Sociální obchodování je forma investování, která umožňuje investorům sledovat obchodní postup ostatních účastníků trhu a profesionálních traderů. Primárním účelem jsou společné investice, které pomáhají méně zkušeným investorům k ziskovému tradingu. Díky možnosti copytradingu nejsou zapotřebí téměř žádné znalosti o kapitálových trzích nebo zkušenosti s investicemi – tradeři mohou plně využívat strategií, které využívají ostatní.

Z celého systému profitují všechny strany, připojení obchodníci nemusí trávit čas analýzami, profesionálové zase získají provizi za realizované obchody a broker díky celému konceptu dosáhne vyššího obchodovaného objemu.

Přehled nejlepších platforem pro sociální obchodování v roce 2024

Na základě širokého průzkumu jsme pro vás testovali různé platformy od řady brokerů. Porovnávali jsme poplatky, komunitu, úspěšnost traderů i ovladatelnost. Došli jsme k tomu, že nejlepší z nich je Pepperstone. Detailní analýzu platfory naleznete níže v textu.

 • Pepperstone – vysoce regulovaný forexový broker s širokou nabídkou nástrojů dedikovaných přímo pro sociální obchodování. Pepperstone zvítězil hlavně proto, že umožňuje obchodníkům naprogramovat si vlastní nástroje a využívá platformy, které jsou nejpopulárnější na světě.

Platformy umožňují vyhledání funkčního obchodního přístupu s kvalitní strategií, která může být zaměřena na jakýkoli trh, nebo dokonce portfolio a která pomocí napojení umožňuje automaticky kopírovat obchody. Napojený trader tedy nemusí mít ani zapnutou platformu a může celý postup nechat na aktivním profesionálovi.

Co je sociální obchodování?

Forma tradingu je velmi závislá na individuálních preferencích a obchodním cíli jednotlivce. Je důležité si uvědomit, že ač při sociálním obchodování využíváme zkušenosti jiných, tak za své prostředky stále neseme plnou zodpovědnost a nemůžeme z neúspěchu vinit vybraného tradera

Sociální obchodování versus copytrading – v čem se liší?

Copy trading a sociální obchodování jsou dvě formy online obchodování, které se v posledních letech stávají více populární. Sociální obchodování je speciální forma online obchodování, která lidem umožňuje nahlédnout do portfolia ostatních traderů, sdílet strategie a sledovat transakce.

koncept copytradingu a social tradingu
Social trading koncept

Copy trading je nástrojem, kterým disponují platformy sociálního obchodování. Tento nástroj umožňuje automaticky kopírovat obchody vybraného portfolia a lze tedy sledovat transakce ostatních a využívat jejich obchodní postup. Právě tato funkce a forma přinesla sociálnímu obchodování tak obrovskou popularitu.

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy postupem času téměř vymizel, a proto se dnes sociálním obchodováním myslí právě kopírování cizích transakcí – tedy copytrading.

Jak funguje sociální obchodování?

Celý systém je velmi jednoduchý a traderovi, který chce pozorovat nebo kopírovat jiného, stačí pouze pár kroků, aby mohl začít vydělávat a nemusel se přitom tradingu vůbec věnovat – nebo mu rozumět.

Pozorování obchodního chování ostatních obchodníků

Prvním a hlavním krokem je výběr vyhovující strategie, která bude plnit očekávání kopírující nebo se jinak účastnící strany. Důležitá je zejména tolerance vůči riziku, trader pak může své peníze nechat pracovat a provádět kontrolu jednou za čas, aniž by mu kopírování někoho jiného přidělávalo námahu nebo výraznou časovou zátěž. Jde o to vnímat správný rozdíl mezi investicí a gamblingem. Je sice skvělé mít strategii, která přináší 50% výnos, ale je důležité si uvědomovat, že pohyb portfolia může být i na opačnou stranu.

Copytrading
Sociální obchodování

Po výběru tradera nebo vhodné strategie je dalším důležitým krokem nastavit poměr investice. Pokud kopírující strana disponuje nižším kapitálem, musí nastavit i nižší velikost kontraktů, které bude její účet realizovat. V opačném případě lze i zvýšit velikost realizovaných pozic a vydělávat více než druhá strana, která portfolio vytváří. Social trading platformy dnes už ale zvládají automatickou optimalizaci.

