Technická analýza je v obchodování na kapitálových trzích naprostým základem a každý, kdo chce na trzích vydělávat, se musí naučit ji ovládat. V praxi se jedná o schopnost umět číst z cenového grafu, zvládnout správně vyhodnotit situaci a na jejím základě udělat kvalitní investiční rozhodnutí. Přinášíme tedy návod, jak provádět základní technickou analýzu, aby ji mohlo využít co nejvíce budoucích obchodníků, a dosáhli tak úspěchu na kapitálových trzích.

Technická analýza – proč se vyplatí ji provádět?

Největší přínos technické analýzy tkví v tom, že se investor nebo trader naučí udělat správné rozhodnutí – zda koupit, nebo prodat – na základě čistého cenového grafu. Díky tomuto typu analýzy získáte přehled o důležitých úrovních, budete vědět, na jaké cenové hladině bude trh reagovat, kde přibližně nastane obrat, a tím pádem budete vědět i to, kde koupit, nebo naopak prodat.

Technická analýza - Trendline PA
Technická analýza

Velmi pozitivní na technické analýze je fakt, že se dá naučit, protože se jedná o vyhledávání ukazatelů a informací v grafu, které jsou jasně dané. Jde o to, aby se trader naučil poznat jednotlivé svíčkové formace, a zjistil, kde jsou výrazné cenové úrovně – například kulatá čísla nebo Fibonnaciho linie.

Opakem je fundamentální analýza, která je postavena na tom, že člověk pracuje s ekonomickým kalendářem a sleduje, kdy se bude konat nějaké vyhlašování makroekonomických/fundamentálních zpráv, a snaží se odhadnout, jaký vliv na trh mohou mít tyto informace či něčí projev na konkrétní téma.

Jak začít s technickou analýzou a co je k ní potřeba

K tomu, abyste se naučili správně provádět technickou analýzu, potřebujete v první řadě přehlednou obchodní platformu a brokera, který vám poskytne kvalitní data. Platforma je klíčová, protože na ní budete sledovat grafy a trhy a následně také realizovat obchody. Kvalitní platforma vám také bude schopná poskytnout mnoho indikátorů, díky kterým se vaše práce výrazně zjednoduší. Broker je zpravidla i poskytovatelem platformy, proto jdou oba aspekty ruku v ruce.

Mezi kvalitní platformy patří například Trading View, protože obsahuje mnoho indikátorů, přístup k tisícům tržním instrumentům a lze ji napojit na brokera, který tuto platformu podporuje. Je tedy možné ji využít i externě. Nicméně Trading View bohužel není poskytovatelem brokerských služeb.

technická analýza - růstový a poklesový trend
Býčí a medvědí trend

Dalším kvalitním kandidátem, na kterém si dnes názorně předvedeme základy technické analýzy, je společnost XTB. Poskytuje kvalitní data, má skvělou podporu v českém jazyce a velmi přehlednou a přívětivou platformu xStation s mnoha technickými indikátory. Díky nim bude vaše práce mnohem jednodušší. U XTB tedy dostanete vše, co potřebujete, abyste si dokonale osvojili základy technické analýzy a mohli začít obchodovat.

Investováním riskujete váš kapitál. 78 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Než začnete s analýzou trhu – důležitá terminologie

Ačkoli v tomto článku probereme jen základy technické analýzy, je potřeba znát terminologii, která je nezbytná k porozumění všeho, co v textu vysvětlíme. Začněme tedy nejdůležitějšími pojmy, které vás budou provázet po celou dobu, kdy se budete věnovat trhům.

Support & Resist

Naprosto klíčové pojmy, protože právě tyto dvě hodnoty jsou ty, které se snažíte pomocí technické analýzy na grafu najít. Jedná se o cenové hladiny, které určí, kde se trh má odrazit a změnit směr. Support představuje cenu, na které má trh při poklesu zareagovat, odrazit se, změnit směr a začít růst. Resist je opakem supportu, když trh roste a dostane se na hladinu nebo úroveň resistu, tak je zde vysoká pravděpodobnost reakce, následného odrazu a toho, že začne klesat. Je potřeba si uvědomit, že tyto hladiny nikdy neurčíte přesně, ale když se je naučíte vyhodnocovat, budete vědět, co můžete od trhu očekávat a kde.

