Metropoly er et kryptoprojekt, der markerede sig som et af de aller mest spændende presales i vinteren 2023, og spørgsmålet for mange investorer vil selvfølgelig være hvordan man kan forvendte at Metropoly kursen udvikler sig fremadrettet. Der er tale om et banebrydende koncept, der kan vende op og ned på måden man foretager ejendomsinvestering på. Nøgleordene er disruption og demokratisering af området, og hvis det lykkes kan den tilhørende METRO coin bliver en af de næste krypto’er, der eksploderer i værdi.

Mulig Metropoly kurs udvikling

 • Ved udgangen af 2023 kan prisen på   være  $. Der vil i givet fald være tale om en stigning på  %.
 • Ved udgangen af 2025 kan prisen være steget til omkring $. Det vil repræsentere en stigning på  %.
 • I 2030 kan prisen være nået op på  $. I forhold til noteringsprisen vil det svarer til en stigning på  %

Her skal det lige understreges, at en pris prognose for en kryptovaluta som Metro coin altid vil være meget usikker. Jo længere ud i fremtiden, man forsøger at forudsige prisen, des større usikkerhed er der. Herunder uddybes de faktorer og forudsætninger, der ligger til grund for prognosen.

Det er notorisk vanskeligt at forudsige prisen på kryptovaluta, som er en særdeles volatil aktivklasse. Derfor kræver investering i kryptovaluta både risikovillighed og mod – men rammer man den rigtige valuta på det rigtige tidspunkt kan det være din bedste investering nogen sinde. Den NFT- og kryptobaserede ejendomsplatform Metropoly kan være sådan en chance.

metropoly kurs prognose

Metropoly-projektet kort fortalt:

 • Omdrejningspunktet er en NFT-baseret platform for ejendomshandel
 • Et nyt koncept, som kan demokratisere og disrupte ejendomsinvestering
 • Du kan komme i gang med ejendomsinvestering for blot 100 $
 • Betalingsmediet er en ERC-20 Ethereum coin kaldet METRO
 • Total forsyning af Metro coins: 1 mia. enheder
 • Metro coins noteringspris er 0,1 $
 • Stærk utility og et stort potentiale for fremtidige prisstigninger

Her får du vores bud på en Metropoly kurs prognose frem til 2030, med alle de forbehold der må være i forhold til et så ungt projekt i en volatil kategori af aktiver og en baggrund af usikkerhed i global økonomi og politik. Vores analyse indeholder en gennemgang af Metropolys koncept og grundelementer, tokenomics samt mere generelle faktorer omkring projektets og Metro coins perspektiver. Det kan du alt sammen læse nedfor og på den baggrund foretage din egen bedømmelse af vores Metropoly price prediction.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Metropoly-projektet i hovedtræk

Det her skal ikke være en købsguide eller grundig gennemgang af hele Metropoly som projekt, men vurderingen af Metro coins værdi beror i høj grad på dens rolle som betalingsmedie inden for den digitaliserede ejendomsinvestering. Her trækker vi de relevante dele frem af projektet som helhed og relatere til betydningen for Metropoly kursen. køb metroly token

Ejendomsinvestering baseret på NFT’er

Kernen i Metropoly økosystemet er en handelsplatform for ejendomme, hvor man kan købe mindre dele af de pågældende ejendomme for helt ned til 100 $. Det åbner denne form for investering for helt nye grupper af investorer, som tidligere har været afskrækket eller holdt ude af de typisk ret betydelige kapitalkrav. Også den langt mere smidige måde at foretage sine ejendomshandler på, som Metropolys system baseret på NFT’er og digital valuta, vil virke tiltrækkende på mange.

På det globale ejendomsmarked foregår en forsvindende lille del af transkationerne digitalt, og det kan være en kompliceret og langsommelig affære. Ved at etablere en digital handelsplatform, hvor ejendommene repræsenteres som NFT’er vil holdet bag Metropoly gøre disse handler meget hurtigere og simplere uden at åbne for svindel og usikkerhed. Betalingsmidlet, som handlerne skal foregå i, er en til lejligheden udviklet digital valuta – Metro coin.

