Finansiering af virksomhed hjælper dig til at få succes med din virksomhed. De fleste har brug for et virksomhedslån eller investering udefra for at øge væksten.

I denne guide kan du læse om dine muligheder, når det kommer til finansiering af din virksomhed. Vi deler nogle af de forskellige metoder, som du kan benytte, når du leder efter penge til din virksomhed.

Finansiering af virksomhed: Hvad vil det sige?

Finansiering er et økonomisk begreb, der omhandler at anskaffe, formidle og investere økonomiske ressourcer. Finansiering af virksomhed indebærer at rejse midler til at starte en virksomhed, drive en eller udvide en.

Finansiering af virksomhed

Finansiering af virksomheder sker i forskellig skala afhængig af projektets og virksomhedens størrelse. Det kræver f.eks. typisk ikke meget finansiering at starte et mindre enkeltmandsfirma sammenlignet med finansiering til en ny vaccine. Rigtigt mange virksomheder låner i dag penge uanset om de har penge på bunden eller ej. Det skyldes, at det typisk godt kan betale sig at låne penge, hvis afkastet på den anskaffede kapital er højere end renten på lånet. 

Hvilke former for finansiering findes der?

Der findes mange forskellige former for finansiering af virksomheder, der inkluderer alt fra lån fra venner og familier til frasalg af aktier på børsen. Men finansiering udefra sker typisk på baggrund af samme ønske: at vækste en virksomhed.

Salg af ejerandele

Salg af ejerandele er en klassisk form for finansiering af en virksomhed, og mange virksomheder gør det, når de når en hvis størrelse. Salg af ejerandele kan ske på flere forskellige måder. Først og fremmest kan det ske som private equity, hvor en ikke-børsnoteret virksomhed sælger en andel fra. Hvis du har set Løvens Hule, kender du sikkert til dette. Her køber investorer sig ind mod et kontant beløb, der skydes ind i virksomheden. Det kan være alt fra få procenter til over 50%, der frasælges her.

FInansiering af ny virksomhed

Frasalg af ejerandele kan også ske ved at sælge nogle af virksomhedens aktier. Det er det, der sker når en virksomhed går på børsen. Her sælger man virksomhedens aktier offentligt, så alle kan blive købere og sælgere. Prisen på aktierne er nu op til markedet at bestemme. Virksomheden kan til enhver tid købe aktierne tilbage igen eller udstede flere. 

Lån som finansiering til virksomheden

Lån er den typiske måde at finansiere en virksomhed på. Her går man typisk i banken og tager en form for lån, ligesom private personer kan gøre. Jo større og mere sikker en virksomhed, der er tale om, des lavere er renten og jo mere kan man låne. Apple har gode muligheder for at låne milliarder af dollars til en lav rente. Men dette vil en nystartet virksomhed aldrig få lov til. Banken risikovurderer også altid.

Man kan også optage lån hos investorer, der på den ene eller anden måde får noget igen. Det kan ske gennem renter, royalties eller noget helt tredje.

Crowdfunding

Crowdfunding er en metode til at skaffe kapital eller finansiering ved at indsamle små bidrag eller investeringer fra en stor gruppe enkeltpersoner, ofte via online platforme eller websteder.

Finansiering af virksomhed

Dette koncept giver folk muligheden for at præsentere deres ideer, projekter eller forretningsplaner for et bredt publikum, der kan vælge at bidrage med penge for at støtte initiativet. Crowdfunding anvendes til en bred vifte af formål, herunder at finansiere kunstprojekter, opstartsvirksomheder, velgørenhedsorganisationer, produktudvikling og meget mere.

Der findes overordnet 3 typer af crowdfunding:

-Belønningsbaseret crowdfunding: Deltagere bidrager til et projekt eller en idé og modtager normalt en belønning eller et produkt i bytte.
-Egenkapital crowdfunding: Investorer køber en egenkapitalandel i en virksomhed eller projekt. Dette anvendes ofte af startups og små virksomheder, der søger kapital til vækst.
-Lånebaseret crowdfunding: Dette indebærer, at enkeltpersoner eller virksomheder låner penge fra en gruppe investorer og forpligter sig til at tilbagebetale lånet med renter.

