I nyere tid har investering som helhed fået et nyt aspekt og mange tilgår investering med andre formål end udelukkende profit. Specielt nyere investorer har fokus på at støtte etisk korrekte virksomheder, der lever op til forskellige krav indenfor sociale forhold, grøn energi og god ledelse. Investering, der har disse krav omtales som ESG-investeringer. ESG-screening er blevet en super populær måde at lede efter nye aktier og ETF’er.

Specielt det globale fokus på vedvarende energi er blevet forstærket, der har resulteret i virksomheder, der omlægger strategier og nye virksomheder, der udvikler innovative teknologier. Investering i vedvarende energi har aldrig været nemmere. Læs med for at blive klogere på området.

Potentielt den bedste investering i vedvarende energi i 2024

En af de mest populære måder at foretag en bæredygtig investering på er via IMPT. Denne innovative platform impt-logo udnytter Polygon blockchainen til at etablere en markedsplads, hvor enkeltpersoner og virksomheder kan købe, sælge og handle med Co2-kvoter.

Ejerskabet over disse aktiver er andeledes end ved traditionel handel med Co2-kvoter, da de fungerer som NFT’er. Dette sikrer sikkerhed og formindskelse af svindel, der har været meget af ved denne form for aktiver.

IMPT Token er forsat på presale, der kan give en attraktiv indgangspris, da projektet er i et meget tidligt stadie. IMPT ser ud til at skulle melde udsolgt før d. 25. november, hvor det første presale senest slutter. Vil andet presale vil prisen være 27% højere. IMPT Token er et rigtigt godt bud på en miljøvenlig kryptovaluta.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hvad betyder investering i vedvarende energi?

Investering i vedvarende energi dækker over investering i aktiver, der støtter den positive udvikling, der sker indenfor teknologien og adoptionen ved vedvarende energi. Hvis du har hørt om grøn energi før, så dækker det mere eller mindre over de samme investeringer og energityper.

Som navnet indikerer, så er vedvarende energi energityper, der er vedvarende. Der er en begrænset mængde fossile brændstoffer, men vedvarende energi er i princippet “uendeligt”. Nogle af de typiske former for vedvarende energityper er:

  • Vindmølleenergi
  • Solceller
  • Vandkraft
  • Bioenergi

Udover at være vedvarende er disse former for energi også mere eller mindre Co2-neutrale. Ved afbrænding af fossile brændstoffer og kul udledes der Co2, som påvirker klimaet på en negativ måde.

Der findes mange forskellige tilgange til investering i vedvarende energi. Vi vil i denne guide forsøge at dække nogle af de væsenligste og relevante for dig.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hvordan fungerer investering i vedvarende energi?

Investering i vedvarende energi er i dag meget udbredt og man kan derfor investere i virksomheders aktier, ETF’er, Co2-kvoter og meget mere.

Ligesom med alle andre former for investering, kan du altså købe værdipapirer, der støtter op omkring investering i vedvarende energi på din foretrukne børs. Du har sikkert hørt om de danske virksomheder Vestas og Ørsted, der begge har at gøre med teknologi og produktion af vedvarende energi. Vestas producerer vindmøller mens Ørsted står for drift af selve produktionen af vedvarende energi.

Vi vil senere i denne guide vise dig step for step, hvordan du kommer i gang med en investering i vedvarende energi. Vi guider dig igennem hvordan man gør på vores foretrukne investeringsplatform.

SRI, ESG og Impact investering

I dag findes der mange forskellige termer for etisk korrekte investeringer. Dette dækker blandt andet over SRI, ESG og Impact investering, der alle fokuserer på andet end blot gode afkast på markederne. En investering i vedvarende energi kan i mange tilfælde defineres som en SRI, ESG og Impact investering, da det støtter en god sag. Der kan dog også være andre krav, der skal opfyldes ved f.eks. ESG-investering .

SRI

SRI står for socially responsible investing og på dansk socialt ansvarlig investering. Ved denne form for investering undersøger og screener man virksomheder med forskellige krav, der skal opfyldes. På den måde kan man tilvælge eller fravælge virksomheder.

Man kan som SRI-investor selv opstille rammer og personlige etiske forhold, der skal opfyldes, når man skal til at screene. Det kan f.eks. være forhold, der går imod dine personlige principper og overbevisninger.

