V tomto článku se podíváme na to, co to je NFT, jaké má vlastnosti, jak je možné ho vytvořit a získat, jaké má výhody a nevýhody a podíváme se také na několik portálů, kde je možné s NFT tokeny obchodovat. V posledních letech nabyly na důležitosti a sledovanosti nové typy finančních prostředků – kryptoměny. Zatímco Bitcoin a Ethereum už jsou běžnou součástí finanční komunikace, nově se objevující typy krypto platidel jsou zatím senzací. Mezi ty patří i NFT.

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní neregulovaný investiční produkt.

Co to je NFT?

Zkratka NFT v angličtině znamená „non-fungible token“. Pokud bychom tento termín přeložili doslovně, dostali bychom spojení nezastupitelný žeton. Nejčastějším překladem pro tuto frázi do češtiny je však nezastupitelný token, i když spíše se setkáme s používáním zkratky NFT i v českých textech.

Co to je NFT? Vysvětlení pojmu schovávajícím se za zkratkou NFT

NFT je druh kryptoměny, která byla v roce 2021 dokonce nejoblíbenější aplikací ve Fintech a toho roku také nejoblíbenějším krypto aktivem. Tyto tokeny se od ostatních kryptoměn liší svou podstatou. Tím, že jsou tokeny nezastupitelné, každý reprezentuje unikátní objekt. Je to vlastně certifikát pravosti zapsaný v blockchainu. Díky tomu je možné je obchodovat s libovolným objektem, ať už ve světě virtuálním, tak i v reálném.

Co to je NFT

Nezastupitelnost si můžeme také představit jako individualitu. Každý token je unikátní, proto je nezastupitelný a nemůžeme prostě libovolně zaměňovat jeden token za druhý, jelikož má každý svou vlastní kvantitu i hodnotu.

Jak NFT tokeny fungují?

Obchod s NFT tokeny může probíhat více způsoby. Nejběžnějšími jsou postup od autora ke kupci a poté od obecně vytvořené šablony po využití této šablony k vytváření konkrétních transakcí. Pro pochopení fungování je však zapotřebí zaměřit se na to, jaký je rozdíl mezi fungible a non-fungible aktivem, jakou roli v NFT hraje blockchainový protokol, co znamená minting a také pojem frakční NFT.

Fungible vs. Non-fungible

Tato anglická slova se vztahují na vlastnost, kterou bychom mohli přeložit jako zastupitelnost či nezastupitelnost. Abychom si dokázali lépe představit tuto vlastnost jednotlivých aktiv, je dobré převést si ji na konkrétní objekty – například měnu a umění. Hlavními rozdíly pro fungible a non-fungible aktivum jsou standardizovanost hodnoty, unikátnost, možnost výměny a dělitelnost.

 • Standardizovanost hodnoty – Fungible aktivum má určenou hodnotu, která je pro dvě identická aktiva stejná. U non-fungible aktiv tomu tak být nemůže. Pokud si vezmeme stokorunovou bankovku, tak druhá stokorunová bankovka má tu samou hodnotu – 100 Kč. Pokud si ale vezmeme obraz od Moneta, tak jeho hodnotu nemůžeme standardizovat, protože neexistuje v duplikátu. Pokud jeden token tedy reprezentuje obraz a druhý hudební nahrávku, těžko se bude hledat standardizovaná hodnota, i když je každý tento předmět reprezentován jedním tokenem.
 • Unikátnost – Fungible aktivum bychom spíše přirovnali ke komoditě, protože dvě stejná aktiva se stejnou hodnotou jsou od sebe k nerozeznání. Pokud u bankovek nebudeme zkoumat sériová čísla, tak na první pohled nepoznáte, zda jsme tu jistou stokorunovou bankovku vyměnili za jinou stokorunovou bankovku. Pro non-fungible aktiva ale tato výměna neplatí, protože NFT jsou používané pro unikátní objekty – právě jako například pro konkrétní obraz od Moneta.
 • Kvalita i kvantita – Fungible aktiva můžeme libovolně vyměňovat, a to na základě kvality i kvantity. To nám umožňuje právě jejich standardizovaná hodnota a také zaměnitelnost. U non-fungible aktiv toto udělat nemůžeme, protože každý unikát má nějakou svoji kvalitu a kvantitu, která se nedá přesně napasovat na kvalitu a kvantitu jiného non-fungible aktiva, tedy jiného tokenu.
 • Dělitelnost – Pro fungible aktiva platí, že je můžeme vydělit, protože díky standardizovanosti hodnoty lze například rozměnit stokorunovou bankovku na mince jiné nominální hodnoty, které ale součtem dají hodnotu 100 Kč. Pro non-fungible aktiva ale platí, že je nelze takto jednoduše rozkrájet a směnit. V části frakční NFT se ale podíváme na to, zda jsou NFT skutečně naprosto nedělitelné, nebo zda je nutné dodržet určitý postup.

