Už jste někdy slyšeli pojem valorizace, ale nebyli jste si přesně jistí jeho významem? V dnešní době se o valorizaci mluví tak často, stejně jako o inflaci, ale mnoho lidí stále neví, co si pod tímto pojmem představit.

Ve zkratce, valorizace představuje určité zvyšování hodnoty či ceny. Toto zvyšování se může týkat jak platu, dávek nebo důchodů a většinou se používá za účelem vyrovnání růstu inflace. V dnešním článku se podíváme na to, co valorizace přesně představuje, a kdy a kde se s ní můžete setkat v běžném životě.

Co je valorizace? Význam slova

Slovo “valorizace” pochází z francouzského slova “valeur”, které označuje hodnotu. Toto slovní spojení může mít mnoho významů. Nejčastěji se však používání při zvyšování ceny, mezd, hodnoty, dávek nebo důchodů. Jednoduše řečeno, valorizace odkazuje na zhodnocení nějaké hodnoty.

Pokud uvažujeme o dávkách a důchodech, nabývá valorizace značného významu. Je to jedna ze dvou hlavních strategií, jak zmírnit škodlivé účinky inflace na relativní hodnoty různých forem příjmů, včetně dávek a důchodů. Druhou z těchto strategií se budeme zabývat o pár řádků níže. Jedná se totiž o strategii nazvanou indexace.

Státy využívají valorizaci nebo indexaci k udržení hodnoty. Jedná se o regulovanou činnost. Pokud i vy chcete ochránit své příjmy, můžete tak učinit prostřednictvím hodnotového investování.

Co je valorizace důchodů?

Jak už z názvu vypovídá, jedná se o upravování výše důchodů. V České republice dochází k valorizaci důchodů každý rok, a to vždy k 1. lednu. Tento proces v Česku ošetřuje zákon o důchodovém pojištění. Zákon se stará o určení výše lednové valorizace, ale také o samotný výpočet procesu. Důležité je také zmínit, že důchody se každoročně řídí také podle výše inflace pro daný rok. Valorizace se týká jak starobního důchodu, tak i všech dalších, jako např. vdovského důchodu, sirotčího nebo invalidního.

Pravidla valorizace důchodů

Nyní jsme se podívali na to, jak valorizace důchodů funguje na povrchu. Abychom se však podívali ještě trochu více pod pokličku, představíme si nějaká ta pravidla.

Co je například důležité vědět, je fakt, že výše starobního důchodu vychází z průměrné mzdy. Vždy představuje 10 % průměrné mzdy, a to měsíčně. Pro výpočet procentní výměry starobního důchodu se použije procentní výměra výpočtového základu podle doby pojištění získané před vznikem nároku na důchod a doby pojištění získané po vzniku nároku na důchod. Dobu pojištění získanou před dovršením 18 let a při vzniku nároku na důchod nelze nahradit dobou pojištění. Měsíční procentní výměra starobního důchodu musí činit alespoň 770 Kč.

Starobní důchody se každý rok pravidelně podrobují valorizaci. Procenta, o kolik se důchody zvedají se však vždy mění. Například v roce 2019 představoval nárůst valorizace pouze 3,4 %, zatímco v roce 2020 již 5,2 % nebo v roce 2021 až 7,1 %. Za rok 2023-2024 se může mluvit o valorizaci důchodů ve výši od 5-10 %.

Zákon o valorizaci důchodů

Zákon o valorizaci upravuje jak předměty pro valorizaci, tak samotné procenta pro daný rok, jak jsme již nastínili výše. Všechny důchody – invalidní, starobní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které jsou přiznány do září daného roku, bývají zvyšovány od posledního dne srpna.

Zvyšování důchodů a jejich valorizace je platná již od roku 1991. Každý rok se upravuje pouze míra valorizace, která se bude v daném roce uplatňovat. V letošním roce platí, že všechny důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2024 se budou také od 1. ledna zvyšovat, a to o 360 Kč měsíčně, přičemž platí, že základní výměr důchodů pro rok 2024 představuje 4 400 Kč.

V roce 2022 podepsal prezident Petr Pavel zákon týkající se důchodového pojištění (č. 155/1995 Sb.), což změnilo různé náležitosti. Ve své podstatě se jedná o to, že tím, že se valorizace důchodů odvíjí od míry inflace, bylo by pro Českou republiku mimořádně neudržitelné další zvyšování důchodů, pokud by míra inflace přesáhla 10 % a více, stejně jako v roce 2023. Prezident České republiky chce zachovat míru valorizace důchodů, ale říká, že bylo nutné ji upravit, aby se schodek státu nadále nepropadal v případě extrémních situací.

