Makroekonomický kalendář, také známý jako ekonomický kalendář, je klíčovým nástrojem pro vyhodnocení tržních fundamentů. Je to nástroj, který využívají investoři, tradeři a ekonomové k tomu, aby vyhodnotili události, které hýbou trhem a mají vliv na jeho vývoj. Tyto události většinou zahrnují indikace budoucího vývoje a klíčová rozhodnutí s potenciálem vlivu a významnějšího dopadu na kapitálové trhy.

Co je makroekonomický kalendář?

Makroekonomický kalendář je přehledem ekonomických událostí a dat, které se v daném časovém horizontu budou prezentovat. Zahrnuje širokou škálu informací – například datum a čas události, zemi, na kterou se událost vztahuje, časové období, na kterou má událost vliv, předchozí vývoj a vliv, nebo dokonce predikci budoucího vývoje. Samozřejmě, po vydání informace, jsou v kalendáři zobrazena i data.

ruka s novinami

I když se nejedná o přímý indikátor, tak je makroekonomický kalendář důležitým zdrojem informací. Jedná se o nepostradatelný nástroj pro každého, kdo se pohybuje na finančních trzích. Poskytuje esenciální informace, které pomůžou traderům a investorům k tomu, aby byli schopni udělat informovaná rozhodnutí, objektivně vyhodnocovat riziko a získat hlubší pohled a porozumění celosvětové ekonomické situace. Ať už jste zkušený trader nebo teprve začínáte, makroekonomický kalendář je nástroj, který by neměl být přehlížen.

Jaká data obsahuje makroekonomický kalendář?

Makroekonomický kalendář zahrnuje důležitá data, která poskytují unikátní náhled na vývoj kryptoměn i trhů. Většina kalendářů rozděluje data podle jejich důležitosti a vlivu na trhy. Data se rozdělují i podle měn nebo zemí, ve kterých jsou vyhlašována, a případně i podle typů trhů. Jedním z nejlepších makroekonomických kalendářů je kalendář od brokera XTB, který zahrnuje dokonce i dividendové akcie společností.

Makroekonomický kalendář

Kalendáře zahrnují například následující makroekonomická data:

 1. Rozhodnutí o úrokových sazbách: Tato rozhodnutí, dělané centrálními bankami, sdělují úrokové sazby, které si centrální banky účtují za půjčování peněz komerčním bankám. Změny v úrokových sazbách mohou výrazně ovlivnit měnu, prostřednictvím ní celkový stav trhů a ekonomické zdraví.
 2. Zaměstnanost: Tato vyhlášení zahrnují data jako jsou například procenta nezaměstnané populace. Informace o nezaměstnanosti poskytují náhled na stav pracovního trhu, což je klíčovým indikátorem síly ekonomiky státu.
 3. Data o inflaci: Informace, která obsahuje například Consumer Price index (CPI) a Producer Price Index (PPI). Poskytuje náhled na stav inflace, která může ovlivnit další postupy centrálních bank.
 4. Hrubý domácí produkt (GDP): Zahrnuje celkovou hodnotu služeb a statků země. Je to jeden z nejdůležitějších indikátorů ekonomického zdraví.
 5. Maloobchodní prodeje: Údaj, který poskytuje náhled na chování spotřebitelů, jedná se o jeden z řídících faktorů ekonomického růstu.
 6. Průmyslová produkce a výroba: Data, která poskytují náhled na zdraví průmyslového a výrobního sektoru, považují se za jeden z hlavních indikátorů ekonomického zdraví, zvláště v průmyslových ekonomikách.
 7. Spotřebitelská a podnikatelská důvěra: Tato informace poskytuje náhled na to, jak vnímají spotřebitelé a podnikatelé státní ekonomiku. Vysoká důvěra může indikovat pozitivní náhled na budoucí ekonomický růst.

