Slyšeli jste už o zkratce B2B neboli business to business? Pravděpodobně ano, jen možná ne v této formě. Mnohem častěji se totiž běžně setkáváme s příkladem B2C –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tedy „business to customer“.

Pokud si to chceme ukázat na příkladě, klasický model demonstruje, že jdete do obchodu a koupíte si třeba počítač. Koncovým zákazníkem pro obchod jste tedy vy – B2C. Pokud však potřebuje daný obchod k výrobě počítače nějaké součástky, obrátí se na jinou firmu, která mu součástky dodá. V tomto případě se jedná o B2B obchod.

Vlastnosti B2B trhu

Jak už jsme si ukázali na příkladě výše, transakce mezi jednotlivými podniky jsou zcela běžné. Aby totiž mohla firma vyrobit produkt pro koncového zákazníka, většinou k tomu potřebuje komponenty nebo jiné díly, aby mohla produkt dokončit. Hotové produkty se pak dále prodávají buď zákazníkům (B2C), a nebo dále jiným firmám (B2B).

Nákupy na trhu B2B jsou všeobecně považovány za více komplexní. Nákupní rozhodnutí bývají důležitější a někdy také rizikovější. Jelikož je v sázce kapitál firmy, a ne pouze jednotlivce, jedná se o soubor procesů, který je třeba nastavit správně, aby B2B obchody mohly správně fungovat.

Mezi další vlastnosti, které charakterizují B2B trh patří např.:

  • Firmy, které představují B2B a mají přesně stanovené požadavky.
  • Omezené množství firem, které se účastní B2B nákupů.
  • Delší doba zakázek, větší objem zakázek.
  • Dražší zakázky.
  • Horší podmínky pro vydělání peněz na internetu napřímo.
  • B2B nákupčí představují většinou dlouhodobé zákazníky.

Jaký je rozdíl mezi B2B a B2C?

Hlavní rozdíl jsme si již popsali výše. Ve své podstatě se jedná o to, kdo si od vás kupuje konečný produkt nebo čí pomoc využijete pro vytvoření hotového produktu.

B2B představuje obchodní model, kdy firmy prodávají produkty nebo služby jiným firmám, a tím se snaží vyřešit jejich problémy. Pokud chceme jiný příklad, než v případě obchodu s elektronikou, který využívá pomoc jiné firmy při výrobě počítače, můžeme si to ukázat třeba na poradenské firmě. Startup potřebuje marketingovou konzultaci od zkušené firmy, která se konzultacemi zabývá, aby mohl dále rozvíjet své marketingové aktivity. Celý proces je mnohem komplexnější, transakce a jejich objem jsou větší a ceny jsou obvykle také vyšší. Kromě toho mají B2B společnosti delší prodejní cykly, které zahrnují více osob s rozhodovací pravomocí, a B2B obchody vykazují také vyšší míru retence.

Co je B2B - rozdíl mezi B2B a B2C

Na druhé straně B2C představuje obchodní model, kdy firma prodává produkty nebo služby přímo zákazníkovi. Jedná se například o obchod s oblečením, dealership, kde si koupíte auto, obchod s elektronikou, kam si zajdete pro počítač, a spoustu dalších. Vzhledem k tomu, že společnosti B2C se zaměřují na prodej přímo spotřebitelům, hodnoty transakcí a objem obchodů bývají často nižší a prodejní cyklus bývá rovněž kratší než v případě B2B.

B2B obchod, prodej a komunikace

Výše jsme vám popsali klasický model B2B obchodu. B2B má však i jiné formy, jako například komunikaci v e-commerce, na internetu nebo na sociálních sítích.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že v komunikaci B2B se ne vždy zaměřujete na stejnou cílovou skupinu, ale komunikujete přímo s těmi, kteří mají nějaký vliv. Prodeje v rámci B2B totiž z velké části spočívají v doporučeních. Masový trh v oblasti B2B se při svých nákupních rozhodnutích také do značné míry řídí tím, jak fungují přední společnosti v oboru.

Společnosti, které prodávají jiným společnostem, mají mnohem větší potřebu komunikovat jasně a výstižně. Společnosti B2C se posuzují spíše na základě hmatatelných spotřebitelských produktů. To znamená, že společnosti B2B mají mnohem větší potřebu zviditelnit své celkové přednosti, a ne pouze hovořit o konkrétním produktu nebo službě.

co je B2B - jak funguje B2B a B2C

V případě B2C nám totiž jde většinou o prodej produktu přímo zákazníkovi. A tak svou komunikací musíme správně zacílit na cílového zákazníka. Kdežto v případě B2B nám jde také o zviditelnění samotné firmy, aby mohla získávat další dlouhodobé zakázky a růst na B2B trhu.

Další varianty jako B2G, B2E nebo C2B

Na trhu se můžete setkat také s dalšími obchodním modely, jako je např. B2G, B2E, C2B. Co ale tyto zkratky znamenají? Na to se podíváme níže.

B2G označuje „business to government“, což ve své podstatě znamená, že firma plní zakázku pro stát. Jedná se o obchodní vztah mezi firmou a vládou. Může se však jednat třeba i o spolupráci společnosti s úřadem, státní správou nebo jinými vládními orgány.

B2E je zkratka pro „business to employee“. Nejedná se o úplně rozšířený model, avšak je součástí každé firmy. B2E totiž zahrnuje běžné aktivity jako je onboarding (zaučení zaměstnance na pracovišti při nástupu), trénink, proces náboru, učení a spoustu dalších aktivit. V podstatě jde o to, že firma neboli business poskytuje nějaké vědomosti či informace svému zaměstnanci.

C2B označuje „customer to business“. Jedná se o obchodní vztah, kdy nezávislý pracovník nebo freelancer naplňuje nějakou podstatu pro danou firmu. Může se jednat například o poradenské služby, digitální marketing, finanční služby a mnoho dalších. Klíčový je fakt, že službu nevykonává jiná firma jako v případě B2B, ale jedná se o jednotlivce, který doručuje své služby nebo produkty nějaké firmě.

Co je B2B – slova závěrem

V dnešním článku jsme si vysvětlili, co znamená zkratka B2B. Věříme, že jste se s touto zkratkou již někdy setkali, ačkoli její význam může někdy pěkně zamotat hlavu. I z tohoto důvodu jsme si vysvětlili rozdíly mezi B2B a B2C a podívali jsme se také na význam dalších podobných zkratek.

Doufáme, že pro vás byl článek užitečný a že již nyní víte, jak jednotlivé zkratky rozeznat i v reálných případech.

Reference

  • https://www.businessnewsdaily.com/5000-what-is-b2b.html
  • https://openstax.org/books/principles-marketing/pages/4-1-the-business-to-business-b2b-market

Co je to B2B?Jaký je příklad B2B transakce?Jaký je rozdíl mezi B2B a B2C?