Fibonacciho úrovně

Fibonacciho úrovně (Fibo) jsou cenové hladiny, které lze získat tak, že využijete dvě důležité cenové hladiny a nástroj, který je součástí platformy, vám sám tyto hladiny do grafu vykreslí. Fibonacciho sekvence je vždy číslo, které je součtem dvou předchozích (úplný začátek je tedy 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… atd.) V tradingu – na platformě – se ale vykreslují v procentuálních hodnotách, mezi nejčastěji využívané patří 0 %, 27,2 %, 50 %, 72,8 %, 100 %, 127,2 %, 161,8 % a 200 %.

Tyto úrovně lze využívat jako support a resist hladiny, protože na nich trh často nějak reaguje – například se u nich pozastaví nebo se od nich odrazí. Základní Fibo pro daný den lze získat tak, že roztáhnete nástroj „Fibonacci retracement“ mezi cenovou hladinou, na které se trh předchozí den otevřel a cenovou hladinou, na které zavíral.

Pivot high vs. pivot low

Pivot, Pivot point nebo Pivotová svíčka je typ svíčky, která určuje bod, kde očekáváme obrat trhu. Jedná se o velmi důležitou součást technické analýzy a je důležité se naučit tyto svíčky v grafu identifikovat. Definice určuje pivot point high (svíčku, na jejíž hladině očekáváme obrat dolů) tak, že má po obou stranách svíčky s nižší nejvyšší cenou svíčky s nižším high. Jedná se tedy o svíčku, která je v trojici svíček uprostřed a dosáhla nejvyšší ceny. Jejím opakem je pivot low, která má kolem sebe svíčky s vyšším low. Taková svíčka ukazuje bod, u kterého by se cena měla otočit a začít růst – opět se jedná o prostřední svíčku v trojici, která má po obou stranách svíčky s vyšší nejnižší cenou.

POC

POC je zkratka z anglického výrazu Point of Control a jde o velmi důležitý bod, který vyznačuje klíčovou hladinu na trhu. Jedná se totiž bod, na kterém cena v rámci vybraného období – například jednoho dne – strávila nejvíce času. Díky tomu lze vyhodnotit, kde byl největší zájem o nákup či prodej, zda se jedná o zajímavou cenovou hladinu nebo kam se trh velmi rád vrací – proto je důležité ji znát.

Settlement

Settlement znamená v překladu vypořádání a jedná se o proces, ve kterém v den splatnosti finančního instrumentu dochází k fyzickému dodání aktiva nebo podkladového aktiva, případně peněžnímu plnění (například u akciového indexu). K vypořádání obchodu dochází obvykle 1 až 3 dny po jeho uzavření, označují se jako T+1, T+2 a T+3.

Při obchodování futures dochází k settlementu denně. Jedná se o tzv. mark-to-market settlement, kdy je zisk nebo ztráta na kontrakt realizovaná na konci každého obchodní dne, aby nedocházelo k jejich kumulaci. Settlement je velmi dobrou úrovní, protože pokud nebyl ještě otestován (cena se k němu zatím nedostala), lze jej považovat za magnet, a tím pádem spekulovat na to, že k němu cena dojde.

GAP / SINGL

Jedná se o synonyma. Jde o prodejní nebo nákupní aktivitu, kterou poznáme velmi jednoduše. V případě prodejní aktivity se jedná o formaci třech svíček, kdy je mezi nejnižším bodem první svíce a nejvyšším bodem třetí svíce prostor a tyto hladiny se nepřekrývají/nedotýkají. V případě nákupní aktivity se zase nedotýká/nepřekrývá nejvyšší bod první svíce a nejnižší bod třetí svíce.

Tato formace je velmi oblíbená, protože se trh často vrátí, aby vyplnil tuto mezeru, tím pádem lze obchod načasovat tak, abychom si určili gap, který by měl trh zavřít a následně v jeho směru cílíme naší pozici.

