Sociale medier strategi i 2024 er vigtigt for at få succes på sociale medier. Virksomheder i alle størrelser bør have en social mediastrategi.

Her vil vi gennemgå flere former for sociale medier strategi. Som større eller mindre virksomhed kommer man ikke uden om at være til stede på et eller flere sociale medier, hvis man vil optimere sin omsætning.

At få det optimale ud af de sociale medier er dog lettere sagt end gjort. Det er her, sociale medier strategi kommer ind i billedet. Hvis blot man opretter profiler på sociale medier og poster sådan lidt på mavefornemmelsen, er det ligesom at skyde med spredehagl. Man får meget mere ud af Facebook, X, Instagram, Snapchat osv. hvis man har en klar strategi at forholde sig til.

Her får du 10 veje til succes på sociale medier. Hvis din virksomhed skal tiltrække kunder på de sociale medier, er det her, rejsen tager sin begyndelse.

Sociale medier strategi for 2024 – 10 veje til succes

Det handler for en virksomhed om at finde en passende sociale medier strategi. På den måde bliver det meget lettere at tilpasse det indhold, man poster på Facebook osv.

Langt de fleste danskere har en eller flere profiler på sociale medier. Rigtig mange online handler kommer i øvrigt i stand herigennem. Derfor er det et område, som prioriteres meget højt på større som mindre virksomheder. Der er dog store forskelle på de SoMe-strategier, som anvendes.

 1. Fastlæg en klar målsætning
 2. Hvem er din målgruppe?
 3. Kig på konkurrenterne
 4. Læg et budget
 5. Find de egnede sociale medier
 6. Hvordan skal din virksomhed brande sig?
 7. Giv fripas til kreative idéer
 8. Fordel ansvaret for SoMe
 9. Læg en klart defineret plan
 10. Mål resultaterne og optimér indholdet

Sociale medier strategi som fører til succes

Social medier strategi

Det handler meget om den pågældende virksomhed, hvis man skal finde en passende sociale medier strategi.

 • Hvad sælger man?
 • Hvem er målgruppen?
 • Hvordan ønsker man at brande sig?
 • Hvor mange SoMe-ressourcer har man til rådighed?

Én ting er dog sikker: Man kommer (næppe) helt i mål med sin virksomheds fulde potentiale, hvis ikke man udnytter det kæmpe marked, som er at finde på sociale medier.

Mere end 3 ud af 4 danskere har en profil på Facebook. Rigtig mange er i øvrigt særdeles aktive på mediet. Det vil sige, at man som virksomhed får adgang til en potentiel markedsplads, hvor man kan skaffe sig nye kunder.

Det kræver dog en klog og velgennemtænkt SoMe-strategi at udnytte det fulde potentiale på sociale medier. Det er netop dette emne, denne artikel vil tage dig igennem.

Hvorfor er en SoMe strategi vigtig at have?

Det er vigtigt at have en sociale medier strategi, da man på den måde optimerer sine muligheder for succes.

Alle kan oprette profiler på sociale medier – også virksomheder. Man drukner dog i mængden, hvis ikke man anvender strategi og går målrettet til værks. Konkurrencen på de sociale medier er enorm. Derfor er det en nødvendighed at bygge sin tilstedeværelse op vha. grundig analyse og en klar strategi. Det er svært at få succes med markedsføring på sociale medier, hvis du ikke har en klar strategi for, hvad du laver.

Sådan finder man sin strategi på sociale medier

Samarbejd om at finde en god strategi til sociale medier

De fleste kan blive enige om, at de sociale medier er kommet for at blive. De bør ikke nedprioriteres ude på virksomhederne. SoMe-medarbejdere er således blevet en del af personalegruppen rigtig mange steder.

Hvis man vil finde en sociale medier strategi, er der nogle helt klare punkter at forholde sig til. Alt kan sjældent lade sig gøre. Derfor handler det om at sætte ind der, hvor man har størst chance for at få succes.

Der ligger et stykke arbejde forude, hvis man vil finde en SoMe-strategi, som passer perfekt sammen med en virksomhed. Man kan som en start kigge på, hvordan andre virksomheder griber deres adfærd på sociale medier an. Her vil man helt sikkert finde tips og tricks til, hvad man selv kan gøre.

Research-delen i forhold til at finde en endelig sociale medier strategi er meget vigtig. Læs videre og få 10 konkrete punkter at tage med i dine analyser.

