Krize a celková situace na finančních trzích mnoho investorům úsměv na tváři v současné chvíli nevytváří. Není se také čemu divit, jelikož vidět své portfolio v červených číslech o pár desítek procent není příliš příjemná věc. Investujete-li v longových pozicích, krize na vás má zcela určitě jistý dopad. A pak se musíme ptát, do čeho investovat v době krize?

Na nic ale nemá být nahlíženo pouze z jedné strany a ne nadarmo se také říká, že je to právě krize, která je tím blikajícím červeným světýlkem v hlavách úspěšných investorů. Proč tomu tak je a do čeho investovat během krize se dozvíte v dnešním článku.

Klíčové body k tématu, do čeho investovat v době krize

 • Investování během krize není jednoduchou záležitostí, jelikož trhy v těchto dobách často spontánně padají
 • Strategie dollar cost averaging se skládá z principu investování stále stejné částky na pravidelné bázi, ať již jdou trhy nahoru nebo dolů
 • Rizikovost a znalost její výše, kterou jste ochotni podstoupit, vám umožní alokovat správné množství prostředků na rizikovější aktiva společně s částí vašich prostředků určených na dlouhodobé bezpečnější investice
 • Nahlédnout na dlouhodobý horizont sledovaných aktiv může během krize velice pomoci vašemu vnímání celé krize
 • Držet se své strategie je klíčovým bodem, jak přečkat nepříjemné období krize
 • Nalezněte balanc mezi možný budoucím zhodnocením vašich prostředků a vaší psychickou pohodou. Není dobré investovat více, než je vám psychicky příjemné

Do čeho investovat v době krize?

Výběr toho správného investičního instrumentu během krizových období je záležitost, se kterou se potýká nejeden investor. Jaká bude ta nejlepší volba, kterou mohu pro své portfolio udělat? Z čeho získám nejvíce? Nebo naopak, co na své hodnotě dále nebude ztrácet? To vše jsou otázky, které se investorům během tohoto období honí hlavou. A odpovědi na ně nejsou ani zdaleka jednoduché.

Pro investice během krize můžete využít mnoho různých strategií, které mohou různě přesouvat a alokovat vaše investice do jiných oblastí, jež během krizí stále rostou. To je určitě možné řešení, nýbrž ve většině případů vyžaduje, abyste trhy velmi důkladně studovali a měli dostatečné znalosti o jejich chování.

V rámci jedné z nejrozšířenějších strategií, kterou pro investování během krize můžete vyzkoušet a implementovat do vašich investic, je strategie Dollar cost averaging. Jak tato strategie funguje a jakým způsobem vám během krize pomůže vám představíme na následujících řádcích.

Dollar cost averaging (DCA)

Jednou z možných strategií, jak se s krizí efektivně vypořádat a snížit její dopady na vaše investiční portfolio, je princip DCA – dollar cost averaging. Ten v překladu v podstatě znamená průměrování nákladů (u investic tedy vstupních cen), které v rámci našeho portfolia vynakládáme. Zjednodušíme-li tento popis, strategie DCA zahrnuje investování stále stejné částky v pravidelných intervalech a do stejného aktiva.

Za stejnou částku měsíčně tedy dostanete někdy více a někdy zase méně daného investičního titulu. Velkou výhodou této strategie je také to, že i během klesajících cen tedy dokážete kompenzovat vzniklé ztráty tím, že nakupujete více aktiva za nižší a nižší ceny. To vám při následném vzrůstu cen umožní dosahovat mnohem vyšších výnosů, než kdybyste dané aktivum pouze drželi.

Strategie DCA je tedy velmi účinná nejenom během krizí, ale i během normálních období, kdy se ceny různě pohybují oběma směry. Nemusíte tyto cenové výkyvy také příliš řešit, jelikož nakupujete stále za stejnou částku a pravidelně bez ohledu na cenu. Pojďme si nyní strategii DCA blíže přiblížit na příkladu investic do akcií, které v průběhu našich pravidelných nákupů mění svou cenovou hladinu.

Příklad DCA

Cena akcie  Investovaná částka  Počet akcií
200 Kč 1 000 Kč 5
250 Kč 1 000 Kč 4
125 Kč 1 000 Kč 8
100 Kč 1 000 Kč 10

V tabulce si můžeme prohlédnout, jak se mění cena akcie, přičemž je investováno stále stejné množství v hodnotě 1000 Kč. S každým tímto nákupem se pak mění i množství nakoupených akcií, které je nám připsáno do portfolia.

