Alt i mens C+Charge presalet drøner der ud af, har de startet et ugentligt token burn. Denne deflatoriske funktion skal være med til at fastholde værdien af de enkelte tokens i samspil med den iboende utility i C+Charge tokens. Du kan netop nu købe C+Charge i presale til en pris af 0,017 $ per token, men den stiger allerede 1. marts til 0,018 $, når 4. faser af presalet afløses af 5. fase. Der er planlagt 8 faser i presalet af hver en uges varighed med en trinvis prisstigning til 0,235 $ per token i fase 8, som efter planen slutter 29. marts.

Det innovative C+Charge projekt er et forsøg på at etablere en decentraliseret betalingsløsning, der understøtter udrulningen af den grønne omstilling inden for transportsektoren. Pointen er, at der er brug for en massiv udvidelse af adgangen til ladestandere for den almindelige privatbilist, der vil køre på el. C+Charge vil gøre det mere overskueligt for både udbydere og bilister.

Når du som bileejer oplader din bil ved brug af C+Charge netværket og betalingsløsningen vil du optjene adgang til CO2-kvoter. Dem kan du siden sælge på et marked, som bliver mere og mere tilgængeligt og demokratiseret. Denne kobling til markedet for CO2-kvoter giver en ekstra utility til valutaen her. Det er blevet estimeret, at markedet for disse kvoter, der er et centralt redskab i kampen mod global opvarmning, i 2027 vil have en værdi af 2,4 billioner $.

Hele den niche, som C+Charge cryptoen er en del af, nemlig de ‘grønne’ kryptoprojekter, der adresserer klima- og miljømæssige udfordringer, er på flere planer intertessante. Dels er der ofte tale om særdeles innovative projekter, der har en reel utility. Der ud over er der stor interesse for projekterne, som derfor oppebærer god efterspørgsel og token pris. Og sidst men ikke mindst er der for mange noget ekstra tilfredsstillende ved at vide, at man gør noget godt for klimakampen, samtidig med at man kan opnå et godt afkast af sin investering.