Blockchainový protokol

NFT jsou spjaty s blockainem, tyto non-fungible tokeny totiž využívají pro bezpečné uzavírání chytrých smluv schéma Ethereum. I když data v určitých krocích nemusí být do blockchainu zaznamenána, ale je možné využít jinou databázi, pro úspěšné uzavření obchodu je nutné využít blockchain, který zajišťuje, aby byl obchod s tokeny co nejbezpečnější.

I když je nejběžnějším způsobem zápis do Ethereum blockchainu, některé marketplaces mají svůj vlastní blockchain. Takže obchod NFT není výlučně spjatý s tímto schématem.

NFT minting

I když se zde pod pojmem minting nebavíme o původním obalu sběratelských kousků, s tímto pojmem se u NFT setkáme ve spojitosti s vytvářením. Minting je proces, při kterém je NFT publikovaný v blockchainu, což umožňuje prodej aktiva, které daný token identifikuje.

Aby mohl proběhnout úspěšný minting, je zapotřebí, aby si autor či prodejce založil krypto peněženku. Se zveřejněním tokenu jsou spojené určité poplatky, po jejichž zaplacení je možné publikovat aktivum ve vhodném formátu, aby mohlo být uvedeno v dražbě. Poté už je proces prodeje jasný.

Velkou výhodou prodeje pomocí tokenů je například možnost získávat provize, pokud je vaše dílo přeprodáváno dále. Ulehčuje tak situaci pro umělce, kteří tak mají skutečný přehled o tom, jak se jejich dílo šíří.

Frakční NFT

Jak už bylo zmíněno výše, NFT tokeny nelze standardně rozmělnit. Je ale možné využít principu F-NFT – frakčního nezaměnitelného tokenu. V podstatě je možné z jednoho nezaměnitelného tokenu vytvořit několik tokenů zaměnitelných. Takže, i když vlastníte token, který reprezentuje nějaké umělecké dílo či nemovitost, je možné ho rozdělit na několik částí.

Tyto části je následně jednodušší spravovat mezi více majiteli, než by tomu bylo při vlastnictví v reálném světě. Je díky tomu také možné rozdělit vlastnictví některých objektů, které by v reálném světě bylo velmi těžko dělit a spravovat – například video nebo obraz.

Využití frakčních tokenů zjednodušuje nejen správu majitelů a jejich vztahy týkající se vlastnictví, ale také umožňuje jednodušší proces pořízení či prodeje jednotlivých částí aktiva – každého s vlastními vlastnostmi a charakteristikami.

Typy NFT

Vzhledem k tomu, že každý token reprezentuje unikátní entitu s unikátním hex kódem, můžeme říct, že může existovat nekonečný počet typů NFT – pro každý NFT unikátní kategorie. Mezi základní rozdělení patří virtuální a fyzická aktiva, která jsou zveřejněna pomocí tokenů.

Jednotlivé kategorie pak shlukují tokeny, které spadají podle určitých charakteristik k sobě. Najdeme tedy například kategorie umění, sport, video hry nebo například fotografie. Zvláštní kategorií jsou také fyzické nemovitosti jako NFT tokeny.

FightOut – cvičení v metaversu s digitálním NFT avatarem

Platforma FightOut je příkladem, jak mohou NFT fungovat v prostředí fitness metaversa. FightOut je zcela nový projekt zaměřený na gamifikaci cvičení a sportu. Tím, že cvičíte, získáváte odměnu formou interní měny aplikace. Monetizace tréninkového úsilí tak dala za vznik konceptu move-to-earn (M2T).

Metaversum FightOut dále umožňuje uživatelům vydání vlastního digitálního NFT avatara. Ten je unikátně spjat s konkrétním uživatelem, je tedy jedinečný a nepřenositelný. V metaversu se avataři mohou stýkat s přáteli a s dalšími členy FightOut komunity, můžou spolu i cvičit nebo měřit síly.