ESG

ESG står for environmental, social og corporate governance som på dansk kan oversættes til miljø, sociale forhold og god ledelse. ESG-investering er noget bredere end blot investering i vedvarende energi. En virksomhed, der beskæftiger sig med vedvarende energi kan dog sagtens og vil også for mange være en ESG-investering.

Impact

Impact investering er investering, hvor man har en intention om at lave et positivt impact på forskellige områder, sammen med en økonomisk gevinst. Dette kan være indenfor områder såsom sociale forhold eller miljøet.

De tre ovenstående former for etiske investeringer, kan på rigtigt mange måder mindre om hinanden og det kan være svært at skelne mellem de forskelle, der er. I bund og grund er det også det samme, hvor der er et formål om at bidrage positivt på forskellige områder, men samtidigt opnå et langsigtet afkast.

Typer af investering i vedvarende energi

Når du skal til at investere i vedvarende energi, er det vigtigt, at du beslutter dig for et eller flere aktiver, der passer til din strategi og risikoprofil. Det kan nemlig nemt gå galt, hvis man får valgt de forkerte aktiver til ens strategi. Hvis man f.eks. ønsker at opbygge en langsigtet portefølje med lav risiko, er det måske ikke den bedste ide at købe op i for mange mindre kryptoprojekter.

Her vil de måske i steder være værd at overveje store solide virskomheder, der kan tjene penge og har gjort det i mange år. Man kan også opveje disse aktier med ETF’er og obligationer, der understøtter vedvarende energiprojekter.

Aktier

Aktier er nok den mest udbredte form for aktiv, der nemt kan handles af private og professionelle. Når man snakker om investering i vedvarende energi indenfor aktier, omhandler det at købe aktier i virksomheder, der er i branchen for vedvarende energi. Disse virksomheder kan være vidt forskellige og kommer an på ens tilgang til investering i vedvarende energi.

De mest oplagte er virksomheder, der direkte producerer vedvarende energi såsom danske Ørsted, der driver vindmølleparker og lignende. Men man kan også investere i leverandører til vedvarende energi såsom Vestas, der producerer selve vindmøllerne.

I nogle produkter såsom elbiler, er der en række råvarer, der kræves for at kunne producere batterierne. Man kan argumentere for, at mineselskaberne, der udvider disse råvarer er en investering i vedvarende energi. Dette må man gøre op med sig selv.

eToro platform

ETF’er

Størstedelen af alle ETF’er er beholdninger af aktier, der følger et bestemt indeks eller marked. Det er i dag muligt at investere i ETF’er, der udelukkende giver eksponering mod investering i vedvarende energi. Vi vil tage et kig på en af disse senere.

ETF’er kan være et godt værktøj at benytte, hvis man vil sænke sine handelsgebyrer og tid at bruge på investering. Ved at købe en ETF, får du spredt dine penge ud på mange aktier med kun et værdipapir.

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger minder på rigtigt mange punkter meget om ETF’er eller andre former for fonde. Den primære forskel, der er på ETF’er og investeringsforeninger, er skattereglerne. En ETF er altid lagerbeskattet, men en investeringsforening er ofte realisationsbeskattet.

Alt efter investeringshorisont og kontotype, kan det være forskellige hvad, der er oplagt at vælge. På en aktiesparekonto vil det i størstedelen af alle tilfælde være oplagt at vælge en ETF. ETF’er stiller også som regel et større udvalg til rådighed, når det gælder investering i vedvarende energi.

Kryptovaluta

De ældre store kryptoprojekter som Bitcoin og Ethereum (primært BTC), er kendt for ikke at være specielt miljøvenlige. I senere tid er der kommet nye projekter, der har forsøgt at skabe et mere skalerbart og miljøvenligt alternativ.

Et af de nyeste spændende kryptoprojekter, der støtter op om investering i vedvarende energi er IMPT. Dette projekt kombinerer handel med Co2-kreditter og blockhcain teknologi for at skabe en attraktiv platform. Vi vil senere tage et nærmere kig på IMPT Token og hvordan man kan investere i projektet.

