Стартъп финансиране – това може би е една от най-стряскащите думи в речника на новите предприемачи, но не трябва да е така.

Ако и вие искате да започнете технологичен проект, който да преуспее, навярно ще ви се наложи да си набавите необходимото количество капитал или да се “черпите” идеи от други подобни компании на пазара.

В тази статия ще разгледаме какво е стартъп, как работят този тип компании, и начините да си осигурите подходящо финансиране. Ще завършим и с успешните родни примери, така че останете с нас до края.

Какво е стартъп?

Startup е вид бизнес, който е в началната си фаза на развитие и цели да отговори на конкретен проблем на пазара чрез иновативен продукт, услуга или бизнес модел. Стартъпите обикновено се характеризират с висок риск, но и с потенциал за много голям растеж. Те са силно зависими от инвестиции за стартиране и разрастване, както и от способността си да скалират бързо.

В България концепцията е сравнително нова, но набира все по-голяма популярност. Образователни и подкрепящи инициативи, създаването на акселератори и co-working пространства, както и нарастващият интерес от страна на рисковите капиталисти допринасят за развитието на стартъп екосистемата в страната.

Според различни статистики, 90% от стартъпите се провалят. Въпреки това, успехът на големи компании като Tesla, Google, Meta и Apple представлява източник на вдъхновение за млади предприемачи.

Тези примери доказват, че въпреки рисковете и несигурностите, стартъпите могат не само да преуспеят, но и да се превърнат в огромни компании, които променят света.

За основателите на стартъпи е важно да разберат, че успехът идва с иновация, упорство и готовност да се поучат от грешките си.

Високата степен на неуспех не трябва да обезсърчава, а по-скоро да послужи като стимул за подобрение и непрекъснато усъвършенстване.

Как работи стартъпът?

Намиране на стартъп финансиране

Въпреки че стартъпът е тип бизнес, който има много от характеристиките на обикновената компания, той се отличава по няколко ключови аспекта. Но как точно функционира стартъпът?

  • Предлага иновации: Стартъпите обичайно искат да променят статуквото. Те не се стремят да копират вече утвърдени бизнес модели, а да предложат ново решение на конкретен проблем или нужда на пазара.
  • Голямо скалиране: Стартъпите не се задоволяват с малки, постепенни стъпки. Повечето търсят бърз растеж и скалиране, което често изисква значителни инвестиции и агресивни маркетингови стратегии.
  • Бързо събиране на капитал: Много стартъпи имат за крайна цел да станат достатъчно успешни, така че или да бъдат продадени на по-голяма компания, или да се листват на борсата. Това представлява възможност за основателите и инвеститорите да реализират значителна печалба.
  • Динамична работна среда: В стартъпите обичайно цари неформална, но интензивна работна атмосфера. Работните процеси са гъвкави и екипите са склонни към бърза промяна на приоритетите, в зависимост от текущите нужди.
  • Минимален Жизнеспособен Продукт (MVP): Разработването на продукта често е процес на “класиката”проба-грешка, където се използват итеративни бизнес методологии като Agile или Lean Startup. Целта е бързо да се научи какво работи и какво не, и да се направят необходимите корекции.

Защо е важно да намеря стартъп финансиране?

Намирането на средства не е просто въпрос на “имам ли пари или не”. То е ключов компонент, който определя дали стартъпът ще има възможността да реализира своя потенциал и да се превърне в преуспяваща компания. Без подходящо стартъп финансиране, дори най-обещаващите бизнес идеи са обречени на неуспех.

То е критичен етап в живота на всеки startup. Без него и най-гениалната идея и най-талантливият екип няма как да се развиват.

Финансирането не само предоставя нужните ресурси за растеж, но също така може да служи като валидация на бизнес модела. Нека разгледаме трите основни причини, поради които е важно да се намери стартъп финансиране.

Подпомага развитието на продукта

Стартъпите често започват с минимален жизнеспособен продукт (MVP), който е достатъчен само за демонстрация на основната идея. Без финансиране, няма как да се постигне следващата фаза на разработка.

Средствата могат да бъдат използвани за наемане на вещи технически лица, дизайнери и други специалисти, които могат да допринесат за развитието на продукта до пълноценно решение, готово за масова употреба.

Осигурява нормално функциониране на бизнес операциите

Освен разработката на продукта, всеки стартъп се нуждае и от оперативна поддръжка. Това включва административни и маркетингови дейности, наем на офис пространство, закупуване на оборудване и други неразделни части от ежедневната дейност.