Låneplatform, NFT launchpad og DAO

I første omgang er det nok platformen for handel med ejendoms-NFT’er, der springer i øjnene hos Metropoly. Men der er andre elementer, som også vil blibe udbygget løbende og blive tilgængelige for indehavere af NFT’erne og/eller Metro Tokens.

Ud over platformen for handel med ejendoms-NFT’er består økosystemet af

 • En launchpad for NFT’erne Her har communitiets medlemmer adgang til at købe dem med 5 % rabat i forhold til prisen på den sekundære markedsplads.
 • En låneplatform, hvor man kan aftale lån mod sikkerhed i ejendoms-NFT’er, hvor indehaveren bevarer det fuld ejerskab.
 • En DAO, hvor der træffes beslutninger om Metropoly’s udvikling og retning. Investorerne kan stemme i forhold til antal NFT’er.

Der er lagt op til en gradvis udbygning af de enkelte dele af projektet med åbning af nye funktionaliteter, muligheder og services for indehavere af Metro coins og ejendoms-NFT’er.

Metro coin tokenomics

Tokenomics er naturligvis et centralt punkt for vurderingen af en ny digital valuta og dens potentielle prisudvikling. For mens efterspørgsel er afhængig af ydre faktorer vil den anden side af mekanismen for prisdannelse, nemlig udbudet, være fastlagt på forhånd. METRO er en Ethereum/ERC-20 coin og den totale forsyning er 1. mia. enheder fordelt på forskellige puljer som angivet her:  

 • Presale – 28 %
 • Likviditet – 20 %
 • Rewards – 30 %
 • Teams og rådgivere – 10 %
 • Terms & conditions – 10 %
 • Airdrops mm. – 2 %

Det er altså kun en mindre del af den totale forsyning af Metro coins, som udbydes i presale – faktisk under en tredjedel.

Tokenbetegnelse METRO (Metro coin)
Chain  Ethereum (ERC-20)
Noteringspris 0,1 $ per token
Total tokenforsyning 100.000.000

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hvad driver værdiansættelsen for Metro coin

Som så meget andet er Metro coins det værd, som folk vil give for dem. En betydelig del af handlen med kryptovalutaer må betragtes som spekulation, hvor forventninger hos investorerne og forskellige psykologiske faktorer er afgørende – og samtidig vanskeligt at forudse. Nu er der en del forskel på, hvordan krypto’er er skruet sammen, hvad de kan bruges til og hvor stor nytte – utility – der er knyttet til den pågældende valuta. køb metropoly

Vi ser her lidt nærmere på perspektiver perspektiverne i Metropoly og Metro coins og hvordan det kan trække efterspørgsel og pris. Vi præsenterer også nogle overvejelser omkring konjunkturer og priscykler på kryptomarkedet, der i hvert fald på kort og mellemlang sigt kan være helt afgørende for de enkelte valutaers pris – uanset kryptoprojekternes individuelle indre faktorer.

Perspektiverne i Metropoly-konceptet

Der er store perspektiver i at åbne ejendomsinvestering for nye og talrige segmenter af investorer. Hvis Metropoly lykkes med at etablere sig som en sikker og troværdig mulighed for digital ejendomsinvestering, der er lige så nemt som for eksempel investering i aktieronline handelsplatforme, kan det blive rigtig stort. Men vil det smitte af på Metropoly kursen? Lad os se lidt nærmere på den sammenhæng.

Det afgørende for Metro kursen vil være hvordan sammenhængen er mellem de forskellige søjler i Metropoly økosystemet – handelsplatform, NFT launchpad, låneplatform og DAO – og så efterspørgslen på Metro coins. For at foretage handler og investeringer i ejendomme på denne måde og kunne handle på NFT launchpaden er man nødt til at have  Metro coins. De giver samtidig adgang deusden adgang til indfyldelse på projektets fremtidige udvikling via afstemninger inden for Metropoly DAO’en.

