Hledáte způsob, jak a kde nakoupit ty nejlepší ETF jako jsou ETF S&P500, tedy jedno z těch neznámějších fondů? Tak přesně pro vás je tato příručka, ve které si ukážeme druhy ETF fondů, jak investice do ETF fungují, konkrétní fondy a kde je můžete koupit do svého portfolia.

Nejlepší ETF fondy 2024 – rychlý přehled

Pokud Vás pouze zajímá, jaké ETF fondy vybrali naši analytici z B2C, sestavili jsme pro vás krátký seznam níže. V průběhu článku se konkrétním produktům budeme věnovat do hloubky.

 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) – Nejlepší ETF S&P 500, které lze na trhu koupit. TER činí 0,07 % p.a. a administrátorem je největší správce ETF na světě, Blackrock.
 • First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (Acc) – ETF fond sledující index Nasdaq CTA Cybersecurity, který obsahuje firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti. TER je ve výši 0,6 % p.a.
 • iShares Bitcoin Trust (IBIT) – Bitcoin spot ETF kopírující hodnotu Bitcoinu, které oproti přímému nákupu Bitcoinu umožňuje tříletý časový test. TER dosahuje 0,25 % p.a.
 • iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (ISF) – ETF sledující 100 největších veřejně obchodovaných podniků ve Velké Británii. Fond spravuje jednotky miliard liber a TER činí pouhých 0,07 % p.a.
 • VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX) – ETF kopírující index Amex Gold Miners, jež provádí investice do 216 těžebních společností na zlato po celém světě, přičemž TER dosahuje 0,53 % p.a.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Co jsou to ETF?

Exchange-Traded Funds, fondy obchodované na burze, se za posledních 20 let stávají velmi populárním investičním instrumentem. Množství spravovaných finančních prostředků v těchto produktech narostlo během posledních let několikanásobně, jak lze vidět níže na grafu od organizace Statista. To však není nic překvapivého, protože kombinují nízkou rizikovost s vysokým potenciálem růstu spravovaných fondů a jednoduchost investice do klasických akcií.

Množství prostředků spravovaných v ETF fondech roste
Množství prostředků spravovaných v ETF fondech roste

Nejlepší dividendové akcie, index S&P 500 nebo komodity jako je ropa, jsou jen několika příklady mnoha aktiv, která lze pasivně investovat prostřednictvím ETF. Většina ETF se však snaží sledovat výkonnost zmiňovaných indexů, jako je S&P 500 nebo FTSE 100, které investorům poskytují širokou expozici vůči předním firmám v určité oblasti. Tyto indexy podle mnohých patří mezi ty nejlepší a mají dostatečnou likviditu. Momentálně jich je na různých burzách k dispozici přes 8 500, tak jak vybrat ten správný?

Jak ETF investice fungují?

ETF fondy jako takové jsou ve své podstatě „balíčky“ akcií, případně jiných aktiv (komodit, kryptoměn…). Ještě před vznikem burzovně obchodovaných fondů lidé museli kontaktovat firmu, která takový balíček spravuje, a domluvit se s jejími zástupci na akvizici určitého podílu v něm. Tento proces byl ovšem velmi zdlouhavý a pro obě strany nepraktický, proto své balíčky začaly firmy umísťovat na burzu, kde je investoři mohou nakupovat jednoduše z pohodlí domova.

Rozdíl mezi ETF a podílovými fondy
Rozdíl mezi ETF a podílovými fondy

Tyto burzovně obchodované fondy mají často výhodnější poplatkovou strukturu oproti podílovým fondům, které si kromě ročního poplatku účtují také vstupní nebo poplatek z nadměrných výnosů. ETF jsou obvykle považovány za mnohem bezpečnější investici, protože pokrývají mnohem širší počet odvětví, čímž efektivně snižují volatilitu.  Další výhodou ETF je nenáročnost. Celá řada nováčků neví, z čeho by se mělo správné portfolio skládat. Nákupem fondu tento problém velmi jednoduše vyřešíte, protože jej za vás postaví profesionální investor.

Distribuční x akumulační ETF

Důležité rozhodnutí, které ovlivní celkovou výkonnost vašeho ETF je, zda si vyberete distribuční nebo akumulační fond.