Likvidita – LQ

LQ je zkratka pro likviditu. Často se sleduje na denních grafech (nebo alternativně 1440min, protože den má 1440 minut). Nad každou high nebo low se nachází likvidita a čím více svící bude mít kousek od sebe low nebo high, tím zajímavější se situace stává a zvyšuje se pravděpodobnost, že si trh pro tuto likviditu dříve nebo později bude chtít dojít. Jedná se totiž o čekající kontrakty, které – pokud se realizují – vytvoří s velkou pravděpodobností obrat trendu. Díky tomu lze tedy přijít na to, na jaké cenové hladině bude trh s velkou pravděpodobností reagovat, protože nad high většinou čekají prodejci, kteří chtějí prodat za vysokou cenu, pod low zase nákupčí, kteří čekají na výhodnou cenu.

Price Action – PA

Price action je výrazem pro svíčkový graf. Na základě tohoto grafu provádíme technickou analýzu a vyhodnocujeme různé formace a úrovně. Svíčkový graf můžeme interpretovat v různých časových intervalech – například minutový (M1), pětiminutový (M5), patnáctiminutový (M15), ale i hodinový (H1), denní (D1) nebo týdenní (W1). Většinou platí pravidlo, že čím delší časový interval, tím má vyšší vliv na vývoj trhu – pokud tedy najdeme gap na daily (D1) grafu, je to mnohem významnější indikátor směru než gap na minutovém (M1) grafu.

Delta a její změna

Delta je číslo, které ukazuje rozdíl mezi kupujícími (bid) a prodávajícími (ask). Delta s číslem nad 0 je pozitivní deltou, což znamená, že převažují kupující, a často je brána jako potvrzení long (spekulace na růst) pozice. Pokud je delta záporná, tedy pod hodnotou 0, tak převažují prodávající a představuje bránu jako potvrzení short (spekulace na pokles) pozice. Změnu delty je vhodné sledovat na cenových hladinách, kde čekáte obrat – tedy supportech a resistech nebo i fibonacciho úrovních.

Take profit, Stop loss a Break even

Take-profit (TP) je výraz pro cenovou hladinu, kterou nastavíme ve směru své otevřené pozice. Jedná se o bod, kterého když trh dosáhne, tak se pozice automaticky uzavře a investor inkasuje zisk. Stop-loss (SL) je naopak hladinou, kterou nastavíme proti směru svého očekávání. Díky tomu vytvoříme příkaz, který pozici automaticky uzavře na zmíněné hladině a nedostaneme se do větší ztráty, než si stanovíme. Break even (BE) je akce, kterou posuneme stop-loss na hladinu, na které jsme pozici otevřeli – máme-li tedy pozici v plusové hodnotě a řeknu, že posouváme pozici na break even, tak to znamená, že posuneme stop-loss na vstupní/otevírací hodnotu a nenecháme již trh dojít do ztráty.

Jak vyhodnotit support a resist

K vyhodnocování support a resist úrovní vede mnoho cest – jde vždy o to, vyhodnotit silný support nebo resist, protože právě síla této úrovně je tím rozhodujícím faktorem a říká nám, jak moc se na danou hladinu můžeme spolehnout. V následující části si tedy projdeme několik metod, díky kterým lze vyhodnotit support a resist úrovně a zjistit kvalitní hladiny, které můžeme považovat za silné.

Je důležité si uvědomovat, že ani ty nejlepší hladiny vám nezaručí, že na nich nastane změna trendu nebo reakce. Je vždy potřeba si případný vstup potvrdit něčím dalším, co zvýší pravděpodobnost úspěšného obchodu – tím může být například nějaký setup nebo delta.

Fibonacciho úrovně a cenové hladiny

Jednou ze základních variant, jak se dostat k zajímavým supportům a resistencím pro následující den je ta, že využijete Fibonacciho úrovně, které jsme si vysvětlili výše – postup v Trading view je velmi jednoduchý:

  • Klikněte na políčko Fibonacci Retracement.
  • Roztáhněte indikátor mezi nejnižším a nejvyšším bodem poslední daily svíčky.
  • Do grafu se vám vykreslí hladiny, které můžete využít jako body, kde bude trh s velkou pravděpodobností reagovat.

Postup

Nastavení Fibonacciho úrovní
Fibonacciho úrovně a jejich nastavení

Výsledek

Jak reagují trhy na Fibonacciho úrovně
Fibonacciho úrovně na 30min grafu

V základním nastavení se vám vykreslí procentuální úrovně, které jsme si popsali výše, ale ne všechny jsou stejně důležité a efektivní. Větší váhu lze přikládat kulatým číslům, protože v analýze nehrají roli pouze čísla, ale i psychologie, která ovlivňuje rozhodnutí obchodníků. Dále také sledujte to, jestli se některá z úrovní nenachází u zajímavé cenové hladiny – tím máme na mysli třeba to, že když bude Fibonacci 50 % například u cenové hladiny 4100, tak se jí dá přikládat vyšší důležitost než Fibonacciho hladině, která koreluje s hladinou 4127.

Když budete tedy určovat support a resist pomocí Fibonnacciho hladin, berte v potaz i další faktory. Fibonacci je samo o sobě kvalitní nástroj, ale pokud hladina koreluje nebo je v blízkosti dalších zajímavých úrovní – ať už se jedná o POC, pivot nebo settlement – tak se její relevance zvyšuje a můžete si takto vytvořit i určitou oblast, kde lze s vysokou pravděpodobností očekávat reakci trhu.

POC

Point of control je sám o sobě silnou hladinou. Další variantou pro určení důležitých cenových hladin a bodů odrazu mohou být jednotlivé POC různých svíček – hlavně svíček, které v sobě zahrnují širší časové období. Nemá tedy smysl určovat support a resist hladiny na základě POC 15m svíček, ale pokud si vezmete daily svíce, zjistíte jejich POC a následně si je do grafu vyznačíte jako hladiny, tak se můžete spolehnout, že u nich trh zareaguje.

I kdyby trh zareagoval i dočasnou změnou trendu, můžete na odrazu od POC vydělat. Zjistit POC navíc není ničím složitým. Postup je následující:

  • Zapněte si indikátor „Point of Control“.
  • V grafu se vám objeví profil trhu, který zvýrazní různé cenové hladiny, u kterých bylo provedeno větší množství obchodů a linie, která představuje POC.
  • Tyto hladiny si zakreslete do grafu nebo si nechte zapnutý indikátor

Krok 1

Nastavení point of control v TradingView
Nastavení POC

Krok 2

indikátory na platformě
Výběr POC indikátoru

Výsledek

Vysvětlení POC na platformě
Point of Control na platformě TradingView

V oblastech vysoké volatility trh velmi často reaguje a s vysokou pravděpodobností se tato akce bude opakovat.  Tyto hladiny lze tedy považovat za jakési body, kde trh zareaguje, a zároveň i body, kam se bude chtít vracet vzhledem k tomu, že trh se nejraději zdržuje na ceně, kde mají účastníci zájem obchodovat.

Pivot

Princip pivotových high a pivotových low jsme si vysvětlili výše, tato metoda určení hladiny je tedy spíše o tom, aby si obchodník určil své priority – jste obchodníkem, který chce dělat rychlé obchody v horizontu minut? Horizontu hodin? Horizontu dní? Je tedy jasné, že budete hledat pivotovou formaci v odpovídajících časových pásmech – stále platí pravidlo, že čím delší časové pásmo, tím vyšší relevance supportu nebo resistu. Pokud tedy chcete dělat rychlé obchody, je dobré sledovat pivoty i v kratších časových intervalech, pokud ale plánujete vyhledávat pozice, které budou trvat hodiny, určitě nehledejte pivoty na minutovém grafu.

