Startupy představují společnosti, které se nacházejí v prvních fázích od svého založení. Obecně jsou vytvořeny jedním nebo více zakladateli (podnikateli), kteří přicházejí s myšlenkou či nápadem, který tímto způsobem chtějí prezentovat trhu. Může se jednat o startup v oblasti služeb i produktů, u kterých předpokládají tito zakladatelé dostatečnou poptávku pro to, aby mohli být ziskoví.

Často můžeme u startupových společností pozorovat také sháňku po externích investorech (rizikových kapitalistech) či jiném zdroji kapitálu, jelikož v začátcích nemá zpravidla takto malá firma dostatek financí pro svůj plnohodnotný provoz nebo kompletní vývoj produktu či dané služby. Jaké vlastnosti u startupů můžeme nalézt, jak jej lze založit a jak práce v těchto společnostech funguje se dozvíte v tomto článku.

Vlastnosti startupu

Startupy zpravidla bývají zaměřené na jeden určitý produkt nebo službu, se kterou chtějí vstoupit na trh. Může se jednat o úplnou inovaci, kterou daný trh prozatím nezná, nebo třeba produkt, který se na trhu nebo v dané oblasti prozatím nenachází. Je tak na jeho tvůrcích, aby správně identifikovali tuto „díru na trhu” a přišli s něčím, co bude pro účastníky tohoto trhu přitažlivé a co budou poptávat.

Lean startup

Lean startup představuje metodu, kterou mohou používat začínající společnosti pro ověření životaschopnosti svého produktu. Na následujících řádcích si představíme metody lean startupu, se kterými se budete moci setkat.

Minimální produkt

V podstatě se jedná o vytvoření minimálního produktu (často označovaného anglickou zkratkou Minimum Viable Product – MVP), který startupy uvedou na trh. Pojďme si jeden takový minimální produkt uvést na příkladu nové cukrárny:

 1. Zakladatelka Lenka má za cíl vytvořit úspěšnou a všemi uznávanou cukrárnu, která bude známá po celém městě.
 2. Toho chce dosáhnout pomocí unikátních receptur a dovážkové služby až ke dveřím zákazníka. Řekněme, že dané město nemá k dispozici kvalitní cukrárny a ani službu dovozu na adresu zde žádná cukrárna neprovozuje.
 3. Jelikož ale nemá dostatek kapitálu pro plnohodnotný provoz, tj. nákup vybavení, pronájem prostor, zajištění dovážkových vozidel nebo zaměstnání řidičů, zvolí nejprve vytvoření výše zmíněného minimálního produktu. Díky tomu zjistí, zda zákazníci v tomto městě tyto služby a produkty vyhledávají a zda má smysl do projektu vkládat další finance a také svou energii.
 4. Minimální produkt v tomto případě může být například takový, že bude paní zakladatelka péct z domu a rozvážet své cukrovinky mezi zákazníky sama s pomocí svého jízdního kola. Jedná se o nejjednodušší a nejvíce cenově dostupný způsob, jak může svou službu a produkty vytvářet a zároveň nabízet zákazníkům – a především pak s minimálními náklady.
 5. Tento způsob provozu můžeme nazvat jako minimální produkt. Pokud se bude Lenka těšit úspěchu, získávat objednávky a sklízet pozitivní recenze, může se pustit například do investování se záměrem zajištění prostor pro výstavbu své budoucí cukrárny a dalších investic.
minimální produkt vysvětlení MVP - co je startup
Rozdělení a vysvětlivky k MVP (minimálnímu produktu). Zdroj: clevertap.com

V rámci tohoto příkladu jsme si tedy představili možnou variantu minimálního produktu. Samozřejmě se jedná pouze o jeden z možných minimálních produktů – nikde není stanoveno, jak by měl min. produkt vypadat, ale jednoduše jej lze popsat jako nenákladné, jednoduché řešení, které vám má umožnit poskytovat svou službu nebo produkt prvním zákazníkům.