Do avatara se také promítají reálné tréninkové kapacity a fyzická kondice, takže se jeho sportovní schopnosti vyvíjejí společně s uživatelem. Dovednosti NFT avatara, stejně tak jako jeho tréninkový styl, úsilí a úspěch hrají roli při soutěžích s ostatními avatary, mají vliv na to, jak moc silní a úspěšní uživatelé v soutěžích budou a jejich případná vítězství dále ovlivňují i získávání odměn.

Avataři jsou plně personifikovatelní – lze přizpůsobovat jejich vzhled, pořídit jim tetování nebo make-up tak, aby postava avatara co nejvěrněji odrážela skutečnou osobnost uživatelů. Zlepšete svou kondici i zdraví, získejte odměny a soutěžte v metaversu. FightOut bude sledovat vaše skutečné tréninkové úsilí a s vývojem vašeho cvičení se potom budou zlepšovat i statistiky vašeho avatara.

Do předprodeje FightOut můžete vstoupit na webu platformy FightOut, kde je otevřena první fáze předprodeje nativního tokenu $FGHT za 0.0166 USDT.

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní neregulovaný investiční produkt.

Fyzické nemovitosti

Jak už bylo řečeno, tokeny mohou být používané k prodeji fyzických nemovitostí – budov, komplexů, projektů, a v poslední době je snaha i o zveřejňování půdy. Tento převod fyzických nemovitostí do virtuální podoby zjednodušuje proces papírování a také samotné rozdělení a správu jednotlivých částí. Díky NFT metadatům je možné také jednotlivé F-NFT z jednoho aktiva rozdělit tak, aby měla každá část svůj charakteristický popis a dalo se s ní nakládat jako s individuální položkou, která má jasně dané své vlastnosti a hodnotu.

Virtuální nemovitosti v metaversu

Metaversum, bez ohledu na poskytovatele, má za úkol vytvořit co nejrealističtější virtuální svět. Díky tomu je obchodování s nemovitostmi hodně podobné reálnému světu. Lze obchodovat s různými typy nemovitostí a některé se vyznačují i vlastním typem tokenu – například token LAND. Některá prostředí, jako například The Sandbox, zacházejí až tak daleko, že omezují počet možných prostranství k prodeji, čímž vlastně vytváří umělý nedostatek a situaci velmi podobnou té v reálném světě.

Co to je NFT

Obecně ale můžeme říct, že virtuální nemovitosti v metaversu je díky NFT možné vlastnit s jasným důkazem, který umožňuje libovolné nakládání dle vlastnických práv. Jako v reálném světě tak najdeme jak soukromá, tak i veřejná prostranství, která mají různé vlastnosti.

Cryptopunks a jiné sběratelské kousky

Kategorie sběratelských kousků byla jedním z prvních podtrhů NFT, který se objevil. Za poslední dobu se ale také stala kategorií s nejvyšším objemem prodejů NFT tokenů. Díky vlastnostem tokenů je možné učinit sběratelské předměty z libovolných aktiv. Těmi nejvýdělečnějšími v této oblasti se staly tokeny Cryptopunks.

Cryptopunks je 10 000 automaticky generovaných postaviček s dokladem vlastnictví zapsaném na blockchainu. Jsou to obrázky inspirované cyberpunkem, které byly v prvním kole uvedeny do virtuálního prostředí zdarma. Po rozebrání pak začalo druhotné obchodování. Za tři roky obchodování s těmito tokeny se Cryptopunks staly nejlepší volbou pro alternativní investice v porovnání s některými kryptoměnami nebo i tradičním uměním.

Kromě Cryptopunks postaviček se ovšem také velmi rozmáhají další oblasti sběratelských kousků – především v oblasti sportu a her.

Tamadoge NFT – dostupné na OpenSea

Novým projektem NFT, který vstoupil na burzu OKX a je připraven na začlenění do Metaverza, je Tamadoge (TAMA). Tato hra typu play-to-earn umožňuje hráčům soutěžit o největší výhry v prize poolu. Hráči se starají a vychovávají psy tím, že je krmí dalšími NFTs zakoupenými na platformě. A se svými mazlíčky si mohou také hrát nákupem hraček. Cílem je vychovávat domácí mazlíčky a nejúspěšnější hráči se umisťují v žebříčku, přičemž ti nejšikovnější hráči získávají nejvíce odměn.

