Økonomi benyttes i dag som et vidt begreb, men er faktisk studiet om allokering af knappe ressourcer i samfundet. Det er et bredt emne, der dækker over analyser, teorier, produktion og fordeling og forbrug af varer og ydelser. En god og bred viden om økonomi kan hjælpe dig godt på vej med at starte en succesfuld virksomhed, men det er også meget nyttigt i rigtigt mange jobs.

Økonomi er typisk opdelt i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi dækker over økonomi på det nationale plan, mens makroøkonomi er mere internationalt. Vi kommer ind på nogle af de vigtigste fænomener og begreber inden for økonomi i denne læsevenlige guide. Læs med for at blive klogere!

Hvad er økonomi?

Økonomi handler om hvordan mennesker, virksomheder og stater træffer beslutninger for at opfylde deres behov og ønsker. Når man snakker om økonomi, omhandler det allokering af knappe ressourcer som f.eks. penge.

Økonomi

Når man studerer, analyserer og undersøger økonomien, kan man finde frem til hvordan priserne på varer og tjenesteydelser fastsættes og hvad, der påvirker vores beslutninger. Økonomi er opdelt i mikro- og makroøkonomi, vi tager et nærmere kig på nu.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er en del af økonomien, der fokuserer på beslutninger og adfærd for privatpersoner. I mikroøkonomi analyserer man udbud og efterspørgsel ved hjælp af formler og grafer. Mikroøkonomi kan man bruge til at forsøge at forudsige hvad der sker, hvis man på produkter hæver skatter, ændrer prisen, sænker udbuddet eller lignende. Desuden kan man gå i dybden med effektivisering, omkostningsanalyse eller noget helt tredje.

Mikroøkonomi dækker blandt andet over:

 • Udbud og efterspørgsel
 • Forbrugeradfærd
 • Markeds- og produktionsteori
 • Effektivitet og velfærd

Mikroøkonomisk er et meget matematisk fag, der tager udgangspunkt i teorier. De mange analyser, der kan udledes ved mikroøkonomi, kan bruges i rigtigt mange forskellige erhverv.

Makroøkonomi

Makroøkonomi har et andet udgangspunkt i økonomien, der fokuserer på økonomiske systemer og økonomiske variabler, der påvirker hele økonomien. I modsætning til mikroøkonomi, der analyserer enkelte markeder og individer, analyserer makroøkonomi økonomisk vækst, arbejdsløshed, inflation, økonomisk cyklus, statslige politikker og national indkomst.

Makroøkonomi dækker blandt andet over:

 • Økonomisk vækst
 • Arbejdsløshed
 • Inflation
 • Økonomiske og markeds cyklusser
 • Pengepolitik og finanspolitik
 • Udenrigshandel

Makroøkonomi kan man bruge til at sige noget om verdens aktuelle situationer og hvor det ser ud til, at vi bevæger os hen ad. Makroøkonomiske tal er enormt vigtige for den private sektor, og specielt aktieanalytikere holder øje med inflation, arbejdsløshed, pengepolitik og vækst. En ændring i inflationen kan f.eks. sende hele aktiemarkedet ned.

Makroøkonomi

Generelt skal man tænke på, at mikroøkonomi foregår på national plan, og her undersøger man også enkelte individers behov og adfærd. Ved makroøkonomi zoomer man helt ud og kigger på landenes forhold mellem hinanden, handel mellem lande og andre forhold, der påvirker flere lande end kun Danmark.

Ved makroøkonomi tager man ofte udgangspunkt i den amerikanske økonomi. USA er den vigtigste økonomi i verden på mange områder. Udover, at
de har verdensvalutaen, befinder 60% af værdien af alle aktier sig i USA.

Finansiering

Finansiering er et vigtigt begreb, der ofte bliver brugt i forbindelse med økonomi. Finansiering omhandler styring af penge, kapital og andre økonomiske ressourcer. En stor del af finansiering består i at anskaffe, formidle og investere penge til det formål at nå økonomiske mål for en virksomhed.

Guld

 • Kapitalanskaffelse: Kapitalanskaffelse er en stor del af finansiering og det kan ske gennem lån eller ved at få investorer til og sælge virksomhedsandele fra.
 • Budgetter: Finansiering består også i at udforme budgetter og forsøge at forudsige indtægter som omkostninger.
 • Investering: Investering fylder også en stor del af finansiering. Her skal man få pengene til at arbejde og forhåbentligt give et afkast. Investering kan ske på mange måder, herunder opkøb af konkurrenter, investering i aktier, ejendomme mm.
 • Lån: Finansiering inkluderer også udlån og kreditgivning, hvor långivere bedømmer den risiko, der er forbundet med at udlåne penge til enkeltpersoner eller virksomheder.

Finansiering dækker over mere end blot de 4 ovenstående punkter, men det er nogle af de mest kritiske punkter inden for finansiering.

Begreber

Økonomi kan være en jungle at finde rundt i og der er mange begreber, man skal have styr på, hvis man vil være sikker på at kunne følge med. Nedenstående finder du nogle af de mest kritiske begreber og en kort forklaring. De forskellige begreber kan du støde på i flere sammenhænge og situationer.

 • Inflation: Inflation er en stigning i de generelle prisniveauer over tid, hvilket betyder, at de samme varer og tjenesteydelser koster mere, og købekraften af penge falder.
 • Rente: Renten er prisen på at låne penge eller afkastet på opsparing. Renten ændrer sig ofte, og det er centralbankerne, der styrer renten.
 • Kapital: Kapital refererer til de økonomiske ressourcer og aktiviteter, der bruges til at producere varer og tjenesteydelser, herunder fysisk kapital som maskiner og bygninger og finansiel kapital som penge og investeringer.
 • Skatter: Skatter er penge, der går til regeringen af enkeltpersoner og virksomheder for at finansiere offentlige tjenester og programmer som sundhedsvæsen, uddannelse og infrastruktur. Skatterne blandt andet pålægges varer og indkomster.
 • Investering: Investering involverer brugen af penge til at købe aktiver som aktier, obligationer, ejendom eller produktionsmidler med det formål at generere fremtidig indkomst eller værdistigning.
 • Udbud og efterspørgsel: Udbud henviser til mængden af varer eller tjenesteydelser, producenter er villige til at sælge ved en given pris, mens efterspørgsel refererer til mængden af varer eller tjenesteydelser, forbrugere er villige til at købe ved en given pris.
 • Budget: Et budget er en plan for, hvordan man vil bruge sine økonomiske ressourcer.
 • Monopol: Et monopol er en situation, hvor en enkelt virksomhed eller udbyder dominerer et marked.
 • Konkurrence: Konkurrence er tilstedeværelsen af flere udbydere eller virksomheder på et marked, hvilket fører til lavere priser og øget kvalitet, da de konkurrerer om kunderne.

Konklusion

Økonomi er et vidt begreb, der betyder allokering af knappe ressourcer. Det handler om, hvordan virksomheder og mennesker træffer beslutninger for at opfylde deres behov mest muligt. Økonomi er opdelt i mikro- og makroøkonomi, der dækker over national og international økonomi.

For enhver erhvervsdrivende er det kritisk at have styr på fundamental økonomi, begreber og teorier. I rigtigt mange erhverv og stillinger kan det være en rigtigt god ide at have en god forståelse for økonomi. Med det kan man nemlig sætte ting i kontekst og på god vis arbejde hen imod økonomiske mål.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er økonomi?

Hvad er mikroøkonomi?

Hvad er makroøkonomi?