Build Learn Measure

Jako další metody „lean startupu” můžeme označit učící smyčku Build-Learn-Measure, tedy „Vybuduj-nauč se-změř”. Jedná se o metodu, která přinese nápad (build) potenciálním zákazníkům. Z jejich chování a reakcí se poté můžeme naučit (learn) a změřit (measure), zda bychom měli v rozvoji daného nápadu pokračovat, nebo přijít s něčím jiným.

lean startupu cyklus build-measure-learn - co je startup
Postup principu Build-learn-measure. Zdroj: www.makingmyself.com

Customer Development

Princip „vývoje zákazníků” (customer development) se zabývá pochopením chování zákazníků, které je vztažené na daný produkt či službu. Díky tomu dokáže startup svým zákazníkům porozumět a zjistit, jakými potřebami disponují. Proces budování zákazníků se skládá z celkem 4 kroků:

 • Objevení zákazníka – Tvorba hypotéz a následně poté testování těchto hypotéz a zákaznických reakcí.
 • Validace zákazníka – Tento krok testuje, zda je daný byznys opakovatelný a jak dobře je škálovatelný do budoucna.
 • Budování zákazníků – Díky stimulaci poptávky jsou tvořeni koncoví zákazníci.
 • Přeměna startupu – Ze startupu se stává prosperující společnost, která již pouze škáluje svůj byznysový model.

Startup unicorn

Jako unicorn startup (jednorožec) se označuje startupová společnost, která dosáhla kapitalizace přes 1 miliardu dolarů a která zároveň spadá do soukromého vlastnictví. Přitom není tato společnost zalistována na akciové burze (investovat do akcií je možné skrze akciového brokera).

Dosažení tohoto statusu je poměrně vzácné, jelikož začínající firmy musejí mít již solidní byznysový plán, inovativní myšlenky, jasnou vizi pro budoucí růst a také zvolenou cestu, jak získají přístup ke kapitálu rizikových kapitalistů nebo jiných privátních investorů.

Jakmile se ze startupu stane unicorn, mají jeho zakladatelé následně na výběr několik možností, jak své podnikání posunout dále:

 • Uvedení společnosti na akciovou burzu – Zalistování na burze může přinést obrovské množství nového kapitálu díky prodeji akcií společnosti. Na druhou stranu majitelé ztrácejí určitý podíl z vlastnictví, jelikož se takto stane společnost veřejně obchodovatelnou.
 • Ponechání společnosti v soukromém vlastnictví – Tohoto kroku mohou využít majitelé, kteří chtějí udržet kontrolu nad svou společností z pohledu jejího vlastnictví. Zvolení tohoto kroku pak na druhou stranu může limitovat potenciální růst.
 • Získání kupce společnosti – Někteří majitelé se mohou rozhodnout pro prodej společnosti, což může usnadnit splnění jejich cílů (pracovních, finančních, životních) mnohem rychleji než uvedení společnosti na burze.

Jak založit startup

V této sekci si blíže přiblížíme v několika pár krocích, jak můžete startup založit.

