Co je SEO? SEO, což je zkratka pro Search Engine Optimization, je optimalizace pro vyhledávače. SEO dnes znamená mnohem víc než jen zajištění toho, že vás lze najít online. Ve skutečnosti se SEO stalo celou vědou a je obtížné ji zvládnout, protože je založena na algoritmech, které se neustále mění.

Optimalizace pro vyhledávače není na dnešním konkurenčním trhu snadným úkolem. Pokud chcete vědět, co je SEO, vysvětlíme si to v tomto článku, abyste pochopili, co to je, proč je to důležité a proč se SEO stalo disciplínou, které bude muset porozumět každý majitel webu.

K čemu slouží SEO?

Digitální svět se neustále mění a SEO stává nepostradatelným, a především mocným nástrojem pro vytvoření prosperujícího webu. Jak jsme zmínili již v úvodu, SEO se zaměřuje na optimalizaci pro vyhledávače, čímž otevírá dveře k lepší viditelnosti, autoritě a výsledkům v rámci internetu. V této části se blíže podíváme na to, jak může nasazení správné strategie SEO proměnit váš web v cenný a vyhledávaný zdroj v rozsáhlém světě World Wide Web.

Přitahuje kvalifikovanou základnu uživatelů

SEO je takový magnet, který na váš web přitahuje relevantní publikum. Optimalizace obsahu podle konkrétních klíčových slov přivede uživatele, kteří mají o vaše produkty nebo služby zájem.

Demonstruje vaši expertízu

Kvalitní obsah přizpůsobený SEO, který uspokojuje potřeby uživatelů, vám umožňuje prokázat vaši odbornost v daném oboru. Je to jeden z nejdůležitějším faktorů, který buduje důvěryhodnost webu a důvěru u vašeho publika.

Zlepšuje umístění v Google vyhledávači

Optimalizace různých aspektů SEO v rámci vašeho webu postupně zlepšuje hodnocení a tím i pozici vašich stránek ve výsledcích vyhledávání Google. Vaše firma tak získá lepší viditelnost.

Generuje nové potenciální klienty

SEO pomáhá také oslovit cílové publikum. Správná strategie vám umožňuje rozšířit základnu uživatelů a potenciálních zákazníků. Tito kvalifikovaní návštěvníci se s větší pravděpodobností promění ve spokojené zákazníky.

Zvyšuje prodeje

Nejdůležitějším výsledkem úspěšného SEO je samozřejmě růst vašich příjmů. Relevantní publikum, získání potenciálních zákazníků a posílení vašeho online dosahu jsou důsledky SEO, které zvyšují váš prodej a tím ziskovost.

SEO je celá disciplína, ve které jde o technickou optimalizaci, vytváření relevantního obsahu a kvalitních odkazů a samozřejmě o pochopení měnících se potřeb vašeho publika. Pokud investujete svůj čas a peníze do SEO, vytváříte pevný základ pro dlouhodobý růst vašeho webu a online dosahu.

Jak funguje SEO optimalizace?

SEO se točí kolem několika základních principů. Vašemu webu umožňuje organicky získat viditelnost a dostat se výše ve výsledcích vyhledávání. Funguje to takto:

Relevantní a kvalitní obsah jsou výsadou králů

Základem SEO je vytváření relevantního a kvalitního obsahu. Vaše stránky by měly obsahovat články, stránky a zdroje, které reflektují otázky a potřeby vašich uživatelů. Pokud je váš obsah informativní, užitečný a poutavý, je pravděpodobnější, že přitáhne pozornost. Rozhodující je strukturovat obsah podle tří základních kritérií:

 • Kvalita: Copywriting je komplexní odvětví. Nezahrnuje pouze copywriting samotný, ale také mnoho technických aspektů obsahu, které ovlivňují SEO. Základem je uspokojit dvě různé potřeby. Za prvé, musíte uživatelům internetu zajistit konzistentní zážitek a za druhé, článek musí splňovat analytická kritéria vyhledávače. Ten upřednostňuje jednoduché výrazy a stručné věty.
 • Úplnost: Pro vyhledávače je stále relevantnější komplexní a dobře cílený obsah. Paradoxem je, že častěji upřednostňují kratší obsah, protože kladou důraz na hustotu a relevanci informací.
 • Originalita: Zde jde o autenticitu i čerstvost obsahu. Abychom to uvedli do perpektivy, novější obsah se obvykle lépe umisťuje, což zdůrazňuje důležitost stálé čerstvých informací.

Důmyslná tvorba klíčových slov

Klíčová slova se dají přirovnat k majákům, které přivádějí uživatele internetu na váš web. To znamená, že výběr správných klíčových slov, která jsou pro vaše odvětví relevantní, je zásadní. Samozřejmě je také začleňte do svého obsahu a myslete na to, že vyhledávače hledají shody mezi vaším obsahem a dotazy uživatelů.

