Ropa byla v posledních letech silně volatilní, tato skutečnost je zapříčiněna zejména kvůli situaci na Ukrajině a ekonomickým sankcím uvaleným na Rusko, třetího největšího vývozce ropy na světě. Nicméně se nezdá, že by se mělo geopolitické napětí v příštích měsících uvolnit a možná právě proto hledáte nejlepší ropné akcie. V tomto návodu vám ukážeme akcie ropného průmyslu, platformy pro nákup ropných akcií, jak si na nich založit účet a přidat tak “černé zlato” do svého portfolia, přičemž postup pochopí i investoři začátečníci, kteří s obchodními platformami zatím ještě nemají zkušenosti.

3 nejlepší ropné akcie 2024 – rychlý přehled

Pokud chcete rychle vědět, které nejlepší ropné akcie jsme vybrali do našeho seznamu, najdete je níže. Dále v článku pak jednotlivé akcie rozebíráme podrobněji.

 • Shell – Britská nadnárodní společnost specializující se na průzkum a těžbu ropy, zemního plynu a kapalného zemního plynu spolu s provozováním obnovitelných zdrojů a poskytování energetických řešení.
 • Exxon Mobil – Americká firma podnikající napříč celým odvětvím plynu a ropy, přičemž její chemická divize se soustředí i na výrobu plastu, kaučuku a dalších chemikálií.
 • Chevron – Další americká firma působící ve 180 zemích světa zaměřená na průzkum, těžbu, rafinaci a transport ropy i plynu. Zároveň vyrábí a prodává chemikálie nebo energii.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Analýza 3 nejlepších ropných akcií 2024

Abyste si udělali lepší obrázek o jednotlivých ropných společnostech, připravili jsme pro vás v B2C analýzu 3 firem z této oblasti.

1. Shell – Britský těžař ropy a zemního plynu, také provozovatel OZE

Společnost Shell, operující ve více než 70 zemích světa, rozděluje ve výkazech 6 segmentů – integrovaný plyn, průzkum a těžbu, marketing, chemikálie a její produkty, obnovitelné zdroje a energetické řešení a zbylé korporátní činnosti. Do integrovaného plynu spadá LNG, základové oleje, infrastruktura pro dodávky plynu a plynových produktů na trh. Segment průzkum a těžba mimo jiné zahrnuje prodej a přepravu plynu i ropy. Do marketingu naopak spadá mobilita, maziva nebo dekarbonizační aktivity.

Segment chemikálie a další produkty těží z provozu rafinérií, jež přeměňují ropu a další suroviny na výrobky, přičemž závody na výrobu chemikálií, vlastní obchodní síť nebo zpracování syntetické ropy jsou aktivity rovněž vykazovány v tomto segmentu. Do oblasti obnovitelných zdrojů patří aktivity s tím spojené – tedy výroba energie z obnovitelných zdrojů a také Shell Ventures investující do firem pracujících na urychlení transformace energetiky a mobility. Poslední ze segmentů, korporátní činnosti, se zabývá neprovozními procesy podporující fungování firmy, kam se řadí centrála, pojišťovací činnosti nebo centrální funkce.

Oblast podnikání společnosti Shell
Oblast podnikání společnosti Shell

Z pohledu tržeb mezi nejdůležitější segmenty patří integrovaný plyn a průzkum s těžbou, kteří tvoří přes 50 % tržeb. Paradoxně podle společnosti Shell vyšší ceny ropy a plynu škodí ziskovosti, neboť vedou k nižší poptávce, prudkému nárustu nákladů a nižším nárokům na produkci dle nasmlouvaných kontraktů. Další riziko je spojeno s klimatickou změnou, kdy globální i regionální stakeholdeři vytvářejí na společnost tlak k urychlení transformace energetiky.

2. Exxon Mobil – Americký gigant v oblasti ropy a zemního plynu

Byznys model ropné akcie Exxon Mobil se skládá z průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby, obchodu, přepravy a prodeje ropy, zemního plynu, ropných produktů, petrochemických výrobků a široké škály speciálních produktů a hledání obchodních příležitostí s nižšími emisemi, včetně zachycování a ukládání uhlíku, vodíku, paliv s nižšími emisemi a lithia. Společnost k roku 2023 zaměstnávala 63 tisíc lidí z 160 různých států.

Podobně jako společnost Shell, tak i Exxon Mobil je vystaven rizikům na straně ekonomické aktivity a s tím spojené poptávky, zejména v období recese a zvýšených úrokových sazeb. Kromě toho řada zemí omezuje přístup ke svým zdrojům ropy a zemního plynu, mimo jiné tím, že omezuje pronájem nebo povolování činností, nebo může zdroje zcela vyloučit z těžby. Omezení zahraničních investic v odvětví ropy a zemního plynu mají tendenci se zvyšovat v době vysokých cen komodit nebo v době, kdy vlády jednotlivých států mohou mít menší potřebu externích zdrojů soukromého kapitálu.

Množství vytěžených barelů denně společností Exxon Mobil dle regionů
Množství vytěžených barelů denně společností Exxon Mobil dle regionů

Jak lze vidět výše na grafu, Exxon Mobil denně díky svým firmám vytěží 1,4 milionu barelů ropy a pokud k tomu přičteme společnosti, kde má podíl, dostaneme se téměř na číslo 1,7 milionu barelů. Jenom v USA společnost operovala svoje vrty na 9,3 milionech akrů půdy, z toho 0,2 milionu akrů bylo na moři, tyto aktivity probíhaly ve 48 státech a na Aljašce.

3. Chevron – Nadnárodní firma působící ve 180 zemích světa

Chevron rozlišuje dva segmenty – upstream a downstream, přičemž první ze zmiňovaných zahrnuje těžbu a průzkum, zatímco druhý představuje produkty z těžených komodit. Jak zmiňuje sám Chevron, zisk společnosti závisí především na profitabilitě jejího segmentu těžebních činností. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím výsledky hospodaření segmentu těžební činnosti je cena ropy, která se určuje na světových trzích mimo kontrolu společnosti.

V případě nižších cen těchto komodit hrozí, že by v budoucnu musela snižovat hodnotu a odepisovat některá aktiva včetně úpravy provozních nákladů souvisejících se snížením počtu zaměstnanců či kapitálových výdajů. Podobně jako předešlé dvě společnosti Chevron ovlivňuje klimatická změna, jejíž důsledky mohou spočívat ve snížené poptávce po některých fosilních zdrojích, včetně ropy a plynu.

Produkce a zásoby komodit společnosti Chevron
Produkce a zásoby komodit společnosti Chevron

Během roku 2023 společnost celosvětově těžila každý den 3,1 milionů barelů ropy, přičemž 26 % této produkce pochází ze zemí, které jsou členy v organizaci OPEC+, jako Angola, Nigérie nebo Kongo. Společnost se také dívá po možných akvizicích, které by zlepšily její finanční výkonnost a hodnotu, příkladem je akvírování PDC Energy v roce 2023, díky čemuž zvýšila produkci o 4 %.

ETF Ropa – 2 ETF na ropu

ETF, neboli veřejně obchodované fondy, sdružují ropné společnosti a umožňují investorům investovat do těchto společností prostřednictvím jednoho produktu. Díky tomu budete mít portfolio dostatečně diverzifikované ihned, a to pomocí většího množství nakoupených ropných akcií od různých firem. Níže si představíme dvě ETF na ropu:

 • United States Oil Fund (USO): Toto ETF sleduje cenu ropy WTI, díky čemuž získáte expozici vůči ceně ropy. Fond usiluje o to, aby průměrná denní procentní změna čisté hodnoty aktiv za jakékoli období 30 po sobě jdoucích oceňovacích dnů byla v rozmezí +/- 10 % průměrné denní procentní změny ceny referenčního kontraktu na ropu za stejné období.
 • SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): Tento fond obsahuje více než 60 společností, které působí v ropném a plynárenském průmyslu – například EQT Corporation, Antero Resources a Southwestern Energy. Je kótován v amerických dolarech a investorům je přístupný od 0,35% TER.

Důležitost ropy aneb poptávka po ropě

Ropa představuje možná vůbec nejvíce poptávanou komoditu na světě. Používá se ve výrobě syntetických materiálů jako asfalt, pneumatiky, motorový benzín či nafta a v mnoha dalších. V současné chvíli tvoří až jednu třetinu dodávek energie. Podobně jako u všech možných jiných aktiv se i její cena určuje pomocí poptávky a nabídky na globálních trzích. V případě, že se sníží její nabídka nebo naopak zvýší poptávka, cena směřuje vzhůru. Poptávka po ropě je však od roku 1990 v EU menší.

Ropa reprezentuje třetinu veškeré spotřeby energie v EU
Ropa reprezentuje třetinu veškeré spotřeby energie v EU

Pokud je ropy však nadbytek či se od ní obchodníci z různých důvodů odklánějí, cena padá. Jelikož velké procento světové produkce ropy kontroluje organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), mohou být ceny však často uměle manipulované. Obchodníci by tak měli sledovat nejnovější zprávy ze strany této organizace a celkově sledovat dění na globálních trzích, díky čemuž mohou lépe a informovaněji odhadnout, kam se bude cena ropy uchylovat. A pohyby ropy často kopírují ropné akcie a od ní další odvozené instrumenty.

Pokud se podíváme na graf ropy, lze si všimnout, že se hodnota ropy v čase výrazně mění. To především kvůli tomu, že je cena zásadně ovlivňována poptávkou a nabídkou na trhu. Pro obchodníky tak může poskytovat mnoho obchodních příležitostí, nicméně pro dlouhodobé investory nemusí být investice do ropy v delším měřítku úplně nejvhodnější. Pokud se však řadíte do kategorie krátkodobých nebo třeba denních traderů, ropa se řadí mezi nejlepší aktiva, která můžete obchodovat.

Kde se nejvíce těží ropa?

Nejvíce ropy se těží, možná překvapivě, v USA, kde je denně produkováno téměř 15 milionů barelů ropy, dle informací Worldometer. Hranici 10 milionů barelů denně pak překonává na 2. místě Saudská Arábie a v závěsu je pak Rusko. Irán s Irákem pak denně produkují téměř 4,5 milionů barelů ropy.

10 zemí, kde se nejvíce těží ropa
10 zemí, kde se nejvíce těží ropa

Podle americké energetické organizace EIA se v roce 2022 42,5 % americké produkce těžilo v Texasu, přičemž následovalo Nové Mexiko s 13,3 % a na třetím místě byla Severní Dakota s 8,9% podílem.

Srovnání WTI a Brent

Dvěma hlavními referenčními cenami, na které je dobré se zaměřit, jsou ropa West Texas Intermediate (WTI) a ropa Brent Crude (BRENT). Na trhu je přítomno ještě více typů ropy, které můžete obchodovat. V základu se však jedná o hlavní dva výše zmíněné typy ropy a to WTI a Brent Crude. WTI pak představuje ropu americkou, zatímco Brent Crude ropu evropskou, která se získává převážně ze severního moře. OPEC pak operuje právě s ropou Brent Crude.

West Texas Intermediate je druh ropy s nízkou hustotou, které obsahuje 0,34 % síry, zatímco Brent obsahuje 0,37 % síry. Pokud se teprve učíte obchodovat s ropou, pak je trh s ropou Brent nejspíše vhodnou volbou pro začátek. Je to proto, že když si procházíte tržní přehledy a výzkumné zprávy, analýza se obvykle soustředí na cenu ropy Brent. Stejně jako většina komodit se i cena ropy uvádí v amerických dolarech a její hodnota se mění každou chvíli na základě globální poptávky a nabídky.

Čas obchodování na trhu s ropou

Hodiny obchodování na trhu s ropou budou záviset na aktivu, které chcete obchodovat, a na trhu či burze, na které je kótován. Pokud byste například chtěli investovat do akcií a ETF zaměřených na ropu, které se obchodují v USA, standardní doba obchodování je od pondělí do pátku od 14:30 do 21:00 hodin v České republice v zimním čase a 15:30 až 22:00 v letním čase. V případě finančních derivátů, jako jsou futures a opce, které jsou kótovány v USA, můžete poté obchodovat téměř celý týden.

Obchodní hodiny na burzách
Obchodní hodiny na vybraných burzách

Jak koupit akcie ropných společností 2024 – Krok za krokem

V této sekci si blíže přiblížíme, jak můžete nakoupit ropné akcie skrze brokerskou společnost XTB. Tu jsme si popsali výše, takže pokud jste její mini recenzi ještě nečetli, výše v článku ji naleznete společně s podrobným popisem tohoto brokera včetně představení nabídky aktiv, poplatků nebo obchodní platformy.

Nyní se však již pojďme podívat na samotný návod krok za krokem, který vám ukáže, jak na této platformě začít obchodovat.

Krok 1: Otevření účtu

V prvé řadě je nutné založit si svůj účet. To můžete provést buď na webovém rozhraní, nebo v dedikované aplikaci, kterou je možné stáhnout na mobilní zařízení se systémem iOS či Android. V rámci tohoto příkladu využijeme k registraci rozhraní webu, nicméně využít můžete i onu aplikaci.

Jakmile tedy na webovou stránku XTB přejdete, v pravém horním rohu naleznete tlačítko „Otevřít účet”. Kliknutím na toto tlačítko se přesunete na stránku se samotnou registrací. Pro uživatele, kteří by si chtěli platformu nejprve vyzkoušet, je zde dostupné tlačítko „Vyzkoušet platformu”. Díky tomu otevřete demo účet, který se skvěle hodí pro otestování všech dostupných funkcí či nástrojů.

Registrace na platformě XTB

Během registrace bude nutné vyplnit vaši e-mailovou adresu a několik osobních údajů. XTB se vás poté taktéž zeptá na vaše znalosti o investování nebo obchodování, přičemž odpovědět na tyto otázky je nutné co možná nejpřesněji. Pokud totiž odpovíte nepřesně, je možné, že vám XTB účet neschválí. Po dokončení dotazníku byste následně měli mít účet vytvořený. Můžete se v tomto momentě přesunout na krok číslo 2.

Krok 2: Ověřte svou totožnost

Jako druhý krok bude nutné ověřit svůj účet z hlediska totožnosti. Toto ověření XTB vyžaduje z legislativních důvodů, tudíž se jedná o povinný krok pro každého investora a obchodníka. V rámci tohoto procesu bude nutné nahrát 2 dokumenty jako občanský či řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. Nakonec taktéž ověříte bankovní spojení, aby XTB vědělo, že jste majitelem vloženého bankovního účtu, na který budete následně vybírat své finanční prostředky z XTB.

Proces KYC u brokera XTB

Krok 3: Vložte finanční prostředky

Jakmile budete mít ověřenou svou totožnost, můžete přejít ke vkladu svých financí. Tento vklad lze provést následujícími způsoby:

 • platba kartou,
 • bankovní převod,
 • Paypal.

XTB má výbornou strukturu poplatků, takže se setkáte s poplatkem pouze u vkladů pomocí platební karty – zde si XTB účtuje 0,7 % z hodnoty transakce. Tento poplatek je ve srovnání s jinými brokery za platbu kartou opravdu nízký, jelikož obecně je možné se setkat s 2 až 3 %.

Zvolte si tedy jeden z těchto způsobů a vložte své finanční prostředky. U plateb kartou je transakce zpracována okamžitě, zatímco u bankovních převodů nebo Paypalu si pár hodin až dní počkáte.

Krok 4: Vyhledejte akcie

S finančními prostředky na vašem obchodním účtu se můžete přesunout k vyhledání ropných akcií. Na zvolené webové obchodní platformě – xStation či MT4, nebo v aplikaci XTB si vyhledejte společnosti, do kterých chcete investovat. Pomoci vám mohou taktéž investiční plány od XTB nebo třeba nejnovější zprávy, které naleznete v sekci „Zprávy” v rozhraní platformy xStation.

Nákup akcií ropné společnosti na XTB
Nákup akcií ropné společnosti na XTB

Krok 5: Nákup akcií

Poslední krok zahrnuje nákup samotných akcií – rozhodnout se můžete mezi CFD akciemi, nebo fyzickými akciemi, u kterých se stáváte jejich plnohodnotnými majiteli. CFD na druhou stranu mohou posloužit jako volba pro obchodníky, kteří si přejí predikovat budoucí cenu vybraných akcií – a to jak směrem vzhůru, tak i na nižší cenové hladiny.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Jak akcie ropných společností prodat?

Akcie ropných společností fungují stejně jako jakákoli veřejně obchodovaná společnost. To znamená, že je můžete držet tak dlouho, jak chcete, aniž byste museli platit jakékoli poplatky. Jakmile budete chtít svou investici prodat, stačí se jen přihlásit ke svému účtu na platformě, přejít do svého portfolia a kliknout na malou ikonu prodej. Poté potvrdíte, že si přejete prodat své zásoby ropy, potažmo onu společnost, za nejlepší dostupnou cenu.

Další 3 možnosti investice do ropy

V této sekci si představíme další tři možnosti, jak můžete do ropy investovat pomocí různých investičních či obchodních instrumentů. Budete se tak moci lépe rozhodnout, jaký způsob se vám nejvíce zamlouvá.

1. Obchodování s futures kontrakty na ropu

U brokerů, kteří poskytují obchodníkům platformu pro obchodování futures kontraktů, si můžete vybrat ke spekulaci taktéž velké množství ropných futures. Obchodování těchto finančních derivátů však doporučujeme spíše zkušeným obchodníkům, kteří již mají s těmito finančními trhy určitou zkušenost. Obchodování futures si taktéž můžete u většiny brokerů vyzkoušet v rámci demo účtů.

Každý futures kontrakt na ropu obsahuje 1 000 barelů, což znamená, že budete obchodovat s velkým množstvím kapitálu. Ačkoliv mnoho komoditních brokerů má požadavek na marži pouhých 5 %, někteří vyžadují 10 %. Tak či onak budete muset vynaložit tisíce dolarů. Futures kontrakty lze obvykle prodat kdykoliv od okamžiku vydání kontraktu až do data jeho vypršení. To poskytuje značnou flexibilitu v držení či případném prodeji kontraktu.

2. Ropné opce

Pokud nechcete vyčlenit tisíce dolarů na futures pozici, můžete se poohlédnout po obchodování na trhu s ropou. Ropné opce jsou v některých ohledech podobné futures, protože k otevření obchodu nemusíte vlastnit podkladové aktivum. Máte také možnost spekulovat na cenu ropy ve dlouhé (long) nebo krátké (short) pozici.

TIP: Doporučujeme přečíst článek na téma obchodování s opcemi.

Pro vstup do pozice je nutné zaplatit pouze malou prémii, tudíž jsou vzhledem k tomu ropné opce často považovány za méně rizikové než výše uvedené futures. Pokud se vám obchod nepovede, můžete ztratit maximálně již zaplacenou prémii, která často činí pouhých 5 % vaší pozice. Na druhou stranu v případě, že se obchodu daří, můžete uplatnit své právo na nákup nebo prodej příslušných opčních kontraktů, a tím uzavřít ziskový obchod.