Co2-kreditter og Co2 kvoter

Co2 kvoter og Co2 kreditter er en form for investering, hvor man køber et aktiv, der er et bevis på, at 1 ton Co2 er undladt udledt eller tilsvarende grøn energi produceret et sted i verden. Co2 kvoter pålægges i Vesten mange større virksomheder og organisationer, der udleder meget Co2.

Disse virksomheder skal nu opkøbe Co2-kreditter, der kan udstedes af andre virksomheder, der er Co2 negative eller har overskydende Co2 kreditter.

Obligationer

Når man tænker på obligationer, er det ofte statsudstedte obligationer med lave renter, der springer frem. Men det er faktisk sådan, at virksomheder også kan udstede obligationer, der kan støtte forskellige ting. Mange skibsrederier udsteder obligationer for at kunne finansiere nye skibe, der ofte er meget dyre.

Obligationer kan også udstedes til at finansierer grønne projekter. Dette kan f.eks være en virksomhed, der skal finansiere vedvarende energiprojekter, elbiler eller energieffektive byggelån til private og virksomheder.

Grønne obligationer kan være oplagt for dig, der ønsker en portefølje med lav risiko, men fortsat ønsker at investere i vedvarende energi.

Eksempler på investering i vedvarende energi

Nu vil vi kigge på nogle specifikke aktiver, du kan investere i for at understøtte den positive udvikling, der er indenfor vedvarende energi. Igen er det vigtigt at huske på, at du bør vælge dine aktivklasser med omhu, da der kan være stor forskel på f.eks. krypto og obligationer.

Nedenstående aktiver er ikke en anbefaling. Vi har blot præsenteret nogle af dem, som vi finder mest interessante. Nogle af dem er også nogle af de største virksomheder og ETF’er i verden.

1. IMPT – Kryptoprojekt, der understøtter handel med CO2-kvoter

Under vores afsøgning af markedet for bæredygtige investeringsmuligheder faldt vi over et nyt blockchainprojekt kaldet IMPT. Målsætningen i dette projekt er at give investorer en mulighed for at gå ind i kampen mod global opvarmning ved at investere i digitale aktiver.

IMPT er det nye projekt, der på en ny måde kombinerer blockchain teknologi, handel med NFT’er og Co2-kvoter på en måde så private også kan investere i aktiverne. Førhen har det primært været virksomheder, der har haft adgang til Co2-kreditter

Projektet har indgået partnerskaber med flere programmer inden for klima-kompensation gennem køb af Co2-kvoter og omdannelse af dem til NFT’er. På den måde skal man som investor ikke igennem en masse bøvl og procedurer for at handle med Co2-kreditter. I stedet for kan man simpelthen købe de digitale IMPT-tokens og benytte dem til at købe Co2-kvote NFT’er.

IMPT NFT

Ifølge IMPT’s whitepaper har investorer mulighed for at burne NFT’erne som Co2-kompensation eller holde fast i dem i håb om at deres værdi vil stige. Uanset hvad du bruger dine aktiver til, vil det understøtte udviklingen indenfor vedvarende energi.

IMPT er et meget nyt projekt, der fortsat er på presale. Det er muligt at købe IMPT Tokens gennem presale indtil der meldes udsolgt eller senest d. 25. november. Ved første presale kan du købe IMPT Tokens for blot 0,018 $ per stk. Ved andet presale, der efterfølgende sættes i gang, vil prisen være markant højere.

Kryptovalutaer er ekstreme volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

2. iShares Global Clean Energi EFT – Investment in renewable energy

At sammensætte en diversificeret portefølje, der består af mange aktiver kan være dyrt i handelsomkostninger. Det kan også tage lang tid aktivt at udvælge de virksomheder, der ser bedst ud. Det er her ETF’er som helhed og iShares Global Clean Energi EFT kommer ind i billedet. ETF’er giver ved investering i et enkelt værdipapir mod en lang række aktier. I dette tilfælde er det en ETF, der udelukkende indeholder virksomheder, der er indenfor vedvarende og ren energi.

Det er en af de mest populære børshandlede investeringsfonde eller EFT’er indenfor investering i vedvarende energi. Den tracker en række globale aktier inden for grøn energi. Dermed repræsenterer den en mulighed for eksponering mod virksomheder inden for produktion af vind-, sol- og andre vedvarende energiformer.