Na základě těchto 4 modelových investic pak získáme tyto výsledky:

 • Celková investovaná částka činí 4000 Kč
 • Celkový počet nakoupených akcií je 27
 • Průměrná cena, za kterou jsme nakoupili 1 akcii – 4000/27 = 148,14 Kč
 • Průměrná cena akcie v tomto období – (200+250+125+100)/4 = 168.75

Zde můžeme vidět, že pokud bychom celkovou částku 4000 Kč investovali již na začátku tohoto období, cena 200 Kč za akcii by nám přinesla pouze 20 akcií. Při použití strategie DCA máme na konci tohoto období akcií hned 27, jelikož jsme nakupovali i za nižší ceny, jakmile cena akcie klesla.

Du budoucna nám tedy těchto 27 akcií může přinést mnohem vyšší výnosy, než kdybychom provedli pouze jednorázovou investici a s celou naší částkou. Z tohoto důvodu se strategie DCA hodí do období krize, jelikož nám poskytne možnost, jak získat v budoucím nárůstu ceny mnohem vyšší zhodnocení.

Někteří investoři tuto strategii využívají dlouhodobě a na svá portfolia a dění okolo finančních trhů se v podstatě vůbec nedívají.

Optimalizace portfolia dle současných trendů

V rámci investic je také vhodné mít své portfolio dostatečně diverzifikované. Zde neuvažujeme pouze nad výběrem více akciových titulů nebo fondů, které v sobě větší množství akcií zahrnují, nýbrž i různých investičních instrumentů, jakými mohou být dluhopisy, komodity, nemovitosti nebo jiné alternativní investice jako kryptoměny nebo třeba umění.

Diverzifikace portfolia a výběr investic do něj je záležitostí každého investora, proto nelze představit nějaké ideální portfolio. Někdo investuje pouze do akcií a dluhopisů, které v jeho portfoliu zabírají 25 a 75 procent. Jiný investor přidává i kryptoměny a komodity, jež rozdělují jeho portfolio na úplně odlišná procentuální zastoupení těchto investic. Takto bychom mohli pokračovat samozřejmě do nekonečna.

V době krize se tato procenta v jednotlivých oblastech výrazně mění. K uchování vašeho uspořádání portfolia je tedy vhodné přidat prostředky do oblastí, které se vám v portfoliu procentuálně snížili. Uveďme si opět příklad:

 • Pro zjednodušení máte 50 % portfolia v akciích a 50 % v dluhopisech
 • Zaznamenáte, že akciový trh klesl a vaše akcie nyní zabírají pouze 40 % hodnoty portfolia, dluhopisy pak 60 %
 • Přikoupíte dostatečné množství akcií, abyste své portfolio opět vyvážili

Tímto vybalancováním portfolia si tak zajistíte, že vaše portfolio bude stále dostatečně diverzifikované a vy se tak neocitnete v situaci, kdy se většinová část vašich investic skládá pouze z jednoho aktiva. Tato situace může být velice riziková, protože jakmile se tato oblast dostane do fáze poklesu, může najednou celé vaše portfolio výrazně ztratit na své hodnotě. Dostatečnou diverzifikaci je tedy vhodné si pravidelně ve svém portfoliu hlídat a případně provádět změny vedoucí k vyvážení celého investičního portfolia.

Zaměřujte se na dlouhodobý horizont

Trhy své investory rády zkouší a krize jsou obdobím, které testuje trpělivost a vůli jak dlouhodobých, tak i krátkodobých investorů. Chcete-li nad tímto obdobím vyzrát, je třeba zachovat klid a na vše nahlížet s nadhledem a myšlenkou, že nic netrvá věčně a nemá pouze jednu stranu.

Pokud jste jedním z dlouhodobých investorů, pak by vás krátkodobé výkyvy neměly znamenat příliš trápit. V případě, že víte, že budete peníze, které se rozhodnete investovat, potřebovat v horizontu několika následujících let, pak volte dlouhodobé tituly, které vám vaše investice budou schopné průběžně vracet. Mezi ně se řadí například dividendové akcie nebo dluhopisy. V těchto případech vám tak několikrát za rok přistane na vašem účtu určitá částka, kterou můžete ihned využít.

Velmi prostou a jednoduchou metodou, jak dosáhnout většího klidu, je zkrátka ten propadlý graf oddálit. Nastavte horizont pěti, deseti, dvaceti, třiceti let. Uvidíte, jak současná krize je pouze jedním z propadů, které v těchto časových horizontech dané aktivum zažilo. Pro dlouhodobější investory například do akciových indexů jako S&P 500 je pak vůbec nejvhodnější variantou si graf zobrazit od počátku své existence.

Častokrát zjistíte, že v minulosti se staly mnohem výraznější propady cen, než jaké přináší právě současná krize.

Do čeho investovat v době krize
Graf akciového indexu S&P 500 od roku 1928, zdroj www.macrotrends.net

Neustále zhodnocujte aktuální riziko na trhu

Hodnocení rizika na trzích je velmi důležitou součástí investování. Nejenom, že si tak uvědomíte, zda je pro vás riziko na trzích stále únosné, ale srovnáte si myšlenky a především se zamyslíte nad tím, zda neodbočujete od své investiční strategie.

Krize mají obecně vyšší vliv na instrumenty, které bývají na trzích nové nebo kterých se krize přímo dotýká. Výjimkou nejsou také spekulativní růstové akcie, které při krizi padají výrazněji.

Možností, jak se před padajícími akciemi ochránit, může být nákup tzv. anticyklických akcií. Například taková Coca-Cola nebo McDonald’s se v rámci celého roku pohnuly pouze o pár procent. A to se nacházíme v době, kdy ostatní akcie nebo kryptoměny ztrácejí klidně i 50-70 % hodnoty svého all-time high.

83,45 % retailových investorů obchodujících CFD u tohoto poskytovatele ztratí peníze.

Neriskujte příliš, musíte se cítit psychicky komfortně (averze vůči riziku)

Neinvestovat více, než si můžete dovolit ztratit je zlaté pravidlo, které by pro každého investora mělo platit vždy, bez ohledu na to, zda se trhy nacházejí v růstovém nebo recesivním období.

Pokud se investováním zabýváte, investujete vysoké částky a v noci i tak bez problému usnete, je vše v pořádku. Příliš dobrého ale nenalezneme na způsobu investování, které svému investorovi přináší pouze stres a negativní myšlenky. Investujte proto pouze takovou částku, u které víte, že se toho příliš nestane, pokud vám výrazněji klesne na hodnotě.

Držte se své zvolené strategie

Mít vlastní investiční strategií je prvotním úkolem, který byste při vstupu na burzu měli mít splněný. Bez mapy se těžko dostanete do kýženého cíle a podobně to platí i na finančních trzích. Fakt, že se zrovna nacházíte v období krize, by neměl tuto strategii přímo ovlivnit. Pokud vám strategie jinak funguje, krize zcela jistě není důvod pro její změnu.

Strategií existuje nepřeberné množství, níže se podíváme na rozdělení dle investičního horizontu.

Dlouhodobé investování

Dlouhodobé investování, jenž se zaměřuje na investice v řádech několika let, představuje z historických dat tu bezpečnější variantu. K tomu se váže ale také její negativum v podobě nižších potenciálních výnosů z investovaných částek.

Velkou výhodou tohoto dlouhodobého investování je jeho časová nenáročnost oproti investicím zaměřeným na krátkodobější horizont. Vyberete si nějakou akcii nebo celkově investiční instrument, do kterého si přejete investovat, a jednorázově nebo po menších částkách do něj vkládáte své finance. Tím nejdůležitějším zde pak je počáteční průzkum a samotný výběr daného aktiva. Je třeba se zamyslet nad tím, zda zde tyto společnosti budou i za dalších pět, deset či dvacet let nebo případně, zda dosahují pravidelných ročních zisků.

Právě u tohoto investování můžete využít strategií DCA, kterou jsme popsali výše. Pravidelné investice s nižšími částkami jsou vhodným nástrojem, jak zprůměrovat cenu daného aktiva a do budoucna si tak zajistit slušné zhodnocení vašich prostředků.

Krátkodobé investování

V rámci krátkodobého investování se setkáme s obchody, které trvají několik hodin, dnů, týdnů nebo maximálně měsíců. Obecně je tento investiční postup mnohem rizikovější než dlouhodobé investování, nýbrž na druhou stranu nabízí také výraznější zisky.

Růstová i recesivní období zde nabízí mnoho příležitostí, které se investoři snaží využívat. Čím více volatilní trh, tím více možností obchodů nabízí. Krátkodobí investoři tak hledají volatilnější aktiva, kde se cenové úrovně mění rychlým tempem. Vhodným příkladem by zde mohly být například kryptoměny, které těchto příležitostí k rychlému nákupu a prodeji nabízí opravdu mnoho.

Nevýhodou krátkodobého investování je, že vyžaduje mnohem více času než investování dlouhodobé. Je třeba sledovat chování a dění na trhu, novinky a zprávy, grafy a zkrátka se obchody aktivně zabývat na pravidelné bázi. Pokud se tedy investicemi nechcete příliš zabývat, netrávit u nich větší množství vašeho času nebo se příliš nezatěžovat nad jejich častými cenovými pohyby, doporučujeme spíše volit dlouhodobější investiční horizonty.

Do čeho investovat v době krize a před krizí?

V době krize je důležité sledovat a vědět, jak se jednotlivá investiční aktiva chovají. Velká část z nich totiž následuje stále stejné nebo podobné vzorce chování, které se v minulosti již staly, častokrát i vícekrát. Z toho je možné odhadnout, jakým způsobem se během nastávajícího nebo probíhajícího období krize zachovají. Do čeho během krize můžete investovat si rozebereme na následujících odstavcích, ve kterých pokryjeme ty nejrozšířenější investiční aktiva, se kterými se můžete v současné době setkat.

Pád dluhopisového trhu předchází pád/růst akciového trhu (akciový trh je opožděný)

Pád dluhopisového trhu předchází pád akciového trhu. Podíváme-li se na výnosy jednoletých dluhopisů v historii, můžeme nalézt, že zanedlouho po tom, co tyto výnosy dosahovaly vysokých hodnot, klesl i akciový trh. Je tedy vhodné tuto křivku občas sledovat, jelikož nám tato informace může přinést náhled do potenciální blízké budoucnosti právě akciových trhů.

Akcie

Akcie jsou velmi oblíbeným investičním nástrojem, což platí i pro období během krize. Pro krátkodobé investory tato období znamenají volatilitu, kterou zcela jistě rádi uvítají. Pro dlouhodobé investory poté pokles cen, při kterém mohou nakoupit položky do svého portfolia s výraznou slevou. Momentálně jsou obrovské slevy u růstových titulů jako jsou akcie Tesla, Apple a Amazon.

Nevýhodou může být, že akcie na rozdíl od dluhopisů během krizí nemusejí vykazovat svým investorům zhodnocení. Použijeme-li slovíčko nemusejí, pak to na druhou stranu znamená, že ale mohou. A opravdu tomu tak je, akcie i během krizí svým investorům vskutku mohou přinášet výnos. V tomto případě mluvíme především o tzv. defenzivních akciích, které krize příliš nepoznamená. Mezi ty se řadí akcie v sektorech, které jsou i během krize využívány – patří sem spotřební zboží jako potraviny nebo paliva, lékárenství a zdravotní péče nebo služby. Také můžeme mluvit o dividendových akciích, které i přes probíhající krizi vyplácejí dividendy.

Investovat proto i do akciích z těchto oblastí může být vhodnou možností, jak si zajistit určitý příjem (nebo předejít výraznému poklesu hodnoty portfolia) i během krizových období.

Dluhopisy

Dluhopisy bývají obecně bezpečnější investicí než akciový trh. Výhodou dluhopisů je, že i během období krize mohou poskytovat slušný a předvídatelný příjem. Proč jsou tedy dluhopisy velmi oblíbené u investorů? Je to zejména díky jejich předvídatelnosti a pevně danému datu vyplácení úroků a částky, kterou na konci jejich splatnosti obdržíte. V rámci krize tak mohou právě dluhopisy být tím vhodným bezpečným aktivem, které můžete držet.

Kryptoměny

Kryptoměny jsou stále poměrně proměnnou oblastí v poli investic. Navzdory tomu, že se jedná o nový a časem příliš neprověřený investiční instrument, jeho počínání během současné krize není vůbec špatné. Od svého all-time high klesla cena BTC o cca 75 %. V porovnání s jinými investičními aktivy, které jsou často ve ztrátách okolo 30-50 % a v mnoha případech i mnohem více, to tedy není tak špatné, jak se na první pohled v rámci tohoto obecně volatilního trhu může zdát.

Máte-li tedy kryptoměny ve svém portfoliu a i nadále chcete své investice v nich udržovat, nyní může být ta pravá doba pro jejich nákup. Jelikož se v minulosti u této třídy aktiv objevily jisté cyklické vzorce, můžeme očekávat, že tomu tak bude i do budoucna. Nakoupit tyto inovativní a na trzích stále ještě nová aktiva se slevou tak může být pro mnoho investorů skvělou příležitostí, jak si zajistit vysoké budoucí zisky.

Zlato/stříbro

Zlato je obecně známo jako skvělý uchovatel hodnoty a instrument, který se z nějaké části obecně vyplatí mít ve svém portfoliu. Od začátku tohoto tisíciletí navíc přidalo na své hodnotě zhruba osminásobek, což jej staví do vhodné pozice pro dlouhodobé investování. Největší výhodou zlata je jeho odolnost vůči krizovým obdobím, ve kterých navíc může na své hodnotě ještě přidat, jelikož všichni hledají v těchto nepříznivých obdobích bezpečnou investici. Když vše ostatní selhává, zlato je jedním z bezpečných přístavů, kam své prostředky v ne příliš růstových dobách vkládat a uchovávat.

Realitní trh

Reality jsou další bezpečnou investicí, které většinou krize přečkávají bez většího újmu na své hodnotě. Ba naopak, jejich hodnota může růst nehledě na světové události či období poklesu na trzích s ostatními aktivy. V tom spočívá jedna z jejich hlavních výhod. Jelikož se jedná o fyzické aktivum, nemůže se jen tak ze dne na den stát, že by ztratilo svou hodnotu – samozřejmě nyní nemluvíme o nenadálých přírodních katastrofách nebo přímo o krizích na trhu s nemovitostmi.

Chcete-li tedy investici, která vám umožní vhodně diverzifikovat své portfolio, je bezpečná a zároveň nabízí i v dnešní době slušný výnos, jsou nemovitosti tou vhodnou možností, kam se poohlédnout. Je třeba myslet ale na to, že tato oblast spadá do dlouhodobějších investic.

83,45 % retailových investorů obchodujících CFD u tohoto poskytovatele ztratí peníze.

Výhody a nevýhody investice v době krize

Jak jsme v dnešním článku již zmínili, vše má dvě strany. To platí i o krizích, ve kterých nalezneme jak výhody, tak i nevýhody. Právě nad výhodami se ale mnoho investorů nemusí pozastavit, a proto je vhodné zde tu hlavní z nich zmínit a popsat.

Potenciál vysoké návratnosti investice

Důvodem, proč se mnoho lidí na krizi vyloženě těší, je možnost, že mohou nakoupit aktiva do svého portfolia levně. Tato výhoda samozřejmě platí ve všech oblastech investic. Dobrých a kvalitních investic chceme co možná nejvíce, a proto nakupovat se slevou potěší snad každého investora.

Budoucí možné zisky tak můžeme maximalizovat na rozdíl od situace, kdy bychom naše aktiva během krize pouze drželi a nepřikupovali.

Riziko dalšího silného poklesu v rámci medvědího trendu

Samozřejmě nevýhodou nákupů v období krizí je fakt, že ceny mohou klesat ještě níže. Nikdo nedokáže říci dopředu, kde přesně se pokles cen zastaví. A právě v tomto ohledu je opět vhodné zmínit strategii DCA, která tyto poklesy v rámci našeho portfolia výrazně zmírňuje. Investovat nižší částky po dobu delšího období je tak vhodnou obranou proti náhlému poklesu cen.

Závěrem

Investovat během krize není jednoduchý proces a málokterý investor toto období zvládne bez jakýkoliv obav. Do čeho investovat během krize je pak otázka, kterou si pokládají investoři po celém světě. Existují nicméně i investiční instrumenty, které i během krize na globálních trzích zaznamenávají cenový nárůst. Vlastníte-li ve svém portfoliu aktiva, která během krize nerostou na své hodnotě, pak je vhodným způsobem, jak snížit dopad krizového období, strategie DCA. Díky ní získáte více za méně a z hlediska budoucích výnosů i vyšší potenciální zhodnocení.

Jelikož nikdo nedokáže přesně říci, jak dlouho krize potrvá nebo zda jsme již našli dno na trzích, nezůstává než vyčkávat a řídit se dle vámi zvolené investiční strategie.

83,45 % retailových investorů obchodujících CFD u tohoto poskytovatele ztratí peníze.

Často kladené otázky k tématu do čeho investovat v době krize

Do čeho investovat během krize?

Jak investovat během krize?

Co mám se svým investičním portfoliem během krize dělat?