Poslední novinkou z oblasti NFT je vydání první kolekce. K dispozici bude celkem 21 100 NFT Tamadoge, přičemž kolekce je rozdělena do tří kategorií – běžné, vzácné a velmi vzácné. Ultravzácné NFT jsou k dispozici již nyní, i když jich bude vymintováno pouze 100 kusů.

První drop Tamadoge NFT je nyní k dispozici na Opensea – klikněte na odkaz níže a získejte NFT ještě dnes.

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní neregulovaný investiční produkt.

RobotEra – Nový NFT token, který nabídne propojení s Metaverse

Pokud hledáte další novou investici z oblasti NFT, tak pro vás máme ještě jeden projekt, který se aktuálně nachází teprve v první fázi předprodeje, tudíž nejlepší doba investice pro vás.

RobotEra buduje metaverzum podobné sandboxu, ve kterém se budují planety. Stanete se robotem, budete získávat zdroje z planety, spravovat vlastní pozemky, vytvářet robotické společníky a podílet se na vytváření světa. Můžete zde svobodně vytvářet vše, co si jen dokážete představit, a začít novou éru s ostatními roboty. RobotEra poskytuje sdílený multivesmír, který se propojuje s dalšími světy, otevírá zábavní parky, koncerty, muzea a další.

robotera

Co se NFT týče, těch RobotEra nabídne rovnou několik. RobotEra integruje do hry aktiva v podobě non-fungible tokenů (NFT), aby všem hráčům hry přinesla skutečný zážitek z blockchainového budování. Tyto NFTs budou rozděleny na: Robot NFT, Land NFT a Robot Companion NFT. 

Každého hráče ve hře RobotEra bude představovat digitální postava robota. Tyto digitální identity budou hráči používat při prvním přihlášení do našeho metaverza. Informace o identitě každého hráče jsou jedinečné.

Pokud jste velkými fanoušky a vlastníte avatara Robota NFT, pak vám gratulujeme, budete jednoznačně identifikovatelní od ostatních hráčů. Získáte 3D model postavy, který je přesně stejný jako avatar NFT – to bude váš jedinečný digitální avatar pro vaši cestu světem Taro.

Pokud vás zajímá více informací, mrkněte se na detailní recenzi RobotEra ve videu níže.

Pokud vás projekt zároveň zaujal, nezapomeňte si pročíst celý whitepaper, kde se o NFT projektu RobotEra můžete dozvědět mnohem více. Zda se budete chtít zúčastnit předprodeje, můžete tak učinit pomocí peněženek TrustWallet či MetaMask. Tokeny $TARO bude možné koupit za ETH či USDT.

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní neregulovaný investiční produkt.

Sportovní momenty

NFT tokeny jsou hojně využívané i organizacemi, například sportovními kluby nebo i celými ligami. Tyto nezaměnitelné tokeny transformují propagační nástroje a přenášejí část svého fungování do metaversu. Ačkoli nejvýdělečnější kategorií NFT jsou sběratelské kousky, nejvýdělečnějším projektem do poloviny roku 2021 se stal NBA Top Shot. Takzvané sportovní momenty jsou digitální kartičky, které reprezentují videa s konkrétními důležitými momenty jednotlivých zápasů. Kromě tradičních sběratelských kartiček tedy tokeny posunuly hranici toho, co chápeme jako sběratelskou kartičku právě díky sportovním momentům.

Gaming tokeny

Další nový přínos mají tokeny v prostředí her. NFT totiž narušily proprietární uzavření virtuálních herních nástrojů. Díky těmto nezaměnitelným tokenům je nyní možné obchodovat s vybavením dané hry mimo její hranice. Vizí budoucnosti je pak možnost používat tyto nově nabyté nástroje v jiných hrách, než pro které byly vyrobené.

Tyto herní nástroje se tak jednak mohou stát nástroji v rámci jiné hry nebo se je majitel může rozhodnout prodat sběrateli jako sběratelský kousek. Z tohoto přístupu je vidět, jak tenká je hranice mezi jednotlivými kategoriemi NFT tokenů a tato hranice se s novými přístupy může začít velmi rychle měnit, jako to bylo například právě u Gaming NFTs.

Proč lidé investují do NFT tokenů?

I když jsou NFT tokeny jedny z nejmladších investičních nástrojů a jejich pozice mezi investicemi ještě není naplno etablovaná, mají oproti těm tradičním několik nesporných výhod. Mezi tyto výhody patří uchování hodnoty, unikátní nástroj pro tvůrce obsahu, investiční nástroj, odstranění běžných omezení, nízké bariéry vstupu, obrovský trh a využití tokenů jako jistiny.