Udbud og efterspørgsel på METRO

Alt andet lige vil en større efterspørgsel på et givent gode ved et uændret udbud betyde at prisen på dette gode stiger. Det er en grundlæggende mekanisme bag prisdannelse på et frit marked. Da handel med Metro efter presale foregå på et frit kryptomarked via digitale handelsplatforme vil efterspørgslen være afgørende – udbuddet er den totale forsyning på 1. mia. Metro tokens, men en del af dem er som vist oven for øremærket likviditet og forskellige formål, der ser ud til reelt at holde dem ude af cirkulation.

Ser vi på efterspørgslen, så afhænger den som nævnt oven for af interessen for at få adgang til Metroply økosystemets forskellige tilbud. Men også krypto-investorernes interesse for Metro coins som investeringsobjekt i sig selv ud fra den mere spekulative “køb billigt og sælg når prisen engang er steget” tilgang. Her vil det være både investorpsykologi, generelle markedstrends og måske samfundsøkonomi, der betyder noget.

En stor efterspørgsel på Metro coins som betalingsmedie vil kunne skabe prisstigninger, som krypto-investorer vil forsøge at lukrerer på og det kan presse Metropoly coins’ kurs yderligere op – meget hurtigt og til meget høje niveauer. FOMO er altid en stærk kraft, som ikke må undervurderes – og slet ikke på kryptomarkederne, hvor historier om enorme fortjenester på meget kort tid traditionelt har fyldt meget.

Markedscykler bull runs – og Metropoly kurs

De nævnte interne faktorer i projektet, der sammen med investorernes forventninger til prisudviklingen på netop Metro coin, er det man kalder “alt andet lige”-betragtninger. Det må alt sammen tages med det forbehold, at større markedstrends sætter en ramme. De vilde prisstigninger fra den ene dag til den anden, som for indehavere af kryptovaluta næsten svarer til at vinde i lotteriet, sker i forbindelse med de såkaldte bull runs hvor folk køber ind i vildelse.

I 2021 var der bull run, hvor kryptovaluta over en bred kam steg helt ekstremt i værdi. Lave renter og surt investeringsklima oven på corona fik investorerne til at se sig om efter alternativer til klassiske aktiver som aktier, samtidig med at flere troværdige institutioner blåstemplede krypto på forskellig vis. Men året 2022 blev til gengæld præget af fald i priserne generelt set og af uro og et spektakulært børs-kollaps i efteråret. Forskellige faktorer kan tyde dog nu på, at kryptomarkedet er i en modningsfase og bevæger sig i retning af mere stabilitet.

Den decentraliserede digitale økonomi har reelle fordel for virksomheder inden for en lang række brancher,  særligt de, der operer globalt. Den større fokus på de enkelte digitale valutaers anvendelsesmuligheder kan give en sundere og bedre funderet værdiansættelse og tage toppen af den volatilitet, som krypto-markedet er berygtet for. Det kan komme en valuta som METRO, der har en seriøs utility forbundet til noget så solidt som investering i fast ejendom. Det kan sikre en god basis for efterspørgsel og en jævnt stigende Metropoly kurs over tid. metropoly project

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Forventninger til METRO kurs 2024 – 2030

Launch-prisen for Metro coin efter presale er sat til 0,1 $ per token, men den vil hurtigt bevæge sig væk fra det niveau i fri handel, må man formode. Det er vanskeligt at pege på en kryptovaluta, som er koblet til økosystem og et forretningskoncept som Metropoly, som man kan sammenligne med og trække på erfaringsmæssigt i forhold til at fordusige en fremtidig Metropoly kurs. Kryptovaluta med udspring i en NFT-handelsplatform er dog set før som mere generelt fænomen og der er investorer som har fået flotte afkast på de bedste NFT-kryptoer.

køb metropoly i presale

Forventet Metropoly kurs ved udgangen af 2023

Efter presale i første halvdel af 2023 skal Metropoly platformen etableres og udrulles med stadig flere funktioner. Det er før set at kryptoer stiger kraftigt nå de noteres efter et presale. Det store spørgsmål vil være, hvor hurtigt investorerne får øjnene op for den form for ejendomsinvestering og som en afledning af det vil begynde at efterspørge Metro coins. Derfor er en regulær priseksplosion ikke nødvendigvis det man må forvente her.

