Innovation er en af grundstenene for økonomisk vækst, nye markeder og højere levestandarder. Innovation skaber forbedringer i samfundet.

Innovation vil sige at skabe forbedringer på allerede eksisterende løsninger og produkter, eller nyskabelse af produkter og markedet. Sektorer som teknologisektoren er kendt for sin høje grad af innovation, der er med til at påvirke mange menneskers hverdag, forskellige markeder og virksomheders muligheder. Innovation er med til at udvikle verden og innovative virksomheder er dem, der sørger for nye produkter og ny teknologi, der forbedrer løsninger og produkter. Innovation er enormt vigtigt for økonomisk vækst.

Innovation kan ske gennem forskning eller gode ideer, der bliver udført. De fleste iværksættere starter på baggrund af en god ide, de har fået. Det kan forvandles til en forretning, der skaber vækst og nye forbedrede løsninger. De største og mest profitable virksomheder i verden er typisk dem, der formår at innovere med nye produkter. Læs med for at blive klogere på innovation!

Hvad er innovation?

Ordet innovation stammer fra det latinske ord “innovare”. Det betyder at forny eller skabe noget nyt. Men innovation handler også om mere end dette. For at noget kan anses for at være innovation i erhvervslivet, skal det udover at være en god og nytænkende ide/produkt også kunne skabe økonomisk værdiskabelse.

Innovation

 

Innovation sker på mange måder og det er ikke alt innovation, der er lige tydelig. Innovation behøver ikke at være at opfinde ting i så stor skala som internettet eller mobiltelefonen. Innovation kan også være små ændringer i allerede eksisterende teknologier.

Innovationshøjde

Innovationshøjde er et begreb inden for innovation, der afspejler niveauet og omfanget af innovation og ændringer, der sker. Innovationshøjden beskriver, hvor meget en ændring eller et nyt produkt/ydelse ændrer samfundet og markedet. Innovationshøjden kan variere fra lav til høj afhængigt af, hvor radikal eller transformativ innovationen er.

Lav innovationshøjde dækker over mindre ændringer eller opdateringer på noget. Det kan være mange forskellige ting, men det vil typisk være en opdatering, ændring i emballage eller lignende. Ved lav innovationshøjde er der ikke noget marked, der revolutioneres.

Middel innovationshøjde er betydelige ændringer eller udvidelser af allerede eksisterende løsninger eller produkter. Det vil ikke revolutionere et marked, men have en stor påvirkning.

Høj/ekstrem innovationshøjde er innovation på det højeste niveau. Her vil man typisk tale om produkter eller løsninger, der revolutionerer hele markeder og i nogle tilfælde store dele af samfundet. Eksempler på produkter eller services med høj/ekstrem innovationshøjde er internettet, flyvemaskiner, mobiltelefoner og lignende.

Typer af innovation

Alt efter hvem man spørger, kan der være mange former for innovation. Innovation sker som nævnt i forskellig skala og nogle former for innovation har flere kriterier end andre. Fælles for dem alle er, at der sker nytænkning og, at der laves en form for ændring og forberedelse på noget. Det kan være en lille ændring på et allerede eksisterende produkt/service eller skabelsen af et helt nyt produkt og marked.

Disruptiv innovation

Disruptiv innovation er innovation af en høj innovationshøjde. Disruptiv innovation karakteriseres ved at introducere en ny løsning, produkt eller service, der kan erstatte allerede eksisterende produkter og ydelser.

Innovation

Inkrementel innovation

Inkrementel innovation er innovation, der udvikler produkter og løser problemer i mindre grad end andre former for innovation. Organisationer fokuserer på at foretage gradvise og små ændringer eller forbedringer i deres eksisterende produkter. Det kræver ikke store budgetter at føre denne form for innovation. Det skyldes, at der ikke skal udvikles og optimeres i så høj grad sammen med f.eks. disruptiv innovation.

