Grøn markedsføring er en populær form for markedsføring, der bruges til at appellerer til forbrugernes vaner og behov. Måske bør du bruge det

I dag vælger forbrugere i højere og højere grad grønne og miljøvenlige produkter. Af den grund er det fordelagtigt for virksomheder at sælge produkter i denne kategori, eller få det til at se ud som om. I den forbindelse er det relevant at kigge på grøn markedsføring.

Grøn ​​markedsføring er for virksomheder, der allerede er eller arbejder sig hen imod at blive bæredygtige. Grøn markedsføring kan være en effektiv måde at lokke nye kunder til, der har dette som værdi og kriterier for en virksomhed og dets produkter.

Hvad er grøn markedsføring?

Grøn markedsføring dækker over markedsføring og kommunikation med omverdenen, der tager udgangspunkt i positive miljø- og eller klimaforhold for virksomheden. Grøn markedsføring kan være super effektivt til at imødekomme kunders behov om grøn omstilling. Miljøvenlig markedsføring eller grøn kommunikation er andre begreber, der bruges om det samme.

Grøn markedsføring kan ske i mange formater. Virksomheder fører i dag grøn markedsføring gennem mange forskellige kanaler, der rammer utallige målgrupper.

Grøn energi

Men grænsen mellem grøn markedsføring og greenwashing kan være svær at se helt klart. Virksomheder bør for alt i verden undgå greenwashing, da det kan ødelægge virksomhedens omdømme. Desuden behandler Forbrugerombudsmanden flere og flere sager om netop dette.

Når man taler om grøn markedsføring, er der ikke langt til ESG og ESG markedsføring. ESG står for Environmental, Social og Governance. Her taler man også om klima, men også sociale forhold og god ledelse.

Hvad er en grøn virksomhed?

Der er ingen klar og tydelig definition på, hvad en grøn virksomhed er. Men der er en række krav og forhold man bør opfylde og tage højde for, hvis man skal sikre sig at blive anerkendt som en grøn virksomhed. Dette indebærer blandt andet ens energiforbrug, valg af materialer, ressourcer i firmaet, firmarejser og meget mere. Nogle virksomheder får svært ved nogensinde at blive grønne, hvis de sælger et produkt, der er anset for at være det modsatte. Til gengæld kan virksomheden indføre tiltag, der kan opveje for noget af det. Dette kunne f.eks. være opkøb af Co2-kvoter eller plantning af træer.

En olievirksomhed har f.eks. svært ved nogensinde at blive helt grøn. Der er dog gode eksempler på olievirksomheder, der har formået at blive “mere” grønne ved grønne tiltag. Norske Equinor har med andre olieselskaber foretaget store investeringer i vindenergi. Vindenergi er et grønt produkt, men der kan argumenteres for at olien skal udfases helt før, at virksomhederne kan kalde sig helt grønne.

Grønne produkter

For at få en bedre forståelse for hvad en grøn virksomhed er, kan man kigge på grønne produkter og ydelser. Nedenstående ser du et udvalg af produkter, der er anset for at være grønne:

  • Vindenergi og andre former for vedvarende energi
  • Plantebøffer (som substitut til rødt kød)
  • Produkter og emballage, der er fremstillet af genanvendt pap, glas eller lign.
  • Andre former for produkter, der mindsker spil eller er et grønnere alternativ til normen

Grøn markedsføring kan øge salget

Der er rigtigt mange gode grunde og incitamenter for virksomheder verden over til at lave grøn markedsføring. En virksomheds engagement i klimadagsordenen appellerer til forbrugere og deres forbrugsvaner. Hvis forbrugere er mere positive over for en virksomhed grundet deres grønne markedsføring, vil det føre til mere salg, der øger omsætningen.

Det lader til at virksomheder, der ikke følger med på trenden om klima og miljøbevidsthed, på lang sigt ikke kan forblive relevante. Det er for vigtigt et emne for politikere, forbrugere og andre virksomheder til at ignorere.

Grøn markedsføring

 

Dong Energy er et godt eksempel på en miljø-“forkert” virksomhed, der formåede at vende op og ned på det hele og rent faktisk gøre det yderst profitabelt at blive en grøn virksomhed. Dong Energy arbejdede førhen med salg af sort energi, men omlagde til Ørsted, der i dag hovedsageligt arbejder med vindmøller og anden grøn energi. Så det er ikke bare noget virksomheder ser sig nødsaget at gøre for at følge med – der er rent faktisk penge og fremtid i det.

I dag markedsfører Ørsted sig som en meget miljøvenlig virksomhed med grøn markedsføring. Det appellerer til flere end førhen og rigtigt mange private investerer i dag i deres aktie for at støtte op om virksomheden.

Greenwashing

Greenwashing refererer til virksomheder og deres kommunikation, der vildleder forbrugere til at tro, at de er mere grønne end de egentligt er. Greenwashing kan også være udgivelse af falsk information om produkter, tjenester eller virksomhedspraksis.

Greenwashing kommer i mange former, da man på mange forskellige måder kan udgive sig for at være mere grøn end man egentlig er. Det kan være i form af etiketter, slogans, billeder, video, miljøstandarder og lignende. Virksomheder foretager greenwashing, med eller ikke med vilje, for at appellere til forbrugerens behov og i sidste ende øge salget af produkter eller ydelser.

Der er kommet stort fokus på greenwashing de seneste par år, da det forvirrer og vildleder forbrugere, der forsøger at lave det rette valg. Det er strafbart at greenwashe.

Er greenwashing lovligt?

Der findes forskellige grader af greenwashing og der tilhører en straf afhængig af seriøsiteten. Hvis en virksomhed f.eks. udtaler, at den udelukkende kører produktionen på grøn energi og bruger miljøvenlige materialer, vil der vente en seriøs straf, hvis det ikke er tilfældet.

Greenwashing er i Danmark og resten af EU ulovligt, men det kan være svært at vurdere hvornår, at der er tale om greenwashing. På den samme måde er vildledende markedsføring ulovligt.

Sådan undgår du greenwashing

Alle virksomheder bør sigte efter at undgå at lave greenwashing. Det giver et dårligt ry og er strafbart. Men hvordan sikrer man sig, at man ikke overtræder reglerne? Nedenstående forhold kan du tage højde for, for at sikre dig, at du forbliver indenfor rammen og ikke bliver anklaget for greenwashing.

Udtalelser om grønne forhold skal være korrekte og kunne forstås
Udtalelser og markedsføring om grønne produkter, materialer, produktion eller lignende må ikke overdrives og skal kunne forstås af forbrugerne. Så snart der bliver overdrevet, kan det anklages for at være greenwashing.

Dine argumenter og grønne markedsføring skal kunne dokumenteres
Starbucks, som vi nævner om lidt, har investeret milliarder i at blive mere grøn på flere områder. Men det kan alle sige uden dokumentation og argumenter, der skal være i orden før man kan tillade sig at udtale og markedsføre det.

Desuden må de grønne tiltag, du markedsfører om, ikke være almindeligt i andre konkurrerende produkter. Dvs. hvis alle konkurrenter, inkl din virksomhed, har samme måde at producere varer på, må du ikke markedsføre det som bæredygtig produktion af varer.

Hvem laver grøn markedsføring?

Af gode grunde, vi har nævnt ovenstående, laver mange virksomheder i dag grøn markedsføring. Ørsted, vi nævnte før, er en af de førende danske virksomheder, der gør sig i grøn markedsføring. Deres forretningsmodel er baseret på handel med grøn energi og de kan derfor af gode grunde benytte sig af grøn markedsføring.

Starbucks laver grøn markedsføring

Et andet eksempel på en virksomhed, der benytter sig af grøn markedsføring er Starbucks. Starbucks har de seneste mange år investeret i grønne initiativer og foretaget ændringer, der nedsætter deres forbrug af materialer og energi mm. Desuden har de forpligtet sig til at foretage investeringer i grøn energi og bruge det i produktionen, i butikker mv.

Sådan laver du grøn markedsføring

Hvis du skal til at udarbejde en plan for din grønne markedsføring, er der nogle punkter, der er vigtige at have fokus på:

  • Har din virksomhed beviser og god grund til at foretage grøn markedsføring? Undgå til enhver tid at lave greenwashing – det kan koste dyrt.
  • Kanaler: Skal det være til sociale medier, bannere, email marketing…?.
  • Hvor vigtigt er bæredygtig hed for din målgruppe?
  • Overvej om der skal ændres på ting i virksomheden for at gøre den endnu mere grøn.

Grøn markedsføring er i bund og grund bare almindelig markedsføring, der har indtænkt et grønt perspektiv. Du behøver derfor ikke nødvendigvis at ændre meget på din måske allerede eksisterende marketingplan.

Konklusion på grøn markedsføring

Grøn markedsføring er markedsføring, der tager udgangspunkt i at promovere en virksomheds grønne initiativer, produkter eller lignende. Forbrugere foretager i højere grad end nogensinde før beslutninger baseret på dette og derfor kan virksomheder profitere på at være grønne.

Grundet høje forbrugerpræferencer om grønne produkter og ydelser ser mange sig nødsaget til at markedsføre sig grønt, selvom de måske ikke er det. Dette fænomen kaldes greenwashing og er faktisk ulovligt. Det er vildledende markedsføring.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er miljøvenlig markedsføring?

Hvem laver miljøvenlig markedsføring?