Kryptoměny jsou vysoce volatilní a neregulovaný investiční produkt.

Uchování hodnoty

Kromě toho, že tokeny uchovávají nepeněžitou hodnotu – například uměleckou hodnotu daného díla, které by v reálném světě nešlo takto vnímat – jsou to také uchovatelé hodnoty peněžité.

To, co tokenu dává jeho hodnotu, je to, jakým způsobem lidé vnímají předmět, který token reprezentuje. Výhodou tedy je, že tokeny nepodléhají například směnným kurzům tak, jako běžné měny. Zároveň také ne vždy reagují negativně na propady v kryptoměnách. Tyto nezastupitelné tokeny si drží svou hodnotu díky tomu, že NFT jako celek mají podporu například světoznámých hvězd či prestižních organizací.

NFT tokeny jsou jedinečné a jejich množství je uměle udržované. Zároveň také získávají svou vnímanou hodnotu díky tomu, že lidé mají určitý emoční vztahu k danému aktivu. Tato iracionalita však může být dvojsečným mečem, protože může mít dlouhé trvání, ale zároveň také rychlý konec.

Skvělý nástroj pro tvůrce obsahu

NFT token lze vytvořit naprosto pro cokoli, takže autoři nejsou omezovaní sférou své tvorby. Díky blockchainovým záznamům je také okamžitě a transparentně jasné, kdo je majitelem daného díla nebo obsahu. Tyto databázové zápisy umožňují sledování pohybu i na druhotných trzích, takže původnímu majiteli nejsou upřeny provize z následného prodeje. Pokud tedy například hudebník zveřejní svou hudbu pomocí tokenů, je pro něj mnohem jednodušší získávat skutečnou hodnotu provizí odpovídajících skutečným prodejům jeho díla. Navíc bez dalších zprostředkovatelů, kteří by si strhávali platby za své služby.

Co to je NFT

Investiční nástroj

S různými propady na měnových i komoditních trzích se ukázalo, že tokeny rozhodně nemusí být špatným investičním nástrojem. Navzdory pádu kryptoměn některé NFT tokeny rostly na ceně. To je zajímavé i s ohledem na to, že nákup tokenů je možný jen přes kryptoměny – nejčastěji Ethereum. I jeho pádu však některé NFT tokeny dokázaly odolat.

NFT jsou také vhodným výběrem s ohledem na jejich vlastnosti, které spíše odpovídají tradičnímu umění než finančním nástrojům. Mají vysoký potenciál zisku, ale jsou na rizikovějším kraji spektra vzhledem k volatilitě, které mohou tokeny podléhat.

Jedním z dalších důvodů, proč se ale k tokenům jako investičním nástrojům investoři uchylují, je jejich nízká korelace s ostatními investičními aktivy. Je tedy dobrou volbou, pokud se investor chystá diverzifikovat své portfolio tak, aby obsahovalo skoro plně nezávislá aktiva.

Běžná omezení byla odstraněna

Díky technologiím, na kterých jsou NFT závislé, se tyto tokeny projevují určitými vlastnostmi, které narušují status quo současného ekonomického světa.

 • Veřejné informace – blockchainové zápisy jednotlivých tokenů, ale také transakcí, které se jich týkají, jsou neměnné. Jakmile jsou v digitální účetní knize zapsány. To vede k transparentnosti informací ohledně vlastnictví a obchodování s jednotlivými tokeny.
 • Dostupnost – díky sofistikovanému prostředí, které je vytvořeno pro fungování NFT, jsou tyto tokeny obchodovatelné 24/7.
 • Srozumitelnost – jednotlivé zápisy o nakládání s NFT tokenem jsou srozumitelné, takže se na ně může kdokoli podívat a porozumět jim bez nutnosti speciálních znalostí.
 • Bezpečnost informací – zápisy na blockchainu nemohou být zmanipulovány. Takže jakékoli problémy, které se mohou objevit, se dají vyřešit díky všem dostupným informacím.

Nízké bariéry vstupu

I když se NFT tokeny obchodují na digitálních místech zvaných marketplaces, možnost zakoupit či vytvořit a prodat NFT token není spojená s byrokracií. Jak jsme na to zvyklí například u klasických burz jako je Nasdaq nebo NYSE. Na těch mohou obchodovat pouze banky nebo specializované a uznané makléřské firmy. K obchodování s NFT tokeny však člověk potřebuje pouze počítač, připojení k internet a návod, jak na to. Veškeré další překážky a jakákoli administrativa se naprosto vytratily.

