Hvad er HR? HR står for Human Resources og henviser som regel til den afdeling, der sikrer, at et en virksomheds medarbejdere trives og er effektive. Oprindeligt var HR dog en betegnelse for de mennesker, der arbejder i en virksomhed. Udtrykket hænger sammen med menneskelig kapital, der er et ord fra økonomi, hvor man ser mennesker som resourcer. Men eftersom disse resourcer har følelser, behov og rettigheder, kan man ikke bare opmagasinere dem ude på lageret. De skal styres, så de bliver ved med at være tilfredse og effektive i deres arbejdsfunktioner, og det er præcis det, som en HR afdeling forsøger at gøre.

Udtrykket human ressources stammer fra 1911, hvor Frederick Winslow Taylor brugte det i sin bog, The Principles of Scientific Management. Bogen var et forsøg på at fremlægge en videnskabelig tilgang til mennesker (arbejdere) som resourcer. Opfindelsen af HR tilskrives nogle gange fejlagtigt den amerikanske psykolog Elton Mayo. Taylors tilgang kan virke lidt kynisk i dag, hvor HR afdelinger gør en stor indsats for at være medarbejderens allierede.

Der er dog mange gode grunde til at spørge, “hvad er HR”, for næsten alle større virksomheder gør brug af HR konsulenter. Men hvilke opgaver har en HR medarbejder egentlig? Hvad kræver det at blive HR? Og hvad er HR opgaver? Hvis man driver en selvstændig virksomhed, hvornår skal man så overveje selv at bruge HR? Alt dette besvarer vi nu.

Hvad er HR i praksis?

Hvad er human resources i praksis? Svaret kommer an på, om man kigger på det ud fra medarbejderens eller virksomhedens synspunkt. Hvis vi starter med virksomheden, så er formålet at finde og ansætte medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde, og som bliver hængende. Hvis de ligefrem også trives, øges deres produktivitet også, og det kan have en afsmittende effekt på en virksomhed.

I den forstand ér HR rent faktisk medarbejderens allierede. Nogle gange kan det være svært at vide, hvem man skal tale med, hvis man har problemer på jobbet, men her kommer HR ofte til undsætning.

hvad er hr

Konkrete HR opgaver

På et helt konkret niveau, arbejder HR-ansatte ofte med disse ting:

  • Ansættelser
  • Afskedigelser
  • Lønforhandling
  • Oplæring af nye ansatte
  • Videreuddannelse af ansatte
  • At udvikle en personalepolitik
  • Implementere ændringer i virksomheden
  • Hjælpe medarbejderne med stress, arbejdsmiljø og trivsel

At arbejde med HR kan med andre ord være et ret alsidigt job. Nogle af funktionerne er meget tekniske, hvis man f.eks. skriver manualer eller hjælper med udrulning af et nyt IT-system. Andre opgaver minder næsten om psykologsamtaler, og der kan også være tale om mægling mellem flere parter.

Endelig kan det være meget ømtåleligt at hjælpe de ansatte med lønforhandlinger. For HR vil altid have et ben i begge lejre. På den ene side, er det i virksomhedens interesse at holde lønningerne så lave som muligt. På den anden side er det i de ansattes interesse at tjene så meget som muligt. Derfor er en af HR-konsulentens vigtigste funktioner at balancere begge hensyn. Medarbejderen skal lige akkurat være tilfreds nok til at blive på arbejdspladsen, mens virksomheden skal betale så lidt som muligt. Dette er også, hvad HR er.

Dette er en forsimpling og skal blot ses som nogle eksempler på HR arbejde i praksis. Der vil ofte være stor forskel på, hvad de forskellige HR-medarbejdere foretager sig, især i store virksomheder. Nogle kan arbejde udelukkende med skabelse eller implementering af virksomhedskultur, mens andre primært afholder MUS- (medarbejderudviklings-) samtaler eller ansætter.

hr konsulent selvstændig

Hvad er HRM?

HRM er human resources management. Altså administrationen af de menneskelige resourcer i virksomheden. Men faktisk er HRM et overbegreb til HR. HRM arbejder nemlig med at sikre, at HR nu også rent faktisk administrerer de menneskelige ressourcer effektivt og hensigtsmæssigt.