Sociale medier strategi – 10 konkrete veje at gå

Vælg den bedste sociale medier strategi

Man kan sagtens opstille nogle konkrete punkter at forholde sig til, når man vil udarbejde en sociale medier strategi på en virksomhed. Her har vi gjort det meget lettere at gå til. Tag udgangspunkt i følgende 10 veje at gå, hvis du ønsker at bevæge dig mod en succesfuld tilstedeværelse på sociale medier.

1. Fastlæg en klar målsætning

At arbejde med sociale medier strategi betyder ikke mindst, at man har en klar målsætning at forholde sig til. Dette indebærer ikke blot et endeligt økonomisk mål – men også konkrete og målbare delmål.

Det er egentlig ret simpelt at følge med i, om man har fremgang på sociale medier. Et vigtigt pejlemærke i den forbindelse er antallet af følgere. Her kigger man simpelthen på, om der kommer tilstrækkeligt med nye følgere til, efterhånden som en SoMe-strategi bliver udfoldet.

Én ting er nye følgere af en virksomhedsprofil på fx Facebook og Instagram. Noget andet er, om det også øger omsætningen på bundlinjen. Her må man ind og kigge på, hvor salg af produkter og services stammer fra. Bliver der genereret øget omsætning via sociale medier?

En klar målsætning kan være, at man skal øge omsætningen med X antal kroner. Dette skal en sociale medier strategi hjælpe til med. Man kan også have som målsætning at øge kendskabet til virksomheden. Her kan man bl.a. måle på antallet af følgere og interaktioner i forbindelse med opslag.

 • Hvis ikke man opererer med endelige mål og delmål, er det svært at optimere sin strategi på sociale medier
 • Målsætninger kan skifte over tid
 • En målsætning bør altid være realistisk

2. Hvem er din målgruppe?

Virksomheders målgruppe på sociale medier er potentielle kunder. Så langt så godt. Men der ligger så heri et stykke arbejde i at fastlægge, hvordan målgruppen mere præcist ser ud.

Hvilken aldersgruppe er mest tilbøjelige til at blive kunder i virksomheden? Det er denne aldersgruppe, man henvender sig til, når man deler opslag på sociale medier. Hvis det er en bred aldersgruppe, kan man kigge på andre forhold, der nærmere definerer målgruppen. Dette kan være køn, bopæl og estimeret indkomst.

Sociale medier er interessante at arbejde med, da de leverer en hel del svar, hvis man har tid og ressourcer til at kigge efter dem. Når man interagerer med eksisterende og potentielt nye kunder, vil der tegne sig et billede af, hvem målgruppen er. Man får mere eller mindre tydelige indikationer i forhold til, hvem det er, man henvender sig til.

 • Alle virksomheder bør kende deres målgruppe bedst muligt
 • Hvad er behovet for virksomhedens målgruppe?
 • Man kan benytte en fiktiv

3. Kig på konkurrenterne

At finde sin sociale medier strategi handler meget om at tage ved lære fra andre – uden at kopiere direkte naturligvis. Man kan med fordel kigge på, hvordan konkurrerende virksomheder på sociale medier griber opgaven an.
Man kan lave en liste med konkrete ting, som din virksomhed også kan gøre brug af. I samme forbindelse vil der ganske givet også dukke noget op, som man ikke kan se sin egen virksomhed i. Research af konkurrenter er en vigtig kilde til at bygge egen SoMe-strategi op.

Måske er man oppe imod en eller flere konkurrenter, som allerede er massivt til stede på enkelte sociale medier – fx Facebook. Her skal man nøje overveje, om det er værd at tage kampen op – eller om man i stedet skal fokusere på andre sociale medier – fx Instagram (hvis konkurrencen her ikke er lige så omfattende).

Man bør altid holde øje med sine konkurrenter. Dette er ikke det samme som at kopiere en strategi. Tilpasning af strategier har meget at gøre med, hvordan markedskonkurrenter agerer på sociale medier.

 • Kig på antallet af følgere og interaktioner for konkurrenter
 • Hvad kan du lære af din virksomheds konkurrenter?
 • Hvilke sociale medier fokuserer dine konkurrenter på?

4. Læg et budget

At lave sin sociale medier strategi handler også om at fastlægge et budget. Man kan jo fx afsætte penge til køb af betalte annoncer. På den måde får man sikkerhed for, at reklamer for virksomheden dukker op i feeds derude.

Der skal naturligvis også afsættes penge i budgettet til en decideret SoMe-medarbejder, hvis det er en større virksomhed. Ellers kan det være, at bestemte personer i virksomheden får til opgave at tage sig af de sociale medier.

