Hvad er ledelse og hvor vigtigt er det egentlig med god ledelse? Ledelse er et vidt begreb, der indebærer at koordinere, organisere, kontrollere, udvikle og meget mere. Ledelse vil sige at stå i spidsen for noget og en god ledelse er kritisk for enhver virksomhed eller organisation, der vil frem i verden. Der findes mange former for ledelse og der er intet rigtigt og forkert.

I denne artikel kommer vi blandt andet ind på, hvad god ledelse er, de forskellige ledelsesformer og meget mere. Din drøm er måske at starte virksomhed, skalere din virksomhed eller at blive leder. Uanset hvad er gode ledelsesegenskaber værd at have styr på.

Hvad er ledelse? – guide i 2024

Ledelse er kunsten at styre og navigere en virksomhed eller organisation i den rette retning. Det indebærer også at motivere medarbejdere, skabe gode arbejdsforhold, måde mål, effektivisere og meget mere. Alt afhængig af lederstillingen kan man have forskellige mål og arbejdsopgaver.

En leders arbejde består i at:

 • Motivere medarbejdere
 • Skabe en dynamisk arbejdsplads med plads til alle
 • Nå mål og resultater
 • Koordinerer og organisere
 • Kontrollere
 • Og meget mere

Ledelse kommer på mange niveauer med forskellige ansvar og opgaver. Det bør ikke komme som en overraskelse, at Apple CEO’en Tim Cook har et andet skema og ansvar end en mellemleder i en mindre dansk virksomhed.

Hvad er god ledelse?

Der findes ikke en definition eller et billede af den perfekte leder. Ledelse kan gribes an på vidt forskellige måder i forskellige industrier overfor forskellige medarbejdere. Nogle medarbejdere foretrækker en leder, der er kort og kontant og andre ønsker det modsatte. En god leder bør kunne opsnappe medarbejders behov og kunne tilpasse sig.

Selvom god ledelse ikke er et facit, så er nedenstående gode tegn på en god ledelse/en god leder:

 • Der sættes høje, men realistiske mål, der motiverer medarbejdere
 • Alle føler sig velkommen
 • Åbenhed og ærlighed
 • Stor motivation hos medarbejdere
 • Empati, lytteevner og kommunikation i øjenhøjde
 • Tillid til medarbejdere

Hvad er ledelse?

En god ledelse bør desuden tage højde for og være i stand til at føre værdibaseret ledelse, situationsbestemt ledelse, bæredygtig ledelse og faglig ledelse. Dette vil danne grundlag for at kunne lede medarbejdere gennem gode og dårlige tider i forskellige projekter.

En del af dette vi har nævnt er træk, der går igen hos mange gode ledere. Men husk på, at det er meget subjektivt, hvorvidt en person er en god leder eller ej. Det samme er gældende for ledelsesformer.

Ledelsesformer

Der findes mange forskellige varianter og former for ledelse. Nogle er gode til nogle projekter i specifikke virksomheder med specifikke opgaver og andre passer til helt andre situationer og scenarier. Desuden er det vigtigt at vide hvilke ledelsesformer, dine medarbejdere fortrækker.

Demokratisk ledelse

Den demokratiske ledelse er en stil og form for ledelse, der er kendetegnet ved at være inddragende. Målet er at skabe en arbejdsplads og et miljø, hvor der er plads til at byde ind med ideer, komme med feedback og der skal selvfølgelig lyttes til disse input.

Ledelse

Det er vigtigt, at en demokratisk leder er inddragende og får medarbejdere til at føle sig værdsatte. Det er også vigtigt at vise tillid til medarbejdere, der kan være rigtigt godt til at motivere medarbejdere. Den demokratiske ledelsesform er også kendt som den anerkendende ledelse.

Autoritær ledelse

Autoritær ledelse er modsat demokratisk ledelse en form for ledelse, der ikke eller minimalt inddrager medarbejdere i beslutningsprocesser. Det kan give super god mening at køre med denne form for ledelse på arbejdspladser, hvor der skal træffes hurtige vigtige beslutninger ofte. Det kan give ekstra god mening, hvis kompetencerne hos en stor del af medarbejderne er lave.

Ved autoritær ledelse er der typisk mere fokus på resultaterne end vejen til dem. Det kan være svært at motivere medarbejdere med denne ledelsesform, der ikke er specielt inddragende. Autoritær ledelse er også kendt som distance ledelse.

Laissez fair ledelse

Laissez fair er en ledelsesform, der giver medarbejdere meget at skulle have sagt og et stort ansvar. En leder vil her typisk sætte mindre klare rammer, men et mål og medarbejdere kan nu selv bestemme hvordan, at opgaven den skal løses. Lederen vil typisk være passiv omkring beslutninger, da der er tiltro til, at medarbejderne kan løse opgaven. Ved denne ledelsesform har medarbejdere typisk et højt kompetenceniveau.

Team

Laissez fair er baseret rigtigt meget på tillid og har derfor også det andet navn tillidsbaseret ledelse. Det kan være enormt motiverende for medarbejdere at have så stort et frirum til at løse opgaver

Transaktionel ledelse

Transaktionel ledelse er ikke en udbredt form for ledelse på høj plan. Tanken bag denne ledelsesform er at indføre straffe og belønninger for arbejde og resultater, der udføres af medarbejdere. Det skal være med til at motivere medarbejdere for at opnå den bedste performance.

Denne form for ledelse har sine ulemper, der inkluderer at ansatte og ledere kan få et strengt forhold. Desuden er det ikke alle, der motiveres af straf og belønninger. Du kender måske til denne form for ledelse via begrebet lean ledelse.

Hvad er ledelse – konklusion

Ledelse vil sige at lede og guide andre til at udføre et stykke arbejde på bedste vis. I virksomheder verden over indebærer ledelse blandt andet også organisering, koordinering, optimering, motivering af medarbejdere og meget mere. Arbejdsopgaverne for en leder kommer an på virksomheden, stillingen og projektet.

Inddragelse, god evne til at motivere, at kunne sætte realistiske mål og tillid til medarbejdere er generelt noget af det medarbejdere vægter allerhøjest ved en leder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ledelse?

Hvad er god ledelse?