Med den enorme interesse, der omgærder den nye stjerne på vote-to-earn og Meme-coin himlen, er det på sin plads med en Love love hate ino pris prognose Hate Inu kurs prognose. Det giver dig som invester bedre grundlag for at træffe beslutning om et eventuelt køb af Love hate Inu tokens, der også har betegnelsen LHINU. Der er tale om et “memes møder meningsmåling”-projekt, som skiller sig ud fra mængden – og alene af den grund er spændende at se nærmere på.

Det skal understreges, at en prisprognose ikke er en facitliste og der vil altid være risici forbundet med investering – der er netop det, man får sit afkast for som investor. Det er ikke det samme som at al investering er ren gambling, men kryptovalutaer er volatile og vanskelige at forudse i forhold til mange andre typer af aktiver som eksempelvis aktier. Det gælder selvfølgelig også for et helt nyt projekt som dette her.

Her får du en gennemgang af Love Hate Inu som projekt og digital valuta samt projektets placering inden for hele krypto-universet og Meme-genren. På den baggrund får du vores begrundede bud på en fremtidig udvikling i kursen og så er det op til dig, om du vil skynde dig at købe Love Hate Inu i presale. Der er efter vores opfattelse et potentiale for store afkast, som du kan se af analysen her under.

Love Hate Inu kurs prognose

 • Ved udgangen af 2023 kan prisen på LHINU være 0,000435 $. Det vil være en stigning på 300 %.
 • Ved udgangen af 2025 kan prisen være steget til 0,000725 $. Det vil være en stigning på 500 %.
 • I 2030 kan prisen være oppe på 0,002175 $. Det svarer til en stigning i forhold til launch-pris på 1.200 %

Det skal understreges, at en Love Hate Inu pris prognose er usikker, og jo længere ud i fremtiden, man forsøger at lave sin prognose, des større usikkerhed er den forbundet med. Herunder uddybes de faktorer og forudsætninger, der ligger til grund for prognosen.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Love Hate Inu i hovedtræk

Love Hate Inu er en vote-to-earn ERC-20 coin på Ethereum netværket med et tema bygget op omkring de velkendte nuttede hunde, som også kendes fra andre Meme-coins. Hele den bærende idé bag projektet er at skabe et forum, hvor afstemninger om tidens aller mest aktuelle debatemner skaber en sund og konstruktiv diskussion inden for et kæmpe stort dedikeret community. Samlebetegnelsen for projekter af denne type er vote-to-earn, der føjer sig til to-earn kategorier som move-to-earn, play-to-earn og flere andre.

Et vote-to-earn projekt

Ved at bruge blockchain teknologi vil holdet bag Love Hate Inu sikre fairness og gennemskuelighed i de afstemninger, der gennemføres, så de fungerer som et solidt funderet og gennemsigtigt system for meningsmåling. Og øget dialog og en styrkelse af den demokratiske meningsudveksling kan der nok være brug for i en stadigt mere splittet verden.

Love Hate Inu

Hele det decentrale net handler om at lade brugerne få magten uden at deres input og personlige oplysninger malkes og kommercialiseres af store private virksomheder. Der er et stort globalt marked for meningsmålinger, som kan gøre Love Hate Inu særdeles interessant være en del af. Med tiden vil man som aktiv del af communitiet ikke blot kunne deltage i afstemninger men også oprette dem. Det er din staking – hvor meget og hvor længe – der afgør, hvor meget du kan stemme. På sigt kan du som stakeholder også selv oprette afstemninger. Systemet er simpelt:

 1. Stake dine tokens
 2. Deltag i de aktuelle afstemninger
 3. Optjen krypto
 4. Skab dine egne afstemninger

Love Hate Inu tokenomics

Helt grundlæggende har tokenomics altid betydning for vurderingen af en ny digital valuta, så her får du nøgletallene. Der er totalt en forsyning på 100.000.000.000 Love Hate Inu tokens, og af dem sælges hele 90 % efter planen i forsalg. De sidste 10 % er afsat til fremtidige noteringer på forskellige kryptobørser.