Obrovský marketplace

Obecně trh, na kterém dochází k nákupu a prodeji NFT tokenů, má nekonečný potenciál. Je to díky vrozené vlastnosti NFT tokenů – unikátnosti. Token lze vytvořit naprosto pro cokoli, a tím pádem se vlastně koukáme na trh s nekonečnou potenciální velikostí.

Použití tokenů jako jistiny

Ačkoli už se objevili situace, při nichž chtěl někdo využít tradičního způsobu půjčení peněz, ale s tím, že pojistkou bude krypto aktivum, zatím není tento postup úplně vítaný a mnozí na něj hledí skrz prsty.

Objevila se ale nová možnost, jak si půjčit. Kryptoměna Ethereum je dnes už připravena na to, že lidé, kteří chtějí své kryptoúspory poskytnout jiným, tak to mohou udělat díky půjčení výměnou za připočtený úrok. Je to tedy přímá peer-to-peer půjčka, u které lze navíc velmi dobře využit NFT tokeny jako jistinu. Člověk tak nemusí nutně prodávat dané fyzické či digitální aktivum, ale stačí mu na základě jeho hodnotu vytvořit token, který bude sloužit jako záloha při neschopnosti splácet.

Kryptoměny jsou vysoce volatilní a neregulovaný investiční produkt.

NFT vs. Kryptoměna

I když někteří označují NFT tokeny za kryptoměnu, ve svých vlastnostech se velmi zásadně liší od „tradičních“ kryptoměn, jakými jsou Bitcoin nebo Ethereum. Pokud bychom se ale podívali na to, jak se tyto dvě skupiny aktiv navzájem ovlivňují, v současné době ještě dojdeme k tomuto výsledku – kryptoměnové trhy ovlivňují trh s těmito tokeny, ale opačně to nefunguje. Zatím je tento princip dán tím, že s tokeny lze ve většině případů nakládat jen za pomoci kryptoměn, především Etherea. Budoucnost ale může být velmi jiná, protože do digitálního světa začínají vstupovat velcí hráči, kteří mohou změnit způsob, jakým spolu fungují NFT tokeny a kryptoměny.

Co to je NFT

NFT marketplaces

Když už tedy víme něco o tom, co to je NFT token a jaké má vlastnosti, pojďme se podívat na marketplaces, neboli místa, kde lze s NFT obchodovat. Tyto trhy existují primární i sekundární a během let, kdy se tokeny objevily, na nich došlo k několika milionům transakcí nemalé hodnoty.

Pověst

Marketplaces mají různé pověsti a také svou image zakládají na odlišných principech. Některé trhy – jako jsou NBA Top Shot, Nifty Gateway nebo Mintable – propagují své vlastníky jako záruku spolehlivosti a kvality. Jiné trhy zase zdůrazňují dlouhou historii (OpenSea, Binance, Decentraland), která je někdy podložená také fungováním v rámci kryptoměn. Jiní se odvolávají na své partnery – jako například Rarible s Adobe – další se snaží profilovat svým kurátorským přístupem k obsahu – tak je to v případě Nifty Gateway, SuperRare nebo Crypto.com.

Podporované NFT

NFT kategorie nejsou žádná jednoduchá věc. Nejen že kategorií je mnoho, ale zároveň se také proplétají. Tak jako v reálném světě, i v digitálním světě najdeme příklady trhů, které jsou obecné a zaměřují se na více druhů tokenů. K těmto marketplaces patří například OpenSea nebo Rarible. Na opačné straně pak stojí velmi konkrétně vypracovaná marketplaces, která se zaměřují na jeden typ NFT – případ NBA Top Shot, Nifty Gateway a SuperRare. Takovou zlatou střední cestou mezi těmito protipóly jsou skupiny marketplaces, které zprostředkovávají menší počet kategorií, které jsou však nějakým způsobem propojené. Tak je to u Decentralandu nebo The Sandbox.

Poplatky

Ačkoli Mintable přišlo s nulovými poplatky pro ty, kteří NFT vytvářejí, na prodej se tato politika nevztahuje. Všechny současné renomované marketplaces si za transakce účtují určité procento z platby. Nejčastěji se tento poplatek pohybuje kolem 3 %, ale najdeme i výjimky. Binance účtuje poplatek 1 %, oproti tomu u Mintable to může být až 10 %. Výše poplatku závisí na typu NFT.