Sledování aktualizací v kanálu nových informací

Platforma traderům také dodává aktuální informace o tržním dění. Obchodníci tedy nepotřebují žádný externí kalendář, protože je vše dohledatelné v kanálu nových informací, který je integrován přímo do platformy. Obchodníci zde naleznou novinky, které se týkají jejich sledovaných traderů, makroekonomické zprávy, kalendář, který jim zároveň dodá predikce a výsledky aktuálního dění i možné dopady na jejich portfolio. Právě tyto funkce dělají z platforem Pepperstone ty nejlepší.

Portfolio management je věcí, se kterou musí kopírující strana souhlasit, to, jak bude informací využíváno, je totiž pod absolutní kontrolou profesionála – v případě, že se ho obchodník rozhodne kopírovat. Je třeba mít na paměti, že při volbě strategie souhlasíme s veškerými postupy a rozhodnutími, které řídící trader učiní. Pokud trader začne najednou obchodovat jiný instrument nebo učiní změny v postupu, pocítí kopírující účty okamžitý dopad těchto rozhodnutí.

Tržní sentiment

Sociální obchodování a tržní sentiment jsou velmi propojené a mohou se navzájem ovlivňovat. Je to právě vzájemné sdílení informací, které může výrazně ovlivnit tržní sentiment. Například pokud kvalitní obchodník s dobrou reputací, který za sebou má silnou komunitu, udělá určité rozhodnutí nebo investici, tak jeho sledující mají tendenci udělat stejné rozhodnutí, čímž dojde k ovlivnění tržního sentimentu. Využití nebo sdílení dat, názorů a informací může ovlivnit celkový společenský názor a takový vliv se pak promítne na trhu. Může dojít k vyvolání nebo ukončení trendu, zvýšení nebo snížení volatility a dostatečně velká skupina může, do určité míry, kontrolovat vývoj trhu.

Vliv není ale pouze jednostranný. Tržní sentiment může ovlivnit i skupiny sociálních obchodníků. Jedním z běžných případů je trend, který jde určitým směrem. Tento trend může psychicky působit na obchodníky, kteří sdílejí svá portfolia, názory a komentáře. Tito obchodníci pak mají často tendence sdílet jen ty názory a obchody, které na ně vrhají kladné světlo – to je pak obrovským nebezpečím pro obchodníky, kteří se na tuto skupinu lidí spoléhají.

Výhody a rizika sociálního obchodování

Jednou z hlavních výhod pro začínající tradery, kteří se rozhodnou využívat copytrading, je ta, že se mohou poučit od zkušenějších obchodníků. Kromě toho, že využívají jejich strategií, tak si mohou také dělat poznámky o tom, kdy a za jakých podmínek obchody proběhly. Když pak chtějí sami začít obchodovat, mohou využívat stejných nebo podobných postupů.

Sociální obchodování také není pouze kopírování obchodů. Jedná se často i o live trading, kdy hlavní trader sdílí svou obrazovku, odpovídá ostatním, méně zkušeným na dotazy a celý proces připomíná spíše výuku. Taková forma probíhá zpravidla na sociálních sítích, například Discord, kde je možné sdílení a zároveň aktivní komunikace mezi účastníky.

Live trading mnoho začínajících traderů preferuje, protože je jejich cílem se touto aktivitou v budoucnu živit. Oproti klasickému zaměstnání se jedná o obor, který dopřává značnou svobodu, ale zároveň je jeho náročnost často podceňována. Naučit se různé postupy a dané strategie není tou nejnáročnější částí, většina traderů selže po psychické stránce, protože nezvládne riziko nebo nejsou schopni ukončovat ztrátové obchody, které jsou nevyhnutelné a stávají se nováčkům i zkušeným profesionálům.

Copytrading bývá často chápán jako varianta, kde stačí zvolit správnou strategii s úspěšným nebo „zeleným“ historickým vývojem a výsledek je zaručen, nicméně to je často mylná úvaha. Je potřeba si uvědomit, že úspěch není garantovaný, a minulé výsledky nejsou garancí budoucích. I profesionál se může zmýlit a jeho portfolio může zaznamenat propad stejně tak, jako portfolio každého jiného tradera.