Prezidentův podpis a rozhodnutí vlády posvětil i Ústavní soud, který stížnost opozice na snížení valorizací zamítl. Mnoho lidí, zejména těch mladých, již v dnešní době ví, že se nemohou spolehnout na vládu, co se důchodů týče. Většina z nich tak hledá alternativní možnosti, jak si přilepšit. Ideálním řešením do budoucna by tak mohla být investice do zlata nebo investování do akcií.

Výdaje na důchody v roce 2023

Hospodaření státního rozpočtu, zejména kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, zahrnuje příjmy a výdaje systému důchodového pojištění. Například zde v tabulce, se můžete podívat na to, jaké výdaje měla Česká republika na důchody během roku 2023.

Například v lednu 2023 měl stát výdaje „pouze” 58,21 mld. Kč na důchodové pojištění, zatímco v listopadu se výdaje zvedly již na 653,11 mld. Kč. I z tohoto důvodu lze usuzovat, proč prezident žádal o změnu zákona a snížení valorizací důchodů, pokud dosáhne inflace nezvladatelných mezí.

V grafu níže se můžete podívat také na vývoj výše průměrných důchodů v porovnání s průměrnou mzdou. Můžeme si všimnout, že valorizace důchodů je opravdu čím dál tím více znatelná.

graf.png

Vývoj výše průměrných důchodů a srovnání s průměrnou mzdou

Indexace mzdy

O indexaci jsme se již stručně zmínili na začátku našeho článku. Ale co tedy indexace představuje? Jedná se o druhý způsob, kterým lze kompenzovat negativní dopady inflace. Jedná se o automatické úpravy hodnot (množství peněz), které zůstávají v mezích inflace. To znamená, že hodnoty se zvyšují pouze proporcionálně o částku označovanou jako ekvivalent kupní síly, která odpovídá výši inflace.

Hlavním faktorem pro indexaci je právě inflace. Neustálé zvyšování cen zboží a služeb v celé ekonomice se nazývá inflace a může mít za následek snižování kupní síly peněz. Z toho vyplývá, že skutečná hodnota příjmů se může snížit, pokud nejsou důsledně indexovány.

Pokud například mzdy a důchody nejsou přizpůsobeny inflaci a míra inflace činí 3 % ročně, může kupní síla těchto příjmů po roce klesnout o 3 %. To by mělo dopad na množství zboží a služeb, které si lidé mohou dovolit koupit. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly mzdy a důchody upravovány indexací.

Co je indexace a jak se liší od valorizace?

Indexaci a valorizaci od sebe můžeme rozlišit prostřednictvím následující praktiky. Základní rozdíl mezi těmito dvěmi strategiemi je v tom, že v případě valorizace se důchody nebo dávky zvyšují o částku známou jako měnový ekvivalent, což je částka rovnající se postupnému poklesu kupní síly měny. Pokud však mluvíme o indexaci, ta zvyšuje tyto hodnoty pouze o ekvivalent kupní síly, což představuje částku, která se rovná inflaci. Stát tyto hodnoty upravuje tak, aby nedocházelo ke skutečné ztrátě příjmů a aby byly v souladu s inflací.

Další rozdíl u těchto dvou strategií můžeme vidět na následujícím příkladu. Obě metody se sice používají k úpravě různých hodnot v průběhu času, ale každá v jiném kontextu. Valorizace se často používá při úpravě důchodů nebo sociálních dávek, a to nejčastěji v odvození od průměrné mzdy nebo na základě růstu spotřebitelských cen. Indexace se na druhou stranu udržet hodnotu kupní síly příjmů. Hodnota daného subjektu se neustále aktualizuje prostřednictvím indexace, aby odpovídala danému ukazateli, jako je např. inflace.

Slova závěrem

V dnešním článku jsme si vysvětlili hlavní rozdíly mezi valorizací a indexací. Také jsme si popsali jejich hlavní rozdíly. Mimo jiné jsme se podívali také na valorizaci mezd a důchodů a na to, jak si Česká republika vede s výdaji na důchodové pojištění. Doufáme, že jste se dozvěděli zajímavé věci a jsou vám tyto pojmy zase o něco bližší.

Reference

Často kladené otázky

Co je valorizace?

Co je to valorizace důchodů?

Co je to valorizace mzdy?

Co je indexace?