De gældende B2B markedsføring regler er vigtige at sætte sig grundigt ind i. Lær hvordan du overholder GDPR reglerne og markedsføringsloven.

Når en virksomhed ønsker at markedsføre sig overfor andre virksomheder, er der en lovgivning at forholde sig til. Ellers risikerer man store bøder. Her kan du blive klog på B2B markedsføring regler, GDPR, markedsføringsloven, samtykke, persondata og alt relateret dertil. Hvis du vil i gang med B2B markedsføring, er emnerne i denne artikel derfor nødvendige at sætte sig ind i.

Kort om B2B markedsføring regler

B2B står for Business to Business. B2B markedsføring har derfor at gøre med, når en virksomhed markedsfører sig overfor en anden. Markedsføringsloven er vigtig at kende til – også specifikt i forhold til B2B markedsføring.

 • Hvis man ikke overholder lovgivningen risikerer man høje bøder
 • Markedsføringsloven handler om, hvordan man må markedsføre bl.a. virksomheder
 • GDPR handler om, hvordan man må opbevare persondata
 • Spam er ulovligt i Danmark
 • Man skal indhente samtykke til markedsføring
 • Der findes eksempler på lovlig markedsføring uden samtykke
 • Markedsføringsloven skal overholdes både ved B2C og B2B

Derfor er det vigtigt at overholde B2B markedsføring regler

B2B markedsføring regler

Overtrædelse af B2B markedsføring regler kan straffes med bøde. Det er virksomheden, som er ansvarlig i forhold til at overholde den gældende lovgivning. Måske har man handlet i god tro – men det er stadig strafbart, hvis ikke reglerne overholdes.

Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i lovgivningen omkring markedsføring. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven.

Partnere, der arbejder sammen med virksomheden, kan også blive stille til ansvar i forhold til brud på markedsføringsloven.

B2B markedsføring er faktisk ikke så indviklet, hvis man tager det ét skridt ad gangen. B2B markedsføring har ikke kun at gøre med, hvordan man overholder lovgivningen. God skik på området er også værd at stræbe efter. Få en guide længere nede.

Hvem gælder Markedsføringsloven for?

Markedsføringsloven gælder for alle virksomheder – både når det drejer sig om B2C og B2B. Der skelnes således ikke mellem kontakt til potentielle kunder og kontakt til andre virksomheder.

Kort og godt handler det om at indhente samtykke til markedsføring på forhånd. Ellers er det at betragte som spam – uopfordret kontakt. Spam er ulovligt i Danmark.

Vær opmærksom på dette i forhold til markedsføring

Man skal indhente samtykke, hvis man vil markedsføre sig elektronisk til andre virksomheder. Fysisk brevpost er dog som udgangspunkt lovligt – også uden samtykke (tjek Robinsonlisten).

Andre regler gælder dog, hvis den pågældende virksomhed specifikt har frabedt sig markedsføring via brevpost.

Ved markedsføring på sociale medier gælder det, at:

 • Man skal synliggøre informationer om sin virksomhed på sin profil – fx adresse, e-mail og CVR-nummer
 • Det skal tydeligt fremgå, at der er tale om markedsføring

Vigtigt omkring B2B markedsføring via nyhedsbreve, telefon og e-mail:

 • Ved nyhedsbreve skal kunden selv have tilkendegivet at ville modtage markedsføring. Det skal tydeligt fremgå, hvordan man melder sig fra nyhedsbreve
 • Robinsonlisten viser, om kunder aktivt har frabedt sig telefoniske henvendelser
 • Markedsføring via e-mails er kun lovligt, hvis modtageren har givet samtykke dertil

Vigtig info om markedsføringsloven

Paragraf 10 i markedsføringsloven siger:

“En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil”

Dette er alfa og omega – også i forhold til også B2B markedsføring. Selvom beskrivelsen af loven lyder lettere outdated, er det stadig det samme, der gælder. Man må ikke spamme andre virksomheder med uopfordret markedsføring. Det gælder om at indhente forudgående samtykke.

Læs mere om markedsføringsloven.

Guide til at indhente samtykke til B2B markedsføring

Det kan synes uoverskueligt at skulle indhente samtykke, hver gang man ønsker at markedsføre sin virksomhed. Man kan med fordel tage udgangspunkt i nedenstående guide, som redegør for processen trin for trin.