Distribuční ETF jsou takové fondy, které vyplácejí dividendy investorům. Například v indexu S&P 500 jsou dividendové akcie v nichž máte určitý podíl právě přes dané ETF, tudíž máte nárok na dividendu. Nicméně nejedná se o pravidlo, neboť v daném fondu nemusí vždy být firmy vyplácející dividendu. Pokud chcete pravidelně inkasovat příjem na váš účet je pro vás vhodné distribuční ETF.

Akumulační ETF jsou pravým opakem první možnosti, ty dividendu nevyplatí na váš účet, ale reinvestují. Pokud tedy chcete maximalizovat svůj kapitálový výnos na daném ETF instrumentu, bude pro vás vhodné akumulační ETF. Přes tento typ fondu se také vyhnete 15% dani z dividendy, která platí pro všechny investory v České republice.

Investice do ETF – druhy ETF fondů

Všechny ETF se liší ve svém složení akcií, a to nejen ve smyslu jednotlivých společností, ale také jejich podílu. Jeden fond tak může být složen například z 20 % akcií Apple a 80 % Google, druhý zase 20 % Google a 80 % Apple, přičemž oba budou mít úplně jinou výnosnost. Složení ETF mohou ovlivňovat pouze jejich administrátoři, nikoliv jednotliví investoři. Mezi nejznámější druhy ETF určitě patří indexové fondy (S&P 500, WVCE). Můžete se také setkat s ETF, které vyplácí dividendy nebo komoditní ETF. Pojďme se na všechny druhy nyní podívat zblízka.

Indexové ETF

Více než 95 % ETF tvoří právě indexové fondy. To znamená, že při tvorbě daného ETF se nakupují aktiva, které tvoří určitý tržní index. Například zmiňovaný iShares Core S&P 500 UCITS ETF, které je také považováno za nejlepší ETF na S&P 500, je zastoupeno akciemi obsaženými v americkém indexu S&P 500. Výhodou indexového ETF je, že nemusí být aktivně spravován správcem fondu, který je zodpovědný za výběr akcií. Ví, jaké akcie z indexu, který ETF sleduje, vybrat. Díky nižším provozním nákladům (Total Expense Ratio) je čistý výnos pro investora daleko větší.

Jak vybrat nejlepší ETF S&P 500?

Investor by měl vybírat ETF S&P 500 primárně podle typu správce a poplatkové struktury. Nejdůvěryhodnějšími správci v oboru jsou Blackrock a Vanguard, kteří spravují stovky miliard dolarů investorům po celém světě, čímž je riziko úpadku velice nízké, protože jsou úzce propojení s celým finančním systémem. Díky obrovské konkurenci na trhu s ETF S&P 500 jsou TER (poplatky ETF) v setinách procent, investor by měl přirozeně hledat ty fondy s co nejmenší poplatky, aby maximalizoval čistý výnos. TER si rozebereme níže v článku.

Indexové ETF, zejména tedy již zmíněné S&P 500 se doporučuje zejména investorům, kteří mají dlouhý časový horizont, řekněme nejméně 10 let. Investor totiž nikdy neví, kdy nastane krize či větší propad akcií a díky dlouhému časovému horizontu neprodá se ztrátou. Pokud se ptáte, proč nekoupit rovnou daný index; v mnoha případech je nákup indexu limitován vysokou minimální investicí, někdy až tisíce amerických dolarů. V případě ETF to mohou být (podle platformy) desítky USD.

Akciové ETF

Tento typ veřejně obchodovatelných fondů se zaměřuje pouze na akcie a částečně se prolíná s předchozí kategorií. Akciové indexy, jako je americký index S&P 500, britský index FTSE 100 a německý index DAX 40, jsou právě případy akciových ETF. U akciových ETF si však musíte dát pozor, narozdíl od indexových ETF mohou být aktivně spravovány, což často vedle k vyšším poplatkům. Například zmíněný ETF fond S&P 500 je jak indexový, tak akciový.

Rozdělení aktivně spravovaného ETF dle segmentů
Rozdělení aktivně spravovaného ETF dle segmentů – AVUS

Příkladem aktivně spravovaných ETF na akcie je Avantis US Equity ETF (AVUS) nebo T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). První zmiňovaný dosahuje TER 0,15 % p.a., avšak druhý již 0,57 % p.a.

Sektorové ETF

Jak už z názvu vyplívá, tyto ETF sledují určitá odvětví, které se zabývají konkrétní problematikou. Jsou často tvořeny zejména společnostmi, které nabízí stejné či podobné produkty/služby v daném odvětví ekonomiky. Příkladem může být námi zmíněné First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF sledující index Nasdaq CTA Cybersecurity, který obsahuje firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti. Někteří investoři začali obchodovat také s povolenkami na uhlíkové emise, což by mohl být vzhledem k rostoucí ceně fosilních paliv dobrý krok.

Tematické ETF

Tematické ETF jsou vytvořeny tak, aby sledovaly určitou třídu aktiv nebo daný investiční styl. Do ETF třídy aktiv patří akcie s malou, střední a velkou tržní kapitalizací. Jedním z tematických ETF je např. Fond ARK Innovation ETF (ARKK), který nakupuje akcie společností zabývajících se “průkopovými inovacemi”.

Tyto ETF investují do podniků s určitými charakteristickými vlastnostmi nebo business modely. Například ARK Innovation ETF (ARKK) své portfolio skládá ze společností využívajících disruptivní inovace. Tento pojem označuje typ firmy, která přijde s novou technologií přinášející tak radikální změnu, že svým produktem změní celý stávající trh (představte si například koňský povoz, který byl nahrazen autem, načež se automobilový trh stal dominantním).

Geografická ETF

Dalším druhem ETF jsou geografická, která obsahují firmy z dané oblasti/země. Typickým příkladem je ETF na S&P 500, které obsahuje pouze veřejně obchodované americké firmy. Mezi další známá patří ETF na německý DAX, britský FTSE 100, francouzský CAC 40 nebo český index pražské burzy PX.

Nejlepší evropské ETF

Pokud chcete komplexně investovat do evropských firem a trhu, atraktivní expozici může představovat ETF na index Euro Stoxx 50, jež v sobě obsahuje francouzský Louis Vuitton, holandský AMSL nebo německý SAP. V případě, že chce investovat do ETF konkrétních zemí, doporučujeme vybrat ze seznamu zde.

Top 15 firem zastoupených v evropském indexu Euro Stoxx 50
Top 15 firem zastoupených v evropském indexu Euro Stoxx 50

Nejlepší čínské etf

Nejznámějším čínským ETF je to na index Hang Seng, který obsahuje největší firmy dle tržní kapitalizace obchodované na burze v Hong Kongu. Často je označován jako indikátor výkonnosti tamní burzy. Kromě Hang Sengu však investoři mohou zvolit ETF na indexy FTSE China A50 nebo Shanghai Composite. První zmíněný index obsahuje vybrané firmy z Shanghajské a Shenzenské burzy, zatímco ten druhý obsahuje všechny firmy obchodované na Shanghajské burze.

Dluhopisové ETF

Tento typ fondu nejspíš netřeba dlouze popisovat, obecně se skládá z dluhopisů vydaných různými státy nebo společnostmi z celého světa a často nabízejí stabilní výnos. Dluhopisové ETF jsou takové ‘balíčky’ investic, které sledují konkrétní dluhopisy a trhy s dluhopisy a nabízejí snadné a cenově dostupné možnosti diverzifikace. Když si koupíte dluhopisové ETF, kupujete si podíl ve fondu a získáváte část výnosů tohoto fondu. Jedním z příkladů dluhopisového ETF je iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

Nejvíce zastoupené dluhopisy v iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Nejvíce zastoupené dluhopisy v iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF v době psaní článku

Komoditní ETF

Komoditní ETF je druh burzovně obchodovaného fondu (ETF), který investuje do fyzického zboží, jako jsou zemědělské komodity, drahé kovy či další přírodní zdroje. Komoditní ETF se zaměřují také na ropu, kávu, cukr, obilí, kakao a další. Například fond Van Eck Vectors Gold Miners ETF (GDX) sleduje index AMEX Gold Miners, který obsahuje společnosti po celém světě těžící zlato.

Nemovitostní ETF

Nemovitostní ETF jsou velmi často označovány jako REIT. Burzovně obchodované fondy REIT (Real Estate Investment Trust) investují do akciových fondů a souvisejících derivátů zaměřených na nemovitostní trh. Tyto ETF jsou pasivně spravované a jsou navrženy tak, aby kopírovaly dané indexy.

Investováním do těchto fondů je pro investory způsob, jak profitovat na výnosech nemovitostního sektoru, aniž byste osobně museli řešit problémy s nájemníky, smlouvy nebo opravu prostor. Jako příklad tohoto ETF můžeme uvést např. iShares Core U.S. REIT ETF (USRT), který sleduje vlivný americký index FTSE Nareit Equity REITs.

Nejlepší ETF fondy – 5 konkrétních ETF investic

Nyní se společně podíváme na ty nejlepší ETF S&P 500 a celkově nejlepší ETF v roce 2024, které byste měli zahrnout do svého portfolia, abyste dosáhli optimální diverzifikace a maximálního výnosu. Pokud vás zajímá, jak následující ETF obchodovat, podívejte se do článku pod odkazem.

1. iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)

Vítězem našeho seznamu nejlepších ETF fondů se stává ETF na S&P 500 od společnosti Blackrock. Na brokerských platformách ho naleznete pod ISINem IE00B5BMR087 a nabízí ho většina brokerů, které využívají čeští investoři. Jedná se o nejpopulárnější ETF ze všech, protože kopíruje vývoj 500 největších veřejně obchodovaných amerických firem. Investoři jej často vnímají jako bezpečnou volbu, protože eliminuje sektorová rizika a nabízí širokou diverzifikaci.

Top 10 nejvíce zastoupených společností v ETF na SP500
Top 10 nejvíce zastoupených společností v ETF na SP500 v době psaní článku

Jak vidíte výše na obrázku, v ETF S&P 500 od společnosti Blackrock je v době psaní článku hojně zastoupený sektor technologií, ale vzhledem ke stálému technologickému pokroku bude podíl pravděpodobně narůstat. Výhodou tohoto ETF je poplatková struktura, kdy TER dosahuje pouhých 0,07 % p.a. Fond je investorům přístupný od roku 2010 a spravuje prostředky v desítkách miliard dolarů a to akumulačním způsobem.

2. First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (Acc)

Příkladem atraktivního sektorového ETF je First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, které se snaží sledovat index Nasdaq CTA Cybersecurity, což sleduje společnosti, které se aktivně podílejí na poskytování technologií a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti. Za fondem stojí BNY Mellon Fund Services, což je americká organizace spravující investiční fondy.

Geografické zastoupení First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
Geografické zastoupení First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF v době psaní článku

Firmy obsažené v tomto ETF jsou dominantně z USA, ale země jako Izrael, Kanada nebo Velká Británie v něm mají také zastoupení. Mezi firmy se řadí Cisco, Broadcom, CrowdStrike nebo Palo Alto Networks. ETF má pod správou stovky milionů dolarů, přičemž TER činí 0,6 % p.a.

3. iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Od ledna 2024, co SEC povolil spotová ETF kopírující hodnotu Bitcoinu, se těmito ETF zaplavil trh. Dle analytiků v B2C je nejlepší se držet těch největších a nejznámějších jmen v oboru, proto jsme do seznamu zvolili právě toto ETF od společnosti Blackrock. Investor se může ptát: “Proč si prostě nekoupit Bitcoin?” A odpověď zní – tříletý časový test platný pro investory v České republice a z toho plynoucí daňové osvobození od zisků a také snaží dostupnost pro investory méně technicky zdatné.

Jakmile investoři do fondu pošlou hotovost, k určité hodině každý den vezme administrátor tyto prostředky a prostřednictvím custodiana, v tomto případě burzy Coinbase, nakoupí Bitcoiny na spotu. TER pro tento typ ETF činí 0,25 % p.a.

4. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (ISF)

Toto ETF, pod tickerem ISF, kopíruje index FTSE 100, nejznámější tržní index ve Spojeném království. Jak už z názvu může být jasné, index sleduje 100 největších podniků veřejně obchodovaných ve Velké Británii. ISF je jedním z ETF nabízených společností BlackRock. ISF spravuje akcie v hodnotě jednotkách miliard liber. Protože se však jedná o kopírující fond sledující pouze 100 společností, může se pochlubit nízkým poměrem nákladů a výnosů (TER) ve výši pouhých 0,07 % p.a.

Top 10 firem zastoupených v indexu FTSE 100
Top 10 firem zastoupených v indexu FTSE 100 podle váhy

5. VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX)

Historicky lidé používali zlato jako ochranu svých aktiv především v neklidných ekonomických dobách, zejména v době recese či deprese. ETF, které často kopírují hodnotu zlata jsou poměrně využívány. GDX byl založen v roce 2015 a neinvestuje přímo do komodity zlato (jako některé ETF). Místo toho sleduje index Amex Gold Miners. S celkovými čistými aktivy ve výši stovek milionů dolarů drží GDX investice do 216 těžebních společností těžících zlato po celém světě.

Výkonnost zlata v dobách krize
Výkonnost zlata v dobách krize

Až 41 % společností zahrnutých v GDX sídlí v Kanadě, 17 % v USA, 14 % v Austrálii, 7 % v Brazílii, 5 % v Jihoafrické republice, 5 % v Číně a 9 % jinde. Expense ratio u GDX je 0,53 %. Největší podíl v GDX má společnost Newmont Corp, která se na celkovém portfoliu podílí 12,58 %.

Jak se ETF investice daní?

ETF podléhají stejným podmínkám jako klasické akcie. Pokud jej prodáte do 3 let a celkový příjem ze všech akcií je vyšší než 100 000 Kč, pak musíte zaplatit standardní 15% daň. Pokud však pozici držíte déle než 3 roky, nebo nedosahuje částky 100 000 Kč, danit ji nemusíte. Více o daních si můžete přečíst na webu finanční správy.

Jsou ETF vhodná jako investice pro začátečníky?

Jelikož jsou ETF tvořeny z více akciových aktiv než např. jednotlivé akcie, pro začátečníky jsou ETF skvělou volbou. Zejména ty nejlepší ETF S&P500, které sledují a kopírují akcie 500 různých firem. To vám v portfoliu zajišťuje dostatek diverzifikace, kterou nezískáte pokud investujete např. do akcií dvou firem.

Další výhodou, kterou začátečníci určitě ocení je jednoduchost. Jako nováček často nevíte, jaké akcie do svého portfolia zařadit, kde je nakoupit a podobně. U ETF vám stačí vybrat kvalitního brokera, jako je např. eToro či XTB a nakoupit u něj dané ETF sledující nějaký index. A to je vše, broker poté dělá vše za vás až do momentu, kdy své pozice prodáte.

Jaké jsou poplatky za ETF?

Narozdíl od ostatních typů investičních fondů jako jsou např. podílové či zajišťovací fondy, které jsou většinou spojeny s vysokými poplatky je ETF lepší volbou, alespoň co se poplatků týče. Protože ETF jsou pasivní investice, neplatí se za ně mnoho poplatků, které platí hedgeové či podílové fondy. To dělá z ETF také mnohem dostupnější volbu.

Cena jednotky podílu v určitém fondu se odvíjí podle složení akciového balíčku, který fond představuje, tzv. Net Asset Value (NAV). Cena nicméně bývá o trochu vyšší než tato částka, protože jsou do ní zahrnuty i poplatky odváděné firmě spravující portfolio. Další peníze budou muset být odvedeny také brokerovi, přes jehož platformu akcie nakoupíte. Mimo poplatky za vklad a výběr, jejichž fungování je srozumitelné, se ve většině případů setkáte také s pojmy spread a swap. Ty si nyní vysvětlíme, abyste přesně věděli, jak fungují.

Spread

V určitém okamžiku existují dvě ceny jakéhokoliv aktiva obchodovaného na burze: cena, za kterou je někdo ochoten toto aktivum koupit (“bid”), a cena, za kterou je někdo ochoten ji prodat (“ask”). Rozdíl mezi těmito dvěma cenami se nazývá “spread”. Důvodem existence tohoto rozpětí, neboli spreadu je to, že na každém otevřeném trhu se lidé snaží vyjednat co nejlepší ceny. Pokud chcete nakoupit, budete se přirozeně zajímat o to, zda je někdo ochoten prodat za nižší cenu, než byla poslední obchodovaná cena.

Ukázka spreadu u ETF SPDR
Ukázka spreadu u ETF SPDR

Spread tedy lze jednoduše označit za rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného aktiva a vyjadřuje marži, která půjde brokerovi. Aby mohl broker vydělávat, aktiva od investorů nakupuje lehce pod cenou a prodává nad cenou. Jednotlivé spready se mezi brokery mohou výrazně lišit.

Poplatek za swap (Overnight fee)

Pokud ETF koupíte jako CFD, budou se na vás vztahovat i poplatky za swap. Ty jsou účtovány za každých započatých 24 hodin držení pozice. Overnight fee je v podstatě úrok za zapůjčené peníze při použití pákového efektu.

TIP: Doporučujeme si více přečíst o obchodování CFD v článku.

Poplatek za transakci

Kromě spreadu a swapu se také potkáte s fixním poplatkem za transakci, který se v závislosti na brokerovi může lišit. Typicky se odvíjí od toho, na jaké burze je dané ETF zalistováno. Některé brokerské platformy dokonce nabízí investice do ETF zdarma bez poplatků. U dalších se můžete setkat s ročními poplatky odvíjejících se od počtu burz.

Co je TER? (Total Expense Ratio)

Total expense ratio, tedy ukazatel celkových nákladů je měřítkem nákladů spojených s provozováním ETF fondu. Zpravidla se sem řadí poplatky za obchodování fondu, právní nebo auditorní poplatky. Vypočítá se jako celkové náklady fondu děleno celková aktiva fondu, čímž se získá TER v procentech. Pokud dané ETF doručí investorům 10% výnos za rok, ale TER dosahuje 0,07 % p.a., provozovatel si z výnosu strhne právě 0,07 % a čistý výnos investora tak činí 9,93 % p.a.

Jak koupit ETF – 5 rychlých kroků

Začlenění ETF je poměrně jednoduché, neboť ETF se stejně jako běžné akcie obchodují denně na světových burzách. Pokud tedy víte, jak obchodovat s akciemi, nacházíte se ve velmi dobré pozici, abyste se naučili jak investovat do těch nejlepších ETF.

 1. ✅ Krok 1: Otevřete si účet u brokera – Jako první krok je důležité si otevřít obchodní účet u licencovaného brokera. Přejděte na webovou platformu vybraného brokera. Začněte zadáním několika základních údajů.
 2. 🔑 Krok 2: Ověření – Pro potvrzení a “KYC-d” musíte předložit doklad totožnosti a bydliště.
 3. 💳 Krok 3: Vklad – Většina brokerů umožňuje investorům vkládat peníze na své účty pomocí různých elektronických peněženek, kreditních/debetních karet a bankovních převodů.
 4. 🔎 Krok 4: Vyhledání ETF – Investoři mohou vyhledat ETF.
 5. 🛒 Krok 5: Nákup ETF – Zadejte příkaz k nákupu pomocí obchodního nástroje svého brokera.

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Kde koupit nejlepší ETF 2024? Pohled na 3 brokery

Když si vybíráte brokera, u kterého byste ETF chtěli nakoupit, měli byste zároveň zvážit, zda je regulován ze strany uznávaných finančních orgánů, nabízí konkurence schopnou poplatkovou strukturu a široký výběr ETF.

1. XTB – broker s jednou z nejširších nabídek instrumentů, včetně ETF s nulovými poplatky

XTB je původem broker z Polska, která během několika let dokázal vyrůst do pozice mezinárodně xtb logo uznávané obchodní platformy, s pobočkami ve více než 13 zemích. A ETF rozhodně patří k jeho silným stránkám – obchodovat totiž lze na 300 globálních ETF akcií, které spadají do sektorů, komodit nebo celosvětově známých společností.

XTB dále svým traderům nabízí inovativní aplikace xStation5, která disponuje ETF skenerem. Minimální hodnota transakce při obchodování s ETF je 1 euro a tento broker umožňuje ETF aktiva obchodovat zcela bez poplatků až do stanoveného měsíčního limitu, který je 100 000 euro. Po dosažení tohoto limitu jsou potom veškeré další transakce zpoplatněny poplatkem 0,2 %. Na XTB naleznete také CFD s podkladovými ETF, které následují pohyby v cenách obchodovaných fondů na burze. Kromě opravdu široké nabídky ETF umožňuje XTB  zájemcům forex obchodování, kryptoměny, indexy, komodity nebo již zmiňované CFD. Nejlepší ETF s XTB

Protože XTB pokrývá na 15 různých trhů po Evropě, celkově dokáže traderům nabídnou bezmála 6 tisíc různých obchodních instrumentů. I vzhledem ke svému mezinárodnímu působení je XTB regulován řadou dozorčích orgánů – ať už jde o FCA, KNF, CySEC a FSC nebo českou ČNB. Proto máte jistotu, že budete obchodovat ve skutečně bezpečném prostředí.

Oceňovanou aplikaci xStation5 si zájemci mohou stáhnout ve verzi pro mobilní zařízení nebo stolní počítače. Dostávají tak okamžitý přístup ke 2300 trhům CFD, a to včetně forexu, kryptoměn, komodit, akcií nebo akciových indexů nebo ETF z celého světa. Uživatelé takto získají možnost k zobrazení grafů s cenovými pohyby, ke snadnému obchodování a řízení rizika, sentimentu trhu nebo budou moci zůstat v kontaktu s týmem analytiků, kteří skrze aplikaci poskytují fundamentální finanční zpravodajství.

Nejlepší ETF na XTB

Mezi nejlepší ETF na XTB patří například S&P 500 UCITS ETF akumulační nebo distribuční ETF S&P 500 UCITS, obě od administrátora Blackrock. ETF na S&P 500 také můžete nakoupit jako pákové nebo s minimální volatilitou a v dalších variantách. K dispozici je také sektorové ETF zaměřené na kyberbezpečnost pod tickerem USPY.UK nebo geografické KraneShares CSI China Internet UCITS s akumulační charakteristikou.

Přibližný počet ETF přes 300
Poplatková struktura 0% poplatek do ETF investic při měsíčním objemu do 100 000 euro
Cena investice do S&P 500 bez poplatků, pouze spread
Platební metody Platební karta, Paypal, bankovní převod
Další poplatky Paypal a bankovní převody zdarma, při použití platební karty provize 0,77 % z vložené částky pro měnu CZK

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

2. Pepperstone – Populární ETF broker s úzkými spready

Pepperstone logo Pepperstone je další populární broker. U tohoto poskytovatele nebudete platit žádné poplatky za pozice přes noc nebo za pákové pozice po dobu prvních pěti dnů obchodování. Pokud pozice zůstane otevřená po dobu pěti dnů, bude účtován pouze „administrátorský“ poplatek, který činí 2,5 %.

Minimální velikost obchodu je 0,01 lotu a je povoleno skalpování i hedging. Pepperstone nabízí pákový efekt až 1:500, ale záleží na tom, pod kterou jurisdikci spadáte, V České republice lze využít pákový efekt až 1:30. Pepperstone je regulován několika orgány první úrovně, včetně ASIC, FCA a DFSA (SAE). Pokud jde o trhy, Pepperstone podporuje více než 60 forexových párů. Podporuje také komodity, kryptoměny, akcie, indexy a ETF ETF jako iShares China 25 ETF nebo iShares MSCI China ETF. Nabízí pevné konkurenční spready od 1 bodu bez provizí.

Pepperstone homepage

Pepperstone také nabízí CFD s měnovými indexy, které měří přímé změny hodnoty měny vůči koši jiných měn, který se liší od měnového páru tím, jak se měří vůči více než jedné měně. Nejvíce vážený měnový index, USDX, je měřítkem pro hodnotu amerického dolaru a lze s ním obchodovat s pákovým efektem až 1:10, přičemž koš tvoří celkem 6 měn. Pepperstone také nabízí Euro Index a Japonský index navázaný na Yen s příslušnými pákovými efekty 5:1 a minimálními spready 0,6 a 1.

Celkem Pepperstone nabízí obchodníkům více než 1 200 obchodovatelných nástrojů. Broker nemá nativní obchodní platformu, ale podporuje cTrader, MT4, MT5 a TradingView. Tyto platformy třetích stran jsou v obchodním prostoru dobře hodnoceny a každá nabízí software pro stolní počítače i mobilní aplikace. A konečně, Pepperstone přijímá širokou škálu platebních metod, včetně Visa, MasterCard, PayPal a bankovních převodů, přičemž broker nestanovil minimální vklad. Pouze swap-free účty přicházejí s minimálním vkladem 200 USD. Mezi podporované měny účtu patří USD, EUR, GBP a AUD. Jiné měny lze uložit, ale budou převedeny.

Přibližný počet ETF 100+
Cenový systém ETF i CFD se spreadem
Cena investice do S&P 500 bez poplatků, pouze spread se základním účtem
Platební metody Platební karta, bankovní převod, Neteller, Trustly, další e-peněženky
Další poplatky Žádné poplatky za vklady, výběry podle zvolené platební metody

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

3. eToro – Regulovaný broker nabízející řadu ETF bez komisí a sociální obchodování

Od svého založení v roce 2007 poskytl tento broker služby více než 28 milionům klientů. eToro nabízí kromě možností CFD pro zkušenější obchodníky také sociální obchodní řešení pro začínající obchodníky. Investoři na eToro nabízí přístup k více než 3 000 akciím vybraným ze 16 zahraničních burz a 17 odvětví pro individuální investování. K dispozici jsou všechny hlavní technologické akcie, stejně jako akcie za drobné, dividendové akcie a dokonce i metaverze.

Populární investoři na eToro
Populární investoři na eToro

Provize za obchodování s ETF jsou na eToro zdarma. Platí se však náklady na spread. Investování do ETF pro začátečníky je pro eToro prioritou, protože klade důraz na sociální obchodování (copy trading). Uživatelé si mohou vybrat zkušeného investora a automaticky kopírovat jeho obchody pomocí funkce eToro CopyTrader.

Díky prostředkům přiděleným uživateli řídí software tento proces zrcadlení v reálném čase. Ke kopírování je k dispozici přibližně 100 obchodníků se zaměřením na ETF. Služba kopírování je navíc poskytována bezplatně (platí se pouze poplatky za obchodování).

Přibližný počet ETF 260 +
Cenový systém ETF spread, pro CFD spread a overnight fee
Cena investice do S&P 500 Spread na S&P 500 ETF (SPY) je průměrně 0,18 %
Platební metody Platební karta, Paypal, bankovní převod
Další poplatky 0,5 % za vklad, 5 USD za výběr

Investování je rizikové, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Slova závěrem

ETF (burzovně obchodovatelné fondy) jsou skvělým investičním instrumentem, který nevyžaduje mnoho zkušeností ve finančním prostředí a poskytuje poměrně nízké riziko s přijatelným výnosem. V článku jsme popsali jejich fungování, typy a určili jsme nejlepší platformu k jejich nákupu. Zároveň jsme se podívali na jednotlivé druhy ETF, které můžete koupit. Na trhu jich existuje opravdu hodně, a proto byste se vždy měli podívat, jaký druh ETF vlastně kupujete.

Reference

 • https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B5BMR087#overview
 • https://www.reuters.com/technology/bitcoin-etf-hopefuls-still-expect-sec-approval-despite-social-media-hack-2024-01-10
 • https://www.statista.com/statistics/295632/etf-us-net-assets/
 • https://www.investopedia.com/terms/t/ter.asp
 • https://www.investing.com/indices/major-indices
 • https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/kapitalove-prijmy

Často kladené otázky

Co je ETF investice?

Jak mohu ETF nakoupit?

Mohu do ETF investovat napřímo?

Jsou ETF dobré pro začátečníky?

Je vhodné investovat pouze do ETF?

Jaké ETF je nejbezpečnější?