At være iværksætter og starte et nyt projekt kræver blod, sved og tårer. Den første tid er intens og økonomien kan til tider være meget presset. Men potentialet kan være enormt og at starte et projekt kan være enormt motiverende for mange. Størstedelen af alle startups overlever ikke mere end 5 år, men hvis du har styr på økonomi for iværksættere, kan du sikre dig, at chancen er større,

Økonomi for iværksættere handler om finansiering af projekter, planlægning af budgetter og andre områder under økonomi. Økonomien i et startup er typisk en stor byrde, da få startups har kapital nok til at brænde mange penge af eller lade produkter gå i vasken.

Finansiering af startups

Startups har ofte brug for kapital til at dække startomkostninger, udvikle produkter eller tjenester og opbygge markedsandele. Startups har en masse forskellige muligheder for at låne penge, der inkluderer banklån, investorer, crowdfunding og meget mere. Mange iværksættere vil typisk have sparet penge op, der kan finansiere omkostningslette forretningsmodeller eller den første periode af et omkostningstungt projekt.

Økonomi for iværksættere

Valg af den rigtige finansieringskilde afhænger af virksomhedens behov, vækstpotentiale og risikoprofil. Det er vigtigt for iværksættere at udarbejde en solid forretningsplan og en klar finansiel strategi for at tiltrække investorer og sikre bæredygtig vækst.

De mest populære finansieringsmetoder af startups indebærer:

  • Banklån
  • Kassekredit
  • Opsparing
  • Investorer
  • Crowdfunding

Der findes endnu flere metoder til at rejse penge end de ovenstående, og der er ikke nogle metoder, der er bedre end andre. Vurder din egen situation, mål, behov og risikovillighed og søg evt. professionel hjælp og rådgivning. Vi giver ikke finansiel rådgivning.

Gode råd til iværksættere i Danmark

Mere end 30% af iværksætterprojekter går i vasken grundet mangel på penge. Dette kan ske på baggrund af mange ting, men hvis du ikke har styr på din økonomiske situation, kan det ende galt i sidste ende. Vi har opstillet 5 økonomiske råd, der kan hjælpe dig med at få bedre styr på økonomien. Hvis du har styr på dette, kan du sikre dig, at chancen for at ende i en økonomisk dårlig situation måske er lavere.

  1. Udvikl et realistisk budget og budgetplan: Start med at udarbejde en detaljeret budgetplan, der dækker alle dine omkostninger, inklusive opstartsomkostninger, driftsomkostninger og markedsføringsudgifter. Vær realistisk omkring dine indtægtsforventninger og sørg for, at du har en solid plan for at generere indtægter.
  2. Sørg for at have likviditet: Likviditet, eller din virksomheds evne til at opfylde kortsigtede økonomiske forpligtelser, er afgørende. Hav en buffer for uforudsete udgifter, og overvåg nøje din kontante beholdning for at undgå likviditetsproblemer. Uforudsete udgifter kan skabe store problemer i virksomheder.
  3. Fokuser på at skaffe kunder og indtjening: Prioriter aktiviteter, der hjælper med at tiltrække kunder og generere indtægter. En sund forretningsmodel er afgørende, og du bør være parat til at tilpasse dig markedet og finpudse dine værditilbud for at øge salget.
  4. Spar på de økonomiske ressourcer: Udvis økonomisk disciplin ved at minimere unødvendige udgifter og undgå at bruge penge på ikke-værdiskabende aktiviteter. Identificer områder, hvor du kan spare, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du skal selvfølgelig ikke spare penge på områder, der tjener virksomheden penge eller som skaber stor værdi for kunderne.
  5. Søg rådgivning og netværk: Søg rådgivning fra finansielle eksperter eller mentorer inden for din branche. Aktivt netværk med andre iværksættere og erhvervsfolk kan også hjælpe dig med at få indsigt i økonomiske udfordringer og muligheder. Et godt netværk kan også hjælpe dig med at skabe samarbejder.

Økonomi

Det er vigtigt at pointere, at alle virksomheder er forskellige og er i forskellige brancher. Nogle har store udgifter og andre har stort set ingen. Der er også forskelligt, hvordan virksomheder bør gribe tingene an alt efter, om der er tale om en B2B eller B2C virksomhed.

Husk at evaluere løbende og at ændre i planer og budgetter. I et startup kan tingene gå meget stærkt og der kan være brug for hurtige ændringer.

Finansiel strategi

En finansiel strategi spiller en afgørende rolle for alle iværksættere, der vil have succes og overblik. Det er vigtigt at sætte klare mål som iværksætter, for at give overblik, motivation og gøre det klart hvad der skal gøres. En finansiel plan bør indeholde en oversigt over hvor meget og hvor, der skal allokeres økonomiske ressourcer. På den måde bruger man ikke de ofte knappe midler de forkerte steder. Som iværksætter i en ny virksomhed er det vigtigt kun at bruge kapital på de poster, der skaber værdi for kunder, medarbejdere eller interessenter.

En finansiel plan bør også tage højde for uforudsete udgifter, der ofte kan koste små virksomheder dyrt. Med den rette finansielle plan er man bedre rustet til fremtiden og de problemer, der måtte opstå.

Finansiel strategi

I den forbindelse bør man også sætte tid af til at vurdere risikostyring. Her handler det blandt andet om at identificere, vurdere og håndtere potentielle trusler og usikkerheder i virksomheden. Fejl i leveringskæden, ændringer i efterspørgslen og markedsrisici bør indgå i dine overvejelser.

Mange nye virksomheder starter op med kun 1 produkt. Det kan fungere rigtigt godt kun at sælge et godt produkt, men det kan være farligt i forhold til risikostyringen. Små virksomheder bør i de fleste tilfælde sigte efter at diversificere deres indtægtskilder, så de ikke afhænger af et enkelt produkt, der kan miste efterspørgsel eller lignende. Se f.eks. på Apple, der har diversificeret og skabt flere indtægtskilder ved at udvide deres sortiment med deres Apple Watch, Apple Music, iPad, cloud baserede løsninger, AirTag, højtalere, accessories og meget andet. Med et så bredt sortiment har Apple sikret sig, at en eller flere produkter og produktkategorier kan fejle uden det vil medføre konkurs for virksomheden.

Konklusion

Det kan være vanskeligt og uoverskueligt at have at gøre med økonomi i en ny virksomhed som iværksætter. Økonomien kan tit presse på og være enormt stressende. Det er i mange tilfælde uundgåeligt, men du kan følge vores råd for at få et bedre overblik over virksomhedens økonomi.

At have klare planer og retningslinjer samt budgetter sørger for, at uforudsete udgifter ikke ødelægger forretningen og giver et klart økonomisk overblik.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finansierer man et startup?

Hvordan får man overblik over sin økonomi?

Hvor skal man spare på pengene i et startup?