aidoge kursEn af tidens virkeligt spændende cryptocoins er AiDoge, der repræsenterer en ny vinkel på den efterhånden velkendte og særdeles populære meme-coin genre. Derfor er mange nok interesserede i den fremtidige AiDoge kurs udvikling. Den kan måske gå hen og blive en af de næste cryptoer til at eksplodere i pris, og så gælder det om at komme med på toget i tide.

Her får du vores AiDoge kurs forudsigelse frem til 2030, som bygger på en analyse af projektets fundament og vores fortolkning af forskellige faktorers betydning for efterspørgslen – og dermed for prisen på denne lovende kryptovaluta 2024. Men det skal ikke læses som en anbefaling af hverken at købe AiDoge eller lade være, og husk altid at orientere dig fra flere kilder – for eksempel de bedste Reddit crypto fora, Disccord crypto grupper eller lydt til de bedste investerings podcasts.

aidoge project Aktuelt kan du købe $AI – AiDoge coins – i presale til en rabatpris i forhold til den fastsatte noteringspris ved senere børsintroduktion. På den måde kan du få mest muligt for pengene og maksimere dit potentielle afkast, hvis du tror på projektet.

AiDoge kurs prognose

 • Ved notering efter endt presale er AiDoges pris sat til 0,0000336 $
 • Ved udgangen af 2023 kan prisen på AiDoge være  0,00005 $. Det vil være en stigning på 50%.
 • Ved udgangen af 2024 kan prisen være steget til 0,00012 $ – 0,00016 $. Det vil være en stigning på ca. 3-400 %.
 • Ved udgangen af 2025 kan prisen være på 0,00016 $ og $ 0,0002 $. Det vil være en stigning på  op mod 600%.
 • Hen mod 2030 kan prisen være oppe på  0,00045 $. Det svarer til en stigning i forhold til launch-pris på mere end 1000%, som det er set tidligere. Vi kan dog også sagtens forestille sig, at den vil ligge betydeligt lavere.

Det skal understreges, at en prognose for prisudviklingen på en cryptovaluta som AiDoge er behæftet med betydelig usikkerhed, da cryptovalutaer er særdeles volatile aktiver. Og jo flere år ud i fremtiden, man forsøger at forudsige AiDoge kurs udviklingen, des større usikkerhed er der. For den sags skyld kan prisen på AiDoge i 2030 være et rundt nul. Herunder uddybes de faktorer og forudsætninger, som ligger til grund for vores AiDoge prognose.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

AiDoge i hovedtræk

Som i mange andre meme-projekter har holdet bag AiDoge valgt at forblive anonyme. Vi må derfor tro dem på deres ord, når de fortæller, at teamet består af dygtige og erfarne folk inden for områder som kunstig intelligens, blockchain og markedsføring. Vurderingen af holdbarheden og seriøsiteten i AiDoge projektet kan altså ikke støtte sig til de involverede personers cv., men vi har mulighed for at se på funktioner, forretningsmodel og tokenomics. Efterfølgende analyserer vi de forskellige faktorers betydning for AiDoge kurs.

Platform for meme-kreation og interaktion

AiDoge præsenterer sig som “The Greatest Meme Generation Platform”, som vil revolutionere meme-verdenen med sin innovative platform og den community-drevne tilgang. Brugeren kan på en teknisk simpel måde realisere sine æstetiske ideer med hjælp fra kunstig intelligens og skabe sine egne unikke memes på AiDoge platformen. Der betales med AiDoge coins for de kreditter, som giver adgang til at lave memes.aidoge kurs udvikling

Brugerne kan lægge deres kreationer op til bedømmelse i communitiet på en virtuel udstillingsvæg. Man kan stemme andres værker op og ned på ranglisten, og de bedste og mest populære værker tildeles præmier i AiDoge coins hver måned. Det gør det interessant for brugerne at skabe meme-værker og gøre sig umage, og med udgangspunkt i skabelse og bedømmelse af nye memes kan der opstå en levende udveksling af meninger, ideer og tips i communitiet.