Radikal innovation

Radikal innovation involverer udviklingen af helt nye løsninger, der markant ændrer status quo. Det kan resultere i oprettelsen af nye industrier og markeder eller fuldstændig omvæltning af eksisterende markeder. Eksempler på dette er internettet, AI inden for de seneste par år eller lignende med stor innovationshøjde.

Åben innovation

Åben innovation sker sammen med en virksomheds eksterne partnere, der kan inkludere kunder, leverandører eller universiteter. Man laver åben innovation for at få flest mulige input fra relevante interessenter og tredjepart. Åben innovation udnytter ekstern viden og ekspertise. Ulempen ved denne form for innovation er, at andre kan stjæle dine ideer, da man er åben omkring hele processen.

Nye opfindelser

 

Bæredygtig innovation

Dette indebærer udvikling af produkter, processer eller forretningsmodeller, der tager hensyn til miljømæssige hensyn. Det kan ske på baggrund af at sænke en virksomheds Co2 udslip eller bidrage til en grøn fremtid.

Social innovation

Social innovation er innovation, der søger at løse sociale problemer. Det kan f.eks. være fattigdom, ulighed eller uddannelse. Innovation inden for dette område har sjældent det største fokus på profit i modsætning til andre former for innovation.

Innovation er grundlaget for udvikling og økonomisk vækst

Innovation er det, der sørger for, at der sker udvikling i samfundet og at nye løsninger opstår. Innovation er en af grundstenene for at øge levestandarden i hele verden, herunder sundhed, velvære, underholdning og meget mere. På sigt er det de innovative virksomheder, der vinder. Det skyldes, at de kan formå at holde sig relevante med den bedste og nyeste teknologi.

1. Øget produktivitet: Innovation fører til nye og optimerede processer, teknologier og metoder. Dette resulterer i øget produktivitet. Øget produktivitet resulterer i, at virksomheder kan producere den samme mængde på kortere tid og ofte i bedre kvalitet. Det er f.eks. langt hurtigere og billigere at samle en bil i dag, end det var for 50 år siden.

2. Konkurrence: Store konkurrencemæssige fordele opnås gennem innovation. Det er den mest effektive måde at komme foran sine konkurrenter og både lande og virksomheder kan nyde konkurrencemæssige fordele. Innovative produkter sørger for, at de kan tilbyde unikke produkter, der differentierer sig fra konkurrenterne.

3. Teknologiske fremskridt: Innovation fører ofte til teknologiske fremskridt, der kan bruges på tværs af forskellige industrier og sektorer. Dette har en rippleffekt, hvor innovation i en branche kan have positive konsekvenser for andre.

Ny teknologi

4. Livskvalitet: Innovation bidrager til højere levestandard og livskvalitet. I dag kan mange vaccineres forholdsvis billigt eller gratis mod alverdens sygdomme, flere end nogensinde før har adgang til rent drikkevand og det bliver bedre for hver dag, der går.

Både på mikro- og makroniveau anses innovation for at være en vigtig faktor for økonomisk vækst, udvikling og optimering. Uden innovation ville vi stadig være hulemænd uden ejendele.

Innovation i store og små virksomheder

Alt efter størrelse og type af virksomheder arbejdes der forskelligt med innovation. Ressourcer, kultur, miljø og struktur spiller en afgørende rolle.

I små virksomheder er der typisk strengere budgetter og i højere grad ressource begrænsninger. Økonomi og personale er typisk to faktorer, der ikke er meget af i en ny eller lille virksomhed. Det er med til at gøre det vanskeligt at foretage store undersøgelser, dybdegående forskning og produktudvikling. På den anden side kan store virksomheder have milliarder at brænde af i produktudvikling og optimering samt forskning. Ressource begrænsning er en af de primære årsager til, at mange nye virksomheder fejler og må lukke. Men det betyder ikke, at man ikke kan skabe innovation uden et stort budget. Se bare på Amazon, der startede i en garage eller danske Just Eat.