V případě, že by v opce expirovala za cenu nižší než je nákupní cena – nevyužili byste svého práva na nákup kontraktu. Přišli byste tak pouze o prémii. To je důvod, proč jsou ropné opce často preferovány obchodníky před futures, jelikož v případě opcí s neúspěšnou predikcí mohou ztratit pouze investovanou prémii.

3. Ropné CFD

V případě, že byste chtěli obchodovat ropu s aktuální tržní cenou, pak doporučujeme obchodovat CFD. Pokud byste nevěděli, co přesně zkratka CFD znamená, jedná se o Contracts For Difference (v českém jazyce pak rozdílové smlouvy). V podstatě tedy se svým brokerem uzavíráte smlouvu, ve které je stanoveno, že nakupujete určité množství daného aktiva za určitou cenu. CFD můžete jak nakupovat (longovat), tak i spekulovat na pokles (shortovat).

Ropná CFD nabízejí všechny brokerské platformy, které níže v tomto článku představíme, takže si můžete vybrat nebo vyzkoušet přesně takovou, která vám bude vyhovovat. K obchodování CFD na ropu pak bude nutné správně odhadnout budoucí vývoj její ceny. Pokud budete úspěšní, můžete obchod uzavřít a zisky si vybrat. Při neúspěšné předikci pak samozřejmě proděláváte.

Nejlepší brokeři k nákupu akcií ropných společností

Snad každý větší broker v České republice svým zákazníkům poskytuje expozici vůči ropným společnostem, ale nejlepší z nich je jen jeden, kterému se svými podmínkami, poplatky a škálou dostupných investičních nástrojů nemůže nikdo rovnat. Podívejte se na nejlepší prostředníky v České republice, které jsme zvolili.

1. XTB – Investujte do ropných akcií se zaběhlým brokerem

Pokud máte zájem o brokera s dlouho historií (působícím na trhu od roku 2006), širokou působností a obrovskou nabídkou XTB_logo finančních instrumentů, XTB by mohl být ten pravý. Kromě nabídky finančních instrumentů se také svou marketingovou aktivitou snaží o vzdělávání svých obchodníků a investorů, pro které připravuje různé semináře nebo edukační videa na platformě Youtube. Platforma je pod dohledem několika kontrolních úřadů v čele s FCA, KNF, cySEC a FSC.

Co se týče ropných akcií, tak u tohoto brokera si můžete opravdu vybrat. Kromě klasického Shellu nebo BP, které jsou obchodovány na americké burze, si můžete vybrat i exotičtější expozici vůči ropě, neboť XTB podporuje dalších 15 burzovních trhů včetně českého.

Získaná ocenění brokerem XTB

Závěrem je vhodné podotknout, že XTB vyvinulo vlastní obchodní platformu xStation 5, která nabízí intuitivní ovládání pro stejný počet instrumentů, jež XTB nabízí v základu. Kromě akcií můžete své portfolio diverzifikovat i do dalších investičních aktiv, kam spadají kryptoměny, forex, indexy, komodity či dokonce ETF. Akcie lze obchodovat s minimálním spreadem a 0% poplatkem, celou poplatkovou strukturu si můžete prohlédnout zde.

Klady

 • Ropné akcie i z dalších burzovních trhů světa
 • Vlastní obchodní platforma
 • Minimální poplatky
 • 5900+ obchodovatelných aktiv

Zápory

 • Obchodování se spreadem

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

2. Pepperstone- Spolehlivý CFD broker, který nabízí 1250 obchodních nástrojů

Pepperstone logo Pepperstone je CFD a forex broker, který vám umožňuje obchodovat širokou škálu instrumentů, včetně forexu, indexů, akcií, ETF, komodit a dalších aktiv prostřednictvím rozdílových kontraktů (CFD). Platforma Pepperstone se může pochlubit úzkými spready, vysokou rychlostí provádění obchodů a přístupem k více než 1 200 obchodním nástrojům. Obchodní účty Pepperstone umožňují minimální velikost obchodování 0,01 lotu a maximálně 100 lotů. Čeští obchodníci mají přístup k pákovému efektu až 30:1.