  • Zapněte si některý z indikátorů, který vyznačuje pivotové hladiny
  • Nastavte si graf tak, aby svíčky odpovídaly vašemu stylu – například M30, H1 nebo daily
  • Zakreslete si hladiny, které vám zvýraznil indikátor

Krok 1

Postup na platformě TradingView
Otevření seznamu indikátorů

Krok 2

Výběr správného indikátoru
Výběr indikátoru Pivot Points High Low

Výsledek

Pivot na platformě TradingView
Pivotové hladiny v grafu

Pivotové formace se mohou zdát jako mravenčí práce, ale dnešní platformy vám ušetří čas, protože tyto věci již byly dávno automatizovány. Navíc existuje řada pivotových indikátorů, které formace najdou za vás nebo vám klidně přímo vykreslí požadované úrovně. Mezi ty nejlepší patří například Persons Pivots, indikátor, který byl naprogramovaný slavným traderem Johnem Personem, jehož investiční strategie právě na pivotové formace spoléhá.

Fibonacciho úrovně – historie, spolehlivost a způsob využití

Fibonacciho úrovně byly nazvány po italském matematikovi Leonardu Pisanovi Bigollo, též známý jako Leonardo Fibonacci. Fibonacci ale není skutečným autorem – sám se dověděl o těchto sekvencích od kupců z Indie a následně je v Evropě představil a začal jistou formou propagovat. Vědci jsou názoru, že objevení těchto úrovní proběhlo mezi lety 700 před naším letopočtem a 100 našeho letopočtu.

Leonardo Pisano Fibonacci
Italský matematik Leonardo Fibonacci

Mnoho traderů a investorů považuje tyto úrovně za relevantní, protože Fibonacciho čísla se vyskytují v mnoha jiných vědních odvětvích, kde jsou považována za důležitá. Tradeři by ale neměli spoléhat pouze na tyto úrovně, jsou sice směrodatné, ale vždy by se měly využívat ve spojení s dalšími ukazateli a indikátory.

Fibonacciho úrovně se dají využít tak, že se roztáhnou mezi dva důležité body v grafu – například mezi nejvyšší a nejnižší cenovou hladinou nebo mezi otevírací a zavírací cenou určitého časového období. Indikátor pak automaticky vykreslí úrovně mezi těmito body nebo v případě rozšířeného nastavení i dále. Ač se nejedná o Fibonacciho číslo, tak se bere v úvahu i hladina 50 %.

Pivotové úrovně – jejich přesný výpočet v kontextu denní technické analýzy

Základní popis pivotových formací jsme si shrnuli výše. Pro přesnou denní analýzu je ale dobré umět vypočítat i pivot, který tvoří velmi důležitý support a resist dne. Mnoho traderů jej považuje dokonce za ten nejdůležitější. Pojďme se tedy podívat, jak na to.

Hlavní pivot dne je využit k tomu, abychom pomocí něj byli schopni indikovat celkový trend, samotný pivot je pouze průměrnou hodnotou z nejvyšší ceny, nejnižší ceny a zavírací ceny předchozího dne. Pokud se trh nachází nad tímto bodem, znamená to, že přichází růstový (býčí) sentiment, v opačném případě, pokud se nachází pod tímto bodem, je zase pravděpodobné, že přichází poklesový (medvědí) sentiment.

Výpočet je tedy následující:

Pivot (P) = (High + Low + Close) / 3

Pivot resist 1 = (P * 2) – Low

Pivot resist 2 = P + (High – Low)

Pivot support 1 = (P * 2) – High

Pivot support 2 = P – (High – Low)

Opět je důležité využívat tyto hladiny společně s ostatními indikátory, setupy a strategiemi, protože navzdory jejich oblíbenosti se nejedná o hladiny, které jsou stoprocentně spolehlivé!

Nejznámější platformy pro technickou analýzu

Pro kvalitní technickou analýzu je potřeba mít i kvalitní platformu, která má potřebné nástroje a poskytuje přesná data pro trhy, které chcete obchodovat. V následující části si ukážeme dvě platformy, které tyto atributy splňují a vysvětlíme si, jak v nich realizovat metody, které jsme probrali výše.

TradingView

TradingView je velmi populární platforma na analýzu kapitálových trhů, protože poskytuje mnoho nejrůznějších analytických nástrojů a indikátorů, má také velké množství obchodovatelných instrumentů a funkce pro sociální obchodování, takže si tradeři mohou předávat zkušenosti a učit se navzájem jeden od druhého.