Offentlig støtte

Virksomheder kan også opnå finansiering af projekter gennem staten, der giver støtte til mange forskellige projekter og erhverv hvert år. Offentlig støtte til virksomheder er normalt designet til at fremme økonomisk udvikling, jobskabelse og innovation.

Offentlig støtte

De seneste par år er der globalt blevet postet milliarder i grønne virksomheder og projekter. Udover forskning går en stor del af disse penge til virksomheder, der arbejder med dette. Desuden giver staten også støtte til virksomheder, der arbejder med landbrug, vedvarende energi og andet, der anses for at være godt for verden.

Virksomheder kan også få tilskud gennem forskning og udviklingsstøtte.

Virksomhedsobligationer

Du har sikkert hørt om obligationer før og som noget, der udstedes af stater rundt omkring i verden. Det giver god mening, da langt størstedelen af alle obligationer af statsudstedte. Mange virksomhedsobligationer tilbydes nemlig ikke almindelige private investorer. Men det gør de faktisk i nogle tilfælde.

Skibsbranchen og rederier er kendt for at udstede virksomhedsobligationer, der skal være med til at finansiere nye skibe eller store projekter. Til gengæld vil dem, der køber obligationerne, kunne modtage et afkast.

Finansiering til start af en virksomhed

Størrelsen på en virksomhed kan fortælle meget om hvad, der er godt og hvad, der er dårligt at benytte som finansieringsmiddel. Det vil vi tage et nærmere kig på nu, så du ved hvad, du bør overveje i din situation.

Enkeltmands/meget lille virksomhed

En enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab er den “mindste” form for virksomhed, der kan startes fra dag til dag i Danmark. Mange større virksomheder er startet som enkeltmandsvirksomheder og er senere omlagt til ApS eller A/S.

Offentlig støtte

Enkeltmandsvirksomheder vil typisk være mindre projekter, der hverken kræver meget forskning, udvikling eller på anden måde kræver meget at komme i gang med. Derfor er det typisk begrænset, hvor meget, der skal lånes til finansiering af en sådan virksomhed. Mange, der stifter en sådan virksomhed, vil typisk have sparet penge op, der kan finansiere opstarten og driften det første stykke tid. 

Banklån, lån af venner og crowdfunding er ikke unormale finansieringsmetoder som enkeltmandsvirksomhed. 

Større projekt der skal startes

Hvis man skal til at starte et større projekt, eller bare et projekt der kræver mange midler, kan der være andre oplagte finansieringsmuligheder end for en enkeltmandsvirksomhed. Nogle virksomheder kræver af gode grunde rigtigt mange penge at starte. Dette inkluderer medicinalvirksomheder. Medicinalvirksomheder har typisk store udgifter til forskning, udvikling og godkendelser af lægemidler kan være dyrt og tidskrævende.

Andre eksempler på projekter, der kan være dyre at starte er luftfartsselskaber, produktionsvirksomheder, restaurantkæder, ejendomsbyggeri og grøn teknologi.

De store indtrængningsbarrierer medfører behov for stor startkapital. Derfor ser man typisk, at virksomheder som disse startes af folk med mange penge eller af personer med flere investorer bag sig. Desuden optager mange nye virksomheder i disse brancher et lån i banken.

Små virksomheder

Små virksomheder er de virksomheder, der har de dårligste forudsætninger og muligheder for at låne penge. Det kan sagtens lykkes og det gør det også tit, men det kræver i de fleste tilfælde mere. Grunden til dette er, at virksomheden ofte ikke har bevist meget endnu og de kan ikke stille den samme sikkerhed i aktiver, garanteret omsætning og lignende.

Af disse grunde må virksomheder acceptere højere renter og lavere værdiansættelser ved frasalg af ejerandele til investorer. I bund og grund handler det om, at banken og investorer også risikovurderer. De spørger sig selv: “Hvad er chancen for at jeg får mine penge igen?”. Man kan ikke komme udenom, at den er lavere for små virksomheder og startups.

Mellemstore virksomheder

Mellemstore virksomheder har oftere flere og større investorer bag, men kan have problemer med at finansiere sig selv internt. Det er en af grundene til, at mange mellemstore virksomheder henter kapitale midler udefra.

Mellemstor virksomhed

Mellemstore virksomheder kan typisk stille en forholdsvis god sikkerhed til kreditorer ved at fremvise årsregnskaber, aktiver, egenkapital osv. Mellemstore virksomheder har typisk lettere ved at få en god rente i banken end små virksomheder.

