Редовно си говорим за технологии тук, като споменаваме ChatGPT и други различни новости, свързани с родния бизнес.

Дигиталната трансформация е актуална тема за всички компании, независимо от размера и сектора им. Въпросът е докъде е стигнало приложението на съвременните бизнес технологии и софтуерни решения сред българските предприятия?

Съветваме ви да влезете с много консервативни очаквания, за да не се разочаровате.

Как се представя България на фона на другите държави в Европейския съюз?

Според последните данни на Евростат от април, през 2023 г. българските компании изостават от повечето европейски икономики при внедряването на ключови бизнес приложения и технологии въпреки растежа, който постигаме спрямо предходни години.

Особено сериозно е изоставането при малкия бизнес и стартиращите компании, което създава малко притеснение за бизнес климата за стартъпите, които започват своя път от родината.

евростат облачни технологии ЕС

Източник: Евростат

В сравнение с развитите икономики като Дания, Финландия, Швеция, Белгия и други, българските фирми са по-консервативни и бавно възприемат новите дигитални решения. Сектор, в който България също много изостава, е облачните компютърни услуги – 17.5% от предприятията ги използват, което е доста под средното ниво за ЕС от 45.2%.

Но това далеч не е всичко – предприемаческият сектор у нас изостава сериозно в дигитализацията спрямо съседните държави и останалия съюз. Причините за това може да са липсата на капитал, достатъчна експертиза и визия при новите компании и стартъпи.

Кои са основните категории в оценката на Евростат?

Евростат проследява няколко основни групи бизнес приложения и тяхното приложение в европейските държави. Това включва използването на социални медии, облачни услуги, електронна търговия, както и по-сложни системи като ERP (планиране на ресурсите), CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти), програми за бизнес анализи и изкуствен интелект.

Данните сочат, че малка част от българските фирми използват модерни ERP (21.7%), CRM (14.2%) и BI системи (7.9%). Електронната търговия също е все още слабо застъпена – едва 12.2% от компаниите у нас са правили електронни продажби през 2022 г.

Що се отнася до употребата на социални медии от бизнеса, България е на опашката в ЕС с 38%. Другите по-слаби полета са интеграцията на изкуствения интелект и автоматизацията на процеси в предприятията.

Така че макар напредъкът да е осезаем, все още изоставаме значително от водещите икономики при дигиталната трансформация на бизнеса и приложението на редица съвременни технологични решения.