TradingView předplatné
TradingView plány pro předplatné

TradingView má také funkce pro backtesting a screening, uživatelé tedy mohou nastavit svou strategii a zkusit její historickou úspěšnost. Poznají tak, jestli je strategie funkční, a vyhnou se případným chybám a ztrátám.

Platforma dále automaticky identifikuje svíčkové formace a patterny (vzorce), což je pro technickou analýzu obrovský přínos, protože to ušetří mnoho času a trader se může lépe soustředit na samotné obchodování a včasné reakce.

Pokročilé funkce TradingView

Pokud si předplatíte TradingView, dostanete nejen přístup k pokročilým indikátorům, ale dokonce lze využívat i kompletních strategií. Trading View vám do grafu takto bude přímo vykreslovat to, kde nakoupit nebo kde prodat. Tyto nástroje mohou tedy výrazně usnadnit práci a pomoci úplným začátečníkům k tomu, aby byli schopni pracovat na úrovni profesionálů.

TradingView fundamentální data
Fundamenty na platformě TradingView

Protože TradingView disponuje funkcí sociálního obchodování, tak skrze něj můžete sledovat postupy a strategie ostatních traderů, jejich myšlenky nebo názory na různá makroekonomická data. TradingView ale není broker, takže pokud budete chtít obchodovat skrze tuto platformu, budete muset zvolit brokera, který ji podporuje – toto považujeme za jedinou nevýhodou této platformy.

Na platformě dále naleznete vzdělávací materiály, názory traderů a investorů a můžete skrze ni obchodovat a analyzovat různé typy instrumentů – například CFD, futures, ETF investice, nejlepší kryptoměny, forex obchodování a další. Platforma vám dá predikce, jak se bude vyvíjet ekonomika hlavních hráčů na trhu, dopad zpráv a vyhlašování.

xStation od XTB

xStation je platforma od brokerské společnosti XTB (X Trade Brokers), která je jedním z nejlepších brokerů. Platforma je skvělá pro začátečníky, protože je přehledná, přívětivá a je možné na ní obchodovat tisíce různých instrumentů – například akcie, investice do komodit, deriváty, forexové páry nebo prodávat a nakupovat kryptoměny. K dispozici je i demo účet, který umožňuje platformu vyzkoušet nebo si ověřit úspěšnost strategie.

BTC/USD na xStation
Graf BTC na platformě xStation

XTB si dalo záležet na tom, aby se jejich klienti mohli při tradingu vzdělávat, proto zde naleznete videa a články, které vám pomohou s orientací na xStation, vysvětlí vám, jak analyzovat trhy, správně diverzifikovat portfolio nebo zde najdete videa od předních světových odborníků.

Videa na platformě xStation
Vzdělávací sekce na xStation

Podpora je v českém jazyce, takže pokud si tedy nebudete s něčím vědět rady, stačí zavolat nebo napsat a  tým XTB pomůže s čímkoli. Zároveň je zde i mobilní aplikace, takže nemusíte neustále sedět u počítače, ale máte své portfolio pod kontrolou, ať už jste kdekoli.

Další skvělou funkcí platformy je fundamentální makroekonomický kalendář. Tento kalendář vám sdělí nejen datum události a její čas, ale poskytne vám i předpověď, abyste věděli, co můžete na trhu očekávat. Pomocí této funkce dále můžete zjistit, jak velký vliv bude mít tato informace na trhy.

Pokud vás tento broker zaujal, může te si přečíst více v naší recenzi XTB.

Investováním riskujete váš kapitál. 78 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Závěr

Pokud chcete být úspěšným traderem či investorem nebo se chcete tradingem dokonce živit, je potřeba naučit se ovládat technickou analýzu a pochopit její principy. Umění interpretace cenového grafu je klíčovou dovedností každého, kdo obchoduje na kapitálových trzích. V tomto článku jsme si vysvětlili naprosté základy, ale k tomu, abyste uspěli, je potřeba znát mnohem víc.

Reference

FAQ

Proč je důležitá technická analýza?

Jaký je rozdíl mezi technickou a fundamentální analýzou?

Mám zvolit xStation nebo TradingView?