Pepperstone také umožňuje skalpování, na pomoc má odborné poradce a rozsáhlou vzdělávací sekci. S Pepperstone můžete obchodovat a užívat si bezproblémové vytváření pokročilých obchodních strategií prostřednictvím některého z nejpopulárnějších a nejvýkonnějších obchodních softwarů na světě, včetně TradingView, MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), CTrader, DupliTrade (pro sociální sítě a Copy Trading) a Capitalize AI (pro automatizaci obchodování bez kódu). Platforma Pepperstone je vhodná pro začátečníky i pokročilé obchodníky.

Pepperstone homepage

Založení účtu u Pepperstone je zcela zdarma a všichni registrovaní uživatelé získají přístup k bezplatnému demo účtu, který můžete použijte k procvičování obchodování CFD, dokud nezískáte jistotu. Na Pepperstone začínají spready, které fungují jako poplatky za obchodování, na 0,6 pipu pro forexové CFD, 0,4 pro indexové CFD, 0,05 pro komoditní CFD a 0,10 pro akciové CFD. Pepperstone také účtuje swapovou sazbu za držení CFD pozic přes noc. Účtuje také poplatky za neaktivitu účtům, které nebyly 12 měsíců aktivní.

Klady

 • 1 200 obchodních instrumentů na výběr
 • Regulováno několika orgány první úrovně – včetně FCA, ASIC a DFSA
 • Není stanoven minimální vklad
 • Pákový efekt až 1:30
 • K dispozici profesionální obchodní účty
 • Obchodníci s velkým objemem mohou získat slevy

Zápory

 • Poměrně vysoké spready
 • Nepodporuje reálné investice, pouze CFD

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

3. Etoro – Nejlepší broker pro obchodování s akciemi

Během psaní tohoto článku jsme zjistili, že eToro je nejlepší platformou, kde je aplikace pro obchodování na burze v roce 2024. Aplikace eToro Stocks je zdarma ke stažení na zařízeních, které podporují Android a iOS a poskytuje přístup k tisícům trhů.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak koupit dividendové akcie, aniž byste museli utratit jmění? Nabídka na eToro zahrnuje akcie kotované ve Spojeném království, Hongkongu, Kanadě, Španělsku, Německu, Saúdské Arábii a dalších. Proto je aplikace eToro ideální pro ty, kteří chtějí nakupovat akcie kotované především v zámoří. Existuje tolik trhů, ze kterých si můžete vybrat, včetně nejlevnějších akcií, nejlepších akcií meme, nejlepších dividendových akcií, nejlepších blockchainových akcií a nejlepších akcií marihuany.

Získáte také nejlepší ropné akcie jako jsou ExxonMobil a BP. Pokud vás zajímá, jak nakupovat akcie ropných společností za nízké poplatky prostřednictvím zabezpečené obchodní platformy, pak je eToro jedním z nejoblíbenějších brokerů na trhu. Kromě akcií aplikace eToro podporuje kryptoměny, forex, ETF, komodity, indexy a další.

Obchodování CFD na etoro

Když investor podle vašeho výběru vstoupí do pozice obchodování s akciemi, stejný příkaz se zkopíruje do vašeho vlastního portfolia. Pro pasivní investory by se vám mohlo líbit také Smart Portfolio od eToro. Jedná se o předem sestavená portfolia spravovaná týmem eToro pro sledování konkrétních trhů a odvětví – jako jsou autonomní vozidla, technologie a energetika.