Alle starter et sted

Struktur og fleksibilitet spiller også en stor rolle. Her kigger man på den organisatoriske kultur. Her kan små virksomheder have en stor fordel, idet de stort set altid er langt mere fleksible. Ændringer kan ske langt hurtigere, da tingene ikke skal igennem så mange led. Desuden har mange mindre virksomheder en entreprenørorienteret struktur og tilgang til tingene. I store virksomheder kan det være tungt og tidskrævende at implementere ændringer.

Risikovillighed eller risikotolerance kan også spille en afgørende rolle, idet det ofte er meget risikabelt at forsøge at udvikle nye produkter. Små virksomheder har typisk en højere risikovillighed, da de har mindre at tabe. I modsætning kan mange personer i store virksomheder komme til at gå efter det sikre valg, da man kan være bange for at miste jobbet.

Innovation ser forskelligt ud i store og små virksomheder. Små virksomheder er mere agile og kan adoptere til ændringer hurtigt. Der er ikke langt fra tanke til handling i små virksomheder. I modsætningen er der i store virksomheder mange lag og mange personer, tingene skal igennem. Det kan tage tid for mellemledere og medarbejdere at bearbejde ændringer og implementere nyt. Men man kan ikke komme udenom, at store virksomheder har mange flere eksperter ansat og et langt større budget, der giver en kæmpe fordel.

Innovative virksomheder og produkter

Listen over nutidens mest innovative virksomheder er domineret af tech virksomheder. På listen findes virksomheder som Apple, Microsoft, Tesla og lignende virksomheder, der har leveret banebrydende teknologi og bliver ved med at innovere.

Apple er et godt eksempel på en virksomhed, der leverer kontinuerlig produktinnovation, herunder lanceringen af iPhone, iPad, Mac-computere og andre banebrydende teknologier. Apple er ikke i alle tilfælde de første til at udvikle en teknologi, men de er en af de bedste virksomheder til at gøre det brugervenligt og appellerende gennem deres stærke brand.

Google har også været pioner og god til innovation. Google har været de bedste til at udvikle søgemaskiner, online annoncering og cloud computing. Dertil investerer de massivt i kunstig intelligens, der kan komme til at ændre markedet for søgemaskiner fremadrettet. Meta med deres sociale medier er også værd at nævne.

Google på en Apple enhed

På det danske marked kan man kigge på virksomheder som Novo Nordisk og Coloplast inden for sundhed og Vestas og Ørsted i sektoren for grøn energi.

Novo Nordisk er kendt for deres udvikling af produkter til behandling af diabetes og andre kroniske sygdomme. Novo Nordisk har fortsat noget, der minder om monopol på flere af deres produkter, der har gjort dem til en af de mest værdifulde virksomheder i verden.

Fælles for de ovenstående virksomheder er, at de har en stor innovationshøjde og har udviklet banebrydende teknologier i forskellige brancher. Men innovative virksomheder behøver ikke at være af denne kaliber. De fleste virksomheder arbejder med innovation for at differentiere eller mindske omkostninger.

Konklusion

Innovation er en af grundstenene for økonomisk vækst, da innovation er det, der skaber nye produkter, positive ændringer samt nye markeder og industrier. De mest banebrydende innovative løsninger og produkter kan vende op og ned på hele verden og samfund. Det bedste nyere eksempel på dette er internettet.

Innovation kan ske i høj og lav grad. Lav grad er typisk udvikling og opdateringer, mens høj grad er nye produkter, der skaber nye markeder og behov.

Innovation er vigtigt for enhver virksomhed, der vil forholde sig relevant på længere sigt. Innovation sker på forskellige måder i små og store virksomheder, men er vigtigt uanset hvad.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er innovation?

Hvad er et innovativt produkt?

Hvorfor er innovation vigtigt?