Při hledání správných klíčových slov vyžadují vaši pozornost tři hlavní faktory.

 • Relevantnost

Google a další vyhledávače řadí obsah na základě relevance. Váš obsah je hodnocen pouze pro jedno klíčové slovo, které odpovídá potřebám hledajících. Z toho vyplývá, že váš obsah by měl být nejlepším dostupným zdrojem pro daný dotaz. Je to jednoduché – proč by vyhledávač zobrazoval váš obsah výše, pokud je jeho hodnota nižší než u jiného existujícího obsahu na internetu.

 • Autorita

Vyhledávače preferují zdroje, které považují za směrodatné. To znamená, že byste měli ze všech sil pracovat na tom, aby váš web stal autoritním zdrojem. Musíte tedy dodávat na svůj web informativní obsah, který poté budete propagovat, abyste získali podporu na sociálních sítích a zpětné odkazy. Pokud nepatříte k autoritním zdrojům ve svém oboru nebo pokud v SERP (stránky s výsledky vyhledávačů) pro klíčové slovo dominují prominentní zdroje, kterým nemůžete konkurovat, vaše šance na umístění se drasticky snižují, pokud váš obsah není něčím výjimečný.

 • Objem

Není nemožné skončit na první stránce pro konkrétní klíčové slovo, ale vždy jde o objem vyhledávání. Pokud toto klíčové slovo nikdo nebude hledat, nemůže to v žádném případě zvyšovat návštěvnost vašeho webu. Něco jako založení firmy v zemi nikoho.

Objem lze vyhledat pomocí metriky MSV (měsíční objem vyhledávání). Tato metrika měří, kolikrát je každý měsíc zadán konkrétní vyhledávací dotaz nebo klíčové slovo do vyhledávačů. S rostoucím počtem lidí, kteří vyhledávají stejný hledaný výraz, roste i MSV předmětu.

Klíčové slovo - co to je SEO

Jak na vyhledávání klíčových slov?

V této části jsme pro vás shrnuli proces hledání klíčových slov, podle kterého můžete najít seznam slov nebo frází, na které chcete cílit. Tímto způsobem budete moci nastavit a spustit solidní strategii SEO podle klíčových slov, která vám pomůže najít pro vás relevantní hledané výrazy.

Krok 1 – seznam důležitých a relevantních témat

Prvním krokem je zamyslet se nad tématy z hlediska obecných kategorií. Zvolte si asi 5–10 tematických kategorií, o kterých si myslíte, že jsou pro vaši firmu důležité. Ty poté použijete k nalezení konkrétních klíčových slov.

Pokud jste častým blogerem, budou to pravděpodobně témata, o kterých píšete nejčastěji. V rámci firmy to budou zřejmě témata, která jsou úzce spjata s vaším oborem. Vždy berte v úvahu potřeby vašeho publika, o jaké druhy témat se vaše cílová skupina zajímá a jak chcete, aby byl nalezen váš web. Pro příklad si uvedeme obecné kategorie témat jako:

„marketing“ (4,1 tisíc)
„SEO” (3,6 tisíc)
„Digitální marketing “ (400)
„Google Ads“ (12 tisíc)

SEO - ahrefs

 

Čísla v závorkách u každého klíčového slova znamenají jejich měsíční objem vyhledávání v závislosti na zvolené geografické lokaci. To vám umožňuje zjistit, jak důležitá jsou tato témata pro vaše publikum a kolik různých podtémat budete muset vytvořit, abyste si alespoň částečně zajistili úspěšnost. O těchto dílčích tématech píšeme obšírněji v kroku 2.

Krok 2 – naplnění tematických kategorií klíčovými slovy

Nyní, když jste si vybrali několik kategorií témat, je čas zaměřit se na několik klíčových slov, která do těchto kategorií spadají. Jde o fráze, které je důležité zařadit na SERP (stránky s výsledky vyhledávače), protože vaše cílová skupina bude pravděpodobně tyto konkrétní výrazy hledat.

Vezmeme-li například poslední kategorii tématu – „google ads“ – máme hned několik klíčových frází, které by lidé mohli zadat a týkají se daného tématu.

To může zahrnovat „Optimalizace kampaní Google Ads“ pro uživatele, kteří chtějí zlepšit výkon svých kampaní Google Ads nebo „Reklamní strategie Google Ads “ pro ty, kteří mají zájem o efektitu svých reklam Google Ads. Začátečníci, kteří se chtějí naučit základy Google Ads, mohou vyhledávat například „Výukové programy Google Ads pro začátečníky“ a tak dále.

Účelem však není vytvořit konečný seznam klíčových frází. Chcete pouze získat seznam frází, které by potenciální zákazníci mohli hledat v dané tematické kategorii. Seznamy v dalších krocích zkrátíme, abyste neměli nic příliš složitého.

Dalším způsobem, jak přijít na klíčová slova, je zjistit, pod kterými klíčovými slovy byl nalezen váš web. Pro tyto účely budete potřebovat software pro analýzu webových stránek, jako je Google Analytics, kde naleznete analýzu návštěvnosti. Podle zdrojů návštěvnosti svého webu a provozu z organického vyhledávání zjistíte, jaká klíčová slova lidé používají, aby se dostali na váš web.

Pokud narazíte na problémy s nalezením relevantních hledaných výrazů, můžete se na sociálních platformách obrátit na své kolegy ze stejného odvětví a zeptat se jich na druhy výrazů, které jejich potenciální zákazníci používají nebo jaké otázky kladou. Toto je také velmi dobrý výchozí bod pro nalezení relevantních klíčových slov.

Krok 3 – účel vyhledávání (search intent) a jak ovlivňuje klíčová slova

Jak bylo zmíněno, účel vyhledávání je jedním z nejdůležitějších faktorů pro dosažení lepšího umístění ve vyhledávačích, jako je Google. V dnešní době je důležitější, aby vaše webová stránka řešila určitý problém, který uživatelé hledají, než se zaměřit jen na klíčové slovo. Jak to tedy ovlivní analýzu klíčových slov, kterou provádíte?

Je potřeba určit správná klíčová slova, ale ta bohužel mohou mít mnoho různých hlubších významů. Vzhledem ke skutečnosti, že účel vyhledávání je pro váš potenciál hodnocení tak důležitý, musíte být obzvláště opatrní při interpretaci klíčových frází.

Vezměte si například hledání klíčového slova „ jak vytvořit blog “. „Blog“ může znamenat blogový příspěvek nebo samotnou webovou stránku a účel vyhledávání ovlivní směr vašeho příspěvku. Chce tázající naučit, jak vytvořit samostatný blogový příspěvek? Nebo chce vědět, jak vlastně spustit vlastní web pro účely blogování? Pokud vaše obsahová strategie cílí pouze na lidi, kteří se zajímají o psaní blogu, musíte se ujistit o účelu vyhledávání klíčového slova.

Chcete-li zjistit, jaký účel vyhledávání uživatele se skrývá za klíčovým slovem, můžete jednoduše zadat tuto klíčovou frázi do vyhledávače a počkat, jaké výsledky se zobrazí. Zjistíte tak, jaký typ obsahu Google úzce spojuje s tím, co chcete na základě daného klíčového slova vytvořit.

Krok 4 – vyhledání souvisejících výrazů

V tomto kroku opět využijete trochu kreativity jako při zkoumání klíčových slov. Je to skvělý způsob, jak rozšířit své seznamy o další relevantní fráze.

Pokud váš již nenapadají žádná další klíčová slova, která by lidé mohli hledat o konkrétním tématu, můžete se podívat na související výrazy, které uvidíte, když zadáváte klíčové slovo do okna vyhledávače. Když začnete psát frázi, tak s každým písmenem uvidíte návrhy vyhledávání související s vaším původním záznamem. Tyto návrhy vám pomohou podnítit nápady na další klíčová slova, která byste mohli zvážit.

Krok 5 – využití nástrojů pro analýzu klíčových slov

Na internetu naleznete širokou škálu nástrojů pro analýzu klíčových slov, které můžete využít ve svůj prospěch. Tyto nástroje vám pomohou najít další návrhy na základě klíčových slov v přesné shodě a ve shodě z návrhů, které jste dosud vygenerovali. Mezi nejpopulárnějších nástroje patří:

 • Ahrefs
 • SE Ranking
 • SEMrush
 • Ubersuggest
 • Google Keyword Planner
 • SECockpit
 • Keywords Everywhere
 • Moz
 • KeywordTool.io
 • KWFinder

Závěr

Prostřednictvím tohoto článku jsme poodhalili závoj fungování SEO, které řídí viditelnost a dosah webových stránek na internetu. SEO se v dnešním online světě ukazuje jako nezbytný katalyzátor pro každého, kdo chce v této digitalizované době vyniknout.

Strategie a taktiky SEO se neustále rozvíjejí a pokud chcete, aby váš web generoval příjem, určitě se bez nich neobejdete. Pokud jste majitelem webových stránek, jejich budoucnost je pouze ve vašich rukou a SEO je nástroj, který tuto budoucnost v neustále se měnícím digitálním světě významně ovlivní.

Časté otázky

Co je SEO?

Proč používat SEO?

Jak vhodně optimalizovat web pro SEO?

Související články: