Skupina ČEZ je nejoblíbenější akcií na Pražské burze, je to z důvodu, že je Skupina ČEZ jednou z největších energetických společností, která operuje v západní a střední Evropě. Misí ČEZu je zajistit bezpečnou a spolehlivou energii svým zákazníkům a klientům. Jejich vizí je zároveň inovace energetického průmyslu a tím přispívat k vyšší kvalitě života. ČEZ je ale částečně vlastněn státem, proto také čelí pokusům o kontrolu, jelikož se vláda ČR snaží získat větší vliv na energetický sektor. Pojďme se tedy podívat, jak koupit akcie ČEZ.

Jak nakoupit akcie ČEZu – rychlý přehled

K nákupu akcií vede několik cest. Každý způsob má svoje výhody a nevýhody a je vhodný pro jinou formu investování. Pokud chcete realizovat dlouhodobou investici, rozhodně nezvolíte investici skrze pákový účet a zároveň, pokud je vaší vizí rychlý zisk ze spekulace, tak nebudete v kupovat akcie ve fyzické formě. Je tedy potřeba si v první řadě urovnat priority a jasně si stanovit, co od investice očekáváte.

Společnost XTB nabízí hned několik způsobů nákupu akcií ČEZ. Tyto způsoby se liší a každý z nich je vhodný pro jiný investiční horizont. Zároveň je vše administrativně velmi jednoduché a založení účtu u XTB zabere jen několik minut. Vaše dividenda vám bude vyplácena přímo na tento účet a zisk si můžete kdykoli vybrat. XTB nabízí mnoho známých akciových titulů, jako je například Amazon, Apple nebo Tesla, ale najdete zde i komodity nebo měnové páry.

Obchodní platforma xStation

Pokud máte zkušenosti s investováním, můžete využít platformu xStation nebo si u XTB založit účet. Pak lze nakoupit akcie skrze platformu a spekulovat na jejich budoucí hodnotu v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Pokud se rozhodnete investovat touto formou, stačí si jen vyhledat správný ticker na burze, ticker společnosti je CEZ, není tím pádem třeba dělat nějaký komplexní průzkum.

Přímý nákup akcií (Direct Stock Purchase Plans)

Další způsob, který XTB nabízí je DSPP, tato forma nabízí nákup Skupiny ČEZ přímo od nich – bez nutnosti využití páky. S touto možností je často spojena i nějaká úprava. Jedná se o vhodnou variantu, která se vyplatí především pokud uvažujete o dlouhodobém držení těchto akcií. Výhoda této formy je především to, že se vyhnete nutnosti platby za využití pákového efektu, které by vás jinak čekaly u klasické spekulace na pákových účtech.

Carbon neutrality
Uhlíková neutralita & zelená energie

Automatické investiční plány XTB

Společnost XTB provozuje i možnosti automatických investičních plánů, kde je investice spravována za investory. Tyto systémy za vás budou investovat a nakupovat i prodávat. Podle analýz, na které jsou nastavené, je možné si zvolit různé typy portfolií a prostřednictvím nich můžete investovat do akcií ČEZ, podílet se na zisku a benefitovat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska – na základě toho, jaký investiční horizont zvolíte. Díky tomu, že je portfolio automaticky řízeno, nemusíte disponovat žádnou znalostí technické ani fundamentální analýzy.

Alternativní způsoby

Pokud už v současné chvíli vlastníte nějaké akcie ČEZu, tak můžete využít DRIP. V praxi to znamená to, že podepíšete dohodu se společností a ona bude vaše výnosy z dividend odměňovat dalšími akciemi, zisk z dividend bude tedy reinvestován a vy budete postupně zvyšovat vlastněný objem akcií a s tím i rychleji získávat další. Množství akcií se vám zvýší vždy v termínu, kdy budou vypláceny dividendy. Pokud jste zaměstnancem společnosti, můžete se účastnit zaměstnaneckých plánů a dostat prémie v akciích nebo je zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Vyplatí se koupit akcie ČEZ? Jeho podnikání

ČEZ se během svého působení na trhu rozhodl jít příkladem ostatním a snaží se o nastolení konceptu udržitelnosti v energetickém sektoru. Díky tomu se má energetika stát přívětivější pro životní prostředí a planetu. Společnost pojmenovala tento koncept „Energetika pro budoucnost“, projekt podporuje efektivní využívání energie, nové technologie nebo se stará o bezpečí a pečuje o své zaměstnance.

Základem a hlavní filozofií skupiny je co nejvíce využívat ke tvorbě energie zdroje, které mají minimální nebo žádné emise. Skupina má velmi ambiciózní dekarbonizační plán, pracuje na vývoji v oblasti jaderné energetiky a neustále buduje nové zdroje obnovitelné energie, mezi které patří solární pole nebo větrné elektrárny. V horizontu deseti let se chce stát skupina klimaticky neutrální.

Zaměstnanci, zákazníci a investoři

Skupina ČEZ má 27 000 přímých zaměstnanců, kteří se starají o dodávky energie a moderní energetická řešení i výzkum. Tito zaměstnanci poskytují služby pro více než 3,5 milionu klientů a zákazníků. Skupina je také známá tím, že její zaměstnanci mají prostor k profesnímu růstu nehledě na to, v jakém odvětví nachází své uplatnění.

Česká Republika je hlavním akcionářem mateřské společnosti, drží téměř 70 % akcií a akcie jsou také obchodované na Pražské a Varšavské burze. Společnost je rovněž součástí indexu PX a WIG-CEE. Investoři tedy mohou využívat i nepřímé investiční instrumenty k tomu, aby se mohli podílet na vývoji hodnoty společnosti.

Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ
Daniel Beneš, CEO

Skupina se ale nedávno rozhodla, že bude vykupovat akcie a chce se postupně dostat až na 55,21 %. Zisky v roce 2023 činily 29,6 miliard CZK.

Fundamentální analýza Skupiny ČEZ

Fundamentální analýza je důležitá z několika důvodů. Mezi hlavní patří to, že nám umožňuje získat detailní náhled na finanční zdraví společnosti a pomůže investorům udělat informovaná rozhodnutí. Pomocí analýzy finančních výkazů společnosti mohou investoři rozhodnout, jestli jsou akcie nadhodnocené nebo naopak podhodnocené, následně pak realizovat spekulaci na růst nebo pokles.

Dlouhodobé investiční strategie se též bez správně vyhodnocených fundamentů neobejdou. Technická analýza pomůže zejména z krátkodobého hlediska, ale fundamentální analýza je to, co pomůže investorům identifikovat to, jak se akcie pravděpodobně budou vyvíjet v dalším období – například kvartální nebo roční výkon v plánovaném horizontu. S vyhodnocením těchto dat také investor lépe porozumí faktorům, které mají vliv na stav společnosti. Mezi hlavní patří náklady, zisky, jejich konkurenční výhody nebo i zadlužení.

ČEZ - oblasti působení
Působnost Skupiny ČEZ

Správná fundamentální analýza je též klíčová pro to, abychom byli schopni vyhodnotit rizika a finanční zdraví. Takto zjistíme výši rizika a tu lze potom srovnat s výší rizika, kterou je investor ochoten přijmout. Dále tak vyhodnotíme i to, jak si firma stojí v porovnání se svou konkurencí. Fundamentální analýza je klíčová zejména pro hodnotové investování.

Když se podíváme na nedávné fundamenty, zjistíme to, že v první polovině roku 2023, Skupina ČEZ zveřejnila 5 % nárůst v EBITDA (EBITDA je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací). Nárůst se dostal celkem na 62,4 miliardy CZK. Nicméně celkové příjmy padly o 34 %, tedy na 22,3 miliardy CZK – z důvodu daní. Navzdory těmto informacím se celková roční EBITDA dostala na 105-115 miliard CZK a příjmy 33-30 miliard CZK. Tyto výsledky vedly k tomu, že investoři obdrželi rekordní dividendu, která činila 145 CZK za akcii.

Výpisy společnosti odhalují i to, že společnost má přibližně 789,5 miliard CZK v čistých aktivech a 555,8 miliard CZK v čistých pasivech. Současná čistá aktiva činí 277 miliard CZK, z toho je asi 18,5 miliardy CZK v hotovosti a krátkodobých investicích. Dlouhodobá čistá aktiva se pohybují na částce 512,5 miliard CZK, z čehož dlouhodobé investice činí 8 miliard CZK. V oblasti čistých pasiv činí krátkodobé závazky 216,7 miliard CZK, před splatností je 44 miliard CZK, dlouhodobé závazky se pohybují u částky 339,2 miliard, z toho je dlouhodobý dluh 123,3 miliard CZK.

Příjmy a výnosy byly v minulém roce (2023) na hodnotě 320 miliard USD a hrubé příjmy 229 miliard CZK. Provozní zisky společnosti byly 68 miliard CZK a čistý zisk činil 58 miliard CZK.

Cena elektřiny
Z čeho se skládá cena elektřiny?

Profitabilita a bezdlužnost firem se hodnotí pomocí score, které dává vnějším entitám a investorům pohled do nitra společnosti a vyhodnocuje celkovou situaci. Skupina ČEZ získala profitability score 62/100, což je považováno za relativně vysokou úroveň profitability. Bezdlužnost nebo-li platební schopnost byla analytiky vyhodnocena na 47/100, to je stále střední úroveň a společnost je tedy schopna plnit své závazky.

Názory analytiků z Wall Street jsou ale negativní a objevují se předpoklad, že v následujícím roce akcie ČEZu klesnou. Průměrný target na akcii je 31,84 EUR, nejnižší odhady predikují cenu 24,24 EUR a nejoptimističtější míří na 42,37 EUR.

Pokud shrneme pouze fundamentální analýzu Skupiny ČEZ, tak je jasné, že je společnost velmi odolná a je velkým hráčem v jednom z klíčových sektorů a je jednou z nejlepších hodnotových akcií v současné době. Společnost má před sebou ale i výzvy, které mohou ovlivnit její budoucí růst. Investoři by měli zvážit tyto faktory a promyslet, jestli nákup akcií Skupiny ČEZ, je v pořádku z hlediska jejich tolerance vůči riziku, protože každý investor a každé portfolio má svůj vlastní risk profil. Dále upozorňujeme, že se fundamenty s časem mění, je proto si udělat vlastní analýzu, před tím, než se rozhodnete koupit akcie ČEZ. Tuto analýzu můžete ale využít nejen k informacím, ale i k tomu, aby jste věděli, jaké faktory jsou důležité pro vývoj hodnoty akcií společnosti.

Technická analýza Skupiny ČEZ

Technická analýza má kritický význam pro investory a zejména tradery, kteří řeší nákup akcií Skupiny ČEZ v krátkodobějším nebo střednědobém časovém horizontu a zajímají se o růstové akcie. Před jejím vyhodnocením si shrneme důvody její důležitosti.

Technická analýza pomáhá s identifikací cenových trendů na trzích. Tyto trendy mohou být růstové (býčí), pokleslé (medvědí) nebo neutrální – což znamená, že se trh vyvíjí do strany, bez výraznějších pohybů. Díky tomu, že investor rozpozná tento trend, může udělat informované rozhodnutí a zjistí, kdy je vhodný čas k nákupu nebo prodeji titulu.

Tato analýza využívá historických cenových pohybů a dat i mnoha indikátorů, aby se podařilo predikovat další – budoucí – cenový pohyb. Tato prediktivní schopnost technické analýzy je klíčovým nástrojem pro tradery. Také může pomoci v oblasti risk managementu. Například pomocí identifikace klíčových supportů a resistencí. Investoři mohou tedy stanovit hladiny, kde je riziko ještě smysluplné nebo hladiny, kde už je pravděpodobnost návratu nepravděpodobná.

Historie hodnoty akcií
Vývoj hodnoty akcií Skupiny ČEZ

Další věc, se kterou vám technická analýza při koupi akcií Skupiny ČEZ pomůže, je správné načasování. Indikátory jako delta, profil trhu nebo order flow – a mnoho dalších – vám pomůžou najít ty nejlepší okamžiky k prodeji nebo nákupu. Vyhnete se tak zbytečným tržním propadům a korekcím, které provází akciové trhy a týkají se všech titulů na burze.

Pokud ji využijete společně s fundamentální analýzou, můžete tedy docílit toho, že budete investovat ve vhodném období (například v době růstu, ještě před vyplácením dividend) a zároveň vstoupíte včas a vyhnete se dočasným propadům nebo výraznější korekci.

Technická analýza se dělá na základě historických cenových pohybů, je tedy nutné vzít v úvahu cenu akcie Skupiny ČEZ v minulých letech. 31. prosince roku 2021 byla tržní kapitalizace společnosti 444 miliard CZK. Tržní kapitalizace představuje celkovou hodnotu firmy na akciových trzích, je vypočítána tak, že vynásobíme množství akcií společnosti jejich hodnotou za akcii na akciových trzích. To poskytne investorovi náhled na to, jaká je velikost společnosti a vykreslí i její růstový potenciál.

Rating
Rating ČEZu

Další důležitý bod jsou dividendy, které firma vyplácí – pokud je vyplácí. Ne všechny společnosti jsou plátci dividend, ale ČEZ patří mezi ty, kteří platí relativně štědrou dividendu a vrací tak část svého zisku investorům. Koupě akcií Skupiny ČEZ je velmi dobrou volbou pro dividendová portfolia, protože po dobu své existence vyplatil ČEZ akcionářům v součtu částku, která činí 343 miliard CZK. Dividendy jsou klíčové pro akcionáře a lze je považovat za indikátor finančního zdraví a profitability společnosti.

Aspektem, který není sice přímo založen na datech z cenového grafu, ale na datech z průzkumů, je veřejná podpora společnosti. Skupina ČEZ je považována za velmi oblíbenou společnost v České Republice. Poslední průzkumy veřejného mínění, které byly provedeny na konci roku 2022, indikují, že 72 % populace ČR má na společnost pozitivní pohled a považuje ji za spolehlivou. I toto je důvod, který je třeba brát v úvahu, pokud řešíme jak koupit akcie Skupiny ČEZ, protože oblíben společnosti mají větší a věrnější klientelu a díky tomu jsou úspěšnější na trhu.

Rozpočtová politika Skupiny ČEZ
Rozpočet ČEZ

Technická analýza není jen o historických datech a průzkumech veřejného mínění, ale pokud se snažíme o její detailnější a profesionálnější verzi, je třeba brát v úvahu i budoucí projekty analyzované firmy. Skupina ČEZ aktivně plánuje svou budoucnost. 17. Března spustila Elektrárna Dukovany II, jedna z firem vlastněná Skupinou ČEZ, tender na novou jadernou elektrárnu. Při zhodnocení tohoto kroku je jasné, že je společnost odhodlána dále rozvíjet své zájmy a expandovat v oblasti udržitelné produkce energie. Nutno dodat, že jaderná energie je z pohledu výnosů, nákladů a ekologie jedním z nejlepších řešení – je tedy jasné, že se Skupina ČEZ, potažmo její člen, Elektrárna Dukovany II, vydává tím správným směrem.

Mnoho analytiků poskytlo své náhledy na Skupinu ČEZ. Například analytička Anna Webb, ze společnosti UBS, poskytla svou analýzu 12. 11. 2023, analytik Bram Buring z Wood & Company udělal aktuální analýzu 27. 2. 2024 a obě tyto analýzy poskytují velmi cenné náhledy. To, že je skupina pod dohledem předních ratingových agentur také signalizuje fakt, že o investici se zajímají velké společnosti, což může vyvolat další růst.