Dalším důležitým faktorem jsou časová období a struktury trhu. Jedna strategie může zaznamenávat extrémní úspěchy v obdobích míru, ale jakmile se ve světě stane nějaký konflikt, její výsledky se mohou obrátit z kladných na záporné v horizontu dní. Kopírující trader, který ji slepě následuje s pocitem absolutní důvěry, může přijít o veškeré získané i vložené prostředky a v poště jednoho dne uvidí jen prázdný výpis.

Pepperstone copytrader
Pepperstone platforma

Problematická je i stránka diverzifikace. Velké množství traderů zvolí strategii, která se dobře vyvíjí, ale má skryté problémy, které kopírující často nevnímá – trader například nezaznamená, že jeho zdroj obchoduje jen jeden instrument, a je tedy závislý pouze na jeho vývoji. Když se struktura trhu změní, tak takový trader například nezvládne změnit obchodní přístup a ze zeleného, krásně rostoucího grafu je najednou červená a strmě klesající křivka.

Mnoho traderů, kteří jsou portfolio manažery, také využívá dividendové tituly a vůbec se portfoliu aktivně nevěnuje – obchodní přístup by měl být v popisu každé strategie, trader má sice právo přístup změnit, měl by o tom ale informovat i další strany. Kopírující tedy vidí období, kde se daří, připojí se a zažije dividendovou sezónu, pak se ale několik měsíců nic neděje, peníze pouze leží na účtu a zisk, který byl vytvořen během dividendové sezóny se postupně ztrácí, protože broker si účtuje spready a komise, jejichž nezanedbatelná část jde k portfolio manažerovi.

Plusy a mínusy sociálního obchodování a copytradingu.
Porovnání sociálního obchodování a copytradingu

Copytraderem se může stát prakticky každý, broker často nevyžaduje ani strategii s historií, nechá tedy všechna portfolia, aby byla veřejná, a trader, který má krátkodobý úspěch, ale nekonzistentní strategii je velkým rizikem pro mnoho dalších.

Úhel pohledu brokera

Pohled brokera na copytrading je velmi komplikovanou záležitostí. Může být jak obrovským přínosem, tak i zároveň nebezpečím pro reputaci společnosti.

Mnoho nováčků přitahuje možnost sledovat zkušenější tradery, ale pokud se stane, že jejich vyvolený nezažívá zrovna úspěšné období, často utrpí broker, protože se jeho klienti vydají hledat alternativu jinam. Prodělávající portfolio manažer může být tedy i pohromou a způsobit odliv klientů. Pokud je zde ale ziskový trader, který umožní ostatním připojit se a zároveň ještě publikuje své výsledky na některé sociální síti, tak se klientela spíše hrne a často ani výše poplatků není  brána v potaz.

Copytrading je pro brokera zároveň přísunem z pohledu zobchodovaného objemu. Replikování obchodů násobí jejich objem, tím pádem i získané poplatky a zisky ze spreadů, swapů a dalších komisí mohou dosáhnout astronomických částek. Jeden účet, který provozuje scalpingovou strategii (strategie založená na vysokém objemu rychlých obchodů), je pro brokera pak zlatý důl – může na ni být napojeno nezměrné množství účtů.

Zastoupení sociálního obchodování
Sociální obchodování podle regionu

Broker též musí udržovat svou platformu. Ta musí být uživatelsky přívětivá, přehledná a utáhnout obrovské množství kvalitních dat, protože bez toho nelze provozovat navzájem navazující účty. Brokeři, kteří umožňují social trading, mají často mezi svými klienty mnoho nováčků, ti zpravidla nejsou schopni využívat komplexní nástroje, které zase vyžadují profesionálové, proto je to buď otázkou vhodného balancu, aby broker uspokojil obě strany, nebo vytvoření více různých rozhraní. V každém případě tato služba znamená pro společnost vysokou investici v tomto směru.

Provozování této služby vyžaduje i různé licence, broker musí splňovat podmínky a regulace. To může být v některých státech velmi problematické, to je důvodem proč brokeři sídlí zpravidla v zemích jako Malta nebo Kypr, kde je pro ně situace přívětivá. Často jsou ale za pobyt v těchto oblastech kritizováni a jejich reputace může utrpět jen z důvodu využívání těchto lokalit.