Platby a peněženky

Na celém trhu najdeme marketplaces, jenž se stále drží tradičního přístupu prodeje pouze za Ethereum. U většiny si ale můžeme všimnout toho, že upouští od tohoto velmi omezeného přístupu a umožňují nákupy dokonce pomocí běžných měn a tradičních fyzických platebních karet.

Název Pověst Podporované kategorie Poplatky Platby a peněženky
OpenSea Dlouhá historie

Velký trh

Vhodné pro začátečníky

Vytváření NFT

Umění

Hudba

Fotografie

Sběratelské kartičky

Virtuální světy

2,5 % za transakci

Poplatky za transakce v Ethereu

Eethereum

Solana

USDC

Rarible Partnerství s Adobe

Velká síť

Solidní zázemí

Umění

Sběratelské kousky

Gaming NFTs

2,5 % za transakci

Poplatky za transakce v Ethereu

Ethereum

Flow

Tezos

Běžná karta

NBA Top Shot Spravováno NBA Sport

Umění

5 % za transakci Vybrané kryptoměny

Běžná karta

Binance Velký hráč

Vlastní blockchain

Směnárna

User-friendly

Umění

Gaming NFTs

Sběratelské kousky

1 % za transakci Stablecoins

Běžná karta

Kryptoměny

Nifty Gateway High-end

Vlastněno společností Gemini

Umění 5 % + 30 centů za druhotnou transakci Běžná karta
SuperRaree Galerie

High-end

Kurátorský přístup

Vysoká kvalita

Umění 3 % za transakci Ethereum
Decentraland První virtuální svět Video hry

Metaverse

2,5 % za transakci Kryptoměny

Běžná karta

The Sandbox Zpřístupnění

Estetika

Vysoký detail

Video hry

Metaverse

2,9 % + 30 centů za transakci Kryptoměny

Běžná karta

Mintable Založeno business velikány Fotografie

Umění

Videa

Hry

2,5 % – 10 % za transakci Kryptoměny

Běžná karta

Kde nakoupit NFT tokeny?

NFT marketplaces jsou všude a vzhledem k nepřebernému množství kategorií, ve kterých se tokeny nachází, tak existuje mnoho míst, kde si tato digitální aktiva můžete koupit. Vždy bude záležet na tom, jaké tokeny hledáte, jakým poplatkům budete čelit a zda daný trh přijímá typy plateb, které máte k dispozici. Pro letošní rok je ale první místo mezi marketplaces jasně dané.

Crypto.com – nejlepší místo pro nákup NFT tokenů v roce 2023

Tento Marketplace funguje již od roku 2016 a je tedy jedním z etablovaných prostředí pro NFT tokeny. Mezi prodejci můžete najít světoznámé umělce, světové značky nebo i sportovní soutěže, které toto prostředí využívají k obchodování se svými aktivy.

Velkou výhodou Crypto.com je možnost nákupu nejen v kryptoměnách či přes kryptopeněženku, ale také v běžných měnách. Velkým plusem je možnost využít nejen běžné platební karty, ale také krypto kartu, která je produktem spolupráce serveru Crypto.com a společnosti VISA.

Co to je NFT

Jak nakupovat NFT tokeny?

Na začátku článku jsme se už setkali s minting procesem, který zajišťuje zapsání jednotlivých NFT tokenů na blockchain. Pokud se bavíme o nákupu těchto aktiv, princip je hodně podobný.

 • Otevření kryptopeněženky
 • Nákup kryptoměny
  Převod kryptoměny do peněženky
 • Napojení peněženky na konkrétní Marketplace
 • Nákup tokenu

Obchod pomocí NFT není procesně složitý a odbourává spoustu překážek, na které byste narazili u tradičních způsobů obchodování.

Klady a zápory investice

Jako každá investice, i NFT tokeny mají své silné a slabé stránky.