Enheder totalt 100.000.000.000
Tilgængelige i presale 90.000.000.000
Enheder til notering 10.000.000.000
Presale periode 8. marts – 8. maj 2023

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver og du har ingen EU investor garanti.

Hvad driver værdien i Love Hate Inu

For at foretage en velunderbygget Love Hate Inu price prediction må man inddrager både det basale i projektet og elementer af teknisk analyse. Typisk vil en kryptovalutas prishistorik blive inddraget i analysen, når man laver en prisprognose, men for en nyligt lanceret coin som Love Hate Inu er der reelt ikke en prishistorik at analysere på. Derfor bygger en Love Hate Inu kurs prognose helt overordnet på faktorer, der kan inddeles i

 • forhold, der er direkte koblet til det konkrete projekt og investorernes forståelse og forventninger til valutaen.
 • udviklingen på krypto-markedet som helhed med og cykler med bull og bearperioder.
 • helt brede samfundsøkonomiske tendenser, der definerer rammer og investeringsklimaet som helhed.

I den analyse, der ligger til grund for Love Hate Inu kurs prognosen, ser vi primært på første pind og inddrager overvejelser omkring den anden pind. De bredere rammevilkår i den sidste pind udgør nogle bredere rammevilkår forholder vi os ikke direkte til i forbindelse med vores prognose for LHINU’s kurs. Her følger en gennemgang af centrale faktorer i og omkring projektet og en analyse af deres betydning for prisdannelsen på Love Hate Inu i fremtiden.

Udbud og efterspørgsel på Love Hate Inu

Helt grundlæggende vil prisen på ethvert aktiv, der handels på et frit marked, bestemmes af samspillet mellem udbud og efterspørgsel. 90 % af Love Hate Inus totale tokenforsyning sælges i presale og det efterlader 10 %, der kommer i omløb i forbindelse med forventede børsnoteringer der efter. Denne fordeling eliminere risikoen for et såkaldt rug pull, hvor bagmændene pumper prisen per token op for så at sælge deres egen beholdninger og lade projektet og token prisen dumpe.

Det gør alt andet lige Love Hate Inu til en mere attraktiv token at investere i ved at fjerne en risikofaktor for investorerne. Det kan være noget, som øger efterspørgslen, men utility og meme-appel kan spille en afgørende rolle på længere sigt.

Love Hate Inu token utility

Der er en utility i Love Hate Inu, som bygger på vote-to-earn konceptet i projektet. Hvis du vil engagere dig i afstemningerne og debatterne som et aktivt medlem af communitiet må du være i besiddelse af LHINU. Den udbredte interesse, der er for den slags strømpile for holdninger, der rør sig i samfundet – det være sig globalt, regionalt eller lokalt – peger i retning af en stor opmærksomhed omkring et projekt som Love hate Inu. Og som stake holder har du greb om dine egne data og de inputs, som meningsmålingsindustrien og forbrugeranalysevirksomheder er interesseret i. Det er vigtigt at tænke ind i en Love Hate Inu pris prognose.

Generel interesse for Meme-coins

Ved siden af hele vote-to-earn grundlaget i Love Hate Inus økosystem, ligger der en appel til fans af meme coins. Her må man overveje, i hvor høj grad holdet bag har ramt plet med grafik og look. Hvordan vil folk derude tage imod denne aftapning af de generelt meget populære meme-kryptoer med hunde som tema? Shiba Inu, TAMA med flere har i hvertfald oplevet god efterspørgsel. Genrens overordnede popularitet kan i hvert fald være en selvstændig faktor, der alt andet lige kan drive en del af efterspørgslen. Men vil folk blive ved med at efterspørge hunde-tokens?

Love hate Inu community og SoMe

Et aktivt community er selve motoren i Love Hate Inus vote-to-earn univers. Uden et aktivt og engeret community er afstemningerne uinteressante og der vil ikke opstå det liv i debatter og globale meningsudvekslinger, som er projektmagernes vision. I hvert fald er der gode chancer for at de varierede memes – dog altid med det samme motiv som udgangspunkt – går viralt.