Оперативните разходи могат бързо да “отлетят в небесата” и без финансова подкрепа стартъпът може лесно да изчерпа своите ресурси и да прекрати дейност.

Улеснява скалирането на компанията

Когато стартъпът достигне определен етап на развитие и докаже своята концепция на пазара, следващата стъпка е скалирането.

Този процес често изисква значителни инвестиции в маркетинг, продажби и разширяване на екипа. Финансирането тук играе ключова роля, позволявайки на стартъпа да ускори своя растеж и да се конкурира ефективно на пазара.

Как да си осигуря стартъп финансиране?

Как да си осигуря стартъп финансиране?

Окей, разбрахме защо трябва да финансираш своя startup. Следващата стъпка обаче е по-трудна – да намериш някой, който да хареса идеята ти и да я финансира.

Не се плаши, не е страшно…ако имаш точния продукт. Стартъп предприемачите имат няколко опции, от които могат да се възползват, като ще ги разгледаме малко по-подробно.

1. Заем

Заемането на пари от финансови институции като банки или финансови институции е често използван механизъм за стартъп финансиране. Важната част от този процес е договорът, който определя условията за връщане на заема, включително лихвените проценти и срока на връщане.

Особено важен е и аспектът на обезпечението – често финансовата институция ще иска форма на гаранция, която може да включва и активи на компанията.

Основната преимущество на заема е, че той позволява на стартъпа да запази своята автономия и контрол над бизнес процесите. При този вид финансиране, няма нужда да се дават акции или контрол на външни инвеститори. Това предоставя определена гъвкавост и яснота при управлението на бизнеса.

Въпреки това заемът носи и съществени рискове. Ако стартъпът не успее да върне парите в уговорения срок, последствията могат да бъдат драматични. В най-лошия случай може да се пристъпи към продажба на активите на компанията, което ще доведе до “скоропостижна смърт” на вашия бизнес.

2. Частен инвеститор

Частното инвестиране е алтернативен метод за финансиране на стартъп, при който инвеститор придобива дял от компанията. Можем да го наречем “инвестиция по български,” тъй като работи спрямо законите на Република България. В зависимост от правната структура на вашата компания – ООД, ЕООД или АД – инвеститорът придобива дялове или акции.

Една от големите предимства на този вид финансиране е, че няма задължение за връщане на пари, както при заема. Инвеститорът поема риск на своя отговорност, като се надява, че инвестицията ще донесе печалба в бъдеще. Друг плюс е, че частните инвеститори със собствен капитал често имат значителен опит в бранша и могат да предложат ценни съвети и дори полезни контакти.

Недостатъкът е, че придобиването на външен инвеститор намалява вашата автономия в управлението на бизнеса. В зависимост от размера на придобития дял, инвеститорът може да има право на глас при взимане на ключови решения, което може да ограничи вашата свобода на действие. В допълнение, печалбата от бизнеса също ще трябва да се разделя с новия съдружник.

3. Стартъп финансиране от “модерен вид”

Повечето стартъпи в последните години виждат спънки с бизнес климата в България, който може да се окаже леко ограничителен. Startup културата в България е още млада, затова и немалко родни предприемачи пробиват посредством доказани практики зад Океана и Европа.

  • Краудфъндинг: Това е доста добър метод за събиране на средства, без да се лишавате от дела си в компанията или да теглите кредит. В този случай стартъп инвеститорите си закупуват продукти (или се абонират за услуги) на преференциална цена, която е по-добра от тази на конкурентите и дори вашата стандартна цена при стартиране.
  • Конвертируем дълг: Можете да си представите този тип дълг като хибрид между заем и инвестиция с частен капитал. Отскоро се предлага в България (много е популярен в САЩ и Европа от инвестиционни банки). Банката ви отдава заем, който може да се превърне в акции.
  • Ангели инвеститори: Ангел инвеститорът е човек, който може да вкара доста средства в компанията срещу дял. Обикновено той има статут на “меценат”, който има голям капитал, който може да инвестира в различни компании, които да му носят дивиденти. Ако трябва да го “побългарим”, можем да го сложим в графата “частен инвеститор”.
  • “Серийно” финансиране: В този случай имаме компании, занимаващи се с рискови капитали, които могат да осигурят няколко рунда на финансиране. Целта е максимално бързо да се разрасне компанията, за да може да направи своето IPO (“Initial Public Offering”) – или излизане на борсата. Венчър капиталистите не разчитат на дивиденти. Основната им печалба идва при продажба на акции на по-висока цена (обикновено от 10 до 100 пъти).

Каква е разликата между стартъп и малък бизнес?

Startup и малък бизнес може да изглеждат подобни на пръв поглед, но имат фундаментални разлики във философията, структурата и целите си. Стартъпът обикновено се ориентира върху иновации и бързо развитие. Фокусът е върху създаването на нов продукт или услуга с потенциал за мащабиране и генериране на значителни приходи в бъдеще. Крайната цел често е листване на борсите или продажба на компанията.

Малкият бизнес, от друга страна, обикновено е ориентиран към стабилност и дългосрочна устойчивост. Тук не се търси революционна промяна, а по-скоро удовлетворение на конкретни, локални потребности на пазара. Малките бизнеси рядко имат амбиции за бърз растеж или мащабиране и често остават в рамките на един регион или дори на една общност.

В крайна сметка, и двете форми на предприемачество имат своята стойност и свои предизвикателства, но са ориентирани към различни цели и резултати.

Примери за успешни стартъпи от България

Мнозина знаем приказката, че “дяволът не е толкова черен”. Много родни компании успяват да си издействат солидно стартъп финансиране, така че ако някой каже, че вашите амбициозни планове няма да се реализират, можете да му покажете тази таблица.

Стартъп компания Година на основаване Инвестиции (в милиони евро)
Hyperscience 2014 267
Payhawk 2018 221
LeanPlum 2012 212.5
DRONAMICS 2014 57.5
LucidLink 2016 36.5

Всички тези компании са огромен успех за родната стартъп екосистема и впечатляват не само своите инвеститори, а и много клиенти.

Някои хора казват, че мечтите са безплатни, но за Делян Аспарухов и Varda Space Industries са и много доходоносни.

Първата космическа фабрика на компанията беше изстреляна с цел производство на фармацевтични продукти в условията на микрогравитация, като разполага с капсула за връщане, която ще доставя произведените лекарства обратно на Земята.

Космическата фабрика успя успешно да приключи своя първи експеримент, като от Капитал съобщават, че Varda има над 54 милиона долара външно финансиране и очаква доста солидни приходи в следващите години.

Но хубавите новини продължават, като правителството одобри закон за нов тип дружество, което е специфично ориентирано към стартъп основателите и техните инвеститори.

Какво е Дружество с променлив капитал и как може да помогне на стартъпите в България?

Дружеството с променлив капитал представлява иновативна правна форма за организация на бизнес, която е особено полезна за стартъп компании в България. Въведена с нови промени в Търговския закон, тази структура предлага редица предимства, които способстват за гъвкавост и мобилност на младите и иновативни предприятия.

Улеснено създаване

Едно от основните предимства са намалените първоначални разходи за учредяване (0.01лв.) и опростените процедури. Няма изискване за минимален капитал, което прави процеса по-достъпен за млади предприемачи с ограничени ресурси. Свободното прехвърляне на дружествени дялове осигурява лесна продажба на дявола или влизане на нови инвеститори, което може да бъде критично за стартъпа.

Фокус върху иновациите

Дружествата с променлив капитал са насочени към разработването на иновативни продукти или услуги. Доста наподобява на много европейски правноорганизационни форми – като например френската SAS, но можем да видим подобни практики в много европейски държави като Германия, Испания, Полша и други.

Изисквания за регистрация на ДПК

Дружеството с променлив капитал има определени ограничения – например, среден брой на персонала под 50 души и годишен оборот или стойност на активите до 4 милиона лева. Ако условията се променят, дружеството трябва да се преобразува в ООД или АД.

Заключение

Намирането на стартъп финансиране е важна стъпка от развитието на всеки бизнес. И макар на моменти да изглежда като трудна и почти непосилна задача, то със сигурност ако си изиграете картите добре, ще имате възможност, особено след приемането на новия тип дружество, да развиете своя бизнес от нулата.

А ако сте упорити и имате малко късмет, можете да влезете и в класацията за най-перспективните стартъпи в България.

Харесва ли ви статията? Ако отговорът е “Да”, то може да разгледате и някои други полезни материали:

Източници

Често задавани въпроси

Какви са основните видове стартъп финансиране?

Как да избера подходящ вид финансиране за моя стартъп?

Мога ли да регистрирам ДПК?