 1. Mějte nápad: V prvé řadě je nutné přijít s novou myšlenkou či nápadem. Jinými slovy se snažíte nalézt díru na trhu. Nemusí se přitom jednat o produkt nebo službu, která by na daném trhu zcela chyběla nebo byla naprosto přelomová – novým produktem může být například i vylepšení něčeho již zavedeného a známého. V tomto kroku je taktéž důležité se ptát svého okolí a pozorovat jej, čímž můžete zjistit problémy nebo nedostatky, se kterými se místní obyvatelé či vaši kamarádi v dané oblasti setkávají.
 2. Průzkum trhu: V momentě, kdy budete mít myšlenku, bude nutné ověřit, zda bude fungovat. Zjistěte si svou cílovou skupinu, ptejte se svého okolí na názory, mluvte o svém nápadu co možná nejvíce. Součástí může být již v této fázi také vyhledávání potenciálních zákazníků.
 3. Vytvořte startup pitch a podnikatelský záměr: Abyste měli „něco pod rukama”, je nutné sepsat své myšlenky a poznatky na papír. V tomto kroku tak přetvoříte nápad na hotový koncept, který zahrnuje i finanční stránku projektu. Spočítáte si tak, jaké by byly vaše náklady či potenciální zisky. Byznysový plán by měl zahrnovat základní informace o projektu, finanční plán, organizaci a marketing. Vytvořit lze také startup pitch, který slouží jako jednoduchá a přehledná prezentace vašeho nápadu, takže kdokoliv, kdo by se o něj zajímal, bude schopen nalézt a pochopit jeho základní myšlenky.
 4. Získejte kapitál: Financovat můžete svůj startup buď svými vlastními prostředky, půjčkami z bank nebo třeba kapitálem investorů. K dispozici jsou taktéž tzv. podnikatelské startup inkubátory, které vám mohou se začátky projektu nesmírně pomoci.
 5. Založte firmu: Poslední krok poté zahrnuje samotné založení firmy. Nejčastěji se bude jednat o s.r.o., tedy společnost s ručením omezeným. Tento krok se skládá z několika kroků a je (v ČR stále ještě) poměrně administrativně náročný. Existují však již společnosti, které téměř vše provedou za vás. Pro založení společnosti si připravte částku okolo cca 10 tisíc korun.

Startup firmy – zajímavé startupy

Startupů v posledních letech vzniká opravdu mnoho. Pojďme si nyní přiblížit některé z nich ze zahraničí i České republiky a uvést jejich základní informace.

 • Pigment – platforma pro byznysové plánování
 • BlaBlaCar – aplikace pro sdílení automobilových cest na dlouhé trasy
 • HysetCo – vývojář dopravních řešení na vodíkový pohon
 • Greenly – platforma pro uhlíkové účetnictví
 • Factorial HR – automatizování operací v rámci HR
 • Wagestream – finanční superaplikace pro placené zaměstnance
 • Blockchain.com – platforma pro nákup, držení a prodej kryptoměn
 • SumUp – platforma pro zpracování plateb pro malé podniky
 • Electra – síť dobíjecích stanic pro elektromobily

České startupy – startupy v ČR

V České republice pak můžeme nalézt také mnoho zajímavých startupů, které bezpochyby stojí za zmínku:

 • Dodo – logistika pro další firmy
 • Rohlik Group – online supermarket
 • Mews – platforma pro správu a řízení ubytovacích zařízení
 • Productboard – software pro lepší vývoj firemních produktů
 • Shipmonk – řešení pro skladování zboží a logistiku
 • Fitify – virtuální fitness kouč v mobilu
 • iPrice – největší cenový srovnávač v jihovýchodní Asii
 • Sharry Europe – Chytrá řešení pro kancelářské budovy

Startup práce

Práce ve startupech se může v některých ohledech lišit od té, kterou můžeme znát z velkých korporací. Pojďme si oba druhy práce rozlišit a blíže popsat jejich vlastnosti v přiložené tabulce níže.

Práce v korporaci Práce ve startupu
Specializovaná pracovní role Různorodá pracovní náplň
Stabilní příjem a benefity Příležitosti k získání vedoucí pozice
Přístup k mentorovi, který může prohloubit znalosti z daného odvětví Zpravidla příjemnější a otevřenější pracovní kultura a prostředí
Zpravidla lepší rovnováha mezi prací a osobním životem Potenciálně lepší platové podmínky
Bezpečnost pracovní pozice Před uvedením na burzy přístup k akciím dané společnosti, které mají potenciál pro budoucí zhodnocení

Co se týče práce ve startupech, vyhledávat lze například na webech jako:

 • Startupjobs.cz
 • LinkedIn
 • Indeed
 • Czechcrunch

Reference

 • https://cc.cz/cc25/
 • https://www.seedtable.com/startups-europe
 • https://www.productplan.com/glossary/customer-development/
 • https://userpilot.com/blog/build-measure-learn/

FAQs

Co je startup?

Jak založit startup?

Které firmy jsou českými startupy?