Rammer Love Hate Inu-holdet plet med deres memes giver det grundlag for en kæmpe gennemslagskraft på sociale medier og dermed opmærksomhed om Love hate Inu generelt og de enkelte polls i særdeleshed. Med et flow af nye memes, som går viralt, giver det en grad af kendskab, der kan genere stabil efterspørgsel og booste prisen på LHINU.

Roadmap og potentiale for afkast

Roadmappet er en måde at få indsigt i planerne for et kryptoprojekt og på den måde få et bedre basis for at forudse udviklingen i selve projektet. Nu er planer jo ikke det samme som sikkerhed for at tingene faktisk forløber sådan. Og for kryptovaluta kan også markedsfaktorer uden for den ramme, projektets bagmænd har bare den mindste indflydelse på, være afgørende for kursen. Det sagt, så kan man ikke komme uden om roadmappet i en Love Hate Inu pris prognose. Et par highlights af særlig betydning for den forventede kursudvikling kunne være:

 • Q1 2023 – Launch og presale for LHINU.
 • Q2 2023 – Udvikling af afstemningsalgoritme og offentliggørelse af demo, partnerskabsaftaler, børsnoteringer.
 • Q3 2023 – Åbnes for staking og vote-to-earn for brugerne.
 • Q4 2023 – Åbning for at lave egne afstemninger, monetisering af Love Hate Inu data via aftaler med brands.
 • Q1 2024 og frem – Integrering af afstemningssystemet i en samlet metaverse oplevelse.

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Forventninger til LHINU kurs 2024 – 2030

Den fastsatte launch-prisen på LHINU er 0,000145 $ per token. Det er nærliggende at forestille sig at kursen vil følge en kurve, der ligner prisudviklingen hos projekter som Dogecoin, Shiba Inu, Floki & Tamadoge. Dogecoin har i dag en handelsvolumen på 815.538.364 $ per døgn og en placering som nummer 8 på ranglisten ud fra markedsværdi. Den steg med 300 % lige efter lanceringen i 2013, for siden at falde tilbage.

Så eksploderede den i 2021 med stigninger på flere tusinde %, og selv om den er faldet kraftigt igen er den stadig lang over tidligere tiders normal. Også Floki præsterede gode kurstigninger kort efter launch, og selv om den siden er faldet kraftigt ligger den stadig mange gange over sin launch-pris i dag.

Forventet Love Hate Inu kurs ved udgangen af 2023

Ved at trække på erfaringerne fra udviklingen i kursen på tokens fra sammenlignelige projekter og kombinere det med den udviklingsplan, som fremgår af roadmappet kan man få en Love Hate Inu kurs prognose for det første år af projektets levetid. I løbet af 2023 rulles hele vote-to-earn konceptet ud med mulighed for at skabe egne afstemninger og tjene på sine data.

Mod slutningen af året vil presale for længst være historie og LHINU er sikkert i handel på store platforme og et household name for investorer. Erfaringsmæssigt kan udbredelsen til handel på store centraliserede børser få kursen på en digital valuta til at stige 50 til 300 %.

 • Med en stigning på 300 %, der er set for lignende projekter, vil prisen på Love Hate Inu ved udgangen af 2023 være o,ooo435 $ per token.

Forventet Love Hate Inu kurs ved udgangen af 2025

Ved udgangen af 2025 er vi ude over roadmappets horisont og må derfor basere forventningerne til projektets udvikling på andre grundlag. Til den tid har Love Hate Inu et par år på bagen og må forventes at være et veletableret og “proven” kryptoprojekt. Går det som håbet vil der være gang i stakeholdernes egne afstemninger og communitiet vil drive en stærk efterspørgsel på LHINU.