Nejlepší platformy pro sociální obchodování v detailu

Najít ty nejlepší platformy pro sociální obchodování není vůbec jednoduchou záležitostí. Trader se nesnaží najít pouze kvalitní platformu s přívětivým rozhraním a nízkými poplatky. Pokud je jeho cílem opravdu sociální obchodování nebo copytrading, potřebuje hlavně platformu, na které nalezne kvalitní zdroje informací, platformu, kde se sdružují a scházejí úspěšní obchodníci.

1. Pepperstone

Pepperstone je vysoce regulovaný forexový broker, který nabízí rychlé a spolehlivé obchodní platformy, vysokou likviditu a přístup k pepperstone logomnoha různým trhům. Ať už obchodujete forex, chcete koupit kryptoměny, indexy, komodity nebo akcie, Pepperstone vám může pomoci s přístupem k všem možným CFD kontraktům napříč globálními trhy. Velký výběr mezi různými externími platformami dokáže uspokojit potřeby obchodníků na všech úrovních a mezi nabízené platformy patří velmi populární TradingView, MetaTrader 4 a 5, a cTrader i jejich vlastní platforma Pepperstone. Platformy jsou samozřejmě dostupné a kompatibilní s tablety, telefony, počítači a mají i své webové rozhraní.

sociální obchodování na Pepperstone
Pepperstone TradingView

MetaTrader je tou nejznámější a nejpopulárnější obchodní platformou na světě. Nabízí stovky různých integrovaných analytických nástrojů, má svůj vlastní ekonomický kalendář a uživatelé si do ní mohou naprogramovat své vlastní nástroje. Platforma je taky kompatibilní s AOS (Automatické obchodní systémy), lze tedy sestavit svou obchodní strategii, nahrát ji do platformy – ať už MT4 nebo MT5 – a nechat ji samostatně pracovat. MetaTrader podporuje nástroje, které jsou naprogramované v MQL, lze jej tedy přizpůsobit podle vlastních potřeb.

cTrader je platforma, která byla vytvořena, aby do určité míry replikovala obchodní prostředí institucí. Má velmi přívětivé prostředí, je vhodná pro nováčky a lze si ji přizpůsobit podle svých vlastních požadavků a potřeb. Má mnoho specifických funkcí a různých indikátorů, které obchodníkům usnadní trading. Tradeři si mohou naprogramovat své vlastní nástroje, pokud ovládají programovací jazyk C#.

Sociální obchodování na Pepperstone je jedním z hlavních nástrojů a obrovským přínosem pro klienty společnosti. Umožňuje se učit od těch nejlepších, automaticky kopírovat jejich obchody a automatizovat strategie. Pepperstone integroval do svých platforem několik nástrojů přímo pro sociální obchodování – MetaTrader Signals, DupliTrade a Signal Start. Tyto nástroje jsou zdarma a zároveň součástí Pepperstone účtu, takže umožňují všem klientům následovat ty nejlepší obchodníky.

Tradeři, kteří zveřejňují své strategie a nabízí je copytraderům a pro sociální obchodování, mohou marketovat své strategie a v platformách vytvářet stránky se signály, analýzami, a dokonce si vytvořit vlastní brand, pokud jim to Pepperstone povolí. Většina traderů s tím ale nemá problém a velká část z nich si účtuje i přirážku, na kterou má nárok ten, kdo těchto služeb využívá.

Výhody
 • Rychlé a plně digitální otevření účtu
 • Skvělá klientská podpora
 • Žádné poplatky za neaktivitu nebo výběry
 • Rozšíření pro platformy
 • Více platforem pro sociální obchodování a copytrading
Nevýhody
 • Vysoké poplatky za držení přes noc
 • Žádné vzdělávací materiály nebo kurzy
 • Pouze forex a CFD produkty

Neuváženým investováním riskujete ztrátu kapitálu.

Srovnání platforem pro sociální obchodování

Aby jste si mohli vybrat, připravili jsme pro vás krátké srovnání v tabulce níže. Výběr správné platformy je klíčový, protože ne všechny platformy umožní přístup ke stejným obchodníkům, kteří nabízí sociální obchodování a copytrading. Každá z platforem je vhodná pro jiný typ obchodníka, například ti zkušenější ocení obrovské množství analytických nástrojů, kterými disponuje TradingView, pro nováčky, kteří chtějí uživatelsky přívětivou platformu, může být vhodnou volbou cTrader.