Je důležité brát v úvahu to, že vliv zmíněných ekonomických událostí se může lišit na základě geopolitické situace, očekávání trhu a dalších faktorů. Je tedy potřeba využívat makroekonomický kalendář společně s dalšími metodami analýzy.

Investováním riskujete váš kapitál. 78 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Proč se vyplatí makroekonomický kalendář sledovat?

Pomocí makroekonomického kalendáře je možné vyhodnotit vliv různých projevů a vyhlašování, které prezentují politici, členové rady centrálních bank a další vlivné osobnosti nebo entity. Informace, které tito lidé sdělují, mají velký vliv na trhy, často jsou provázeny vysokou volatilitou a jejich dopad téměř vždy ovlivní stav investice nebo otevřené pozice.

Makroekonomický kalendář FXF

Některé formy investičních strategií jsou na volatilitu citlivé a je lepší se vyhnout významným makroekonomickým vyhlašováním, protože dopad zpráv může velmi rychle ovlivnit vývoj pozice – ne vždy pozitivně. Například vyhlašování předsedy FEDu (centrální banka USA), má obrovský vliv na trhy, protože většina instrumentů je kotovaná v USD. Bohužel odhadnout, co takto důležitá osobnost plánuje říct ve svém proslovu, není vždy možné, proto je zpravidla lepší neobchodovat během těchto událostí.

V následujících bodech si shrneme, proč je pro investice a trading klíčové udržovat si přehled o dění, na které nás tento kalendář upozorňuje:

 1. Tržní predikce: Makroekonomický kalendář zahrnuje většinu hlavních makroekonomických událostí a indikuje, jaké z nich mohou mít významný dopad na finanční trhy. Tradeři a investoři využívají tyto informace k predikcím dalšího vývoje trhů a plánují své další postupy.
 2. Risk management: Vysoký dopad makroekonomických událostí způsobuje vysokou volatilitu na trzích. Pokud tedy investor počítá s významnými událostmi, může podle toho řídit své riziko daleko efektivněji. Například může ukončit svou pozici před důležitým vyhlašováním, aby se vyhnul možné ztrátě.
 3. Strategické plánování: Kalendář pomáhá investorům s jejich investiční strategií a plánem. Zahrnuje klíčové indikátory a může být cestou k volbě správného investičního produktu nebo instrumentu.
 4. Ekonomická analýza: Makroekonomický kalendář poskytuje náhled na ekonomické zdraví země. Zahrnuje klíčové ukazatele, které investorům pomůžou s analýzou dalšího vývoje specifického trhu.
 5. Globální perspektiva: Makroekonomická data zahrnují globální události. Investoři a tradeři tak dostanou pohled na to, co se ve světě děje, jaký to má vliv na trhy a co mohou očekávat. Vzhledem k současným světovým událostem jsou makroekonomická data důležitější než kdy jindy. Makroekonomické indikátory

Makroekonomický kalendář je zásadním nástrojem, aby investoři zůstali informovaní o světovém dění, a zvýšili tak úspěšnost svých investic. Nejedná se ale pouze pro nástroj určený investorům, vzhledem k přesným datům, která jsou podložena reálnou dokumentací, je to i zdroj relevantních informací pro každého, kdo si chce udržovat přehled o aktuálním dění.

Význam makroekonomického kalendáře z hlediska fundamentální analýzy

Právě pro fundamentální analýzu je makroekonomický kalendář klíčový – stejně jako se technická analýza neobejde bez svíčkového grafu, neobejde se fundamentální analýza bez makroekonomických dat. Kalendář dává investorům pohled na význam událostí a zároveň poskytuje informace o historickém vlivu stejných nebo podobných zpráv na trhy.

Jedním z hlavních využití makroekonomického kalendáře je, aby si investoři udrželi přehled o trajektorii a stavu ekonomiky. Ekonomické indikátory, které jsou zpravidla součástí těchto kalendářů, nabízí zajímavý náhled na celkové zdraví ekonomik. Tyto indikátory mohou vyvolat signifikantní pohyby trhů, což je dělá klíčovými.

