Mnoho majitelů webových stránek a firem pravděpodobně napadla otázka: „Co je to PPC reklama“. Tento termín je v online marketingových diskusích široce používaný, ale mnozí přesně neví, o co vlastně jde. Zkratka PPC vyhází z pojmu pay-per-click neboli jak se jí v našich končinách říká – reklama s platbou za proklik. Tato forma online reklamy firmám umožňuje oslovit nové zákazníky a tím rozšířit svůj dosah. PPC vám dává úplnou kontrolu nad svým rozpočtem, nad tím, kde se reklama zobrazí a kdy chcete, aby se začala a přestala zobrazovat. Má ještě další výhody, umožňuje vám vidět a analyzovat dopad vašich reklam tím, že máte k dispozici velmi podrobné údaje o výkonu PPC kampaně.

PPC vám jako inzerentovi umožňuje oslovit relevantní zákazníky, kteří hledají určitá slova nebo fráze a navštíví tak webové stránky, které souvisejí s vámi vybranými klíčovými slovy. Dvě přední platformy, které nabízejí platbu za proklik, jsou Google AdWords a Yahoo! Bing Network. Většinu podílu na trhu však má poměrně očekávaně Google AdWords. Obě sítě využívají systém CPC (cost per click – cena za proklik). Tento systém je firmami velmi vyhledávaný, protože účtuje poplatky pouze za kliknutí na jejich reklamy.

Benefity PPC reklamy

Přestože jsou sociální sítě stále oblíbenějším místem pro reklamu, 40 % výdajů na reklamu v roce 2022 bylo vynaloženo na vyhledávání (73 % z toho šlo na Google). Důvodem je, že PPC nabízí několik výhod, které u sociálních sítí nenajdete.

Perfektně načasované zacílení na relevantní zákazníky

  • PPC reklamy se zobrazují těm, kteří aktivně hledají zboží nebo služby, které prodáváte. To znamená, že to jsou relevantní návštěvníci, u kterých je větší pravděpodobnost konverze.
  • Máte zcela pod kontrolou, kdy a kde se vaše reklamy zobrazí. PPC přichází s možností zacílit na konkrétní geografické lokality (země, státy, města, obce, a dokonce i konkrétní sousední oblasti).

PPC umožňuje kontrolovat výdaje na reklamu

  • CPC (cena za proklik) vám účtuje poplatky pouze v případě kliknutí na vaši reklamu.
  • Máte plnou kontrolu nad svým rozpočtem. S PPC reklamou si můžete nastavit svůj denní rozpočet a nikdy nedojde k překročení této částky.
  • Sítě, jako je Google AdWords, nemají stanovenou minimální útratu, abyste je mohli začít používat. Firmy všech velikostí tak mohou rozjet své vlastní kampaně a v případě úspěchu sklízet plody své práce.

Data ukazují, co přesně v PPC kampani funguje, či nikoli

  • Drtivá většina PPC reklamních platforem nabízí velmi podrobné reporty, které obsahují množství pro vás relevantních dat. Můžete tak vidět, jak často se vaše reklamy zobrazují, jak často na ně návštěvníci klikají, jaká klíčová slova vedou k těmto kliknutím a kolik z nich se proměňují v konverze.
  • Pomocí těchto dat můžete optimalizovat vaše PPC reklamní kampaně pro zlepšení výkonu. Pokud odstraníte to, co nefunguje, a zlepšíte to, co funguje, můžete maximalizovat návratnost investic do PPC.

Jak PPC reklama funguje?

Pro dosažení nejlepších výsledků z PPC reklamy, je nutné pochopit, jak vytvářet reklamní kampaně s pomocí správných klíčových slov a vstupních stránek, což bude mít za následek vysoké skóre kvality. Vyšší skóre kvality způsobí, že se vaše reklamy budou zobrazovat častěji.

Zobrazování reklam na základě klíčových slov a vyhledávaných frází

Zvolte si klíčová slova a vyhledávací fráze, díky nimž se vaše reklamy zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Pro náš příklad předpokládejme, že vlastníte pizzerii v Brně a chcete přilákat místní zákazníky. Klíčová slova jako „rozvoz pizzy v Brně“ nebo „pizza v Brně“ skvěle poslouží k přilákání místních spotřebitelů hledajících pizzerii, kterou by navštívili nebo si chtějí objednat pizzu. Spolu s výsledky vyhledávání se vaše reklamy zobrazí také na dalších webech, které souvisejí s pizzou v Brně.

Na obrázku níže je znázorněn příklad, kde se placené reklamy zobrazují ve výsledcích vyhledávání Bing.

Co je PPC_Bing

Pozici placené reklamy určuje její pořadí

Jak vyhledávače určí, jaké PPC reklamy se mají zobrazovat nahoře, když bude více inzerentů, kteří budou nabízet své služby nebo zboží na stejná klíčová slova a vyhledávací fráze? Hodnocení reklamy je základním faktorem, podle kterého vyhledávače určují pořadí placených reklam, které zobrazují pro každý vyhledávací dotaz. Hodnocení reklamy je kombinací několika kritérií.

  • Nabídka – maximální částka, kterou je inzerent ochoten utratit za kliknutí v rámci konkrétní klíčové fráze
  • Skóre kvality – v rámci tohoto skóre se hodnotí kvalita textu reklamy a relevance vašeho klíčového slova a vstupní stránky
  • Různé – při určování hodnocení reklamy jsou brány v úvahu také odkazy na další podstránky a rozšíření reklam

Zaměření na vysoké skóre kvality

Nabídka PPC je založena na maximální ceně za proklik (CPC), což je cena, která udává, kolik vás to stojí, když potenciální zákazník klikne na vaši reklamu. To ale nutně neznamená, že vám bude za každé kliknutí účtována maximální CPC. CPC je pro marketéry důležité zvážit, protože měří cenu za placené reklamní kampaně značky.

Skóre kvality se určuje podle relevance reklamy, obsahu inzerenta k použitým vyhledávacím dotazům. Součástí tohoto hodnocení je také relevance vašich klíčových slov, text reklamy a vstupní stránky. To vše berou vyhledávače v úvahu při přidělování skóre kvality. Čím vyššího skóre kvality dosáhnete, tím častěji se reklama bude zobrazovat. Zaměřit na zlepšení skóre kvality se tedy rozhodně vyplatí. Některé systémy, jako například Google Ads, poskytují slevy inzerentům s vyšším skóre kvality reklamy.

PPC – slova závěrem

Nastavení PPC není příliš obtížné, ale vyžaduje určité znalosti o tom, jak proces funguje. Chcete-li ze svého úsilí získat nejlepší návratnost vaší investice, vyžaduje to velké množství plánování a důkladného průzkumu. Mezi klíčové věci, na které je třeba pamatovat, patří dříve než cokoli jiného optimalizace vstupní stránky a poté nastavení rozpočtu a výběr strategie.

Pak přichází obtížnější část – průzkum a výběr správných klíčových slov. Poté následuje vytvoření reklamy. A jakmile se reklama spustí, musíte ji sledovat, měřit, testovat a ladit, abyste se ujistili, že vaše úsilí přináší návštěvnost, konverze nebo potenciální zákazníky.

Časté otázky

Co je PPC?

Proč využívat PPC reklamu?

Jak začít s PPC kampaní?

Související články: