Европейският съюз даде зелена светлина на първия по рода си в света регламент за изкуствения интелект (ИИ). Новият закон има за цел да хармонизира правилата за ИИ в ЕС, като следва подход, основан на риска. Колкото по-висок е рискът от вреда за обществото, толкова по-строги ще бъдат правилата.

Регламентът се стреми да насърчи развитието и използването на безопасни и надеждни системи с ИИ в ЕС, като същевременно гарантира зачитането на основните права на гражданите и стимулира инвестициите и иновациите в областта на ИИ. Тази популярна технология в дигиталния бизнес вече позволява на доста хора да печелят пари от интернет.

Какво можем да очакваме в скоро време?

Макар в България да нямаме още огромен напредък с една от най-нашумелите дигитални технологии, то вече и тук се усеща “размахът”, с който OpenAI работи. В интервю пред Bloomberg доц. Мартин Захариев, регламентът за ИИ предвижда няколко степени на риск от използването на технологията:

“Забранени ще бъдат биометрична категоризация на лица, извличане на чувствителни данни за хората на базата на техни биометрични данни, социална оценка на представянето на хората в обществото. Забранено ще бъде извличането на емоции на работното място или в образованието”

Той добавя, че ще има изключения, когато става дума за тероризъм и издирване на изчезнали хора, като в такива случаи ще се изисква съдебно разрешение. Отбраната, националната сигурност и военното дело са изключени от обхвата на регламента.

Доц. Захариев коментира, че ЕС твърди, че няма да се стигне до свръхрегулация, която да задуши развитието на технологията, въпреки предупрежденията от някои технологични лидери. Предстои регламентът да бъде подписан от председателите на Европейския парламент и на Съвета, публикуван в Официалния вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни след публикацията.

Ще бъдат ли пряко засегнати европейските граждани?

Новият регламент за ИИ ще засегне пряко европейските граждани, като ги защити от вземане на решения от изцяло автоматизирани технологии без човешка намеса. Това вече е залегнало в текстове на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

„Има много ограничени изключения. Сега в българския Закон за авторското право и сродните му права има определени текстове, които уреждат как законосъобразно може да се обучава изкуствен интелект, без да се нарушават авторските права”, обяснява доц. Захариев.

Регламентът предвижда регистриране на високорискови системи с ИИ, като например ChatGPT, в база данни на ЕС и задължение потребителите да бъдат информирани, когато са изложени на система за разпознаване на емоции. Предвидени са и мерки за подкрепа на иновациите чрез т.нар. регулаторни пясъчници за ИИ.

Глобите за нарушения са определени като процент от годишния оборот на компанията нарушител или предварително определена сума. За малки и средни предприятия и стартиращи фирми са предвидени пропорционални административни глоби.

Как ще се отрази промяната на бизнес приложенията?

Регламентът за ИИ ще повлияе на развитието и използването на бизнес приложения, базирани на изкуствен интелект. Високорисковите приложения ще бъдат подложени на по-строги изисквания и задължения, за да получат достъп до пазара на ЕС. Това може да забави пускането на нови приложения, но същевременно ще гарантира тяхната безопасност и надеждност.

От друга страна, регламентът предвижда мерки за подкрепа на иновациите в специални “хъбове”. Те ще позволят контролирана среда за разработка, тестване и валидиране на иновативни системи с ИИ, включително тестване в реални условия. Това може да стимулира развитието на нови приложения, особено в области като киберсигурността, където ИИ играе все по-важна роля.

В крайна сметка, регламентът цели да постигне баланс между насърчаването на иновациите и гарантирането на безопасността и зачитането на основните права на гражданите. Въздействието му върху приложенията ще зависи от това как ще бъде приложен на практика и как индустрията ще се адаптира към новите правила.

Източници:

  • https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/128199-balgariya-tryabva-da-prilaga-prietiya-reglament-na-es-za-izkustveniya-intelekt
  • https://www.europarl.europa.eu/topics/bg/article/20230601STO93804/izkustven-intelekt-kak-es-shche-reghlamentira-tekhnologhiiata