Historie firmy

Skupina ČEZ, známá také jako České Energetické Závody je konglomerátem 96 společností, které zahrnují i mateřskou společnost ČEZ, a.s.. 72 těchto společností se nachází v ČR. Společnost byla založena v roce 1992 a má své sídlo v Praze. Operuje nejen v ČR, ale také v Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a v Turecku. Skupina ČEZ je největší společnost ve Střední a Východní Evropě.

Během své historie čelila Skupina ČEZ mnoha kritikům mimo jiné i z důvodu své vlastnické struktury. Například v roce 2010 ji začala vyšetřovat EU a aktivity celé společnosti byly sledovány a hlídány. V lednu 2013 se snažila Albánie odebrat místní licenci, ale ve finále se obě strany, po roce a půl konfliktu, dohodly.

CEZ Group Earnings
Earnings

Pod vedením CEO Daniela Beneše (ve funkci od 2011), začala Skupina ČEZ implementovat novou strategii, která je postavená na třech pilířích.

 1. Být mezi nejlepšími poskytovateli konvenční energie a proaktivně reagovat na výzvy, které přináší 21. století.
 2. Nabízet svým zákazníkům a klientům širokou škálu produktů a služeb, pro uspokojení jejich požadavků v oblasti energetiky.
 3. Stát se klimaticky neutrální do roku 2040.

Současná vlastnická struktura

Legal Entities – celkově 86,94% podíl

 1. Česká Republika: 69,78 %
 2. ČEZ, a.s.: 0,22 %
 3. Ostatní menší entity: 16,94 %
 4. Soukromí akcionáři – celkově 13,06% podíl

Entity, které drží alespoň 1 % kapitálu společnosti ČEZ, a. s. zahrnují:

 1. Českou Republiku, která je reprezentována Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Kanceláří pro majetkové záležitosti, jejich celkový podíl činí 69,78 %.
 2. Belviport Trading Limited, s. a., jejich podíl činí 2,23 %.
 3. PPF banka, a.s., holding vlastní akcie, které odpovídají podílu 1,95 %.
 4. Clearsteam Banking, s. a., podíl bankovní skupiny činí 1,52 %.
 5. Chase Nominees Limited, jejichž podíl odpovídá 1,40 %.
 6. BlackRock, Inc., největší investiční holding světa vlastní 1,19 %.
 7. ABARETIA HOLDINGS LIMITED, jejichž podíl na volebních právech činí 1,00 %.

Je potřeba brát v úvahu i externí faktory, výše zmíněné entity mohou vlastnit podíl ve jménu jiných entit a tím pádem získávat právo volby pomocí složeného kapitálu.

Dividenda ČEZ

Skupina ČEZ má historii pravidelného vyplácení dividendy svým investorům. Dividenda od ČEZu se téměř každý rok zvyšuje a zejména v roce 2022/2023 signifikantně vzrostla. Skupina ČEZ patří mezi ty nejlepší dividendové akcie.

 • 2022: Dividenda za akcii činila145 CZK, vyplácení probíhalo do 31. 6. 2023
 • 2021: Dividenda za akcii činila 48 CZK, vyplácení bude probíhat do 31. 10. 2026
 • 2020: Dividenda za akcii činila 52 CZK, vyplácení bude probíhat do 31. 6. 2025
 • 2019: Dividenda za akcii činila 34 CZK, vyplácení bude probíhat do 31. 6. 2024
 • 2018: Dividenda za akcii činila 24 CZK, vyplácení probíhalo do 31. 6. 2023

Termín výplaty dividendy ČEZ 2024

Dividenda Skupiny ČEZ jsou rozhodnuty na Valné hromadě akcionářů a následně zveřejněny několik dní poté – lze je vždy najít na záznamu z tohoto setkání. Termín pro tento rok zatím není známý, ale Skupina ČEZ má povinnost všechny informovat.