Pokud jde o poplatky, obchodní aplikace eToro vám umožňuje nakupovat akcie a ETF zdarma a to i pro mezinárodní aktiva. A pokud jde o uživatelskou přívětivost, aplikace eToro se velmi snadno používá, stejně jako hlavní web. Když víte, které akcie chcete koupit, stačí použít vyhledávací panel. Můžete také vyzkoušet funkci Copy Trading, kterou poskytuje aplikace eToro. To vám umožňuje replikovat ověřené investory – na výběr jsou tisíce. Poplatková struktura je k dispozici zde.

Chcete-li začít používat eToro ještě dnes, musíte si zaregistrovat účet a provést minimální vklad 50 USD, což je s aktuálním kurzem částka pohybující se kolem 1 200 korun. Mezi podporované platební metody patří kreditní a debetní karty, Paypal, Neteller, Skrill a bankovní převod. Navíc je eToro přísně regulovaná platforma, tedy bezpečná.

Klady

 • Tisíce amerických i mezinárodních akcií
 • 0% provize na všech akciích
 • Regulováno FCA, SEC, CySEC a ASIC
 • Nabízí jednu z nejlepších mobilních aplikací na celém trhu
 • Minimální vklad pro obchodování s akciemi jen 50 $
 • Copy trading a chytrá portfolia
 • Žádné poplatky za vklad
 • Nejlépe hodnocená mobilní aplikace
 • Umožňuje investice do kryptoměn a NFT
 • Platforma je v češtině
 • Platforma je velmi snadná na používání

Zápory

 • Není vhodné pro aktivní obchodování, hodí se spíše pro pasivní investice

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Kolik nákup akcií ropných společností stojí?

Když nakupujete a prodáváte akcie ropných společností online, vždy budete muset zaplatit nějaké poplatky makléřské společnosti, přes niž obchodujete. Nejdůležitější typy poplatků, které je při obchodování třeba vzít v úvahu, jsou shrnuty níže:

 • Poplatky za vklad

Českým klientům, kteří své prostředky na platformu posílají napříč všemi podporovanými platebními metodami, se účtované poplatky liší v závislosti na platformě. To platí i pro výběry. Některé platformy si však neúčtují poplatek za vklad nebo výběr, takže si je před obchodováním zkontrolujte.

 • Provize z obchodu

Mnoho brokerů umožňuje nakupovat ropné akcie online bez placení jakékoli provize. To samé platí pro mnoho online brokerů, tedy alespoň pokud jde o nákup ropných akcií, které jsou dostupné v USA. Pokud však chcete nakoupit zásoby ropy kótované na zahraniční burze, pak budou brokerem účtovány další poplatky.

 • Spread

Také stojí za to prozkoumat, kolik si vybraný broker účtuje ve spreadech, když nakupujete a prodáváte ropné akcie. A co že je to ten spread? Jednoduše rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Čím je rozdíl užší, tím jsou poplatky nižší. Kdyby tedy někdo poptával akcii za 100 dolarů a vy ji chtěli za 100 dolarů prodat, spread bude nulový.

Ukázka spreadu na forexu
Ukázka spreadu na forexu

Slova závěrem – investice do ropy

Ropa představuje komoditu, která se řadí mezi velmi volatilní aktiva. V článku jsme pro vás připravili podrobného průvodce, který vám investice či obchodování na trhu s ropou blíže představuje a následně poskytuje i návod, jak můžete sami začít obchodovat ropu. Před jakýmkoliv obchodováním doporučujeme provést vlastní analýzu a průzkum trhu, protože tím zvyšujete pravděpodobnost svých ziskových obchodů. Pokud by vás ropa zaujala a chtěli byste se si vytvořit expozici vůči této komoditě, přejděte na některého ze zmiňovaných brokerů.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Reference

Často kladené otázky – FAQ

Kde mohu obchodovat ropu?

Jak na investice do ropy?

Které brokerské platformy jsou pro obchodování ropy nejlepší?

Jak koupit akcie ropných společností?

Kde nejlépe do akcií ropných společností investovat?