Jsme hrdí na to, že naší komunitě poskytujeme včasný, vysoce kvalitní a hodnotný obsah od nejlepších odborníků v oboru. V zájmu zachování těchto standardů žádáme naše přispěvatele, aby dodržovali následující zásady:

Pokyny týkající se obsahu:

 1. Všechny příspěvky musí mít alespoň 300 slov a mohou obsahovat relevantní obrázky, videa a odkazy na externí webové stránky, které zlepšují celkový dojem z naší komunity. Nerelevantní hypertextové odkazy budou odstraněny a příspěvky obsahující klíčová slova budou odmítnuty. Poznámka: Všechny odkazy musí přirozeně zapadat do věty/článku a poskytovat čtenáři ucelenou hodnotu. Příspěvky nesmí obsahovat partnerské odkazy/reklamu. Další informace naleznete v níže uvedených pokynech pro odkazování.
 2. Příspěvky nesmí být propagační, ani reklamní. Nezveřejňujeme zprávy o konkrétních společnostech, tiskové zprávy ani obsah, který by se podobal tiskovým zprávám. Přispěvatelé mohou na konci svých příspěvků uvést relevantní CTA. Ta může být buď obrázková, nebo textová (1-2 věty).

Co se považuje za přijatelné CTA:

 • Stažení nějakého zdroje obsahu (průvodce, zpráva, bílá kniha, e-kniha atd.)
 • Registrace na událost (webinář nebo živá akce)
 • Bezplatná ukázka (musí obsahovat odkaz na stránku pro registraci)

Co se nepovažuje za přijatelné CTA: 

 • Výzva k návštěvě webových stránek společnosti
 • Výzva ke sledování společnosti na sociálních sítích, včetně odkazů na sociální profily.
 • Výzva k odběru e-mailových zpravodajů a dalších souvisejících odběrů
 • Výzva ke kontaktování společnosti, včetně všech forem kontaktních informací.
 1. Životopisy autorů jednotlivých příspěvků musí být umístěny v profilu uživatele a nesmí být součástí samotného textu příspěvku. Pokud příspěvek napsalo více autorů, bude zveřejněn pod jedním jménem a jména ostatních autorů mohou být uvedena na vedlejším řádku na konci příspěvku (nesmí být uvedeny žádné informace o životopisech ani odkazy).

Příklad: “Na tomto příspěvku se podíleli také John Smith a Sam Miller.”

 1. Vzhledem k velkému množství příspěvků, které denně dostáváme, prosíme, aby vaše příspěvky byly při odesílání ke konečnému posouzení ve stavu připraveném k publikování, který odpovídá našemu stávajícímu obsahu. Ačkoli každý příspěvek přezkoumáme a můžeme podle potřeby upravit jeho formátování, příspěvky vyžadující náročné úpravy mohou být odmítnuty.
 2. Autoři, kteří posílají příspěvky ručně, jsou zodpovědní za kontrolu stavu svých příspěvků. Je nutné, aby zjistili, zda jsou nutné nějaké úpravy, následné provedení těchto úprav a opětovné odeslání příspěvků. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je nutné provést úpravy jakéhokoli příspěvku, aby splňoval naše pokyny, bude zveřejnění těchto příspěvků trvat déle.
 3. Všichni přispěvatelé odpovídají za originalitu a správnost svých příspěvků. Každý přispěvatel, u něhož bude zjištěno plagiátorství v jakémkoli podílu jeho obsahu, bude podroben ze strany editorů vyšetřování. Pokud bude autor shledán vinným z plagiátorství, bude vyloučen z komunity a veškerý obsah odstraněn.

Co se považuje za plagiátorství (tento seznam není úplný):

 • Kopírování cizí práce a její předkládání jako vlastní, doslovné.
 • Kopírování cizí práce a změna některých slov nebo frází.
 • Kopírování jakékoliv části cizí práce, ať už se jedná o změnu slov či nikoli.
 • “Překrucování” cizí práce.
 • Použití myšlenky jiné osoby jako vlastní, včetně postupu, průběhu a hlavních bodů příspěvku, příkladů, obrázků atd.
 • Kopírování obsahu z jakýchkoli webových stránek, ať už je uveden autor, nebo ne.
 1. Obsah by měl být relevantní pro naše stránky a publikum profesionálů v oboru.
 2. Citáty by měly v příspěvku sloužit svému účelu a neměly by být používány pouze k získání odkazu na stránku společnosti. Provedeme odstranění slabých citátů a doprovodných odkazů.