 • Vi ser for os, at Metropoly prisen kan være steget til omkring 0,2 $ ved udgangen af 2023.

Forventet Metropoly kurs ved udgangen af 2025

Efter en etableringsfase i 2023 vil flere og flere – også mindre – investorer på verdensplan måske få øjnene op for mulighederne inden for den digitale handel med ejendoms-NFT’er på Metroply’s platform. Det øger naturligt efterspørgslen og prisen i en jævn takt. Og sådan en opadgående pristrend kan hurtigt bliver boostet af investorer, der ser en mulighed for gevinst i en coin med stigende pris. Hvis det sker kan man godt se værdien af Metro coins 4- eller 5-dobles i forhold til noteringsprisen hen over de følgende år.

 • Hvis det holder stik bliver prisen per Metro token omkring 0,4 $ – 0,5 $ ved udgangen af 2025. 

Forventet Love Hate Inu kurs frem mod 2030

Med forsøg på en så langsigtet Metropoly kurs prognose om til 2030 bevæger vi os ud på en noget tyndere is. Mange af de kryptovalutaer, som handles i dag har kun eksisteret i højst nogle få år og de langsigtede priscykler på kryptomarkedet er derfor ikke særlig godt belyst imperisk. Godt nok er Bitcoin i dag mange gange mere værd end for små ti år siden – men det er en kryptovaluta med en helt særlig status, og den har også haft vilde op og nedture over årene. Alt andet lige hviler værdien af Metro coins på en investeringsmodel, der ser solid og stabil ud med potentiale for stor vækst som vil understøtte prisudviklingen på lang sigt også.

 • På den baggrund kan prisen på Metro ligge på 0,75 $ til 1,5 $ per token i 2030.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Konklusion – Metropoly kurs prognose metropoly kurs prognose

Det er svært at spå – særligt om fremtiden. Den talemåde gælder i ekstrem grad inden for krypt-markedet og Prognoser for kurs og pris på kryptovaluta er vanskelige at foretage. Men på baggrund af en analyse af perspektiver og potentiale i Metropoly-projektet, Metro coins rolle i det og en række andre faktorer er vi her kommet med vores bud på, hvordan Metropoly kursen kan udvikle sig frem til 2030.

Metro coins er udviklet som betalingsmiddel til Metropoly økosystemet, som kan åbne ejendomsinvestering for nye grupper. En langt simplere, hurtigere og mindre ressourcekrævende – men samtidigt meget sikker – måde at tilgå ejendomsinvestering på og muligheden for at investere for selv små beløb gør konceptet attraktivt. Det kan blive en helt ny form for aktiv at investere i, og der er utvivlsom et stort potentiale. Slår det an, bliver der rift om Metro coins, som økosystemets pengekredsløb udgøres af.

Det gør ikke Metropoly kurs forudsigelsen lettere, at der her er tale om et ret banebrydende projekt, som måske repræsenterer en af de bedste langsigtede kryptoinvesteringer at foretage sig i 2024. Inden for få år kan prisen runde o,5 $ per token, svarende til en stigning i forhold til den oprindelige noteringspris (0,1 $) på 500 %. Og frem mod 2030 er en fordobling af dette niveau ikke utænkelig.

Love Hate Inu - Den næste store Meme Coin

Vores bedømmelse

Logo_LoveHateInu
 • Den første Web3 vote-to-earn platform
 • Du stemmer på begivenheder og tjener $LHINU Tokens
 • Sikker, stabil og anonymt valgsystem
 • 90% af tokens sælges i forsalget
 • Øg værdiden af dine stemmer ved staking af $LHINU tokens
Logo_LoveHateInu
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Oftere stillede spørgsmål

Hvad er Metropoly coins ?

Er Metropoly et troværdigt projekt på længere sigt?

Hvad er den totale forsyning af Metro coins?

Hvad bliver Metropolys kurs i 2025?

Hvordan er Metropoly kursen i 2030?

Er Metropoly coins en god investering?