Platforma Nástroje pro sociální obchodování Copytrading Poplatky
TradingView Sociální obchodování se stovkami traderů Ano Zdarma nebo podle plánu
MetaTrader Obchodování s mnoha portfolio manažery Ano Zdarma
cTrader Stovky možností na výběr Ano Zdarma

Jak začít se sociálním obchodováním?

Krok 1: Otevřete si účet

Prvním krokem je výběr vhodného brokera, který copytrading umožňuje. Není to ale jen o možnosti, ale je potřeba vybrat si společnost s rozumnými poplatky, a především schopnými portfolio managery. Častým problémem je vyváženost, protože čím vyšší poplatky broker má, tím atraktivnější je pro provozovatele strategií, jelikož je může lépe odměňovat. Horší je to ale pro kopírující, protože ti musí za službu platit vyšší komise, spready a swapy. Mezi nejpopulárnější patří Pepperstone.

Když máme zvoleného brokera, je dalším krokem otevření účtu. Na základě podmínek je potřeba doložit vyžadované informace, doklady a splnit ověřovací proces. Tento krok se může lišit právě na základě toho, v jaké zemi klient i broker pobývá. V určitých zemích je proces velmi jednoduchý, stačí jen základní údaje, jinde je třeba doložit i více dokladů, poskytnout informace o své finanční situaci a další podklady.

Krok 2: Vložte svůj vklad

Následuje vklad finančních prostředků. Každý, kdo se účastní social tradingu, tak by měl před investicí zvážit své finanční cíle a možnosti. Vložená částka má odrážet i toleranci vůči riziku, jelikož hrozí i ztráta, tak by investor neměl pracovat s částkou, která je pro něj psychicky neúnosná nebo si takovou investici nemůže – vzhledem ke své finanční situaci – dovolit.

Krok 3: Prozkoumejte network a pusťte se do obchodování

Výběr vhodného portfolio managera je nejnáročnějším krokem celého procesu. Zde musí provádět analýzu historie strategií právě kopírující strana, protože se tato volba odrazí na budoucnosti celého portfolia. S volbou strategie mohou pomoci recenze, pokud jsou na platformě dostupné, dalším důležitým faktorem je historie, procentuální úspěšnost obchodů nebo diverzifikace strategie.

Po výběru portfolio managera přichází alokace kapitálu. Mnoho brokerů umožňuje umístit část vložených prostředků do rukou externího tradera a s další částí si obchodník může manipulovat sám, je to tedy vhodná varianta, jak se vzdělávat a zároveň mít své prostředky v rukou profesionála, který je – v případě správné volby – efektivně zhodnocuje a zajistí tak úspěšnost obchodního účtu.

Podílová varianta sociálního obchodování
Sociální obchodování a copytrading

Finále je start a pravidelná kontrola, kopírované obchody jsou zpravidla realizovány automaticky, takže stačí sledovat vývoj účtu. V případě nespokojenosti lze změnit strategii nebo i brokera. Podmínky výběru jsou zpravidla stejné, jako u klasického obchodního účtu.

Nejlepší platformy pro sociální obchodování – slova závěrem

I když je platforma důležitou volbou, tak v případě sociálního obchodování i copytradingu hraje nejdůležitější roli zdroj, který využíváme. Trader, podle kterého se řídíme, je tím hlavním, kdo má v tomto obchodním stylu hlavní vliv na naše portfolio. Platformu je tedy třeba vybírat podle toho, jak úspěšné obchodníky na ní najdeme.

Zpravidla platí, že když broker nabízí více instrumentů, najdeme u něj i více strategií s vyšší diverzitou. Je to nesporná výhoda, protože si tradeři mohou vybrat přesně to, co odpovídá jejich požadavkům.

Neuváženým investováním riskujete ztrátu kapitálu.

Reference

 • Co je diverzifikace a jak nejlépe diverzifikovat investiční portfolio?
 • Social trading – wikipedia
 • Kopírování kryptoměnových obchodů

Časté dotazy

Která platforma je nejlepší pro sociální obchodování?

Můžu na sociálním obchodování vydělat peníze?

Jak naleznu obchodníky, které chci sledovat?