9. Obsah publikovaný na webu Business 2 Community poskytujeme třetím stranám, jako jsou Yahoo! News, Bing News a Google News. Před odesláním prosím pečlivě zkontrolujte a upravte své příspěvky, protože sdružují verzi původně zveřejněnou na našich stránkách. Nemůžeme upravovat ani odstraňovat příspěvky, jakmile jsou aktivně zveřejněny, a nemáme možnost upravovat ani odstraňovat příspěvky sdružované na externí weby. Při opakovaných žádostech může být váš status přispěvatele přehodnocen.

Pokyny k prolinkování:

 1. Na žádnou doménu by neměly směřovat více než 3 odkazy. Zatímco na vašich stránkách má mnoho interních odkazů smysl, na našich stránkách mohou působit jako spam.

Povolené odkazy:

 • Relevantní články a příspěvky na blogu
 • Výzkum nebo data
 • Zdroje, které budou pro čtenáře skutečně přínosné a budou dávat smysl v kontextu příspěvku.

Neakceptovatelné odkazy:

 • Partnerské odkazy
 • Odkazy vlastní společnosti (domovská stránka, o nás, kontakt, ceník, produkty atd.)
 • Stránky s produkty/službami/cenami
 • Stránky kategorií/značek
 • Odkazy na sociální profily společnosti – umístěte je raději do svého profilu.
 1. Žádné budování odkazů. Pokud se domníváme, že přispíváte do obsahu pouze za účelem budování odkazů pro sebe nebo pro jiné, buď požádáme o odstranění takových odkazů, nebo příspěvek jednoduše nezveřejníme.
 2. Nepoužívejte opakované odkazy ani opakovaná klíčová slova/ukotvující text.
 3. Žádné odkazy bohatá na klíčová slova.
 4. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli odkaz podle našeho uvážení

Pokud odesíláte příspěvek, ve kterém musí být uveden jakýkoli odkaz, pravděpodobně pro nás nebude vhodný, protože by se jednalo o sponzorovaný obsah. Připravte se prosím na to, že jakýkoli zahrnutý odkaz bude odstraněn.

Pokyny pro zadávání infografik

 1. Musí obsahovat alespoň 300 slov původního textu. Tento text by měl být sám o sobě podstatným příspěvkem, který poskytne užitečné informace. Neměl by pouze opakovat nebo shrnout to, co je v infografice. Očekáváme, že tento obsah bude stejně dobře napsaný jako běžný plnohodnotný příspěvek na blogu. Pokud bude infografický příspěvek obsahovat  text bez informační hodnoty – bez ohledu na to, jak kvalitní je obrázek – bude odmítnut.
 2. Téma infografiky musí souviset s hlavními tématy našich stránek. Nerelevantní infografiky budou zamítnuty.
 3. Infografické příspěvky by měly obsahovat odkaz na původní zdrojovou stránku obrázku, nikoli na domovskou stránku společnosti. Samotná infografika by neměla být propojena; odkaz na původní zdrojovou stránku by se měl objevit pod infografikou.
 4. Samotný obrázek by měl být kvalitní a plný relevantních a užitečných informací.

Rychlé tipy pro manuální příspěvky 

 1. Pokud potřebujete koncept opustit a vrátit se k němu, *nepřidávejte název* – jinak by mohl být omylem zveřejněn předčasně. Název přidejte až při odesílání. (Nezapomeňte kliknout na tlačítko “odeslat”, až bude připraven!)
 2. Pokud byl příspěvek původně zveřejněn jinde, uveďte na samém konci řádek, který odkazuje na originál. Upozornění: Pokud plánujete přispět slušným množstvím obsahu, který byl původně zveřejněn na vašem blogu, můžeme vás požádat o nastavení sdružení, abychom zjednodušili proces odesílání. 
 3. Před odesláním příspěvku vše pečlivě překontrolujte.Příspěvky nelze po spuštění stáhnout ani upravit!

Upozornění: Odeslání příspěvku nezaručuje jeho zveřejnění. Pokud váš příspěvek nebude zveřejněn, podívejte se do poznámek k úpravám, kde najdete možnosti opravy a opětovného odeslání, a přečtěte si naše podmínky používání.

Tyto pokyny se mohou kdykoli změnit. Přispěvatelé jsou odpovědní za to, že se o změnách dozvědí a budou je dodržovat.

Odmítnutí odpovědnosti: Vaše žádost o vytvoření účtu přispěvatele znamená souhlas s těmito pokyny pro zveřejňování příspěvků. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zrušení vašeho přístupu jako přispěvatele.