Predsjednik Bajden nedavno je potpisao ključnu izvršnu naredbu koja postavlja temelje za odgovorno vođenje umjetne inteligencije u SAD-u. Time je označio potencijalnu prekretnicu u trci za korporativnom primjenom AI. Ova naredba predstavlja ključni dio sveobuhvatnog plana Bajden-Harris administracije usmjerenog na poticanje odgovornog razvoja umjetne inteligencije, nadovezujući se na prethodne inicijative.

U sklopu tih napora, tehnološki divovi poput Amazona, Googlea i Microsofta dobrovoljno su preuzeli obvezu da će usvojiti sigurnosne prakse u razvoju vještačke inteligencije. Ključni fokus njihovih napora uključuje temeljno testiranje naprednih AI modela, unaprjeđenje sajber-sigurnosti i istraživanje inovativnih metoda identifikacije sadržaja stvorenog uz pomoć AI.

bajden

Ključne inicijative navedene u Izvršnoj naredbi za upravljanje umjetnom inteligencijom

U nastavku su navedene ključne tačke iz Izvršne naredbe:

Poboljšanje AI sigurnosti

 • Proizvođači moćnih AI sistema obavezni su dijeliti rezultate sigurnosnih testova s vladom Sjedinjenih Američkih Država.
 • Novi standardi testiranja će biti uspostavljeni kako bi se garantovalo da su AI sistemi sigurni prije nego što budu pušteni u javnost.
 • Ovi standardi će također vrijediti za ključne sektore infrastrukture, pružajući im zaštitu od potencijalnih prijetnji umjetne inteligencije.
 • Nove smjernice će postaviti standarde za detekciju lažnih informacija generisanih pomoću umjetne inteligencije, a istovremeno će potvrditi autentičnost službenog sadržaja kako bi se ljudi zaštitili od prevara.
 • Uspostavit će se inovativni program cyber sigurnosti, koristeći AI za identifikaciju i rješavanje softverskih problema.
 • Strog zakonodavni okvir bit će uveden kako bi spriječio zloupotrebu AI u proizvodnji opasnih bioloških materijala.
 • Memorandum o nacionalnoj sigurnosti bit će izrađen s ciljem osiguranja sigurne i učinkovite upotrebe AI u vojne i obavještajne svrhe u Sjedinjenim Američkim Državama.
 • Ovaj dokument će biti ključan u pripremi za potencijalne prijetnje od strane protivnika koji mogu iskoristiti AI u vojne svrhe, s posebnim osvrtom na zemlje poput Kine.

Zaštita privatnosti ljudi

 • Inicijativa promoviše razvoj tehnologija koje imaju za cilj poboljšanje privatnosti i zagovara usvajanje novih zakona o zaštiti podataka.
 • Intenzivnije istraživanje alata za zaštitu privatnosti podstiče se kroz posebnu mrežu, uz podršku nacionalne fondacije koja promoviše usvajanje ovih inovativnih tehnologija u javnim institucijama.
 • Osim toga, plan uključuje detaljnu analizu načina na koji agencije prikupljaju i koriste podatke, s fokusom na jačanje smjernica o privatnosti.
 • Cilj je uspostavljanje preciznih pravila koja će regulisati pristup i manipulaciju podacima kako bi se osigurala veća zaštita privatnosti građana.
 • Nadalje, plan postavlja jasne smjernice za procjenu efikasnosti metoda zaštite privatnosti u umjetnoj inteligenciji.
 • To će omogućiti bolje razumijevanje i osigurati da su podaci Amerikanaca adekvatno zaštićeni unutar AI sistema.

Promoviranje pravičnosti i građanskih prava

 • Poduzimaju se mjere kako bi se suzbila diskriminacija koja proizlazi iz zloupotrebe umjetne inteligencije.
 • Također razvijaju se strategije kako bi se osigurala pravična primjena umjetne inteligencije u okviru pravosudnog sistema.

Podrška potrošačima, pacijentima i studentima

 • Naredba naglašava neophodnost odgovornog korišćenja umjetne inteligencije u sektoru zdravstva i obrazovanja.
 • Podstiče implementaciju sigurnosnih inicijativa za identifikaciju i rješavanje izazova povezanih sa primenom umjetne inteligencije u zdravstvenom sektoru.

Pomoć radnicima

 • U dokumentu se analiziraju osnovni principi za suprotstavljanje gubitku radnih mjesta uslijed automatizacije i očuvanje visokih radnih standarda.
 • Predviđen je izvještaj o potencijalnom uticaju umjetne inteligencije na dinamiku tržišta rada.

Poticanje inovacija i konkurencije

 • Postiže se sve veći trud u poboljšanju istraživanja u području umjetne inteligencije, istovremeno pružajući podršku manjim programerima.
 • Osim toga, usmjerene napore čini se i prema olakšavanju profesionalnog angažmana kvalificiranim imigrantima u sektoru vještačke inteligencije u SAD-u.

Jačanje vodstva SAD u inostranstvu

 • Podsticanje međunarodne saradnje u području umjetne inteligencije ima za cilj osigurati da umjetna inteligencija ima sigurnu i odgovornu primjenu na globalnom nivou.
 • Ideja je ubrzati razvoj i implementaciju standarda za umjetnu inteligenciju te poticati njihovu sigurnu i odgovornu upotrebu u rješavanju globalnih izazova.

Poboljšanje upotrebe AI od strane vlade

 • U cilju unapređenja upotrebe umjetne inteligencije u vladinim agencijama, preporučuje se izrada smjernica koje će olakšati nabavu određenih proizvoda i usluga temeljenih na umjetnoj inteligenciji.
 • Ovakve smjernice trebaju biti usmjerene na ubrzanje i poboljšanje procesa ugovaranja kako bi se osigurala brza i efikasna implementacija ovih tehnologija.
 • S ciljem modernizacije federalnih sistema umjetne inteligencije, preporučuje se zapošljavanje stručnjaka za umjetnu inteligenciju unutar državnih tijela.

Najnovija nastojanja u unapređenju etičkog vođenja vještačke inteligencije

Neprofitna grupa, Centar za sigurnost umjetne inteligencije, izražava slične zabrinutosti kao mnogi lideri i istraživači umjetne inteligencije. Geoffrey Hinton, lideri OpenAI, Microsofta i Googlea, među potpisnicima izjave, naglašavaju potrebu za pažljivim pristupom kako bi se izbjegle greške koje bi mogle imati ozbiljne posljedice.

Paralelno, Ujedinjene nacije su formirale savjetodavnu grupu na visokom nivou o umjetnoj inteligenciji, okupljajući 38 stručnjaka iz cijelog svijeta. Cilj ove grupe je stvaranje globalnih smjernica za umjetnu inteligenciju, istraživanje rizika i promovisanje njenih prednosti. Carme Artigas, državni sekretar za digitalizaciju i umjetnu inteligenciju Španije, i James Manyika, viši potpredsednik Google-Alphabet-a, ko-predsedavaju grupom koja pruža različite perspektive kako bi pomogla oblikovanju međunarodnog upravljanja umjetnom inteligencijom, uz poštovanje ljudskih prava i globalnih razvojnih ciljeva.