Společnost Google právě spustila nový program, jehož cílem je propagovat koncept oběhového hospodářství, protože věří, že tato iniciativa by mohla pomoci vyřešit některé z nejobtížnějších problémů v oblasti péče o životní prostředí a ekologických firemních postupů.

Ve včera zveřejněném příspěvku na blogu Mika Wernera, vedoucího týmu pro cirkulární ekonomiku v rámci iniciativy Google Global Sustainability, shrnul problém konstatováním, že lidstvo v současnosti spotřebovává “mnohem více, než kolik je planeta schopna přirozeně obnovit”.

Přestože lidstvu umožnil rychlý pokrok v oblasti inovací a průmyslové činnosti, lineární model – v současnosti převládající schéma – také způsobil “škody na životním prostředí, nespravedlnost a rozdíly”, připustil Werner. Na pomoc společnostem, které v této perspektivní oblasti inovují, spouští Google iniciativu, jejímž cílem je pomoci začínajícím firmám růst a uspět. Program dostal název – Google for Startups Accelerator: Circular Economy”.

Zúčastní se až 15 společností ze Severní Ameriky, Asie i Tichomoří

Všichni podnikatelé ze Severní Ameriky a asijsko-pacifického regionu, jejichž podniky podporují koncept cirkulární ekonomiky, mohou zasílat přihlášky od 3. října do 14. listopadu letošního roku, přičemž program bude zahájen v únoru 2023. Do této soutěže bude společnost Google (GOOG) vybírat 10 až 15 organizací, které se nacházejí v rané fázi svého rozvoje (seed až po series A), včetně neziskových organizací.

Vybraní kandidáti se zúčastní 10týdenního virtuálního programu, který bude zahrnovat několik technických oblastí podnikání spolu s mentorstvím, strategickou podporou a včasným přístupem k novým produktům a službám, které budou spuštěny gigantem v oblasti vyhledávání. Akcelerátor je program bez vlastního kapitálu, což znamená, že začínající podniky, které budou vybrány k účasti, se nebudou muset vzdát vlastnictví svých podniků.

“Abychom vytvořili cirkulární ekonomiku, která může být bezpečnější, udržitelnější a spravedlivější pro všechny, musíme přebudovat náš vztah k fyzickým zdrojům a k tomu, jak je vyrábíme, zpracováváme, používáme a recyklujeme,” komentoval Werner v příspěvku na blogu, který vznik programu oznámil.

Dopad postupů společnosti Google na životní prostředí byl mnohokrát zpochybňován

Přes veškerou snahu jsou podniky společnosti Google nadále silně spojovány s praktikami, které poškozují stav životního prostředí. Společnost například provozuje rozsáhlou síť datových center, z nichž všechna potřebují k řádnému fungování značné množství vody.

Zpráva časopisu Time zveřejněná v roce 2020 uvádí, že společnost Google potřebuje k zajištění provozu datového centra nejméně 1 milion galonů vody denně. Toto množství se však může vynásobit čtyřmi, pokud se projekt rozšíří, jak firma předpokládá.

Společnost Google je velmi tajnůstkářská, pokud jde o způsob, jakým používá vodu k chlazení svých serverů, a zdráhá se zveřejnit skutečné množství používané kapaliny. Žádosti, které společnost podala u veřejných služeb v různých státech, však poukazují na to, že k napájení svých zařízení potřebuje více než 1 miliardu galonů vody ročně.

Přečtěte si také: DXY dosáhl 114,5 bodu, což naznačuje, že by ceny kryptoměn mohly ještě intenzivně klesat

Kromě toho je společnost také silně vystavena do trhu s chytrými telefony a je na něm v mnoha ohledech závislá, protože mobilní reklamy a další podobné zdroje příjmů jsou pro úspěch společnosti klíčové. Uhlíková stopa chytrých telefonů je obzvláště znepokojivá, zejména během výrobního procesu, kde údajně vzniká přibližně 83 % emisí spojených s těmito produkty.

Společnost Google přišla s mnoha iniciativami, které se snaží podporovat udržitelnost a tzv. cirkulární ekonomiku, ale její vlastní postupy zdaleka neodrážejí skutečný závazek k těmto konceptům. S ohledem na to, i když akcelerátor může pomoci podnikům, které cirkulární ekonomiku prosazují, dosáhnout úspěchu, je skutečnou otázkou, zda společnost aktivně hledá alternativy ke snížení znečištění, jež způsobují její vlastní podniky.

Související články:

Tamadoge (TAMA) - Další Velký Meme Token

Naše hodnocení

  • "10x potenciál" - podle zprávy CNBC
  • Deflační politika, nízká nabídka – 2 mld.
  • Přesun k earn, integrace metaverza v roadmapě
  • NFT Doge Pets – potenciál pro masové přijetí
  • Nadcházející ICO na prvotřídní burze