I skrivende stund har denne EFT aktiver i omkring 125 virksomheder inden for energisektoren, og ca. halvdelen af disse er large caps. En stor del af virksomheder er fra USA, men der er også virksomheder fra Danmark, andre steder i Europa og Asien. Fondens tre største beholdninger er i Enphase Energy, Solaredge Technologies og Plug Power.

iShares Global Clean Energi EFT har været omkring længe, men det var først i 2020 hvor fonden for alvor fik et momentum.

Det er på egen risiko at købe aktier.

3. Ørsted – Dansk virksomhed, der producerer vedvarende energi

Ørsted er en af de største danske virksomheder og førende energikoncern i Norden. Ørsted havde før 2015 i rigtigt mange år beskæftiget sig med fossile brændstoffer, men valgte at omlægge virksomheden fuldstændig. Ørsteds største fokus er i dag drift og udvikling af off-shore vindmølleparker.

Hvis du leder efter en god platform at handle grønne aktiver som Ørsted på, kan du tage et kig på vores bud på de bedste investeringsplatforme.

Ørsted eToro

OBS: For at finde Ørsted frem på mange platforme, bliver du nødt til at søge efter “Orsted”.

Ved at købe aktier i en virksomhed som Ørsted, støtter du op om udviklingen, der sker indenfor vedvarende energi. For mange vil Ørsteds aktier også blive anset for at være en god ESG- og eller SRI-investering.

Ørsted udvikler også på andre områder end off-shore vindmøller. Blandt deres services og produkter er også solceller, biomasse, vindmøller på land og meget mere. Ved at investere i Ørsted kan du altså få eksponering mod flere former for vedvarende energi. Derudover støtter du en stor dansk virksomhed, der er med i C25 indekset.

Det er på egen risiko at købe aktier.

4. Tesla – Global virksomhed, der producerer og distribuerer elbiler mm.

Hvis du bare har fulgt lidt med i nyheder en gang imellem har du formentligt hørt om virksomheden Tesla. Tesla er i dag en af verdens største virksomheder, der primært beskæftiger sig med produktion, udvikling og salg af deres forskellige elbiler. Udover elbiler fungerer Tesla også som en bredere teknologivirksomhed, der udvikler batterier, solceller og meget mere.

Hvis du har hørt om Tesla, så ringer Elon Musk sikkert også en klokke. Musk er en af de mest bemærkelsesværdige CEOs i nyere tid og står også bag virksomheder som SpaceX, Neuralink, The Boring Company og meget mere.

TSLA

Tesla er en af de virksomheder, der for alvor satte gang i produktionen og udvikling af elbiler. Dette har ført til fantastiske produkter, der har fået mange private til at gå over til elbiler frem for diesel og benzin.

Som en af de mest værdifulde virksomheder i verden har du mulighed for at købe dig ind i en aktie, der har at gøre med vedvarende energi, der fortsat har et kæmpe potentiale på lang sigt.

Det er på egen risiko at købe aktier.

5. CopyTrading – Kopier en investor, der fokuserer på investering i grøn energi

Som vores sidste eksempel på en investering i grøn energi har vi ikke et aktiv, men et investeringsværktøj. CopyTrading fra eToro er vores bud på et værktøj, der kan hjælpe dig i gang med at investere på en mere passiv måde. Med copy trading kan du udvælge en erfaren investorer og kopiere personens handler helt uden ekstra gebyrer.

På eToro kan du læse om de forskellige investorer samt hvad deres risikoprofil og tidshorisont er. Hvis du har et ønske om at investere i vedvarende energi, kan du vælge en ESG-investor, der har fokus på netop dette. Der er rigtigt mange kopierbare investorer, du kan udforske hos eToro.

CopyTrader eToro

Med denne form for investering kan du læne dig tilbage og lade dine investeringer klare sig selv. Alle dine handler vil ske automatisk og kopiere din valgte investor. Handlerne er selvfølgelig korrigeret for din porteføljes størrelse. På den måde kan du lægge ansvaret for at tage beslutninger over på en anden person.