Store virksomheder bruger store budgetter på online markedsføring – herunder sociale medier. Det kan på ingen måde undervurderes, hvor vigtigt det er at være til stede online. Men det kræver naturligvis, at virksomheder analyserer sig frem til, hvor stort et budget, der er til rådighed for branding via sociale medier.

 • Betalte annoncer anvendes af rigtig mange virksomheder
 • At afsætte seriøse midler til sociale medier kan gøre en stor forskel på bundlinjen
 • Hvor meget kan din virksomhed tillade sig at bruge på sociale medier?

5. Find de egnede sociale medier

Der findes efterhånden rigtig mange sociale medier. De fleste danske er aktive på Facebook. Herefter følger Instagram, X, YouTube, Pinterest, LinkedIn og Snapchat i popularitet. Det store spørgsmål er så, hvor det bedst kan betale sig for din virksomhed at være til stede.

Snapchat er jo mest for det yngre publikum. LinkedIn er primært til business-brug. Facebook og Instagram er ret brede platforme. X bruges til mere nichepræget indhold.

Igen – hvor befinder dine konkurrenter sig? Der er garanteret allerede foretaget omfattende analyser i forhold til, hvor din virksomheds produkter eller services bedst sælges. Så er der bare det, at man kan komme ud for hård konkurrence på netop de sociale medier.
Facebook er alfa og omega at forholde sig til, når man skal designe sin sociale medier strategi. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er her, man kan generere flest nye kunder og salg.

 • Man kan med fordel være aktiv på flere sociale medier
 • Indsatsen på det enkelte medie bør ikke lide under, at man er aktiv flere steder
 • Læg det primære fokus, hvor der er størst chance for succes

6. Hvordan skal din virksomhed brande sig?

Sociale medier strategi handler rigtig meget om branding. Sociale medier er en gratis – eller betalt – vej til at vise, hvem man er som virksomhed. Branding handler både om det rent visuelle og om kommunikation.

Man kan kommunikere med sin målgruppe på flere forskellige måder. Dette er netop en af de helt store fordele ved at være aktiv på sociale medier. Hvordan man præcis kommunikerer, har med branding at gøre.

Sproget spiller en stor rolle. Hvis man henvender sig til et yngre publikum, bør man tage udgangspunkt i en frisk og ligefrem omgangsform. Der er absolut intet galt i at anvende ord og udtryk, som er ‘oppe i tiden’ blandt målgruppen. Det gælder om at tale et sprog, som målgruppen forstår og kan relatere til.

Branding handler også om, hvordan en virksomhed forholder sig til aktuelle emner. I skrivende stund har rigtig mange virksomheder fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Man brander sig således på en politisk korrekt måde. Det kan der absolut være øget omsætning i – især hvis konkurrenter ikke har det samme fokus.

 • Sociale medier er skræddersyet til branding
 • Målrettet branding kan skabe en rød tråd gennem en sociale medier strategi
 • Branding er at vise kunden, hvem man er

7. Giv fripas til kreative idéer

De sociale medier er fyldt op med alt muligt forskelligt indhold. Både privatpersoner, medier, virksomheder, politiske partier osv. er til stede på disse kanaler. Det kræver således sit at skille sig ud og tiltrække sig opmærksomhed.

Når man skal optimere sin sociale medier strategi, må der aldrig lukkes af for kreative idéer. Dette kan således være vejen til, at man ‘snyder’ sig foran i køen og tiltrækker sig endnu flere følgere. Der er ikke rigtig nogen grænser for, hvad der kan lade sig gøre gennem de sociale medier.

Rigtig mange kreative idéer har allerede ført til øget omsætning på bundlinjen rundt omkring. Kig på konkurrenters ageren og få inspiration herigennem. Man bryder ikke igennem til et stort publikum på de sociale medier uden at tilbyde en vis grad af innovation.

 • Hvad vil få folk til at stoppe op ved opslag for din virksomhed?
 • Egner video-mediet sig til branding af din virksomhed?
 • Vil humor passe godt ind i din virksomheds sociale medier strategi?

8. Fordel ansvaret for SoMe

Udarbejdelsen af en sociale medier strategi indebærer naturligvis også, at man uddelegerer ansvaret for området. Hvis der er ‘for mange kokke’, øger det risikoen for, at strategien ikke følges tilstrækkeligt.

Det er ofte bedst, hvis det er få – men dedikerede – personer, der står for promovering og branding på sociale medier. Samme personer bør have spillet en stor rolle i forhold til at definere strategien. Hvis man hyrer et bureau udefra til at stå for den del af opgaven, er det meget vigtigt at inddrage medarbejderne i processen.

Enkelte personer kan have ansvaret for Facebook, andre for Instagram, andre for Snapchat. Men det er vigtigt, at strategien følges tilstrækkeligt ens på det enkelte medie.

Her skal det dog siges, at strategien kan adskille sig i forhold til, om man henvender sig til potentielle kunder på Snapchat eller X. Det handler nemlig om, hvilken målgruppe, man møder på det pågældende medie.

 • Hvem på din virksomhed er erfarne bruger af de enkelte sociale medier?
 • Hvor mange medarbejdere bør optimalt set være inde over brugen af sociale medier?
 • Bør alle medarbejdere på virksomheden kende til den valgte sociale medier strategi?

9. Læg en klart defineret plan

En målsætning er en vigtig ting. Se punkt 1 i denne guide. Mindst lige så vigtigt er det at have en klart defineret plan for, hvordan man vil opnå sin målsætning.

Des mere konkret en plan er, jo bedre. Specifikke tilgange ift. at arbejde med planen bør indgå som et fast element. Planen bør gå hånd i hånd med den valgte sociale medier strategi.

Hvor ofte skal der lægges indhold ud på sociale medier? Hvem fastlægger, hvordan betalt promovering skal tage sig ud? Hvornår skal der oprettes nye profiler på sociale medier? Hvem sørger for billedmateriale for virksomheden? Alt dette har med konkretisering af planer at gøre.

 • Nøje planlægning af ageren på sociale medier er vejen frem
 • Hvem gør hvad – og hvornår?
 • Hvordan gør man konkret brug af den valgte SoMe strategi?

10. Mål resultaterne og optimér indholdet

Det behøver ikke tage år og dag at fastlægge en sociale medier strategi. Til gengæld er tilpasningen af denne et vedvarende stykke arbejde. Man bør med korte mellemrum måle på, hvor godt det går med at føre strategien ud i livet.

Tilpasning af en SoMe-strategi er en nødvendighed. Det er nemlig mere eller mindre givet, at alt ikke kan lade sig gøre som ønsket. I stedet kan man optimere på andre fronter og på den måde skabe målbare resultater på bundlinjen.

Man kan med fordel analysere, hvad der fungerer – og hvad der ikke gør. Det kan være, at enkelte typer af opslag har skabt rigtig meget interaktion og deraf opmærksomhed – mens andre ikke har. Det store spørgsmål er så, om man skal tilpasse sin sociale medier strategi til at fokusere mere på, hvad der har vist at fungere bedre end andet.

 • Med betalte profiler på sociale medier er der adgang til rigtig mange data
 • Er alle tidspunkter på dagen lige gode at dele indhold på?
 • Løbende revidering er vejen til den optimale sociale medier strategi

Sociale medier strategi skabelon

Det er ikke mange punkter, man skal igennem, før man er på vej mod en mere konkret sociale medier strategi. Det er en god idé at fokusere på enkelte punkter her i artiklen, før man går videre til nye.

Solid research er en af nøglerne til succes. Også når det kommer til SoMe-strategier. Hvis man skøjter hurtigt igennem, risikerer man at glippe vigtig info. Under alle omstændigheder bør der afsættes tid til at justere strategien.

Sociale medier strategi:
Lær din målgruppe at kende
Ret fokus mod egnede sociale medier
Læg et budget – er der midler til betalt promovering?
Kig på konkurrenterne
Lav løbende analyser

Sociale medier strategi, der skaber målbare resultater

Man skaber ikke den perfekte sociale medier strategi i løbet af 5 minutter. I stedet går vejen gennem grundig research, tilpasning og løbende analyse af, hvad der fungerer – og hvad der ikke gør.

Betragt de 10 punkter i denne artikel som et sted at starte. Man kan naturligvis godt hyre hjælp udefra til at udarbejde en strategi. For mindre virksomheder er det dog nødvendigt at benytte DIY – Do It Yourself – da der ganske enkelt ikke kan afsættes ressourcer til at hyre et marketingbureau.

Heldigvis er det muligt at arbejde selvstændigt på de sociale medier. Man får en hel masse redskaber serveret til promovering og branding af virksomheder. Det skal dog siges, at det kræver sit bryde igennem lydmuren på fx Facebook. Man er nemlig oppe imod massiv konkurrence – ikke mindst fra andre virksomheder. For at bedre forståelse kan du også gå tilbage og læse vores indlæg om hvad sociale medier er.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er strategi på sociale medier?

Hvad er SoMe strategi for virksomheder?

Hvordan laver man en succesfuld SoMe strategi?

Hvad er fordelene ved at benytte en sociale medier strategi?