 1. Man skal kunne dokumentere, at man har fået samtykke til markedsføring
 2. Dokumentation kan bl.a. være formularer fra et tidligere salg eller et ‘ja tak’ til henvendelser om markedsføring
 3. Man skal let kunne afmelde sig markedsføring fra din virksomhed igen
 4. Det er en fordel at have en fast formular beregnet til markedsføringssamtykke

B2B markedsføring regler – Her behøver man ikke et samtykke

Der findes eksempler, hvor en virksomhed ikke behøver indhente et forudgående samtykke i forhold til markedsføring:

“kan en erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af en vare eller en tjenesteydelse, markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til kunden via elektronisk post. “Dette forudsætter dog, at kunden har mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved efterfølgende henvendelser.”

 • Hvis en virksomhed tidligere har stået for et salg til en anden virksomhed, er det således lovligt at tage kontakt om salg af tilsvarende produkter. Det er dog vigtigt at tilføje, at man let skal kunne afmelde sig en sådan kontakt igen.
 • Når man handler, registrerer man sine oplysninger hos en virksomhed. Disse data skal virksomheden så behandle i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.
 • Opfølgende salg til allerede eksisterende er vigtigt i forhold til B2B markedsføring. Det er også klart det letteste, da man herved ikke behøver indhente forudgående samtykke. Hvis blot man husker på, at modtageren kan afmelde sig markedsføring igen – uden problemer.

3 trin til god skik i forhold til B2B markedsføring

b2b marketing regler

Vi kender alle til reklamer, som kan være meget vildledende i forhold til produkter eller services. Dette er naturligvis ikke god skik i forhold til markedsføring – B2C som B2B. Hvis man markedsfører sig på en uærlig og uetisk måde, kan det let gå ud over virksomhedens omdømme.

Der findes forskellige punkter at forholde sig til, når det kommer til god markedsføring. Man skal naturligvis vise de bedste sider af sin virksomhed frem. Men det må aldrig blive på en vildledende facon, hvor vigtige informationer holdes skjult for modtageren.

Virksomheder taler med hinanden. Hvis en virksomhed bliver kendt for dårlig skik i forhold til markedsføring, er det en plet, der kan være svær at vaske af. Det er derfor vigtigt at forholde sig til gode vaner mht. B2B markedsføring, før man går i gang.

Tag udgangspunkt i følgende 3 trin mht. B2B markedsføring. Det handler om at tage hensyn til modtageren, når man markedsfører sin virksomhed.

1. Man må ikke vildlede i sin B2B markedsføring

En B2B markedsføringskampagne må aldrig være vildledende. Det skal være let at forstå, hvem afsenderen er, hvad hensigten er osv. Produkter og services bør også præsenteres på en realistisk måde. Man taler naturligvis godt om sin virksomheds produkter og services. Men præsenterede oplysninger i forbindelse med markedsføring skal altid være korrekte.

Man må eksempelvis ikke nævne, at en støvsuger kan suge med en kraft, som ikke er mulig. At mene, at det er verdens bedste støvsuger, er dog altid et subjektivt skøn. Men det klæder altid markedsføring at forholde sig nogenlunde objektivt til virkeligheden. Ellers er det i hvert fald at betragte som vildledning.

2. Undgå at tale dårligt om konkurrenter

Det er ikke god skik at markedsføre sig ved at tale dårligt om konkurrenter på markedet. Man bør i stedet vise, hvorfor man er bedst på området – uden at nævne andre virksomheder i sin markedsføring.

Hvis man taler dårligt om konkurrenter, kan det opfattes som mangel på etik. Der vil altid være konkurrence virksomheder imellem. Konkurrence bør opfattes som motivation og ikke noget, der for enhver pris bør bekæmpes.

3. En kommerciel hensigt må ikke skjules

Skjult reklamer er, når hensigten med markedsføring ikke fremgår klart og tydeligt. Det skal derfor altid være synligt, at der er tale om kommercielt indhold.

På sociale medier dukker der ofte markedsføring fra virksomheder op. Med tiden er det blevet lettere at afkode, hvornår der faktisk er tale om reklamer. ‘Sponsoreret indhold’ er således en betegnelse, som ikke må mangle. Ellers er det et brud på markedsføringsloven.

Hvis man sender mails ud til andre virksomheder med en kommercielt interesse, må det ikke kunne misforstås, at man har et salg i tankerne. En fast formular i stil med ‘Denne mail rummer markedsføring’ er en let måde at komme omkring utilsigtet skjult reklame.

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er på dansk også kendt som databeskyttelsesforordningen. GDPR har relation til markedsføring, da det handler om, hvordan man på lovlig vis opbevarer data om personer.

I forhold til B2B markedsføring kan GDPR også være vigtigt at forholde sig til. I det tilfælde, hvor kontakt til en anden virksomhed går gennem specifikke personer, skal man altid overholde lovgivningen omkring GDPR. Alle danskere har som EU-borgere en række rettigheder i GDPR.

GDPR e-mail B2B marketing

e-mails må ikke anvendes til B2B markedsføring, hvis ikke der foreligger et forudgående samtykke. Det anses dog som et automatisk samtykke, hvis en virksomhed tidligere har handlet hos en anden virksomhed.

Hvis man sender uopfordrede e-mails ud til en lang mail-liste, kan det både være brud på markedsføringsloven og GDPR. Man må ikke opbevare data med henblik på markedsføring, hvis ikke der er samtykke om det.

Hvad er spam?

Spam er beskeder via elektronisk post, som modtageren ikke har givet samtykke til. B2B markedsføring via uopfordret elektronisk kontakt er derfor et brud på loven.

Vi kender alle til spam-mails. Heldigvis findes der i dag effektive filtre, som sorterer langt det mest uønskede post fra. Det handler fra en virksomheds side om at indhente samtykke til sin markedsføring. Ellers er det at betragte som ulovlig markedsføring – og altså spam.

Konsekvensen, hvis man ikke overholder B2B markedsføring regler og GDPR

Det er Forbrugerombudsmanden, som i Danmark fører tilsyn med, om virksomheder overholder lovgivningen omkring markedsføring og GDPR. Man kan løbe ind i seriøse bøder, hvis ikke man følger de gældende love på området.

 • Bødestraffe i forbindelse med at markedsføre sig via spam kan være alt fra mindre beløb til mange tusinde kroner. Afhængigt af virksomhedens størrelse kan det derfor godt blive noget, der kan mærkes. Det er under alle omstændigheder ikke god reklame at blive kendt som en virksomhed, som anvender spam-mails til markedsføring.

Overtrædelse af GDPR er også en seriøs sag. Loven trådte i kraft i 2018, hvorefter mange virksomheder fik rigtig travlt med at tilpasse deres data om kunderne. Der kan blive tale om massive bøder, hvis en indledende advarsel ikke betyder, at der kommer styr på sagerne.

 • Faktisk kan en overtrædelse af GDPR-reglerne føre til en bøde på, hvad der svarer til hele 4% af virksomhedens årlige omsætning. Er der tale om større virksomheder, er det lig med gigantiske beløb.

Konklusion – Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i B2B markedsføring regler

Den vigtigste pointe er, at man altid skal indhente et samtykke, før man markedsfører sig overfor andre virksomheder. Man skal også overholde lovgivningen om GDPR. Hammeren kan falde hårdt, hvis man bliver straffet for ulovlig markedsføring eller overtrædelse af GDPR-reglerne.

Når en virksomhed vil markedsføre sig via B2B, er det vigtigt med en plan for, hvordan det gribes an. På den måde sikrer man sig en vigtig ensretning på området. Bestemte personer kan have til opgave at stå for B2B markedsføring. På den måde er ansvaret mht. overholdelse af B2B markedsføring regler også lettere at placere.

Det er under alle omstændigheder god skik at markedsføre sig via B2B på en god måde. Ellers kan markedsføringen hurtigt have den stik modsatte virkning. Nemlig at andre virksomheder tager afstand – i stedet for at blive potentielle kunder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er B2B markedsføring?

Gælder markedsføringsloven også for virksomheder i forhold til B2B?

Hvad er vigtigt at vide om markedsføringsloven?

Er spam som B2B markedsføring lovligt?