Hvis du gerne vil have en portefølje hvor der handles aktivt i markedet, men ikke selv har erfaringen kan CopyTrader være værd at overveje.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Hvorfor investere i vedvarende energi?

Investering i vedvarende energi kan der være mange grunde til. Investering som helhed handler for mange først og fremmest om langsigtet afkast, men mange vil blive glade for at kunne støtte en god sag samtidig.

Stort potentielt afkast

Energi som helhed er et af de største markeder og vil altid være det. Det er energi, der får vores lamper til at lyse, maskiner til at fungere og biler til at køre. Der er derfor rigtigt mange penge i energi. Mange nationer sigter efter at have udfaset fossile brændstoffer inden en årrække, hvorfor man kan forvente, at dette marked vil skrumpe. Samtidig vil markedet for vedvarende energi stige markant.

Et stort marked med sund konkurrence er en af grundstene for store afkast i enkelte virksomheder såvel som over en bred vifte af virksomheder.

Etisk investering

At investere i vedvarende energi er en etisk investering, der støttet et godt formål. Det er med en god bagtanke, at man foretager en investering i vedvarende energi. Ved at investere i vedvarende energivirksomheder støtter man et godt projekt.

Krav for en investering i vedvarende energi eller andet positivt impact

Mange investorer sætter i dag krav om at støtte et positivt impact foran det at skabe et flot langsigtet afkast. Det ene udelukker ikke det andet, men mange nye investorer fokuserer rigtigt meget på dette.

Reguleret platform, der tilbyder investering i vedvarende energi

Når du skal til at foretage en investering i vedvarende energi er det vigtigt at vælge en god mægler. Alt efter dine behov og investortype er der forskellige platforme, der kan være oplagte. Vi har gennemgået nogle af de forhold, du bør være opmærksom på, når man skal udvælge en god mægler.

Sikkerhed

Når du skal til at investere i vedvarende energi, er det rigtigt vigtigt at vælge en reguleret mægler, der kan stille sikkerhed og gode værktøjer til rådighed. Jo større og anerkendt din mægler er, des lavere er chancen for, at dine midler ikke er sikre. Indenfor aktier ses det meget sjældent, at kunder mister deres midler og aktiver. Det skyldes, at aktieverdenen er utrolig reguleret og sikker.

Kryptovaluta er et meget nyt fænomen sammenlignet med aktier og her er der stort set ingen regulering på rigtigt mange platforme. Man skal vide hvad man gør – specielt inden man begynder at handle via en DEX. Nogle af de større CEX’er anses for at være mere sikre, men det er før set hvordan anerkendte platforme er gået konkurs. Et af de seneste eksempler på dette er Celsius, der har frosset alle kunders midler og ingen kan udbetale. Virksomheden har nu begæret konkurs.

iShares, eToro, Clean Energy

Udvalg af aktiver

Det er vigtigt at undersøge en mægler for udbudte aktiver, da det afspejler dine muligheder for de forskellige markeder. Hvis du gerne vil opbygge en bred portefølje med mange forskellige aktiver, skal du have et stort udvalg. Co2-kvoter er et aktiv, der ikke kan handles mange steder. Hvis du ved, at du vil handle dette aktiv skal du derfor undersøge de forskellige mæglere først.

eToro er vores bud på en af de bedste platforme, der stiller mulighedder til rådighed indenfor handel med Co2-kvoter. Hos eToro finder du ligeledes ETF’er, aktier og andet, der dækker over investering i vedvarende energi.

Gebyrer

Gebyrer er rigtigt vigtigt at undersøge, da det i sidste ende kan komme til at spise en stor del af dit afkast. Der findes mange forskellige former for gebyrer. Nogle af dem er disse:

  • Overnight fees – Er primært på CFD’er og futures.
  • Direkte handelsgebyrer – Omkostninger for at handle.
  • Spread – Forskellen på salgs- og købspris.
  • Inaktivitetsgebyr – Gebyr for ikke at have været aktiv på sin konto.
  • ÅOP – Gælder for alle ETF’er og aktivt forvaltede fonde.