Fundamentální analýza, zejména při obchodování na forexových trzích, závisí na událostech v makroekonomickém kalendáři. Umožňuje investorům, aby si udrželi přehled o důležitých ekonomických událostech, které jsou kriticky důležité pro jejich trading. Dále je možné jej využít pro analýzu dat a dělat správná investiční rozhodnutí na základě kvalitních informací a s jasným očekáváním, jak trh může reagovat. Jinými slovy, makroekonomický kalendář je páteří fundamentální analýzy.

Fundamenty makroekonomického kalendáře
Vliv fundamentů v makroekonomickém kalendáři na BTC

Další důležitou výhodou makroekonomického kalendáře je schopnost pomoci investorům vyhnout se – často nemilým – překvapením. Díky tomu, že mají přehled o ekonomických událostech, přicházející volatilitě a dalších důležitých informacích, tak mohou zdokonalit svou strategii, vstupy a výstupy nebo predikce a reakce trhu. V neposlední řadě pomáhá kalendář zvažovat možnosti, které na trzích nastanou – investor může lépe určit například budoucí vývoj měny, význam události, má přehled o datu i přesném čase a nemusí se zabývat sběrem informací z různých zdrojů. To mu šetří čas a může se věnovat důležitějším věcem.

Makroekonomické kalendáře nabízejí také možnosti filtrování budoucích událostí. Investoři mohou specifikovat zemi nebo měnu, důležitost události a samozřejmě datum. Umožní jim to tedy, aby se zaměřili na události, které jsou relevantní pro jejich investiční strategii.

Ukázka využití v praxi – návod

V několika dalších krocích si ukážeme, jak využít makroekonomický kalendář a jak použít jej k tradingu:

 1. Využívejte kvalitní makroekonomický kalendář: Ač je tento krok často opomínán, jedná se o naprosto klíčový aspekt. Ne každý makroekonomický kalendář poskytuje kvalitní data, díky kterým se dá trh objektivně analyzovat. Nejkvalitnější dostupný kalendář naleznete v obchodní platformě xStation, případně jeho stručnější verze je i na webových stránkách společnosti XTB.
 2. Porozumění konceptu: Ekonomické kalendáře zpravidla zobrazují datum a čas – většinou GMT – přicházejících ekonomických událostí. Také zobrazují očekávanou volatilitu, současná data, konsenzus a předchozí výsledky událostí.
 3. Použijte filtr: Většina makroekonomických kalendářů má možnost filtrovat nadcházející události na základě jejich důležitosti, země a ekonomiky, které se událost týká, nebo podle typu dat. Například pokud obchodujete americké akcie, budou pro vás důležité události v US nebo události, které mají vliv na vývoj USD.
 4. Správně interpretujte data: Každá událost v kalendáři má určitá výsledná data a vyobrazuje současný, historický i predikovaný stav. Díky tomu je možné zjistit, co se dá od trhu čekat a jaký mělo vliv například předchozí vyhlašování. Pokud jsou současná data lepší než predikce, zpravidla to znamená pozitivní vliv na související měnu nebo akcii a naopak. Je ale potřeba vnímat typ informace – pokud roste hodnota měny, zpravidla to znamená, že se sníží hodnota instrumentů, které jsou v dané měně kotované.
 5. Využijte informace k tradingu: Pokud například obchodujete akcie Apple Inc. a vyjdou data o US Non Farm Payrolls (platy – což je důležitý ekonomický indikátor). Konsenzus je takový, že pracovní trh bude růst. Pokud aktuální data ukazují vyšší růst, než byl očekáván, tak mohou výsledky posílit investiční sentiment a vést k tomu, že akcie Apple vzrostou. V případě, že dopad na trh práce bude negativní, informace může mít negativní dopad i na akcie. V případě, že investujete do kryptoměn – například bitcoin, tak pokud budou vycházet data o dalším kvantitativním uvolňování (tisknutí dalších peněz – rozhodnutí centrální banky), budete vědět, že bitcoin čeká růst, protože hodnota USD bude klesat.
 6. Dělejte informovaná rozhodnutí: Využijte informace a náhledy, které získáte z makroekonomického kalendáře společně s dalšími typy analýz, abyste udělali co nejlepší investiční rozhodnutí. Pamatujte, že ekonomický kalendář je pouze nástroj, trh může na data reagovat různě, a pozitivní výstup nutně neznamená, že se trh bude vyvíjet očekávaným směrem, jelikož je ovlivňován mnoha dalšími faktory.