AiDoge coins og tokenomics

AiDoge er en Ethereum ERC-20 token med en total forsyning sat til 1.000.000.000.000 enheder, hvor af halvdelen sælges i presale over 20 faser med trinvis stigende priser, hvor der i hver er sat 25.000.000.000 tokens til salg. Den planlagte lanceringspris ved børsnoteringer efter presale er 0,0000336 $.

ai token

Som det fremgår af grafikken 125.000.000.000 AiDoge tokens placeret i en pulje til likviditet og notering på handelsplatforme. Andre 125.000.000.000 er afsat til præmier og belønningsmekanismer over for communitiet. 250.000.000.000 tokens eller 25 % af den totale forsyning er afsat i en company vesting pulje for 10 år,

Vesting puljen er et klart udtryk for skabernes langsigtede interesser i projektet. Den kan fra investorernes vinkel ses som et signal om, at der ikke vil forekomme et såkaldt rug pull. Altså en situation, hvor skaberne sælger alle deres coins på en gang, så snart prisen er høj hvorved bunden bliver slået ud af markedet og prisen dykker – til skade for andre investorer.

Der er en mekanisme, som gør det muligt for indehavere af AiDoge coins at binde dem i en periode for at få en staking reward. Ud over den økonomiske fortjeneste ved staking får man også det ud af det, at der er adgang til særlige features og privilegier på platformen for de, der har AiDoge coins bundet i staking.

[/su_note]

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Faktorer, der driver AiDoge kursen

Grundlæggende afgøres prisen på en vare eller et aktiv, der handles på et velfungerende frit marked af, hvad folk er villige til at betale for den ud fra preferencer og forventninger. Det er i teorien simpelt, men i praktisk kræves der en kompleks analyse for at forstå prisdannelsen i en konkret sammenhæng. Derfor gør man sig selv en stor tjeneste ved at sætte sig ind i mekanismerne så vidt som muligt, inden man foretager større investeringer i krypto.

Teknisk analyse er et redskab, som mange investorer inden for såvel kryptovaluta som aktier lægger stor vægt på til at forudsige op- og nedture for et givent aktiv. Men da der ikke er en prishistorik at basere en teknisk analyse på i tilfældet med AiDoge, er den tilgang ikke frugtbar. Her vil vi til gengæld prøve at analysere en række faktorer, der kan blive afgørende for, hvordan prisen på AiDoge kommer til at udvikle sig frem over.

Meme-tema: en populær genre

På det overordnede plan kobler AiDoge sig på en populær genre, nemlig meme-coins. Dem har vi set flere hypede lanceringer af i de sidste år og rammer man en æstetik, der appellerer bredt, kan projektet få en store skare af følgere og brugere. En stor brugerskare giver alt andet lige basis for efterspørgsel på den coin, som hører til projektet.

Der Coins som Shiba Inu og Tamadoge har sammen med den innovative vote 2 earn meme-coin Love Hate Inu hurtigt etableret sig, mens veteranen Dogecoin er ved at være en gammel sag i crypto-sammenhæng. Det er hypen fra coins som disse, AiDoge ikke blot lægger sig i slipstrømmen på, men faktisk går til med en langt større dybde.

Utility: adgangen til AI-assisteret kreativitet

Gode anvendelsesmuligheder er noget af det, som kan give en stabil efterspørgsel på en kryptovaluta, der ellers får karakter af et rent spekulationsaktiv. Jo flere og bedre ting, man kan få adgang til at købe med en møntenhed, des flere vil alt andet lige være interesseret i at få fat i nogle af dem.

Det, man køber sig adgang til med AiDoge coins er helt konkret muligheden for at arbejde kreativt med memes på en nem og hurtig måde. Og det adskiller den fra nogle af de meme coins, som i de senere år har blæst markedet omkuld lige efter introduktion, for siden at tabe pusten. De redskaber og det community, som man får adgang til via at besidde AiDoge coins kan skabe varig efterspørgsel, så kursen holder sig oppe.køb aidoge coins

Community-fokus: interaktion med udgangspunkt i meme kunst

Et aktivt community, hvor man får mulighed for interaktion med ligesindede om sine egne og andres kreative produkter – det er AiDoges tilbud til brugerne. Den gennemtænkte model for at stimulere interaktionen mellem brugerne og at være aktiv som kreatør af nye meme-værker ser ud til at kunne skabe et attraktivt community, som vil være tiltrækkende for rigtigt mange brugere. Og hvis mange der ude gerne vil være med i AiDoge communitiet og bidrage kreativt og socialt vil det give efterspørgsel på AiDoge coins. Stor efterspørgsel vil booste AiDoge kurs udviklingen.