De forskellige former for gebyrer varierer rigtigt meget fra mægler til mægler. Nogle aktiver såsom CFD’er og futures er der ofte meget høje gebyrer på. Aktier er typisk den form for aktiver, der har lavest gebyrer. ETF’er og andre fonde har altid et årligt gebyr. ETF’er har som regel under 0,5%, men aktiv forvaltede fonde kan have en ÅOP på mere end 3%.

Demokonto

Når man skal til at vælge en ny mægler, er det en rigtigt god ide at afprøve en demokonto. Det er dog ikke alle steder, at det er en mulighed.

Ved at afprøve en demokonto kan du med virtuelle penge prøve at handle på mæglerens platform og se om det er noget for dig. Udover at afprøve platformen kan du også afprøve nye investeringsstrategier uden at risikere noget af din kapital.

Vores bud på en af de bedste platforme er eToro. eToro har et bredt udvalg af aktiver, herunder krypto, aktier, ETF’er og Co2-kreditter. Derudover er platformen reguleret og stiller en demokonto til rådighed, der kan afprøves helt gratis.

Det er på egen risiko at købe aktier.

Sådan laver du en investering i vedvarende energi

På baggrund af, at vi anbefaler eToro som mægler for at foretage en investering i vedvarende energi, vil vi nu gennemgå hvordan man opretter en konto og kommer i gang.

Step 1: Opret en konto – Gå til eToros hjemmeside og udfyld mail, brugernavn og adgangskode ude i højere side. Du vil nu blive ført videre i processen det er at oprette en profil hos eToro.

Step 2: Verifcer konto – For at gennemføre din oprettelse af din nye konto skal du verificere din konto. Det er en del af processen ved en reguleret mægler og er en del af KYC-processen.

Du skal uploade et billede af et statsudstedt ID og du vil blive godkendt indenfor kort tid.

Step 3: Indbetal midler – Næste trin i processen er at få indbetalt nogle midler, der kan handles grønne aktiver for. Hos eToro har du mulighed for at indbetale med bankoverførsel, kredit- og debetkort, PayPal sammen med en lang række andre betalingsmuligheder.

Step 4: Find en investering i vedvarende energi – Når du nu har finansieret din handelskonto er det tid til at gå på jagt efter en investering i vedvarende energi. På eToro kan du bruge søgelinjen til at finde specifikke aktiver frem. Dette kunne f.eks. være Vestas. Her søger du blot og trykker på aktivet, når det kommer frem.

Hvis du er i tvivl om hvilke aktiver du gerne vil investere i, kan du trykke på “Opdag” ude i venstre side. Her finder du samlinger af aktier og andre aktiver, der er opdelt i kategorier.

Step 5: Gennemfør en handel – For at gennemføre en ordre skal du trykke på “Invester” eller “Handl” alt efter hvilken måde du finder aktivet frem. Uanset hvad vil der komme en ordreboks frem, du nu kan udfylde for at gennemføre din ordre.

TSLA/USD

Ovenstående ses ordreboksen som du skal udfylde for at gennemføre et køb. I dette eksempel har vi brugt Tesla (TSLA). Ud fra beløb kan du angive hvor meget, du ønsker at investere i aktivet. Du kan også angive antal enheder du vil købe i stedet. Under dette kan du tilføje stop loss eller take profit funktioner, der kan hjemtage potentielle gevinster eller formindske tab.

Når du er klar til at åbne din nye handle skal du trykke på “Åbn handel”. Du vil nu kunne finde dit nye grønne aktiv i din portefølje.

Investering i vedvarende energi – Konklusion

Investering i vedvarende energi har aldrig været nemmere end det er i dag. Du kan investere i vedvarende energi igennem CFD’er, futures, aktier, ETF’er, kryptovaluta mm.

Du kan tilgå sikker investering på vores anbefalede platform eToro, der blandt andet er reguleret af CySec. Du kan oprettet en demokonto i dag, for at afprøve platformen uden at skulle risikere midler.

Hvis du har interesse for kryptovaluta, kan du med fordel overveje det nye projekt IMPT, der kombinerer handel med Co2-kreditter, NFT’er og blockchain teknologi.

IMPT Token er fortsat på presale, der kan give en god mulighed for at købe sig ind i projektet i et tidligt stadie.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vedvarende energi?

Hvordan kan man investere i vedvarende energi?

Findes der miljøvenlig kryptovaluta?