Pokud budete využívat zmíněné kroky, můžete získat z makroekonomického kalendáře zajímavé náhledy, a vylepšit tak svou investiční strategii. Je to důležitý zdroj informací, který pomůže investorům a traderům, aby mohli předvídat vývoj trhu a dělat správná investiční rozhodnutí.

Periodicita makroekonomických kalendářů a kde je najít

Periodicita makroekonomických kalendářů odkazuje na frekvenci, ve které jsou vydávány makroekonomická data a reporty. Tyto termíny mohou být na denní, týdenní, měsíční, kvartální nebo roční bázi.

Například některé informace, jako jsou zmíněné Non-Farm Payrolls v USA, jsou vydávány měsíčně, jiné, například GDP, jsou vydávány kvartálně. Některé události, jako jsou setkání rad centrálních bank, mohou být i v měsíčních intervalech a projevy centrálních bankéřů klidně i několikrát týdně. Je také důležité brát v úvahu, že některé země vydávají informace častěji, jiné téměř vůbec – ne veškeré dění je tedy možné sledovat z makroekonomického kalendáře.

Makroekonomika vs mikroekonomika

Makroekonomický kalendář je utvořen tak, aby poskytl náhled na finanční a statistická data v různých časových horizontech, zahrnuje mnoho zemí a je jedním z hlavních finančních indikátorů pro vyhodnocení globální ekonomické situace.

Nejlepší makroekonomické kalendáře jsou k nalezení přímo v obchodních platformách. Zde najdete data určená právě pro vývoj trhů a díky tomu, že jsou provozovány brokery, tak získáte nejlepší informace, které se týkají vlivu zmíněných informací a jejich dopadu na trhy. V obchodních platformách, jako je například xStation od XTB, máte k dispozici i analýzy a komentáře analytického týmu, zjistíte tedy fundamenty, náhled profesionálů a získáte i potřebné vzdělání pro vlastní analýzu.

V případě, že budete chtít sledovat detailní makroekonomický kalendář, včetně dividend, grafů historického vývoje a objektivních komentářů, založte si zdarma účet u XTB, který vám poskytne přístup na platformu xStation a skrze ní i náhled na nejlepší dostupný makroekonomický kalendář. Budete mít informace nejen o různých vyhlašováních, ale i o termínech vyplácení dividend a dalších klíčových událostech. Společnost XTB má také velmi kvalitní vzdělávací program, kde se můžete naučit různé formy vyhodnocování trhů nebo kvalitní analytiky, kteří každý den prezentují své názory na vývoj trhů.

Investováním riskujete váš kapitál. 78 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Jak vyhodnotit makroekonomický kalendář – slova závěrem

Makroekonomický kalendář lze tedy využít jako zdroj informací nebo nástroj pro tvorbu fundamentální analýzy. Existuje mnoho různých makroekonomických kalendářů, ale k získání objektivních informací je třeba zvolit takový, který poskytne relevantní informace k trhům, které vás zajímají.

Reference

Časté otázky

Co je makroekonomický kalendář?

Pro koho je tento nástroj určen?

Proč je dobré ho sledovat?

Které makroekonomické kalendáře jsou nejznámější?