FOMO: Kan forstærke AiDoge kurs stigning

Hvis AiDoge bliver den næste, som er at finde helt fremme blandt de hurtigst voksende kryptvalutaer så gælder det om at komme med på toget i tide for at få den helt store gevinst, som alle krypto-investorer vel inderst inde drømmer om. Hvis efterspørgslen er fornuftig i forhold til udbuddet kan det hurtigt blive selvforstærkende, fordi mange investorer vil give sig til at købe $Ai med henblik på at sælge den, når prisen er steget tilstrækkeligt.

Men FOMO kan være en flygtig størrelse. “Fear Of Missing Out” kan hurtigt blive til “Fear Of Not Getting Out In Time” – og derfor kan en nedadgående tendens i AiDoge kursen, også selv en lille bitte korrektion, få investorer til at sælge i en fart og sende kursen nedad. Det sætter hurtigt gang i en lavine, hvor folk vil af med deres coins, inden de har mistet for meget værdi. Med en reel utility, som giver naturlig efterspørgsel, vil sådanne udsving ikke være helt så voldsomme.

AiDoge udbud i forhold til efterspørgsel

Vi har oven for set på en række faktorer, der trækker efterspørgslen, og nu ser vi på udbudssiden. Den totale forsyning er fastsat til 1.000.000.000.000 enheder, hvor af halvdelen er afsat til presale. De vil principielt kunne komme i cirkulation og handles på kryptobørser, og det samme gælder for de 25 % af den totale forsyning, som er øremærket til reward-programmer og præmier.

Yderligere er 12,5 % af forsyning afsat som likviditetsreserve, der skal sikre en tilstrækkelig cirkulation til at understøtte omsætningen af AiDoge på børserne. De resterende 12,5 % af den totale forsyning vil ikke i første omgang bidrage til udbuddet, da de er bundet som company vesting for de første 10 år, det vil sige frem til 2033. I den periode, vores AiDoge kurs prognose dækker vil udbuddet være maksimalt 750.000.000.000 enheder.

[/su_note]

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Forventninger til AiDoge kurs  2024 – 2030

Her følger en mere detaljeret gennemgang af forventningerne til AiDoge kursen i de kommende år. Det er vigtigt igen at understrege, at du altid skal foretage din egen bedømmelse og vurdering på baggrund af flere kilder inden du træffer beslutninger om investering. Vores vurdering er lavet med udgangspunkt i de gennemsnitlige forventninger til fremtidens AiDoge kurs sammenholdt med vores vurdering af de forskellige faktorer omkring projektet.

Forventet AiDoge kurs ved udgangen af 2023

I følge den offentliggjorte plan for projektet skal de første noteringer på CEX’er og DEX’er finde sted i 3. kvartal af 2023 med en indledende pris på 0,0000336 $. Det giver ikke lang tid til at stige i kurs inden udgangen af året, men det er før set, at en kryptovalutas pris har steget meget hurtigt efter de første børsnoteringer. I de sidste måneder af året lanceres platformen fuldt ud, men spørgsmålet er naturligvis, hvor hurtigt det skaber efterspørgsel på AiDoge coins som betalingsmiddel.

 • Vi vurdere på baggrund af sammenligninger med lignende projekter at prisen på AiDoge kan ligge mellem 0,00004 $ og $ 0,00008 $ ved udgangen af 2023. Altså muligvis en fordobling i forhold til noteringsprisen og langt over prisen i tidlige presale faser.