Selvom andre krypto-projekter et par år efter Love Hate Inu lanceringen kan have taget meget spotlight, vil kryptoinvestorer nok anse Love Hate Inu for en troværdig investering. Og med en stadig strøm af nye polls genereret af stakeholders kan Love hate Inu-holdet måske lykkes med at fastholde offentlighedens interesse – og dermed sikre en støt stigende efterspørgsel og kurs. Holder det stik, kan man godt komme til at se en stigning på 300 – 500 % for denne token.

 • Med en stigning på 500 %, der er set for lignende projekter, vil prisen på Love Hate Inu ved udgangen af 2025 være o,o00725 $ per token.

Forventet Love Hate Inu kurs frem mod 2030

Ser vi frem mod 2030 bevæger vi os ud i det meget lange sigt set i forhold til kryptovaluta som investeringsaktiv. Der er ingen egentlige planer for projektet at basere en Love Hate Inu kurs prognose på så langt frem, og erfaringsgrundlaget fra andre kryptovalutaer er her meget spinkelt. Love Hate Inu har til den tid været i handlen i 7-8 år, og coins som Dogecoin, TAMA og Shiba Inu har på nuværende tidspunkt ikke eksisteret tilstrækkeligt længe til at give et indtryk af meme-coins helt langsigtede prisudvikling.

Men vi har tidligere set meme-coins leverere vilde kursstigninger, der trods ekstreme udsving ofte får disse coins bragt op på et nyt højt kursniveau. Og klassiske digitale valutaer som Bitcoin og Erthereum handles i skrivende stund til noget der ligner 100 gange prisen, som den så ud for 6-8 år siden. Og på sit højeste har de været langt højere oppe. Med forbehold for, at vi ikke kender den interne udvikling i projektet og ikke har mulighed for at forudsige den endeløse række af eksterne faktorer, der vil have helt afgørende betydning for kursen, lyder vores bud på en stigning på 1.000-1.500 % frem til 2023.

 • Med en stigning på 1.200 %, som er imellem de to yderpunkter nævnt her over, vil prisen på Love Hate Inu omkring 2030 være o,002175 $ per token.

Kryptovalutaer er ekstremt volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Konklusion – Love Hate Inu kurs prognose

Love Hate Inu er et innovativt og spændende kryptoprojekt inden for vote-to-earn og meme coins. Vores research og analyse får os i denne Love hate Inu prognose til at pege på et potentiale for store afkast i takt med at projektet for alvor rulles ud. Som indehaver af LHINU coins kan du ikke blot deltage i afstemninger om aktuelle emner, du kan på sigt også selv oprette afstemninger og sælge dine data til interesserede virksomheder i markedsføringsøjemed. Og det er et stort marked for forbrugerundersøgelser og meningsmålinger, der på den måde tages skridt til at demokratisere.

Når investorer, krypto-, SoMe- og tech-folket generelt får øjnene op for projektet kan der blive stor rift om disse tokens. Det kan inden for få år drive kursen op til flere gange den nuværende pris. Vores bud lyder på en stigning på omkring 300 % inden for det første år efter presale og op til 500 % ved udgangen af 2025. Derefter bliver en Love Hate Inu pris prognose særdeles usikker, men måske når man vækst på 1.000 til 1.500 % i sådan et tidsperspektiv, sådan som det er set for andre kryptoprojekter. Love Hate Inu kan købes i presale i Q1 2023.

Love Hate Inu - Den næste store Meme Coin

Vores bedømmelse

Logo_LoveHateInu
 • Den første Web3 vote-to-earn platform
 • Du stemmer på begivenheder og tjener $LHINU Tokens
 • Sikker, stabil og anonymt valgsystem
 • 90% af tokens sælges i forsalget
 • Øg værdiden af dine stemmer ved staking af $LHINU tokens
Logo_LoveHateInu
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad går Love Hate Inu ud på?

Hvad kommer prisen på Love Hate Inu til at være i 2025?

Hvad kommer prisen på Love Hate Inu til at være i 2030

Hvordan køber jeg Love Hate Inu?

Hvad er den totale forsyning af Love Hate Inu tokens?