Klady

 • Obecně můžeme říct, že investice do NFT je pro kohokoli. Investoři nejsou omezení určitými znalostmi, složením zkoušek nebo získání licence pro obchodování. Tento princip platí nejen pro nákupčí, ale také pro autory a prodejce tokenů.
 • Zároveň je tato investice velmi dobře zabezpečená, a to díky samotnému způsobu fungování tokenů. Transakce zapisované se všemi metadaty do blockchainové databáze umožňují uchování neměnných informací o všech obchodech vztahujících se ke konkrétnímu tokenu.
 • NFT zároveň zajišťují jednoduchý a efektivní převod vlastnictví včetně jasně definovaných práv. Tyto informace jsou předem dojednané a zapsané v blockchainovém zápisu, vše s nejvyšší úrovní transparentnosti.
 • Pomocí NFT může kdokoli velmi dobře diverzifikovat své portfolio.

Zápory

 • Mezi zápory tokenů patří kvalita vlastnictví. To, že někdo vlastní token, neznamená, že vlastní i předmět, který token reprezentuje. Nejedná se tedy o vlastnický převod majetku, ale spíše o certifikát vlastnictví digitálního tokenu.
 • Individualita tokenů, jejichž hodnota je navíc, mimo jiné, udávána iracionalitou, také zapříčiňuje volatilitu, která může mít odchylku i v desítkách procent.
 • Tokeny jsou však velmi náročné na spotřebu energie.
 • Ne vždy je možné zakoupit je pomocí libovolné měny.

Expertní průvodce NFT

Ač jsou NFT oproti jiným digitálním aktivům a tradičním nástrojům ještě v plenkách, i přesto je internet plný možností, jak se ve světě nezaměnitelných tokenů vyznat. Internet je prošpikován bezpočtem komerčních článků a návodů, příspěvků od organizací, ale také například obsahem od aukčních sítí. Existuje také možnost využít služeb expertů. Pomoc také nabízení přímo daná marketplaces.

Pokud byste se chtěli dozvědět víc, navštivte následující odkazy s anglickými články, které vám pomůžou ponořit se hlouběji do světa NFT tokenů.

Závěr

NFT tokeny v sobě skýtají velký potenciál. Miliony transakcí a desítky milionů dolarů utracených za jednotlivé tokeny pouze naznačují, jaká budoucnost nezastupitelné tokeny čeká. Dobrým ukazatelem jejich budoucího vzestupu je také angažovanost nejen známých a vlivných jednotlivců – ať jako zakladatelů marketplaces nebo vlastníků tokenů – ale také firem, organizací, aukčních síní, a dokonce sportovních lig, jako je tomu například u BNA Top Shot.

Nezastupitelné tokeny v sobě kombinují výhody skvělých investičních aktiv, jakými jsou například umělecká díla, a rozšiřují tyto výhody o digitální vlastnosti, které by u umění nebylo nikdy možné využít. Vytvoření NFT pro libovolný předmět, včetně těch nehmotných, jakými jsou digitální fotografie, videa nebo nástroje v počítačových hrách, a jejich volné obchodování bez nutnosti zdlouhavé byrokracie nebo drahých zprostředkovatelů z těchto aktiv dělá velmi hodnotný přídavek do investičních portfolií i do sbírek různorodých nadšenců.

Tokenům také není možné upřít jejich bezpečnost. Pokud dojde k prodeji za využití blockchainu, dochází k uchování veškerých informací a tento token má k dispozici svou kompletní historii včetně všech prodejů. Tento princip je nespornou výhodou hlavně pro autory obsahu, kteří svá díla publikují jako NFT tokeny a umožňují jim získávat provize z následných prodejů, aniž by bylo nutné je manuálně hlídat.

Tokeny nejsou vytvořené tak, aby z jejich obchodování vyřadili běžné uživatele. Právě naopak, marketplaces jsou vytvořená tak, aby bylo pro kohokoli jednoduché zapojit se do prostředí těchto tokenů a využít naplno jejich potenciál. Pokud hledáte nekonvenční alternativní investiční nástroj, neváhejte se ponořit do světa NFT tokenů – pro jejich individuality, volatility, ale velkého potenciálu pro zisk.

Kryptoaktiva jsou vysoce volatilní neregulovaný investiční produkt.

FightOut - Další move to earn kryptoměna se 100x potenciálem

Naše hodnocení

 • Podporována LBank Labs, Transakem
 • Získejte odměny za cvičení
 • Zvyšujte svou úroveň a soutěžte v Metaverse
 • Předprodej nyní začal - vybrán 1 mil. dolarů
 • Světové komunita, síť posiloven

FAQ – Často kladené dotazy

Co znamená NFT?

Jaký mají tokeny význam?

Jak se k NFT dostanu?

Vydělávají NFT dobře?

Jak vytvořím NFT?