Forventet AiDoge kurs ved udgangen af 2024

Når vi kommer ind i 2024 bliver de sidste planlagte funktioner omkring afstemninger og bedømmelse af de offentliggjorte memes samt præmiering af de bedste og mest populære værker rullet ud. Det må forventes at skabe opmærksomhed omkring projektet som helhed hjulpet på vej af viralt potentiale. Det kan hurtigt få vakt en bred interesse for at være med og dermed bliver der efterspørgsel på AiDoge coins, som er adgangsbillet til det hele.

 • Vi mener på baggrund af en forventning om et gennembrud for platformen, som vil give efterspørgsel på AiDoge og sætte gang i FOMO, at prisen på AiDoge kan ligge mellem 0,00012 $ og 0,00016 $ ved udgangen af 2024.

Forventet AiDoge kurs ved udgangen af 2025

I skrivende stund har teamet bag AiDoge ikke offentliggjort planer for platformen i tiden efter 2024. Det øger selvfølgelig usikkerheden, der samtidig vokser over tid på grund af vanskeligheden ved at forudsige samfundsøkonomi og investeringsmiljø til den tid. Vi går her ud fra en forestilling om, at efterspørgslen på AiDoge et par år efter introduktionen finder et leje med mere moderate stigninger end den indledende fase præget af FOMO blandt investorer.

 • Vi mener på baggrund af disse overvejelser, at prisen på AiDoge kan ligge mellem 0,00016 $ og $ 0,0002 $ ved udgangen af 2025.

Forventet AiDoge kurs frem mod 2030

Ser man frem mod 2030, vil efterspørgslen på AiDoge være stærkt afhængig af antallet af brugere på platformen, som har behov for tokens. Men selv om man kan forestille sig at krypto-markedet over tid vil blive mere og mere præget af mønstre, som ses på markeder for andre investeringsaktiver, er det mere end svært at spå om fremtiden. Vi vil her gå ud fra, at efterspørgslen på AiDoge coins holdes i gang af et sundt brugerantal og konsekvente token-forbrændinger.

 • Vi mener på baggrund af    at prisen på AiDoge kan ligge på alt mellem 0,00015 $ og 0,00045 $, når vi er fremme ved 2030, forudsat at projektet ikke rammes af et kollaps af den ene eller anden årsag.

[/su_note]

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Konklusion – AiDoge kurs prognose

Vi har her givet et bud på en AiDoge kurs forudsigelse frem til 2030 som du kan supplere med din egen research inden for krypto nyheder. For at give dig som investor mulighed for at vurdere vores ræssonement kan du i løbet af artiklen læse vores analyse af en række faktorer, der har betydning for efterspørgslen på kort, mellemlang og langt sigt – og dermed for prisen på AiDoge coins.

Det er sådan noget som den utility, denne mønt giver, meme-genrens popularitet i bredere forstand, den innovative anvendelse af kunstig intelligens i en kreativ sammenhæng og ikke mindst det potentiale for interaktion inden for communitiet, der ligger i offentliggørelse og bedømmelse af memes. Dette projekt kan gå hen og blive et stort hit, og den efterspørgsel, som opstår gennem brugergruppen kan hurtigt forstærkes af investorernes interesse for AiDoge coins som investeringsobjekt.køb AiDoge presale

Kursen kan over de næste år stige til mere end 0,0002 $ svarende til en stigning på flere hundrede procent – det er set før med interessante kryptoprojekter. Men intet er sikkert, og den kan rammes af mange pludselige op og nedture undervejs. Køb $AI i presale lige nu for at få den til en attraktiv pris, der maksimere det potentielle afkast af din investering.

AiDoge - Ny Krypto ICO kan gå 100x

5

aidoge crypto
 • Skaber memes med AI
 • Ny meme coin med kæmpe potentiale
 • Den kan købes i forsalg på aidoge.com
 • Den har staking - tjen penge på aldrig at sælge
aidoge crypto
Kryptovalutaer er volatile og du har ingen bankgaranti. Du risikerer at miste dine penge, når du investerer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er AiDoge?

Hvad er $AI?

Vil det være en god investering at købe AiDoge coins?

Hvad bliver AiDoge kursen i fremtiden ?

Hvordan køber man AiDoge ?

Hvad baserer I AiDoge kurs prognosen på?