HRM vil med andre ord kigge på statistikker og tal og forsøge at vurdere, om den indsats, som HR yder, nu også skaber gode resultater. Hvor HR beskæftiger sig med “den daglige drift af medarbejderne”, så er det HRM’s opgave at holde øje med, om HR følger den udstukne kurs. HRM vil ofte være mere bag kulisserne og interagere mindre med de ansatte.

Ikke desto mindre kan denne afdeling være utroligt vigtig for virksomheden, da det er her, de egentlige resultater af virksomhedens HR kan dokumenteres. Har den nye strategi nu også nedbragt sygefraværet? Er HR-afdelingen en god forretning? Og andre lignende spørgsmål.

Hvad er HR-afdelingens egentlige formål?

Når en virksomhed når en vis størrelse, kan små forskelle pludselig gøre en stor forskel. Dette gælder ikke kun økonomi, men også mennesker. Og mennesker er komplekse væsner, så der er mange forskellige aspekter af dette.

Igen kan man tage de statistiske briller på og forestille sig, hvad blot nogle få frustrerede ansatte kan gøre af skade på det generelle arbejdsmiljø. Hvis man intet foretager sig, kan disse ansatte sænke arbejdsmoralen blandt de andre medarbejdere. I værste fald kan dette øge sygefraværet og skabe en demoraliseret personalegruppe.

Hvis man gerne vil arbejde indenfor HR, kan man tage akademiuddannelsen i HR.

Hvad er HR-afdelingens vigtigste funktioner?

Hvis man skal vælge et aspekt at HR, som er vigtigere end andre, er det måske medarbejdertrivsel. Mange vil kende til en situation, hvor blot én kollega kan forpeste en hel arbejdsplads. Her kan HR træde ind og forhindre at uhensigtsmæssig adfærd eller konflikter ikke når at rodfæste sig.

Men hvis man tager et fulgeperspektiv, når man ser på, hvad HR’s vigtigste funktioner er, så er virksomhedskultur også meget vigtigt. Dette lyder måske som lidt af en floskel, men mange iværksættere eller virksomhedsejere ved, at virksomhedskultur hænger nøje sammen med virksomhedens profil, som atter er med til at definere dens værdi som brand.

HR kan med andre ord have et eller flere dybere formål. Dette er dog ikke noget, der tales meget om i det daglige ude på arbejdspladserne.

hvad kan hr bruges til som iværksætter

Bør iværksættere tænke på HR?

Hvis man er i gang med at starte sin egen virksomhed – eller lige har gjort det – vil der næppe være budget til en HR-medarbejder. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man slet ikke skal tænke over HR. For hvis store firmaer bruger en god del af deres budget på hele HR-afdelinger, så skyldes det, at det kan betale sig. Den største grund, til at de fleste iværksættere ikke tænker over fordele ved HR, selv hvis de har et par ansatte, er, at fordelene langt hen ad vejen er usynlige.

Hvis man ikke systematisk måler, hvor meget ens virksomheds produktivitet eller profit blev øget, efter at man begyndte at invitere sine to ansatte på en fredagsøl, så ved man heller ikke, hvad det egentlig betyder for bundlinjen. Men hvis man kan sikre sine ansattes trivsel, vil de givetvis være mere motiverede. Og motiverede medarbejdere er ikke bare mere produktive, de kan også være mere innovative. Der er også nogle helt lavpraktiske fakta såsom at motiverede ansatte har mindre sygefravær, hvilket også kan være en stor fordel for en virksomhed, især hvis hele arbejdsstyrken udgøres af nogle få personer.

bør iværksættere bruge HR

Så når man spørger, hvad er HR for en iværksætter, så kan det vitterligt være et værdifuldt værktøj, som man bør have klar, så snart man ansætter sin første medarbejder. Man behøver ikke “lege” HR-afdeling eller overhovedet bruge ordet, men der kan være nogle store fordele i at tage en (MUS) snak med sine ansatte og lade sig inspirere af andre elementer såsom videreuddannelse, fokus på trivsel, medbestemmelse osv.

Endelig kan det også være vigtigt at skabe en virksomhedskultur i en startup. Dette er også noget en HR-afdeling kan hjælpe med at implementere og holde fokus på. Også selv om den i første omgang kun består af dig.

FAQ

Hvad kræver det at blive HR?

Hvad er HR opgaver?

Hvilke opgaver har en HR?

Bør selvstændige ansætte HR-afdeling?