Store virksomheder

Store virksomheder kan stå i en situation, hvor der er brug for finansiering til
køb af virksomhed (opkøb), finansiering til opstart af virksomhed (datterselskab) eller lignende. Der vil sjældent skulle hentes kapital til driften af virksomheden, da store virksomheder typisk har noget rum at falde tilbage på.

Apple er et godt eksempel på en stor virksomhed der, selvom de har mange penge, alligevel låner penge udefra. Det skyldes, at de kan forrente pengene bedre end hvad renten for lånet er.

Stor virksomhed

Det er værd at bemærke, at Apples lån normalt er meget lavt risikable og ofte udstedt med høj kreditværdighed, hvilket giver dem adgang til gunstige lånevilkår. Desuden kan det give skattefordele, renteindtjening, finansiere udbytte og aktiebuybacks samt diversificering af finansieringskilder.

Finansiering af innovativ virksomhed – sådan finansierer du dit start-up

Står du og skal til at i gang med din startup virksomhed? Så kan det give stor værdi at blive klog på finansiering som helhed og bruge tid på at undersøge de bedste finansieringsmuligheder for dig.

Inden du tager en beslutning og hopper ud i det, anbefaler vi, at du får styr på følgende:

  1. Forretningsplan: Udvikl en detaljeret forretningsplan, der beskriver din virksomheds mål, strategi, markedsmuligheder, konkurrenceposition og finansielle prognoser. En stærk forretningsplan vil hjælpe med at overbevise långivere om, at din virksomhed er levedygtig og har potentiale for succes.
  2. Finansiel analyse: Foretag en grundig finansiel analyse, herunder budgetter og likviditetsprognoser. Långivere vil ønske at se, at din virksomhed har evnen til at tilbagebetale lånet med renter.
  3. Kreditvurdering: Kontroller din virksomheds kreditvurdering for at sikre, at den er i god stand. En stærk kreditvurdering kan hjælpe med at forhandle bedre lånevilkår og lavere renter. Din kreditvurdering er en vurdering af, hvor stor chancen for, at du betaler pengene tilbage.
  4. Låneformål: Definer klart formålet med lånet. Er det til udvidelse, driftskapital, investering i udstyr eller noget andet? At specificere formålet vil hjælpe dig med at vælge den mest hensigtsmæssige lånetype. Desuden er det med til at give et godt internt overblik over hvor pengene skal bruges.
  5. Lånebeløb: Beregn det nøjagtige beløb, du har brug for at låne. Undgå at låne mere, end du har brug for, da det kan medføre unødvendige renteomkostninger. Husk på, at renten kan være høj for små virksomheder.
  6. Låneudbydere: Undersøg forskellige långivere og finansieringskilder, herunder banker, kreditforeninger, online-långivere, støtteprogrammer og investorer som angel investorer eller venturekapitalfonde.

Hvis du er i tvivl om noget, kan det være en god ide at overveje at få juridisk hjælp. I sidste ende kan det spare dig og din virksomhed for mange problemer. Desuden kan det blive dyrt i sidste ende, hvis man ikke er indforstået med de aftaler, man indgår.

Nye virksomheder bør også overveje at få nogle gode samarbejdspartnere, der kan hjælpe på flere områder. Gode relationer til sådanne kan også være en finansieringsmulighed.

Konklusion til finansiering af virksomhed

Finansiering af virksomhed kan være bøvlet og svært at finde rundt i. Hvor meget skal man låne? Hvordan skal man låne? Skal man sælge ejerandele i stedet for et lån?… Der kan være fordele og ulemper for alle valg og i sidste ende, kan man ikke forudse hvad der kommer til at ske i fremtiden med renter, værdiansættelser osv. Men uanset hvad kan det være en god ide at sætte noget tid af, til at planlægge, om der skal finansiering til og hvordan kapital skal hentes ind i virksomheden.

I denne artikel har vi kigget nærmere på forskellige finansieringsformer og hvilke virksomheder, der har hvilke muligheder i forhold til finansiering af virksomhed. Der er ikke et facit til emnet, og i en virksomhed må man opveje fordele og ulemper.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er finansiering?

Hvordan kan et startup låne penge?

Kan man starte en virksomhed for under 25.000?