Dividenda a výhled
Dividenda Skupiny ČEZ

Pokud chcete obdržet dividendu Skupiny ČEZ, je velmi důležité, aby jste byli oficiálně registrováni společností jako akcionář společnosti – tzv. „Rozhodný den“. Jakmile jste považován za akcionáře společnosti, máte právo na obdržení dividendy nebo dalších případných výnosů, na které mají akcionáři právo. V případě, že jste provedli investici skrze společnost XTB, postará se o to broker.

Kromě „Rozhodného dne“ nebo také „Record date“ existuje ještě „Ex-dividend date“ jedná se o den, kdy se před otevřením trhů sníží cena o vyplacenou dividendu. Tento rozdíl se projeví na trzích v ceně akcie.

Za vyplacení dividendy Skupiny ČEZ je zodpovědná Česká spořitelna, a.s., která rozdělí celkovou dividendu mezi akcionáře společnosti. Tato bankovní společnost se zavazuje, že všichni držitelé akcií dostanou přesnou sumu, na kterou mají nárok a také za to, že všechny platby budou vyplaceny v termínu. Tento termín je obvykle stanoven na jeden pracovní den před „Rozhodným dnem“. Česká spořitelna, a.s. si – jako kompenzaci za tyto služby – účtuje poplatky.

Zásahy vlády do výsledků Skupiny ČEZ

Vzhledem k profitům Skupiny ČEZ se snaží vláda dělat různé zásahy, aby získala větší vliv nad společností. Tyto zásahy kabinetu nejsou populární na akciovém trhu a vyvolaly na Pražské burze pokles hodnoty společnosti o téměř 50 miliard CZK. Kabinet se pomocí tohoto rozhodnutí snaží umožnit státu kontrolu s menším počtem hlasů akcionářů. Dosud bylo potřeba k rozdělení firem holdingu 90 % hlasů všech akcionářů, nově by mělo stačit pouze 75 % přítomných na valné hromadě.

Rok 2023 a výhled
Ekonomické výsledky

Takové kroky vlády se přirozeně nelíbí trhu a vedou k poklesu hodnoty akcií. V případě Skupiny ČEZ o 46 miliard korun v reakci na rozhodnutí kabinetu. Je důležité poznamenat, že podobné informace a reakce mohou být předmětem změn, protože jednání o budoucnosti společnosti je častým tématem vládních diskuzí.

Vláda také rozhodla, že ČEZ bude podléhat tzv. „windfall tax“, což je daň pro společnosti, které mají výrazně nadprůměrný profit – „mimořádná daň z neočekávaných zisků“. Tento typ daně je často zaveden pro firmy, které benefitovaly z ekonomické expanze a v ČR je platná od 1. 1. 2023. Daň je často obhajována tím, že tyto extrémní výnosy by měly být redistribuovány pro vyšší společenské dobro, což je ale spekulativní názor, který podléhá politické ideologii. Skupina ČEZ by měla na této dani v následujícím období zaplatit odhadem 30-40 miliard CZK. Celkově společnost letos zaplatí státu více než 100 miliard CZK.

Akcie ČEZ – Slova závěrem 

Skupina ČEZ je významným hráčem v energetickém sektoru, má silnou pozici na trhu, dobré finanční zdraví a velmi slibné budoucí projekty. Navzdory tomu, pokud se investoři budou rozhodovat kdy a jak koupit akcie Skupiny ČEZ, měli by vzít v úvahu i další, externí, faktory. Mezi klíčové patří například průmyslové trendy v tomto a příbuzných odvětvích, globální ekonomický stav nebo geopolitická situace.

Reference

FAQ – Často kladené otázky

Jak koupit akcie ČEZ

Kde koupit akcie ČEZ

Kdy je termín výplaty dividendy ČEZ?

Jaký má ČEZ ISIN?

Kdy se vyplácí dividendy?