikke at være tale om langsigtede investeringer – der er også åbninger for bæredygtig investering i aktiver, som giver et afkast på kort sigt.

Når alt det er sagt, skal man huske, at bæredygtig investering som koncept stadig er i sin vorden. Investeringsfonde og aktier inden for dette segment har det med at være ustabile. Man skal derfor være omhyggelig med at sætte sig ind i, hvad et givent aktiv står for og hvad der ligge bag, inden man beslutter sig for at sætte sine penge der – samtidig med at man vurderer mulighederne for et tilfredsstillende afkast.

Sådan finder du bæredygtige aktiver

Trods de stadigt bredere muligheder for at foretage bæredygtig investering kan det være vanskeligt at forstå markedet og de enkelte aktiver – og dermed at vælge de rette investeringer. Her giver vi nogle bud på, hvad du som investor kan gøre for bedre at sætte dig ind i tingene og hvordan du kan samle den fornødne viden. Det er nemlig en forudsætning for at du kan træffe oplyste valg, når du skal beslutte, hvad du vil have med i din bæredygtige portefølje.

Udbyg din viden

Hvis du som investor gerne vil opbygge en bæredygtig portefølje er det en god ide at få gjort sig klar hvor man vil lægge sit fokus. Det kræver, at man indsamler noget grundlæggende viden om begreber og koncepter inden for dette univers, samt sætter sig ind i nogle af de sammenhænge, der præger området.

Læs for eksempel guides som dem her på siden og skaf informationer fra velrenommerede finanshjemmesider. MorningStar, MSCI og Yahoo Finance, der har masser af informationer med relation til bæredygtig investering. Det er også klogt at sætte sig ind i, hvad begreber som ESG dækker over og hvad det ud fra forskellige kriterier vil sige, at en investering kan kaldes bæredygtig.

Hold øje med finansnyheder og handelsplatforme

Virksomheder, der foretager et strategisk skifte i bæredygtig retning vil sandsynligvis udsende en pressemeddelelse om det eller på anden måde offentliggøre beslutningen. Det kan være noget som når overskrifterne på finansielle medieplatforme.

Ved at følge med på sådanne fora vil du som investor være på forkant, når det handler om nye mulighed for bæredygtige investeringer, der dukker frem på markedet. Tilsvarende oplyser mange mæglere også om mulighederne for bæredygtig investering via deres platforme.

Nogle platforme går skridtet videre og tilbyder administrerede porteføljer med fokus på bæredygtige aktiver og ESG-investering. Som investor kan man gennemgå listerne over aktiver i sådanne porteføljer som en kilde til inspiration. Man kan så prøve at finde ud af, hvilke specifikke aktiver der iblandt, som vil passe i ens egen portefølje.

Følg med i fora på nettet

Nu til dags kan de diskussioner om investering, der udspiller sig på diverse online fora også være en nyttig kilde til informationer og identifikation af potentielle investeringer. Virksomheder interagerer også med deres investorer og kunder via sociale medier. Derfor kan det være en god ide at holde øje med opdateringer der.

Der ud over har man set repræsentanter for virksomheder starte samtaler på online fora som reddit for at opdyrke et engagement og skabe opmærksomhed omkring virksomheden. Som invester kan man snuse rundt på disse platforme for at finde information om bæredygtige virksomheder. Bagefter kan man så undersøge dem nærmere for at få et solidt grundlag for sin beslutning vedrørende en eventuel investering.

Platforme, der udbyder bæredygtige aktiver

For at kunne komme i gang med bæredygtig investering bør man få sig en konto hos en mægler eller børs. Det kræver, at man finder en troværdig og reguleret platform, der giver adgang til handel med forskellige bæredygtige aktivgrupper og markeder.

eToro er en handelsplatform for alle de gængse aktivklasser. Her kan du for eksempel købe og sælge aktier, EFT’er,etoro logo råvarer og digitale valutaer – inklusiv de bæredygtige af slagsen, som vi har været omkring her på siden. Og så får du adgang til globale finansmarkeder som USA, Frankrig, Canada, Australien, Hong Kong og så videre.

eToro tilbyder også professionelt administrerede porteføljer, der gør det problemfrit for investorer at diversificere. For eksempel finde du en smart portfolio, der tracker adskillige førende virksomheder inden for vedvarende energi. Det betyder, at du som virksomhed kan få adgang til en velafbalanceret portefølje af bæredygtige aktier ved blot et enkelt klik.

etoro portofolio

En anden praktisk funktion hos eToro er Copy Trading. Den giver dig mulighed for at efterligne en erfaren trader efter eget valg per automatik og dermed investere passivt med den strategi og profil, du har valgt ud fra traderens handelsadfærd. Er du mere til aktiv investering finder du forskellige værktøjer til integration af grafer, avancerede indikatorer og endda en gratis demo-konto.

Hvad angår gebyrer så opkræver eToro ikke nogen kommission på aktier og EFT’er. Andre markeder så som forex, råvarer og kryptovaluta kan købes ved blot at betale spread. Minimumsinvesteringen for aktier og EFT’er er på 10 $ og som bosat i Danmark vil der være et krav om minimumsindkud på 50 $ på din konto.

Som handelsplatform opererer eToro i amerikanske dollars og der opkræves ikke gebyrer af indskud i den valuta. Du kan bruge betalingskort, e-wallets eller bankoverførsel til at sætte penge ind på din eToro konto. Og så kan du trygt benytte platformen i forvisningen om, at den er reguleret af en række finansielle myndigheder i blandt andet USA. Du kan få mere at vide ved at løse vores anmeldelse af eToro.

Konlusion

Bæredygtig investering er en strategi, hvor midlerne søges placeret i aktiver, der lever op til høje etiske, miljømæssige og/eller sociale standarder. Ved at investere i bæredygtige aktiver kan man støtte en god sag uden at give afkald på den økonomiske gevinst.

Der er mange måder hvorpå du kan give din portefølje et bæredygtigt præg. Som vi har være inde på kan du som investor vælge mellem flere forskellige former for investering og aktivklasser som aktier, EFT’er og digital valuta med fokus på bæredygtighed.

Et af de spændende projekter for dig, der vil foretage bæredygtig investering kunne være det innovative IMPT-projekt. IMPT’s unikke platform gør det muligt for virksomheder og privatpersoner at handel med CO2-kvoter som NFT’er. Det gør processen både smidig og transparant. Interesserede investorer kan nu købe IMPT-tokens med rabat under projektets presale og få en billig og nem adgang til eksponering mod IMPT’s fremtidige vækst.

Vil IMPT få 100x afkast? Deltag i presale i dag

Vores bedømmelse

IMPT token logo
 • Hjælp klimaet med ny kryptovaluta
 • Co2 reducerende krypto- og NFT-projekt
 • Kommer snart på en række kryptobørser
 • Allerede rejst 4 mio dollars i presale
IMPT token logo
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Ofte stille spørgsmål

Hvad er bæredygtig investering ?

Er det en dårligere forretning at investere bæredygtigt ?

Findes der bæredygtige investeringer inden for krypto ?